logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: WOJ WIELKOPOLSKIE
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/47
Rok: 2019
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Lokalizacja względem ośrodków miejskich a sytuacja finansowa gmin wiejskich
Źródło: Stud. Reg. Lokalne. - 2019, 2 (76), s. 110-131, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1509-4995
Polskie słowa kluczowe: lokalizacja ; gminy wiejskie ; sytuacja finansowa ; test nieparametryczny ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: localization ; rural municipalities ; financial situation ; non-parametric test ; Wielkopolska voivodeship
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
DOI:
2/47
Rok: 2017
Autorzy: Natalia Bartkowiak-Bakun, Luiza Ossowska
Tytuł: Quantifying the identification factors of sustainable rural development: a case study of wielkopolskie voivodeship
Tytuł równoległy: Identyfikacja czynników zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Próba kwantyfikacji na przykładzie województwa wielkopolskiego
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2017, 3 (45), s. 507-518, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 lutego 2018].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; obszary wiejskie ; analiza czynnikowa ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; rural area ; factor analysis ; Wielkopolskie voivodeship
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/47
Rok: 2017
Autorzy: Monika Wojcieszak
Tytuł: Analiza ofert wybranych gospodarstw agroturystycznych powiatu gnieźnieńskiego oraz ich wpływ na zainteresowanie konsumentów produktami turystycznymi
Źródło: Tur. Rozw. Reg. - 2017, nr 7, s. 109-119, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2353-9178
Uwagi: Tytuł zeszytu: Doświadczenia i wyzwania w rozwoju turystyki. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 czerwca 2018].
Polskie słowa kluczowe: agroturystyka ; gospodarstwa agroturystyczne ; oferty ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: agritourism ; offer of agritourist farms ; Greater Poland Voivodeship ; agritourist farms
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
4/47
Rok: 2016
Autorzy: Aleksandra Spychała, Sylwia Graja-Zwolińska
Tytuł: Turystyka kajakowa w województwie wielkopolskim
W: Turystyka wodna dla regionu / Pod red. Marleny Prochorowicz i Bogusława Stankiewicza.
Adres wydawniczy: Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2016
Szczegóły: s. 93-102, il., bibliogr., abstr.
ISBN: 978-83-7663-229-2
Polskie słowa kluczowe: turystyka kajakowa ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: canoeing tourism ; Wielkopolskie voivodeship
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
5/47
Rok: 2014
Autorzy: Aldona Standar, Natalia Bartkowiak-Bakun
Tytuł: Zmiany poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2014, 4 (34), s. 147-157, bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 sierpnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: gminy ; infrastuktura techniczna ; miernik syntetyczny ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: communes ; technical infrastructure ; measure synthetic ; Wielkopolska ; regions
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
6/47
Rok: 2014
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki
Tytuł: Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 346, s. 34-44, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192
Uwagi: Tytuł zeszytu: Finanse publiczne. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 sierpnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: gminy ; budżet gminy ; finanse ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: district ; district budget ; finance ; Wielkopolskie province
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/47
Rok: 2013
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego
Tytuł równoległy: Ratio analysis of the financial situation in local governments of the Wielkopolska voivodeship
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2013, 1 (27), s. 219-232, bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 marca 2014].
Polskie słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa ; finanse ; typ gmin ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: ratio analysis ; financial situation ; type of communes ; Wielkopolska province
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
8/47
Rok: 2013
Autorzy: Aldona Standar, Joanna Średzińska, Milena Zagrodnik
Tytuł: The significance of the authorities' activity for the absorption of the EU funds and its influence on a local development. The example of the Szamocin Commune
Tytuł równoległy: Znaczenie aktywności władz gmin dla absorpcji funduszy UE oraz jej wpływ na rozwój lokalny. Przykład gminy Szamocin
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2013, 3 (29), s. 133-147, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online. - Na stronie internetowej publikacja w j. ang. i w j. pol. [Dostęp: 6 marca 2014].
Polskie słowa kluczowe: fundusze unijne ; gminy ; rozwój lokalny ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: EU funds ; commune ; local development ; Wielkopolska province
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
9/47
Rok: 2013
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Ocena poziomu zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej
Tytuł równoległy: Evaluation of the level of debt communes Wielkopolska after the accession to the European Union
Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Polit. Eur. Finans. Mark. - 2013, 9 (58), s. 479-490, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-3430
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 marca 2014].
Polskie słowa kluczowe: gminy ; poziom zadłużenia ; pozyskiwanie środków UE ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: communes ; the level of dept ; obtaining of European Union Regional Policy funds ; Wielkopolska province
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
10/47
Rok: 2012
Autorzy: Anna Jęczmyk
Tytuł: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych w województwie wielkopolskim w perspektywie 2025 roku
W: Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. : Analizy i studia przypadków / Pr. zbior. pod red. Krzysztofa Borodako, Michała Nowosielskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut Zachodni, 2012
Szczegóły: s. 177-188, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-61736-36-3
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 października 2014].
Polskie słowa kluczowe: turystyka ; przedsiębiorstwa turystyczne ; woj. wielkopolskie ; czynniki wpływu ; stopień przewidywalności
Angielskie słowa kluczowe: tourism ; tourist enterprises ; Wielkopolska ; impact factors ; degree of predictability
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
11/47
Rok: 2012
Autorzy: Agnieszka Kozera, Cezary Kozera
Tytuł: Taksonomiczna ocena warunków i poziomu życia ludności w powiatach województwa wielkopolskiego
Źródło: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. Usł. Pozn. - 2012, nr 23, s. 171-183, il., bibliogr.
p-ISSN: 1642-9613
Polskie słowa kluczowe: woj. wielkopolskie ; powiaty ; ludność ; warunki życia ; poziom życia ; metoda TOPSIS
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
12/47
Rok: 2011
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Education as an element of competitiveness of rural households in the Wielkopolskie voivodship
Tytuł równoległy: Edukacja jako element kształtowania konkurencyjności wiejskich gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim
Źródło: Acta Sci. Pol., Oecon. - 2011, 10 (1), s. 35-43, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1644-0757
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 października 2012].
Polskie słowa kluczowe: wykształcenie ; ludność wiejska ; kapitał ludzki ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: education ; rural area ; human capital ; Wielkopolskie province
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
13/47
Rok: 2011
Autorzy: Aldona Standar, Zdzisław W. Puślecki
Tytuł: Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011. - 223, [42] s. : il., bibliogr. ; 24 cm
ISBN: 978-83-7160-665-6
Polskie słowa kluczowe: Unia Europejska ; polityka regionalna ; pomoc finansowa ; woj. wielkopolskie ; gminy ; rozwój regionalny ; gospodarka regionalna ; fundusze unijne ; wykorzystanie
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
14/47
Rok: 2011
Autorzy: Anna Jęczmyk, Jarosław Uglis
Tytuł: Atrakcyjność turystyczna powiatów ziemskich województwa wielkopolskiego a aktywność turystyczna turystów zagranicznych [*]
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2011, 157, s. 757-767
p-ISSN: 1899-3192
Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca.
Polskie słowa kluczowe: woj. wielkopolskie ; powiaty ; atrakcyjność turystyczna ; turystyka zagraniczna ; intensywność ruchu turystycznego ; ranking powiatów
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
15/47
Rok: 2011
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Korzystanie z usług zdrowotnych na obszarach wiejskich
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2011, t. 13, z. 3, s. 105-110, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; usługi zdrowotne ; wykorzystanie ; ludność wiejska ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: rural area ; health service ; Wielkopolskie province
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
16/47
Rok: 2011
Autorzy: Magdalena Maćkowiak, Anna Jęczmyk
Tytuł: Turystyka w strategiach rozwoju lokalnego powiatów województwa wielkopolskiego
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2011, t. 13, z. 1, s. 209-212, bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: turystyka ; strategia rozwoju ; powiaty ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: tourism ; district development strategy
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
17/47
Rok: 2011
Autorzy: Władysława Łuczka-Bakuła
Tytuł: Znaczenie powiązań sieciowych w innowacyjności przedsiębiorstw
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2011, t. 13, z. 2, s. 297-301, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 grudnia 2016].
Polskie słowa kluczowe: innowacje ; przedsiębiorstwa ; przemysł mleczarski ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: innovations ; enterprises ; dairy industry ; Wielkopolskie voivodeship
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
18/47
Rok: 2011
Autorzy: Aleksandra Spychała, Sylwia Graja-Zwolińska
Tytuł: Dynamika i kierunki zmian funkcji turystycznej województwa wielkopolskiego w latach 1995-2009
W: Turystyka polska w latach 1989-2009 / [Red. tomu Beata Krakowiak, Jolanta Latosińska].
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011
Seria: Warsztaty z Geografii Turyzmu
Szczegóły: s. 81-91, bibliogr.
ISBN: 978-83-7525-586-7
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: funkcje turystyczne ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
19/47
Rok: 2010
Autorzy: Jarosław Uglis
Tytuł: Pomiar i ocena elementów podaży turystycznej województwa wielkopolskiego [*]
W: Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji / Pr. zbior. pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek.
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010
Szczegóły: s. 229-248
Polskie słowa kluczowe: woj. wielkopolskie ; podaż turystyczna ; ruch turystyczny ; intensywność ruchu turystycznego ; miernik rozwoju podaży turystycznej
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
20/47
Rok: 2010
Autorzy: Jarosław Uglis
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych w województwie wielkopolskim
W: Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych / Pod red. Mikołaja Jalinika.
Adres wydawniczy: Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
Szczegóły: s. 73-84, il.
ISBN: 978-83-60200-90-2
Polskie słowa kluczowe: agroturystyka ; parki krajobrazowe ; obszary chronione ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
21/47
Rok: 2010
Autorzy: Jarosław Uglis
Tytuł: Turystyczna baza noclegowa województwa wielkopolskiego - analiza statystyczna [*]
Źródło: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Tur. Jęz. Obcych Warsz., Tur. Rekreac. - 2010, 5 (1), s. 125-143
p-ISSN: 1899-7228
Polskie słowa kluczowe: baza noclegowa ; analiza statystyczna ; intensywność ruchu turystycznego ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
22/47
Rok: 2009
Autorzy: Olga Stefko
Tytuł: Wsparcie finansowe gospodarstw rolnych województwa wielkopolskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. Świat. - 2009, t. 8 (23), s. 174-181, bibliogr.
p-ISSN: 2081-6960
Uwagi: Publikacja dostępna również online ze strony Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. - [Dostęp: 28 lutego 2012 r.].
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa rolne ; wsparcie finansowe ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: financial support ; agricultural farm ; Wielkopolska province
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
23/47
Rok: 2008
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Wpływ cech społeczno-demograficznych na wielkość ubóstwa na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego
Źródło: Folia Univ. Agric. Stetin., Oecon. - 2008, 51(263), s. 47-54, il., bibliogr.
p-ISSN: 1643-7683
Polskie słowa kluczowe: ludność wiejska ; ubóstwo ; czynniki społeczno-demograficzne ; wykształcenie ; wielkość rodzin ; obszary wiejskie ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: rural area ; poverty ; socio-demographic factors
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
24/47
Rok: 2008
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Oczekiwania ubogich mieszkańców wsi wobec pomocy społecznej na przykładzie woj. wielkopolskiego
Źródło: Hand. Wewn. - 2008, nr 2 (313), s. 50-55, il.
p-ISSN: 0438-5403
Polskie słowa kluczowe: polityka społeczna ; pomoc społeczna ; ludność wiejska ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
25/47
Rok: 2008
Autorzy: Olga Stefko
Tytuł: Kredyty preferencyjne jako źródło finansowania innowacji w agrobiznesie na przykładzie woj. wielkopolskiego
W: Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. T. 1, Rolnictwo, przemysł spożywczy, konsumenci / Red. nauk. Mieczysław Adamowicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008
Seria: Prace Naukowe. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu ; nr 45
Szczegóły: s. 195-206, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7244-959-7
Polskie słowa kluczowe: agrobiznes ; przedsiębiorstwa rolne ; innowacje ; inwestycje ; źródła finansowania ; kredyt preferencyjny ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
26/47
Rok: 2008
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Rola kapitału ludzkiego w budowaniu konkurencyjności gospodarstw domowych na przykładzie ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2008, t. 10, z. 1, s. 128-132, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: ludność wiejska ; wykształcenie ; kapitał ludzki ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: education ; rural areas habitants ; human capital
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
27/47
Rok: 2008
Autorzy: Władysława Łuczka-Bakuła, Joanna Smoluk
Tytuł: Stan rolnictwa ekologicznego i warunki zbytu jego produktów w województwie wielkopolskim
W: Unia Europejska w międzynarodowej perspektywie / Red. nauk. Mieczysław Dudek.
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008
Szczegóły: s.15-22, il., bibliogr., streszcz., abstr.
ISBN: 978-83-7481-173-6
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa ekologiczne ; woj. wielkopolskie ; sprzedaż bezpośrednia ; ceny zbytu
Angielskie słowa kluczowe: organic farms ; Wielkopolskie voivodeship ; indirect sale ; sale prices
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
28/47
Rok: 2008
Autorzy: Jarosław Uglis, Natalia Tratwal-Uglis
Tytuł: Rozmieszczenie agroturystycznej bazy noclegowej w województwie wielkopolskim
W: Warunki rozwoju obszarów wiejskich / Praca pod red. Andrzeja Dyszewskiego.
Adres wydawniczy: Wrocław : Studenckie Koło Naukowe "Doradztwa Rolniczego", 2008
Szczegóły: s. 222-228, il., bibliogr.
ISBN: 83-920715-4-9
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; agroturystyka ; baza noclegowa ; rozmieszczenie przestrzenne ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: agritourism ; rural area ; Wielkopolska region
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
29/47
Rok: 2008
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Zasięg ubóstwa na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego
Źródło: Wieś Doradz. - 2008, nr 3/4 (55/56), s. 48-52, il., bibliogr.
p-ISSN: 1234-5725
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; ludność wiejska ; ubóstwo ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
30/47
Rok: 2007
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Zależność między dochodami i wydatkami na żywność w gospodarstwach domowych na przykładzie woj. wielkopolskiego
Źródło: Hand. Wewn. - 2007, nr 2 (307), s. 38-45
p-ISSN: 0438-5403
Polskie słowa kluczowe: woj. wielkopolskie ; gospodarstwa domowe ; dochody ludności ; żywność ; zakup ; wydatki ; zróżnicowanie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
31/47
Rok: 2007
Autorzy: Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka-Bakuła
Tytuł: Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2007. - 187 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
ISBN: 978-83-7160-479-9
Polskie słowa kluczowe: ludność wiejska ; woj. wielkopolskie ; poziom życia ; ubóstwo
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
32/47
Rok: 2007
Autorzy: Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka-Bakuła
Tytuł: The consumption structure of food articles in impoverished households - the example of the Wielkopolskie Province
Tytuł równoległy: Struktura konsumpcji wybranych artykułów żywnościowych w ubogich gospodarstwach domowych na przykładzie województwa wielkopolskiego
Źródło: Rocz. AR Pozn., Ekon. - 2007, 6 (385), s. 51-66, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-9193
Uwagi: Publikacja dostępna również online ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - [Dostęp: 8 października 2012].
Polskie słowa kluczowe: ludność wiejska ; grupy społeczno-ekonomiczne ; dochody ; wydatki ; spożycie żywności ; struktura spożycia ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: food consumption ; income ; expenditure ; poverty ; Wielkopolskie province
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
33/47
Rok: 2007
Autorzy: Olga Stefko
Tytuł: Kredyt preferencyjny jako źródło finansowania zakupu ziemi na przykładzie woj. wielkopolskiego
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2007, t. 9, z. 1, s. 465-469, bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa rolne ; gospodarstwa wielkoobszarowe ; grunty rolne ; zakup ; źródła finansowania ; kredyt preferencyjny ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: farm ; ground ; purchase ; preference credit ; Wielkopolska province
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
34/47
Rok: 2006
Autorzy: Władysława Łuczka-Bakuła, Sławomir Kalinowski
Tytuł: Bezrobocie na obszarach wiejskich woj. wielkopolskiego
Źródło: Wiad. Stat. - 2006, nr 5, s. 42-52, il., bibliogr.
p-ISSN: 0043-518X
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; ludność wiejska ; zatrudnienie ; bezrobocie ; aktywność zawodowa ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
35/47
Rok: 2006
Autorzy: Ewa Kiryluk
Tytuł: Czynniki wpływające na podejmowanie działalności pozarolniczej w województwie wielkopolskim
Źródło: Zesz. Nauk. - Akad. Ekon. Pozn. - 2006, 74, s. 141-151, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1641-2168
Uwagi: Tytuł zeszytu: Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych. - ISBN 978-83-7417-173-1.
Polskie słowa kluczowe: ludność wiejska ; działalność pozarolnicza ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
36/47
Rok: 2006
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Zróżnicowanie spożycia żywności w zależności od grupy kwintylowej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego
Źródło: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. Usł. Pozn. - 2006, nr 11, s. 201-212, il., bibliogr.
Polskie słowa kluczowe: ludność wiejska ; grupy społeczno-ekonomiczne ; gospodarstwa domowe ; dochody ; wydatki ; żywność ; zakup ; spożycie żywności ; obszary wiejskie ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
37/47
Rok: 2005
Autorzy: Błażejewski Ryszard
Tytuł: Gospodarka ściekowa w województwie wielkopolskim
W: Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce / Praca zbior. pod red. Krzysztofa Kasprzaka.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo ABRYS, 2005
Szczegóły: s. 26-28, il., bibliogr.
ISBN: 83-89018-64-0
Uwagi: Książka zawiera uaktualnione i rozszerzone materiały z konferencji "Gospodarowanie wodą w Wielkopolsce - nowe szanse i wyzwania", która odbyła się w czerwcu 2004 r. w Poznaniu.
Polskie słowa kluczowe: woj. wielkopolskie ; gospodarka ściekowa
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
38/47
Rok: 2005
Autorzy: Jacek Dach, Zbyszek Zbytek
Tytuł: Kompostowanie osadów ściekowych : Wpływ dodatku słomy
Źródło: Prz. Komunal. - 2005, 5 (165), s. 43-45, il.
p-ISSN: 1232-9126
Polskie słowa kluczowe: gospodarka odpadami ; oczyszczanie ścieków ; kompostowanie ; recykling ; woj. wielkopolskie ; osady ściekowe ; słoma
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
39/47
Rok: 2005
Autorzy: Maria Chojnacka
Tytuł: Rewaloryzacja historycznych założeń zieleni na obszarach chronionych
Źródło: Prz. Komunal. - 2005, 9 (168), s. 80-82, bibliogr.
p-ISSN: 1232-9126
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; woj. wielkopolskie ; krajobraz ; dziedzictwo kulturowe ; rewaloryzacja ; cmentarze wiejskie ; parki dworskie ; aleje przydrożne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
40/47
Rok: 2005
Autorzy: Zofia Tymczuk, Czesław Przybyła, Michał Sosiński
Tytuł: Priorytetowe kierunki działań w realizacji programu małej retencji wodnej w latach 2005-2015 w województwie wielkopolskim
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2005, 26 (365), s. 462-467, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: gospodarka wodna ; retencja wodna ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: water management ; small retention ; water reservoirs
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
41/47
Rok: 2005
Autorzy: Zbigniew Krejpcio, Stanisław Sionkowski, Ewelina Król, Jolanta Bartela
Tytuł: Ocena jakości warzyw i ziemniaków pochodzących z terenu województwa wielkopolskiego na podstawie zawartości azotanów (V)
Źródło: Towarozn. Probl. Jakości. - 2005, 4 (5), s. 77-83, bibliogr.
p-ISSN: 1733-747X
Polskie słowa kluczowe: warzywa ; ziemniak ; jakość ; ocena jakości ; azotany ; zawartość azotanów ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: quality ; vegetables ; potatoes ; nitrates
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
42/47
Rok: 2004
Autorzy: Małgorzata Klimko, Magdalena Wawrzyniak
Tytuł: Flora roślin naczyniowych obiektu "Kacze Doły" (gmina Dolsk, województwo wielkopolskie)
Źródło: Rocz. AR Pozn., Bot. - 2004, 7 (363), s. 119-147, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-9193
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line na stronie Katedry Botaniki Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
Polskie słowa kluczowe: flora ; rośliny naczyniowe ; obiekt Kacze Doły ; gmina Dolsk ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: flora ; vascular flora ; Dolsk ; Wielkopolskie province
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
43/47
Rok: 2004
Autorzy: Stanisława Korszun, Joanna Zalewska
Tytuł: Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.) w województwie wielkopolskim
Źródło: Rocz. Dendrol. - 2004, vol. 52, s. 155-164, il., bibliogr.
p-ISSN: 0860-2646
Polskie słowa kluczowe: drzewa ozdobne ; tulipanowiec amerykański ; Liriodendron tulipifera ; występowanie ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
44/47
Rok: 2002
Autorzy: Olga Stefko
Tytuł: Kredyt preferencyjny jako źródło finansowania rozwoju gospodarstw rolniczych i ogrodniczych w województwie wielkopolskim
W: Regionalne zróżnicowanie agrobiznesu / Red. nauk. Walenty Poczta.
Adres wydawniczy: Poznań : Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, 2002
Szczegóły: s. 125-133
ISBN: 83-88518-35-6
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa rolne ; gospodarstwa ogrodnicze ; źródła finansowania ; kredyt preferencyjny ; wykorzystanie ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
45/47
Rok: 2001
Autorzy: Ryszard Błażejewski, Andrzej Mizgajski
Tytuł: Stan i potrzeby inwestycyjne gmin województwa wielkopolskiego w zakresie gospodarki ściekowej
Adres wydawniczy: Poznań : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2001. - 40 s. : il., bibliogr. ; 30 cm
Seria: Biblioteka Monitoringu Środowiska
ISBN: 83-7217-142-4
Polskie słowa kluczowe: woj. wielkopolskie ; gminy ; gospodarka ściekowa
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
46/47
Rok: 2001
Autorzy: Piotr Błażczak, Feliks Wysocki
Tytuł: Statystyka małych obszarów i jej zastosowanie do badań regionalnych cech rolnictwa
Źródło: Zesz. Nauk. AR Krak., Ses. Nauk. - 2001, z. 78 (377), s. 249-260, il., bibliogr.
p-ISSN: 0239-9342
Uwagi: Tytuł zeszytu: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Kraków, 7-8 grudzień 2000
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; rolnictwo ; produkcja rolna ; zróżnicowanie regionalne ; regiony ; gminy ; powiaty ; woj. wielkopolskie ; statystyka
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
47/47
Rok: 2001
Autorzy: Walenty Poczta, Feliks Wysocki
Tytuł: Typy produkcyjno-ekonomiczne rolnictwa jako przesłanka formułowania strategii rozwoju (na przykładzie województwa wielkopolskiego)
Źródło: Zesz. Nauk. AR Krak., Ses. Nauk. - 2001, z. 78 (377), s. 57-75, il., bibliogr.
p-ISSN: 0239-9342
Uwagi: Tytuł zeszytu: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Kraków, 7-8 grudzień 2000
Polskie słowa kluczowe: rolnictwo ; typy rolnictwa ; czynniki produkcyjno-ekonomiczne ; rozwój rolnictwa ; strategia rozwoju ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP