logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: SYTUACJA FINANSOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/26
Rok: 2019
Autorzy: Joanna Średzińska
Tytuł: Determinants of the financial situation of farms in European Union countries grouped by economic size
Tytuł równoległy: Determinanty sytuacji finansowej gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej według wielkości ekonomicznej
Źródło: Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 4, s. 523-532, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 20 grudnia 2019].
Polskie słowa kluczowe: sytuacja finansowa ; gospodarstwa rolne ; wielkość ekonomiczna ; Europa Środkowo-Wschodnia ; UE-15 ; regresja wieloraka ; FADN
Angielskie słowa kluczowe: financial situation ; farms ; economic size ; CEE countries ; EU-15 ; multiple regression ; FADN
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/26
Rok: 2019
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Lokalizacja względem ośrodków miejskich a sytuacja finansowa gmin wiejskich
Źródło: Stud. Reg. Lokalne. - 2019, 2 (76), s. 110-131, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1509-4995
Polskie słowa kluczowe: lokalizacja ; gminy wiejskie ; sytuacja finansowa ; test nieparametryczny ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: localization ; rural municipalities ; financial situation ; non-parametric test ; Wielkopolska voivodeship
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
DOI:
3/26
Rok: 2018
Autorzy: Walenty Poczta, Joanna Średzińska, Paula Mikołajczyk
Tytuł: Sytuacja finansowa gospodarstw ogrodniczych w Unii Europejskiej - ujęcie syntetyczne
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2018, t. 20, z. 5, s. 167-172, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 listopada 2018].
Polskie słowa kluczowe: sytuacja finansowa ; gospodarstwa ogrodnicze ; FADN ; TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: financial situation ; horticultural farms ; FADN ; TOPSIS
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
4/26
Rok: 2017
Autorzy: Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera
Tytuł: Belonging to a socio-economic group of population as a determinant of household savings rate in Poland
W: Development of Women and Management / Sci. ed. Sandra Misiak-Kwit, Małgorzata Wiścicka.
Adres wydawniczy: Kelaniya : Department of Marketing Management University of Kelaniya, 2017
Seria: Winett Centre of Excellence Series ; No. 2
Szczegóły: s. 109-130, il., bibliogr.
ISBN: 978-955-704-043-1
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa domowe ; oszczędności ; sytuacja finansowa
Angielskie słowa kluczowe: households ; savings ; financial situation
Charakt. formalna: ZRM
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
5/26
Rok: 2016
Autorzy: Zbigniew Gołaś
Tytuł: Przemiany sytuacji finansowej sektora handlu detalicznego w Polsce i Niemczech w latach 2005-2014
Źródło: Hand. Wewn. - 2016, nr 6 (365), s. 62-77, bibliogr.
p-ISSN: 0438-5403
Polskie słowa kluczowe: handel detaliczny ; sytuacja finansowa ; Polska ; Niemcy
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
6/26
Rok: 2016
Autorzy: Aleksandra Łuczak, Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki
Tytuł: Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rozmytych metod klasyfikacji i programu R
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2016, 427, s. 165-175, bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
Uwagi: Taksonomia 27. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 sierpnia 2016].
Polskie słowa kluczowe: klasyfikacja rozmyta ; sytuacja finansowa ; gminy
Angielskie słowa kluczowe: fuzzy classification ; financial situation ; communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/26
Rok: 2016
Autorzy: Zbigniew Gołaś
Tytuł: Ocena kondycji finansowej sektora produkcji napojów w Polsce i Niemczech
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2016, t. 18, z. 2, s. 102-108, bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 stycznia 2017].
Polskie słowa kluczowe: sektor produkcji napojów ; sytuacja finansowa ; Polska ; Niemcy
Angielskie słowa kluczowe: beverages sector ; financial condition ; Poland ; Germany
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
8/26
Rok: 2016
Autorzy: Zbigniew Gołaś
Tytuł: Ocena kondycji finansowej sektora produkcji artykułów spożywczych w Polsce i Niemczech
Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. Świat. - 2016, t. 16 (31), z. 2, s. 66-75, bibliogr.
p-ISSN: 2081-6960
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 stycznia 2017].
Polskie słowa kluczowe: sektor produkcji artykułów spożywczych ; sytuacja finansowa ; Polska ; Niemcy
Angielskie słowa kluczowe: sector of food production ; financial condition ; Poland ; Germany
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
9/26
Rok: 2015
Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
Tytuł: Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych w ujęciu regionalnym w Polsce
Źródło: Hand. Wewn. - 2015, nr 4 (357), s. 156-166, il., bibliogr.
p-ISSN: 0438-5403
Polskie słowa kluczowe: niedobory konsumpcji ; ocena subiektywna ; gospodarstwa domowe ; sytuacja finansowa ; zróżnicowanie regionalne ; województwa ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: consumption deficit ; subjective assessment of the financial situation ; households ; provinces ; Poland
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
10/26
Rok: 2015
Autorzy: Joanna Florek, Joanna Stanisławska, Dorota Czerwińska-Kayzer
Tytuł: The financial situation of the food industry in Poland in comparision with 2005 and 2010
Tytuł równoległy: Porównanie sytuacji finansowej przemysłu spożywczego w latach 2005 i 2010
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2015, t. 17, z. 1, s. 41-48, bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 2 grudnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: przemysł spożywczy ; sytuacja finansowa ; analiza wskaźnikowa
Angielskie słowa kluczowe: food industry ; financial situation ; financial ratios
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
11/26
Rok: 2014
Autorzy: Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki
Tytuł: Sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2014, 3 (33), s. 85-99, bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 marca 2015].
Polskie słowa kluczowe: sytuacja finansowa ; gospodarstwa domowe rolników ; grupy społeczno-ekonomiczne ludności ; zarządzanie finansami osobistymi
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
12/26
Rok: 2014
Autorzy: Joanna Smoluk-Sikorska, Lidia Jabłońska-Porzuczek, Sławomir Kalinowski
Tytuł: Wybrane zagadnienia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2014, 3 (33), s. 253-261, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 sierpnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: konkurencyjność ; strategia rozwoju przedsiębiorstwa ; sytuacja finansowa ; zasoby produkcyjne ; system zarządzania
Angielskie słowa kluczowe: competitiveness ; company development strategy ; financial situation ; production resources ; management system
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
13/26
Rok: 2014
Autorzy: Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska
Tytuł: Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku
Źródło: Nierówności Społ. Wzrost Gospod. - 2014, z. 38, s. 136-151, bibliogr.
p-ISSN: 1898-5084
Uwagi: Tytuł zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Publikacja dostępna online [Dostęp: 7 listopada 2014].
Polskie słowa kluczowe: sytuacja finansowa ; gospodarstwa domowe ; miernik syntetyczny ; metoda TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: financial situation ; households ; synthetic measure ; TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
14/26
Rok: 2014
Autorzy: Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki
Tytuł: Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Źródło: Rocz. Nauk. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. - 2014, t. 101, z. 2, s. 91-101, bibliogr.
p-ISSN: 0080-3715 e-ISSN: 2353-4362
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 listopada 2014].
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; gospodarstwa domowe ; sytuacja finansowa ; dochody rozporządzalne ; rozporządzanie finansami osobistymi
Angielskie słowa kluczowe: rural areas ; households ; financial situation ; managing personal finances
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
15/26
Rok: 2014
Autorzy: Joanna Stanisławska, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn
Tytuł: Samozaopatrzenie a sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników w Polsce w 2010 roku
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2014, t. 16, z. 1, s. 195-200, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: rolnicy ; gospodarstwa domowe ; samozaopatrzenie ; sytuacja finansowa
Angielskie słowa kluczowe: farmers' household ; self-supply ; financial standing of households
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
16/26
Rok: 2014
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn
Tytuł: Obiektywna i subiektywna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce a popyt na turystykę zorganizowaną
Źródło: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., Ekon. Probl. Tur. - 2014, nr 1 (25), s. 367-383, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0501
Uwagi: Tytuł zeszytu: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 sierpnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa domowe ; sytuacja finansowa ; popyt turystyczny ; efektywność
Angielskie słowa kluczowe: households ; financial situation ; tourist demand ; effectiveness
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
17/26
Rok: 2014
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska
Tytuł: Sytuacja i zachowania finansowe ludności z marginesu społecznego Poznania
W: Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta / Red. nauk. Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner, Sławomir Kalinowski.
Adres wydawniczy: Bielefeld : Societas Pars Mundi, 2014
Szczegóły: s. 449-460, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-937502-0-7
Polskie słowa kluczowe: sytuacja finansowa ; zachowania finansowe ; gospodarstwa domowe ; margines społeczny
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
18/26
Rok: 2012
Autorzy: Roma Ryś-Jurek, Barbara Wojtaszak
Tytuł: Research on the relation between the financial situation of commune and its functional type on the example of: Kleszczewo, Komorniki and Puszczykowo
Tytuł równoległy: Badanie zależności między sytuacją finansową gminy a jej typem funkcjonalnym na przykładzie gmin: Kleszczewo, Komorniki i Puszczykowo
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2012, 1 (23), s. 111-121, bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 marca 2015].
Polskie słowa kluczowe: gminy ; sytuacja finansowa ; typy funkcjonalne ; analiza atrakcyjności
Angielskie słowa kluczowe: commune ; financial situation ; functional type ; analysis of the attractiveness
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
19/26
Rok: 2012
Autorzy: Joanna Średzińska, Walenty Poczta
Tytuł: Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2012. - 264 s. : il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7160-685-4
Liczba arkuszy: 35,5
Polskie słowa kluczowe: sytuacja finansowa ; gospodarstwa rolne ; kraje Europy Środkowo-Wschodniej ; typologia gospodarstw rolnych w UE
Angielskie słowa kluczowe: financial situation ; farms ; countries of Central and Eastern Europe ; typology of farms in the EU
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
20/26
Rok: 2012
Autorzy: Walenty Poczta, Joanna Średzińska, Katarzyna Kita
Tytuł: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych krajów Unii Europejskiej w zależności od ich potencjału produkcyjnego
Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Ekon. Organ. Gospod. Żywn. - 2012, nr 97, s. 205-215, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-6979
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 listopada 2015].
Polskie słowa kluczowe: potencjał produkcyjny ; sytuacja finansowa ; typologia
Angielskie słowa kluczowe: production potential ; financial situation ; typology
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
21/26
Rok: 2012
Autorzy: Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek
Tytuł: Wykorzystanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze
Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Ekon. Organ. Gospod. Żywn. - 2012, nr 96, s. 265-276, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2081-6979
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 23 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: analiza dyskryminacyjna ; przedsiębiorstwa paszowe ; sytuacja finansowa
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
22/26
Rok: 2009
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Pozyskiwanie i zastosowanie środków finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego
Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Polit. Eur. Finans. Mark. - 2009, 1 (50), s. 239-248, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-3430
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 23 listopada 2016].
Polskie słowa kluczowe: sytuacja finansowa ; gospodarstwa rolne ; potencjał produkcyjny ; typologia
Angielskie słowa kluczowe: financial situation ; agricultural holding ; potential for production ; typology
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
23/26
Rok: 2008
Autorzy: Walenty Poczta, Joanna Średzińska, Aldona Standar
Tytuł: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich potencjału produkcyjnego
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2008, 4 (10), s. 83-94, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 23 listopada 2016].
Polskie słowa kluczowe: sytuacja finansowa ; gospodarstwa rolne ; potencjał produkcyjny ; typologia
Angielskie słowa kluczowe: financial situation ; agricultural holding ; potential for production ; typology
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
24/26
Rok: 2008
Autorzy: Walenty Poczta, Joanna Średzińska
Tytuł: Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej
Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Ekon. Organ. Gospod. Żywn. - 2008, nr 64, s. 75-86, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2081-6979
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 25 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa rolne ; sytuacja finansowa ; typologia gospodarstw ; FADN
Angielskie słowa kluczowe: agricultural farms ; financial situation ; typology of farms ; FADN
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
25/26
Rok: 2008
Autorzy: Walenty Poczta, Joanna Średzińska, Karolina Pawlak
Tytuł: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych wed á ug ich wyników produkcyjno-ekonomicznych
Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. Świat. - 2008, t. 4 (19), s. 379-387, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 2081-6960
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa rolne ; wyniki produkcyjno-ekonomiczne ; typologia ; sytuacja finansowa
Angielskie słowa kluczowe: agricultural holding ; production and economical results ; typology ; financial situation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
26/26
Rok: 2006
Autorzy: Joanna Kaczmarek
Tytuł: Zróżnicowanie regionalne sytuacji finansowej indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z uwzględnieniem wybranych typów rolniczych (na podstawie FADN)
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2006, t. 8, z. 1, s. 57-61, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1508-3535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 lutego 2018].
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa rolne ; regiony ; typ rolniczy ; sytuacja finansowa
Angielskie słowa kluczowe: farms ; region ; typ of farming ; financial performance
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP