logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY
Liczba odnalezionych rekordów: 96Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/96
Rok: 2019
Autorzy: Aldona Mrówczyńska-Kamińska
Tytuł: Agriculture and the environment in European Union Countries in light of input-output table
Źródło: Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 4, s. 317-330, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 lutego 2020].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; rolnictwo ; przepływy międzygałęziowe ; zanieczyszczenia powietrza ; biomasa
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; agriculture ; input-output tables ; atmospheric pollutants ; biomass
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/96
Rok: 2019
Autorzy: Rafał Baum, Magdalena Kozera-Kowalska
Tytuł: Value of agricultural externalities on the example of an agritourism farm
Tytuł równoległy: Wartość efektów zewnętrznych rolnictwa na przykładzie gospodarstwa agroturystycznego
Źródło: Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 3, s. 11-20, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 listopada 2019].
Polskie słowa kluczowe: efekty zewnętrzne rolnictwa ; dobra publiczne ; rozwój zrównoważony ; rolnictwo ; rolnictwo wielofunkcyjne
Angielskie słowa kluczowe: agricultural externalities ; public goods ; sustainable agricultural development ; multifunctional agriculture
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/96
Rok: 2019
Autorzy: Mariusz Malinowski
Tytuł: Institutional infrastructure and sustainable development: Analysis of eastern Poland districts
Źródło: Stud. Ekon. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Katow. - 2019, 384, s. 51-69, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 2083-8611
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 25 lutego 2020].
Liczba znaków: 40000
Liczba arkuszy: 1,0
Polskie słowa kluczowe: infrastruktura instytucjonalna ; rozwój zrównoważony ; zależności przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; institutional infrastructure ; spatial dependencies
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
4/96
Rok: 2018
Autorzy: Mariusz Malinowski
Tytuł: Spatial concentration of Western Poland districts in function of sustainable development level and institutional infrastructure
Tytuł równoległy: Koncentracja przestrzenna powiatów Polski Zachodniej ze względu na poziom rozwoju zrównoważonego a infrastruktura instytucjonalna
Źródło: Ekon. XXI wieku. - 2018, 1 (17), s. 22-40, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 2353-8929 e-ISSN: 2449-9757
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; infrastruktura instytucjonalna ; zależności przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; institutional infrastructure ; spatial relationships
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 11.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
5/96
Rok: 2018
Autorzy: Mariusz Malinowski
Tytuł: Role of business environment institutions in creating sustainable development. An analysis based on Eastern Poland districts
Tytuł równoległy: Rola instytucji otoczenia biznesu w kreowaniu zrównoważonego rozwoju. Analiza oparta o okręgi Polski Wschodniej]
Źródło: Intercathedra. - 2018, no. 4 (37), s. 357-368, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1640-3622 e-ISSN: 2545-2045
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 25 marca 2019].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, ; instytucje otoczenia biznesu ; zależności przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: synthetic indicators ; entrepreneurship ; spatial dependencies
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
6/96
Rok: 2018
Autorzy: Barbara Hadryjańska
Tytuł: Zrównoważony rozwój a ochrona środowiska w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego
Źródło: Intercathedra. - 2018, no. 3 (36), s. 239-246, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1640-3622 e-ISSN: 2545-2045
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 grudnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: przedsiębiorstwa mleczarskie ; działania prośrodowiskowe ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: dairy enterprises ; environmental measures ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/96
Rok: 2018
Autorzy: Aleksander Wasiuta
Tytuł: Economic instruments for environmental security and sustainable development
W: International and national security: politics, information, ecology, economy : Collective monograph / [Ed. by A. Mytko].
Adres wydawniczy: Kyiv : MPBP HORDON, 2018
Szczegóły: s. 241-260
ISBN: 978-966-8398-55-1
Polskie słowa kluczowe: odnawialne źródła energii ; rozwój zrównoważony ; instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska
Angielskie słowa kluczowe: renewable energy ; sustainable development ; economic instruments of environment protection
Charakt. formalna: ZRM
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
8/96
Rok: 2018
Autorzy: Magdalena Śmiglak-Krajewska, Małgorzata Węgrzyńska, Tadeusz Zaborowski
Tytuł: Zastosowanie koncepcji bioekonomii w działalności rolniczej na przykładzie produkcji roślin strączkowych
W: Inwencja w społecznej odpowiedzialności podmiotów : Monografia / [Red.] Tadeusz Zaborowski.
Adres wydawniczy: Gorzów Wlkp. : IBEN, 2018
Szczegóły: s. 88-101, il., bibliogr., streszcz., abstr.
ISBN: 978-83-64249-98-3
Polskie słowa kluczowe: bioekonomia ; rośliny strączkowe ; rozwój zrównoważony ; gospodarstwa rolne
Angielskie słowa kluczowe: bioeconomy ; legumes ; sustainable development ; agricultural holdings
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
9/96
Rok: 2018
Autorzy: Eugeniusz Kośmicki
Tytuł: In search of the principle of sustainable development - an attempt to evaluate the concepts of Hans Christoph Binswanger and Irenáus Eibl-Eibesfeldt
Źródło: Optimum. Econ. Stud. - 2018, nr 4 (94), s. 96-114, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1506-7637
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 kwietnia 2019].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; ekonomia umiarkowania ; wzrost gospodarczy i jego konsekwencje ; kryzys finansowy i spekulacyjny ; filogenetyczne podstawy ewolucji ; ewolucja biologiczna i kulturowa ; perspektywa podejścia krótkookresowego ; źródła środowiskowych i społecznych zagrożeń
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; economics of moderation ; economic growth and its conse- quences ; financial and speculative crises ; phylogenetic basis of evolution ; biological and cultural evolution ; perspective of short-term thinking ; basic environmental and social hazards
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
10/96
Rok: 2018
Autorzy: Aleksandra Łuczak, Izabela Kurzawa, Feliks Wysocki
Tytuł: Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju państw Unii Europejskiej z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2018, 508, s. 126-136, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
Uwagi: Taksonomia 31. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 września 2018].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; metody konstrukcji miary syntetycznej ; metoda SEN-TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; construction of methods of the synthetic measure ; SEN-TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
11/96
Rok: 2018
Autorzy: Barbara Kołodziej
Tytuł: Śląskie poszukiwania równowagi. Zieleń woj. śląskiego na tle innych województw
Źródło: Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp. - 2018, R. 11, nr 4 (41), s. 273-285, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1899-3524
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 listopada 2019].
Polskie słowa kluczowe: Śląsk ; ekozagłada ; rozwój gospodarczy ; urbanizacja ; lesistość ; zieleń urządzona ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: Silesia ; eco-extermination ; economic development ; urbanization ; forestation ; organized greenery ; trees ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
12/96
Rok: 2018
Autorzy: Magdalena Śmiglak-Krajewska
Tytuł: Cultivation of legume crops in the context of sustainable agriculture
Tytuł równoległy: Uprawa roślin strączkowych w aspekcie zrównoważonego rolnictwa
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2018, t. 20, z. 6, s. 255-261, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 stycznia 2019].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; rośliny strączkowe ; korzyści ekonomiczne
Angielskie słowa kluczowe: corporate social responsibility ; sustainable agriculture ; economic benefits
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
13/96
Rok: 2018
Autorzy: Patrycja Opalińska, Małgorzata Krokowska-Paluszak, Adrian Łukowski, Agnieszka Błasiak, Anna Wierzbicka, Maciej Skorupski
Tytuł: Stan wiedzy o zrównoważonym rozwoju w Wielkopolsce - czy edukacja jest potrzebna?
Źródło: Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. - 2018, R. 20, z. 55 (1), s. 79-85, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1509-1414
Uwagi: Tytuł zeszytu: Edukacja przyrodniczo-leśna dla zrównoważonego rozwoju. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 grudnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: badania ankietowe ; edukacja ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: questionnaire survey ; education ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
14/96
Rok: 2018
Autorzy: Anna Wierzbicka
Tytuł: Zrównoważony rozwój w edukacji leśnej - jak? Przykłady dobrych praktyk
Źródło: Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. - 2018, R. 20, z. 55 (1), s. 137-142, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1509-1414
Uwagi: Tytuł zeszytu: Edukacja przyrodniczo-leśna dla zrównoważonego rozwoju. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 grudnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: edukacja ; rozwój zrównoważony ; praktyki rolnicze
Angielskie słowa kluczowe: EDS ; good practices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
15/96
Rok: 2018
Autorzy: Krzysztof Kasprzak
Tytuł: Globalny Kodeks Etyki w Turystyce a ochrona różnorodności biokulturowej
Źródło: Tur. Kult. [Dokument elektroniczny]. - 2018, 3 (maj-czerwiec), s. 19-28, bibliogr., streszcz., abstr.
http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/967
p-ISSN: 1689-4642
Uwagi: [Dostęp: 16 lipca 2018].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; turystyka zrównoważona ; różnorodność biokulturowa ; kodeks etyki
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; sustainable tourism ; biocultural diversity ; code of ethics
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
16/96
Rok: 2018
Autorzy: Dariusz Pieńkowski, Anna Murawska, Sabina Zaremba-Warnke
Tytuł: Zrównoważona konsumpcja : Wyzwanie dla społeczeństwa w dobie globalizacji [*]
Adres wydawniczy: Warszawa : Texter, 2018. - 182 s. : il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7790-557-9
Liczba arkuszy: 9,00
Polskie słowa kluczowe: zrównoważona konsumpcja ; rozwój zrównoważony ; model 4S ; gospodarka światowa ; dobra i usługi zrównoważone
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
17/96
Rok: 2017
Autorzy: Jerzy Mirosław Kupiec
Tytuł: Ecosystem services based on nitrogen management in farms in selected region of Poland
Tytuł równoległy: Usługi ekosystemowe na podstawie zarządzania azotem w gospodarstwach wybranych regionów Polski
Źródło: Fragm. Agron. - 2017, R. 34, nr 4, s. 93-104, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0860-4088
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 23 stycznia 2019].
Polskie słowa kluczowe: straty finansowe ; rozwój zrównoważony ; bilans azotu ; zanieczyszczenia obszarowe ; bilans na powierzchni pola
Angielskie słowa kluczowe: financial losses ; sustainable development ; nitrogen balance ; non-point pollution ; field surface balance
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
18/96
Rok: 2017
Autorzy: Joanna Wiśniewska-Paluszak
Tytuł: Koncepcja sieci w badaniach zrównoważonego rozwoju agrobiznesu
Źródło: Gospod. Nar. - 2017, nr 1 (287), s. 119-145, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0867-0005 e-ISSN: 2300-5238
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 grudnia 2017].
Liczba arkuszy: 1,0
Polskie słowa kluczowe: sieć ; konceptualizacja ; agrobiznes ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: network ; conceptualization ; agribusiness ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
19/96
Rok: 2017
Autorzy: Natalia Bartkowiak-Bakun, Luiza Ossowska
Tytuł: Quantifying the identification factors of sustainable rural development: a case study of wielkopolskie voivodeship
Tytuł równoległy: Identyfikacja czynników zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Próba kwantyfikacji na przykładzie województwa wielkopolskiego
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2017, 3 (45), s. 507-518, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 lutego 2018].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; obszary wiejskie ; analiza czynnikowa ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; rural area ; factor analysis ; Wielkopolskie voivodeship
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
20/96
Rok: 2017
Autorzy: Joanna Wiśniewska-Paluszak, Grzegorz Paluszak
Tytuł: Social responsibility of Polish food industry leaders
Tytuł równoległy: Społeczna odpowiedzialność liderów przemysłu spożywczego w Polsce
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2017, 3 (45), s. 693-704, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 grudnia 2017].
Polskie słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu ; raport CSR ; przemysł spożywczy ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: social responsibility of business ; CSR report ; food industry ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
21/96
Rok: 2017
Autorzy: Justyna Hachoł, Mateusz Hämmerling, Elżbieta Bondar-Nowakowska
Tytuł: Applying the Analytical Hierarchy Process (AHP) into the effects assessment of river training works
Tytuł równoległy: Zastosowanie metody AHP (Analytical Hierarchy Process) do oceny skutków regulacji rzek
Źródło: J. Water Land Dev. - 2017, no. 35, s. 63-72, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1429-7426 e-ISSN: 2083-4535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 września 2018].
Polskie słowa kluczowe: analiza wielokryterialna ; Analytic Hierarchy Process ; regulacja rzek ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: analytic hierarchy process ; multicriterial analysis ; river training work ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
22/96
Rok: 2017
Autorzy: Anna Jęczmyk, Krzysztof Kasprzak
Tytuł: Turystyka kulinarna w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce
Źródło: Pol. J. Sustain. Dev. - 2017, t. 21 (1), s. 7-14, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-3746
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 30 października 2017].
Polskie słowa kluczowe: turystyka kulinarna ; rozwój zrównoważony ; rolnictwo zrównoważone ; turystyka zrównoważona
Angielskie słowa kluczowe: culinary tourism ; sustainable development ; sustainable agriculture ; sustainable tourism
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
Adres url:
DOI:
23/96
Rok: 2017
Autorzy: Krzysztof Kasprzak
Tytuł: Wydawnictwa oficyny ABRYS jako zadanie edukacyjne. Upowszechnianie retardacji jako element alternatywnej edukacji. Część 2
Źródło: Pol. J. Sustain. Dev. - 2017, t. 21 (1), s. 15-24, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-3746
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 lutego 2018].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; retardacja ; edukacja alternatywna ; czasopisma komunalne
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; retardation ; alternative education ; communal magazines
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
24/96
Rok: 2017
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Agnieszka Wilkaniec, Magdalena Szczepańska
Tytuł: Managemant of landscape resources as an element of development of communes in the Poznań agglomeration-declarativeness of assumptions vs realities of spatial policy
Tytuł równoległy: Gospodarowanie zasobami krajobrazowymi jako element rozwoju gmin aglomeracji poznańskiej - deklaratywność założeń i realia polityki przestrzennej
Źródło: Przestrz. Forma. - 2017, nr 29, s. 135-152, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1895-3247 e-ISSN: 2391-7725
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: aglomeracja poznańska ; planowanie przestrzenne ; polityka krajobrazowa ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: landscape policy ; Poznań agglomeration ; spatial planning ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
25/96
Rok: 2017
Autorzy: Piotr Idczak, Karol Mrozik
Tytuł: Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/2, s. 55-66, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: chłonność demograficzna ; rozbieżność demograficzna ; planowanie przestrzenne ; suburbanizacja ; rozwój zrównoważony ; gminy ; Dopiewo
Angielskie słowa kluczowe: population absorptive capacity ; population divergence ; spatial planning ; suburbanization ; sustainable development ; commune ; Dopiewo
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
26/96
Rok: 2017
Autorzy: Dariusz Pieńkowski, Wojciech Zbaraszewski
Tytuł: Partnerstwo niemieckich parków narodowych
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/2, s. 243-252, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 grudnia 2017].
Polskie słowa kluczowe: parki narodowe ; turystyka zrównoważona ; partnerstwo ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: national park ; sustainable tourism ; partnership ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
27/96
Rok: 2017
Autorzy: Jean Diatta, Witold Grzebisz, Jarosław Potarzycki, Agnieszka Andrzejewska
Tytuł: Unprocessed versus processed food - micronutrients dilemma
Tytuł równoległy: Żywność nieprzetworzona a przetworzona - mikroelementowe dylematy
Źródło: Zesz. Nauk. Uniw. Przyr. Wroc., Rol. - 2017, 120 (nr 623), s. 7-25, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1897-2098
Polskie słowa kluczowe: mikroelementy ; uprawy podstawowe ; niedobór ; niedożywienie ; biofortyfikacja ; spożycie ; przetwarzanie żywności ; biodostepność ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: micronutrients ; staple crops ; deficiency ; undernutrition ; biofortification ; intakes ; food processing ; bioavailability ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
28/96
Rok: 2016
Autorzy: Grzegorz Paluszak, Joanna Wiśniewska-Paluszak
Tytuł: The role of green banking in a sustainable industrial network
Źródło: Bezp. Bank. - 2016, nr 4 (65), s. 75-95, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1429-2939
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 marca 2017].
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: zielona bankowość ; sieci biznesowe ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: green banking ; industrial network ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
29/96
Rok: 2016
Autorzy: Paweł Szumigała
Tytuł: Zarządzanie i gospodarowanie przestrzenią w kontekście zrównoważonego rozwoju - diagnoza stanu przestrzeni w Polsce [*]
W: Gospodarowanie w XXI wieku / Red. nauk. Tomasz Bernat.
Adres wydawniczy: Szczecin : Zapol, 2016
Szczegóły: s. 96-111
ISBN: 978-83-7518-812-7
Polskie słowa kluczowe: gospodarka przestrzenna ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: space ; sustainable development
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
30/96
Rok: 2016
Autorzy: Magdalena Kozera-Kowalska, Sławomir Kalinowski
Tytuł: Wiedzochłonność obszarów wiejskich w warunkach zrównoważonego rozwoju
Źródło: Hand. Wewn. - 2016, nr 4 (363), s. 88-100, il., bibliogr.
p-ISSN: 0438-5403
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 listopada 2016].
Polskie słowa kluczowe: wiedzochłonność obszarów wiejskich ; obszary wiejskie ; rozwój zrównoważony ; system edukacji
Angielskie słowa kluczowe: knowledge-intensiveness of rural areas ; sustainable development ; education system
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
31/96
Rok: 2016
Autorzy: Katarzyna Mydlarz
Tytuł: Sustainable development a current trend for timber sector large companies
Źródło: Intercathedra. - 2016, no. 32/4, s. 53-57, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1640-3622
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 marca 2017].
Polskie słowa kluczowe: sektor drzewny ; inwestycje ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: timber sector ; investments ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
32/96
Rok: 2016
Autorzy: Eugeniusz Kośmicki, Dariusz Pieńkowski
Tytuł: W poszukiwaniu nowej koncepcji ochrony przyrody - idea renaturalizacji
Źródło: Optimum. Stud. Ekon. - 2016, nr 3 (81), s. 35-44, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-7637
Polskie słowa kluczowe: ochrona przyrody ; ekologia ; renaturyzacja ; rozwój zrównoważony ; sozologia
Angielskie słowa kluczowe: nature protection ; restoration ; ecology ; sustainable development ; sozology
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
DOI:
33/96
Rok: 2016
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Ocena poziomu pozyskanych środków PROW 2007-2013 na przedsięwzięcia środowiskowe w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2016, 433, s. 180-189, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 sierpnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego ; rozwój zrównoważony ; obszary wiejskie ; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ; wymiar środowiskowy
Angielskie słowa kluczowe: local goverment units ; sustainable development ; rural areas ; RDP 2007-2013 ; environmental dimension
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
34/96
Rok: 2016
Autorzy: Władysława Łuczka
Tytuł: Stan badań nad rolnictwem ekologicznym w Polsce
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2016, 453, s. 64-76, bibliogr., streszcz., summ.
p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
Uwagi: Tytuł zeszytu: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 marca 2017].
Polskie słowa kluczowe: badania ; rozwój zrównoważony ; rolnictwo ekologiczne
Angielskie słowa kluczowe: research ; sustainable development, ; ecological agriculture.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
35/96
Rok: 2016
Autorzy: Piotr Szczepański, Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Tomasz Kuźniar
Tytuł: Kształtowanie funkcji mieszkaniowych w politykach przestrzennych wybranych gmin w Polsce w kontekście lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 46/1, s. 381-392, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 kwietnia 2017].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; samorząd lokalny ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; local goverment ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
36/96
Rok: 2016
Autorzy: Barbara Hadryjańska
Tytuł: Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju a gospodarowanie zasobami przyrodniczymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 46/2, s. 231-242, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 marca 2017].
Polskie słowa kluczowe: przedsiębiorstwa produkcyjne ; rozwój zrównoważony ; gospodarowanie ; zasoby przyrodnicze ; branża mleczarska
Angielskie słowa kluczowe: manufacturing companies ; sustainable development ; management ; natural resources ; dairy industry
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
37/96
Rok: 2016
Autorzy: Rafał Baum, Janusz S. Jankowiak, Jukian Krzyżanowski, Wioletta Wrzaszcz, Józef S. Zegar
Tytuł: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (35) / Pr. zbior. pod red. Józefa St. Zegara
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 141 s. : il., bibliogr.
Seria: Rolnictwo polskie i UE 2020+ : wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje: Program Wieloletni 2015-2019
ISBN: 978-83-7658-630-4
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 26 stycznia 2017].
Liczba arkuszy: 9,0
Polskie słowa kluczowe: rolnictwo ; rozwój zrównoważony
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
38/96
Rok: 2015
Autorzy: Joanna Wiśniewska
Tytuł: The concept of sustainable developmet in agribusiness
Źródło: Intercathedra. - 2015, no. 31/3, s. 104-113, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-3622
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 marca 2016].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; agrobiznes zrównoważony ; rolnictwo zrównoważone ; bezpieczeństwo żywnościowe
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; sustainable agribusiness ; sustainable agriculture ; food security
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
39/96
Rok: 2015
Autorzy: Janusz Wojdalski, Tomasz Żelaziński, Piotr Konieczny, Bogdan Drożdż, Adam Kupczyk, Ewa Golisz, Ewelina Mroczek, Remigiusz Mruk
Tytuł: Uwarunkowania gospodarki energią, wodą i środowiskiem w wybranych branżach przemysłu rolno-spożywczego oraz zarys problematyki zrównoważonego rozwoju
Źródło: Inż. Przetw. Spoż. - 2015, 1/4 (13), s. 34-51, il., bibliogr.
p-ISSN: 2084-9494 e-ISSN: 2300-2018
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 stycznia 2016].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; energia ; woda ; odpady ; środowisko ; czystsza produkcja ; przemysł rolno-spożywczy
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; energy ; water ; waste ; environment ; cleaner production ; agro-food industry
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
40/96
Rok: 2015
Autorzy: Izabela Lipińska
Tytuł: Legal approaches for a sustainable agriculture
W: Nachhaltiges landmanagement. : Rechtsvergleichende Studie zu Instrumenten eines nachhaltigen Landmanagements. Comparative loaw analysis on instruments for sustainable land management. Diskussionspapier Nr. 10 / Köck, W., Bovet, J., Möckel, S., Rath, K. und Reese, M..
Adres wydawniczy: Müncheberg : Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. Institut für Sozioökonomie, 2015
Szczegóły: s. 184-192, il., bibliogr.
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 września 2015].
Polskie słowa kluczowe: grunty rolne ; zrównoważone zarządzanie ziemią ; aspekty prawne ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: sustainable land management ; legal aspects ; sustainable development
Charakt. formalna: ZRM
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
41/96
Rok: 2015
Autorzy: Natalia Bartkowiak-Bakun, Aldona Standar
Tytuł: Ocena oddziaływania wybranych działań PROW 2007-2013 na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Polski : (analiza regionalna)
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015. - 158 s. : il. ; 24 cm
ISBN: 978-83-7160-823-0
Liczba arkuszy: 8,2
Polskie słowa kluczowe: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ; rozwój zrównoważony ; obszary wiejskie ; rozwój lokalny
Angielskie słowa kluczowe: Rural Development Program 2007-2013 ; sustainable development ; rural areas ; local development
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
42/96
Rok: 2015
Autorzy: Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk
Tytuł: Agroturystyka jako faktor zrównoważonego rozwoju
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2015, 379, s. 57-66, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 grudnia 2015].
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: agroturystyka ; rozwój zrównoważony ; turystyka zrównoważona
Angielskie słowa kluczowe: agrotourism ; sustainable development ; sustainable tourism
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
43/96
Rok: 2015
Autorzy: Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz
Tytuł: The holistic concept of sustainable development in strategies of Polish voivodeships to the year 2020
Tytuł równoległy: Holistyczna koncepcja zrównoważonego rozwoju w strategiach polskich województw do roku 2020
Źródło: Probl. Ekoroz. - 2015, vol. 10, no. 2, s. 103-113, bibliogr.
p-ISSN: 1895-6912 e-ISSN: 2080-1971
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 sierpnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; strategia rozwoju ; Unia Europejska ; Polska ; województwa
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; development strategy ; European Union ; Polish voivodeships
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.661
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
44/96
Rok: 2015
Autorzy: Arkadiusz Sadowski
Tytuł: Zaspokojenie bezpieczeństwa żywnościowego wybranych regionów świata a realizacja zasady zrównoważonego rozwoju
W: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej : IX Kongres Ekonomistów Polskich / Red. nauk. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015
Szczegóły: s. 401-419, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-88700-79-8
Liczba arkuszy: 1,5
Polskie słowa kluczowe: rolnictwo ; bezpieczeństwo żywnościowe ; emulsja ; gazy cieplarniane ; rozwój zrównoważony
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
45/96
Rok: 2015
Autorzy: Anna Zbierska, Adam Zydroń, Piotr Szczepański
Tytuł: Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 40, t. 2, s. 189-200, il., bibliogr.
p-ISSN: 2080-4881
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 marca 2016]
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; ład przestrzenny ; planowanie przestrzenne ; gmina wiejska
Angielskie słowa kluczowe: spatial development ; commune ; sustainable development ; spatial order
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
46/96
Rok: 2015
Autorzy: Piotr Szczepański, Adam Zydroń, Anna Zbierska
Tytuł: Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 42, t. 2, s. 205-218, il., bibliogr.
p-ISSN: 2080-4881
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 marca 2016]
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; aglomeracja poznańska ; komunikacja drogowa
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; Poznan metropolitan area ; road transport
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
47/96
Rok: 2015
Autorzy: Paweł Szumigała
Tytuł: Kody przestrzenne w kontekście zrównoważonego rozwoju wybranych gmin wielkopolski
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 42, t. 2, s. 219-232, il., bibliogr.
p-ISSN: 2080-4881
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 lipca 2016]
Polskie słowa kluczowe: kody przestrzenne ; rozwój zrównoważony ; Wielkopolska ; krajobraz
Angielskie słowa kluczowe: spatial codes ; sustainable development ; Wielkopolska ; landscape
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
48/96
Rok: 2015
Autorzy: Małgorzata Dolata
Tytuł: Znaczenie infrastruktury w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 40, t. 2, s. 45-55, il., bibliogr.
p-ISSN: 2080-4881
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 marca 2016]
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; infrastruktura ; infrastruktura ekologiczna ; obszary wiejskie
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; infrastructure ; ecological infrastructure ; rural areas
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
49/96
Rok: 2014
Autorzy: Piotr Szczepański, Karol Mrozik, Beata Raszka
Tytuł: Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej jako narzędzie równoważenia struktury przestrzennej gminy miejskiej Luboń
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 339, s. 220-228, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192
Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 sierpnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; suburbanizacja ; rozwój zrównoważony ; wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej
Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; suburbanization ; sustainable development ; rate of biologically active area
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
50/96
Rok: 2014
Autorzy: Małgorzata Dolata
Tytuł: Infrastruktura społeczna jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2014, t. 16, z. 5, s. 40-44, bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: infrastruktura społeczna ; rozwój zrównoważony ; obszary wiejskie
Angielskie słowa kluczowe: social infrastructure ; sustainable development ; rural areas
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
51/96
Rok: 2014
Autorzy: Maciej Skorupski, Anna Wierzbicka
Tytuł: Dziczyzna jako źródło zdrowej żywności - problemy i perspektywy
Źródło: Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leś. - 2014, R. 16, z. 38 (1), s. 171-174, bibliogr.
p-ISSN: 1509-1414
Uwagi: Tytuł zeszytu: Pożytki leśne w nauce, praktyce i edukacje leśnej społeczeństwa. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 lipca 2015].
Polskie słowa kluczowe: dziczyzna ; rozwój zrównoważony ; walory zdrowotne
Angielskie słowa kluczowe: venison ; sustainable development ; healthy values
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
52/96
Rok: 2014
Autorzy: Piotr Szczepański, Adam Zydroń, Anna Zbierska
Tytuł: Ocena społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2014, nr 37, t. 3, s. 269-278, il., bibliogr.
p-ISSN: 2080-4881
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 31 lipca 2015]
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; aglomeracja poznańska ; rozwój lokalny
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; Poznań metropolitan area ; local development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
53/96
Rok: 2014
Autorzy: Beata Feledyn-Szewczyk, Janusz Jankowiak, Adam Majchrzak, Ewa Miedziejko, Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Konrad Prandecki, Józef S. Zegar
Tytuł: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (24) / Red. nauk. prod. dr hab. Józef St. Zegar
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014. - 129 s. : il., bibliogr. ; 25 cm
Seria: Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Program Wieloletni 2011-2014, nr 109
ISBN: 978-83-7658-488-1
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 sierpnia 2015].
Liczba arkuszy: 9,0
Polskie słowa kluczowe: rolnictwo ; bilanse rolnicze ; przepływy międzygałęziowe ; rozwój zrównoważony
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
54/96
Rok: 2014
Autorzy: Rafał Baum
Tytuł: Metodyka wyceny efektów zewnętrznych w rolnictwie
W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. 23 / red. nauk. Józef St. Zegar.
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014
Seria: Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej ; nr 100
Szczegóły: s. 73-106, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7658-474-4
Liczba arkuszy: 2,14
Polskie słowa kluczowe: rolnictwo ; rozwój rolnictwa ; rozwój zrównoważony ; efekty zewnętrzne ; wycena
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
55/96
Rok: 2013
Autorzy: Dariusz Pieńkowski
Tytuł: Sprawiedliwość dystrybutywna w świetle optimum Pareto i idei zrównoważonego rozwoju
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - 166 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
ISBN: 978-83-7431-341-4
Liczba arkuszy: 10,5
Polskie słowa kluczowe: optimum Pareto ; rozwój zrównoważony ; koncepcje natury ludzkiej ; koncepcje sprawiedliwości dystrybutywnej ; konsumpcja energii ; Unia Europejska ; paradoks Jevonsa
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
56/96
Rok: 2013
Autorzy: Rafał Baum, Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk, Jarosław Wańkowicz
Tytuł: Identyfikacja kluczowych obszarów strategii rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie koncepcji CSR - case study
Źródło: Hand. Wewn. - 2013, listopad-grudzień (A), s. 306-315, il., bibliogr.
p-ISSN: 0438-5403
Uwagi: Tytuł zeszytu: Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju, t. 2. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 20 stycznia 2015].
Polskie słowa kluczowe: strategia rozwoju ; biznes ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; rozwój zrównoważony
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
57/96
Rok: 2013
Autorzy: Eugeniusz Kośmicki, Dariusz Pieńkowski
Tytuł: In search of the present economy and society modernisation concept (an attempt to explain the main problems)
Tytuł równoległy: W poszukiwaniu koncepcji współczesnej modernizacji gospodarki i społeczeństwa (próba eksplikacji głównych problemów)
Źródło: Probl. Ekoroz. - 2013, vol. 8, no. 1, s. 115-123, bibliogr.
p-ISSN: 1895-6912 e-ISSN: 2080-1971
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 grudnia 2013].
Polskie słowa kluczowe: modernizacja ; modernizacja refleksyjna ; modernizacja technokratyczna ; modernizacja ewolucyjna ; rozwój zrównoważony ; ekonomia ; popyt ; podaż
Angielskie słowa kluczowe: reflexive modernisation ; technocratic modernisation ; evolutionary modernisation ; sustainable development ; demand economy ; supply economy ; sustainable development economy
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.510
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
58/96
Rok: 2013
Autorzy: Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz
Tytuł: Strategies against technological exclusion. The contribution of the sustainable development concept to the process of economic inclusion of developing countries
Tytuł równoległy: Strategie przeciwko ekskluzji technologicznej. Wkład idei zrównoważonego rozwoju w proces inkluzji ekonomicznej państw rozwijających się
Źródło: Probl. Ekoroz. - 2013, vol. 8, no. 2, s. 67-74, bibliogr.
p-ISSN: 1895-6912 e-ISSN: 2080-1971
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 czerwca 2014].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; kapitał transnarodowy ; transfer technologii ; ekskluzja ; wzrost gospodarczy
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; transnational capital ; technology transfer ; exclusion ; economic growth
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.510
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
59/96
Rok: 2013
Autorzy: Izabela Lipińska
Tytuł: Rozwój obszarów przyrodniczo cennych - aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2013, t. 15, z. 1, s. 121-126, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: obszary przyrodniczo cenne ; polityka rolna ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: valuable natural areas ; agricultural policy ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
60/96
Rok: 2013
Autorzy: Małgorzata Dolata
Tytuł: Infrastructure and sustainable rural development - some theoretical aspects
W: Rural Development 2013: Innovations and Sustainability : The Six International Scientific Conference, Kaunas, 28-29 November, 2013. Book 1, Proceedings.
Adres wydawniczy: Kaunas : Aleksandras Stulginskis University, 2013
Seria: Rural Development, ISSN 1822-3230 (print) ; ISSN 2345-0916 (on-line) ; vol. 6, book 1
Szczegóły: s. 114-117, bibliogr.
Liczba znaków: 18377
Liczba arkuszy: 0,36
Polskie słowa kluczowe: infrastruktura ; rozwój zrównoważony ; obszary wiejskie
Angielskie słowa kluczowe: infrastructure ; sustainable development ; rural areas
Charakt. formalna: ZRZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
61/96
Rok: 2012
Autorzy: Eugeniusz Kośmicki, Dariusz Pieńkowski, Damian Durnaś, Sylwia Malinowska
Tytuł: Etyczne podstawy zrównoważonego rozwoju i możliwości przezwyciężenia globalnego kryzysu gospodarczego i ekologicznego
Źródło: Ekon. Śr. - 2012, nr 3 (43), s. 51-72
p-ISSN: 0867-8898
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 maja 2014].
Polskie słowa kluczowe: wartości etyczne ; akumulacja kapitału ; kryzys ekologiczno-ekonomiczny ; społeczna ekonomia rynkowa ; neoliberalizm ; rozwój zrównoważony ; wartości rozwoju zrównoważonego
Angielskie słowa kluczowe: moral values ; capital accumulation ; ecological and economic crisis ; social market economy ; neoliberalism ; sustainable development ; values of sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
62/96
Rok: 2012
Autorzy: Rafał Baum, Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz
Tytuł: Miejsce i rola rolnictwa precyzyjnego w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych
Źródło: Ekon. Śr. - 2012, nr 1 (41), s. 71-83, bibliogr.
p-ISSN: 0867-8898
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 marca 2015].
Polskie słowa kluczowe: rolnictwo precyzyjne ; rozwój zrównoważony ; rozwój rolnictwa
Angielskie słowa kluczowe: development of farms ; sustainable development ; farming systems ; precision agriculture
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
63/96
Rok: 2012
Autorzy: Rafał Baum, Benedykt Pepliński, Dariusz Majchrzycki
Tytuł: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw rolnych
Źródło: Logistyka. - 2012, 2, s. 25-28, il., bibliogr.
p-ISSN: 1231-5478
Polskie słowa kluczowe: organizacja ; zarządzanie ; przedsiębiorstwa rolne ; rozwój zrównoważony ; rolnictwo
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
64/96
Rok: 2012
Tytuł: Sustainable development : Theory, practice, education / Ed. by Dariusz Pieńkowski, Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Justyna Wiland-Szymańska
Adres wydawniczy: Poznań ; Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2012. - 302, [1] s. : il., bibliogr. ; 24 cm
ISBN: 978-83-61643-25-8
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; edukacja ; ekorozwój ; ekonomia środowiska
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
65/96
Rok: 2012
Autorzy: Dariusz Pieńkowski
Tytuł: Paradoks Jevons'a a konsumpcja energii w Unii Europejskiej
Tytuł równoległy: The Jevons effect and the consumption of energy in the European Union
Źródło: Probl. Ekoroz. - 2012, vol. 7, no. 1, s. 105-116, il., bibliogr.
p-ISSN: 1895-6912 e-ISSN: 2080-1971
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 maja 2014].
Polskie słowa kluczowe: paradoks Jevons'a ; Unia Europejska ; konsumpcja energii ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: Jevons effect ; European Union ; energy consumption ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
66/96
Rok: 2012
Autorzy: Dariusz Pieńkowski
Tytuł: Kwestia społeczna z perspektywy wybranych koncepcji ekonomicznych
W: Problemy polityki społecznej : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Red. Nauk. Marcin Florian Gawrycki, Maria Krupecka.
Adres wydawniczy: Poznan : AR Prodruk, 2012
Szczegóły: s. 151-169, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-61607-93-9
Polskie słowa kluczowe: kwestie społeczne ; ekonomia klasyczna ; Keynes J.M. ; szkoły neoklasyczne ; natura ludzka ; rozwój zrównoważony
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
67/96
Rok: 2012
Autorzy: Anna Jęczmyk
Tytuł: Zarządzanie turystyką zrównoważoną w gminie
Źródło: Prz. Komunal. - 2012, 1 (244), s. 18-19, il., bibliogr.
p-ISSN: 1232-9126
Polskie słowa kluczowe: turystyka zrównoważona ; rozwój zrównoważony ; gminy
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
68/96
Rok: 2012
Autorzy: Aleksandra Łuczak, Magdalena Korytowska
Tytuł: Planowanie zrównoważonego rozwoju w gminie z zastosowaniem metody AHP
Źródło: Zag. Doradz. Rol. - 2012, 1 (67), s. 66-77, il., bibliogr.
p-ISSN: 1232-3578
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 listopada 2013].
Polskie słowa kluczowe: planowanie rozwoju ; rozwój zrównoważony ; analityczny proces hierarchiczny ; czynniki strategiczne ; gminy
Angielskie słowa kluczowe: planning development ; sustainable development ; Analytic Hierarchy Proces ; strategic factors ; communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
69/96
Rok: 2011
Autorzy: Joanna Wiśniewska
Tytuł: Economic sustainability of agriculture - conceptions and indicators
Tytuł równoległy: Ekonomicznie zrównoważone rolnictwo - koncepcje i wskaźniki
Źródło: Acta Sci. Pol., Oecon. - 2011, 10 (1), s. 119-137, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1644-0757
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 kwietnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; zrównoważenie ekonomiczne ; rolnictwo zrównoważone ; parytet dochodowy ; rolnictwo wielofunkcyjne
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; economic sustainability ; sustainable agriculture ; income parity ; multifunctional agriculture
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
70/96
Rok: 2010
Autorzy: Małgorzata Dalke, Agnieszka Jędraszak, Mariusz Miotke
Tytuł: Zrównoważony rozwój poprzez edukację leśną
W: Human and Nature Safety 2010 : Proceeding of the 16th international scientific conference, [Kauno] 12-14 May, 17-19 June 2010. Part 2 / Ed. Romualdas Deltuvas, Ričardas Butkus.
Adres wydawniczy: Akademija [Kauno] : [Aleksandro Stulgisnkio Universitetas], 2010
Seria: Human and Nature Safety, ISSN 1822-1823
Szczegóły: s. 71-73, bibliogr., streszcz., abstr.
Polskie słowa kluczowe: edukacja leśna ; rozwój zrównoważony ; PGL Lasy Państwowe ; edukacja ekologiczna
Angielskie słowa kluczowe: forest education ; sustainable development ; State Forests ; environmental education
Charakt. formalna: ZRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
71/96
Rok: 2008
Autorzy: Barbara Hadryjańska
Tytuł: The implementation of the sustainable development concept in agri-food companies
Tytuł równoległy: Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2008, 1 (7), s. 99-108, bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 grudnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; zarządzanie środowiskiem ; przedsiębiorstwa rolno-spożywcze ; polityka ekologiczna
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; environmental management ; agri-food companies ; ecological politics
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
72/96
Rok: 2007
Autorzy: Anna Jęczmyk, Magdalena Karczewska
Tytuł: Agroturystyka jako czynnik rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich
W: Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego. t. 1 / Red. nauk. Antoni Mickiewicz.
Adres wydawniczy: Szczecin : Akademia Rolnicza, 2007
Szczegóły: s. 146-151, bibliogr.
ISBN: 978-83-924951-0-9
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; rozwój zrównoważony ; agroturystyka
Angielskie słowa kluczowe: rural area ; sustainable development ; agritourism
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
73/96
Rok: 2007
Autorzy: Rafał Baum, Witold Wielicki
Tytuł: Prognoza sytuacji strategicznej gospodarstw rolnych w kontekście poprawy konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju rolnictwa
W: Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego. t. 1 / Red. nauk. Antoni Mickiewicz.
Adres wydawniczy: Szczecin : Akademia Rolnicza, 2007
Szczegóły: s. 18-27, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-924951-0-9
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa rolne ; analiza strategiczna ; konkurencyjność ; rozwój zrównoważony ; rolnictwo ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: farm ; strategic situation ; farm's competitveness ; agriculture ; sustainable development
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
74/96
Rok: 2007
Autorzy: Janina Zbierska
Tytuł: Geneza idei i edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Źródło: Fragm. Agron. - 2007, R. 24, nr 4 (96), s. 275-282, bibliogr.
p-ISSN: 0860-4088
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 sierpnia 2014].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; edukacja
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; education
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
75/96
Rok: 2007
Autorzy: Barbara Hadryjańska
Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw rolno-spożywczych a proces ich ekologizacji
W: Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów : Monografia / Red. Eulalia Skawińska.
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007
Szczegóły: s. 271-280, bibliogr.
ISBN: 978-83-60906-04-0
Liczba arkuszy: 0,63
Polskie słowa kluczowe: konkurencyjność ; ekologizacja przedsiębiorstw ; przedsiębiorstwa rolno-spożywcze ; polityka ekologiczna ; rozwój zrównoważony
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
76/96
Rok: 2007
Tytuł: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju / pod red. Janusza Nowackiego
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2007. - 170 s. : il. ; 24 cm
ISBN: 978-83-7160-460-7
Uwagi: Materiały szkoleniowe dla pracowników administracji samorządowej z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego
Polskie słowa kluczowe: zasoby przyrodnicze ; Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 ; ochrona bioróżnorodności ; ochrona przyrody ; finansowanie ; tereny niezurbanizowane ; walory kulturowe ; waloryzacja ; ocena oddziaływania na środowisko ; organizmy genetycznie zmodyfikowane ; ochrona wód ; gospodarka leśna ; programy rolno-środowiskowe ; rozwój zrównoważony
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
77/96
Rok: 2007
Autorzy: Ryszard Miś
Tytuł: Tendencje dynamiczne głównych procesów produkcyjnych w polskim leśnictwie - uwarunkowania trwale zrównoważonego rozwoju
W: Quo vadis forestry? : Materiały Międzynarodowej Konferencji, Sękocin Stary, 29-30 czerwca 2006 r. / Red. nauk. Zbigniew Sierota.
Adres wydawniczy: Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa, 2007
Szczegóły: s. 52-70, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-87647-58-6
Polskie słowa kluczowe: leśnictwo ; procesy produkcyjne ; drzewa leśne ; wzrost roślin ; przyrost wysokości ; tempo wzrostu ; użytkowanie lasu ; produkcja leśna ; produkcja towarowa ; rozwój zrównoważony ; Polska
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
78/96
Rok: 2007
Autorzy: Rafał Baum, Witold Wielicki
Tytuł: Prognoza przeobrażeń w rolnictwie do roku 2030 w kontekście zrównoważonego rozwoju
Źródło: Wieś Rol. - 2007, nr 1 (134), s. 19-32, il., bibliogr.
p-ISSN: 0137-1673
Polskie słowa kluczowe: rolnictwo zrównoważone ; rozwój rolnictwa ; obszary wiejskie ; rozwój zrównoważony ; wieś ; prognozowanie
Angielskie słowa kluczowe: agriculture ; rural area ; development ; sustainable development ; sustainable agriculture ; transformation in agriculture ; prognosis
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
79/96
Rok: 2007
Autorzy: Walenty Poczta, Arkadiusz Sadowski
Tytuł: Możliwości finansowania projektów związanych z ochroną przyrody w ramach zrównoważonego rozwoju
W: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju / pod red. Janusza Nowackiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2007
Szczegóły: s. 121-149, bibliogr.
ISBN: 978-83-7160-460-7
Polskie słowa kluczowe: ochrona przyrody ; rozwój zrównoważony ; ochrona środowiska ; projekty ; finansowanie
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
80/96
Rok: 2007
Autorzy: Janusz Majewski
Tytuł: Turystyka przyrodnicza narzędziem lokalnego rozwoju
W: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju / pod red. Janusza Nowackiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnicwto Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2007
Szczegóły: s. 151-170, bibliogr.
ISBN: 978-83-7160-460-7
Polskie słowa kluczowe: turystyka przyrodnicza ; rozwój zrównoważony ; rozwój regionalny
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
81/96
Rok: 2007
Autorzy: Barbara Hadryjańska
Tytuł: Zarządzanie środowiskiem narzędziem realizacji zasad zrównoważonego rozwoju
Źródło: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. Usł. Pozn. - 2007, nr 13, s. 167-179, bibliogr.
p-ISSN: 1642-9613
Polskie słowa kluczowe: ochrona środowiska ; zarządzanie środowiskiem ; rozwój zrównoważony
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
82/96
Rok: 2007
Autorzy: Karol Mrozik, Czesław Przybyła
Tytuł: Próba oceny zrównoważonego rozwoju gmin położonych w zlewni Kościańskiego Kanału Obry w aspekcie gospodarki wodno-ściekowej
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2007, z. 519, s. 221-232, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł zeszytu: Inżynieria i kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych - woda w inżynierii krajobrazu.
Polskie słowa kluczowe: gospodarka wodno-ściekowa ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: water-and-sewage management ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
83/96
Rok: 2006
Autorzy: Rafał Baum
Tytuł: Zrównoważony rozwój jako szansa na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych
W: Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej : Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji / Pod red. Barbary Grzybowskiej.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006
Szczegóły: s. 373-378, bibliogr., streszcz., abstr.
ISBN: 83-89112-47-7
Polskie słowa kluczowe: konkurencyjność ; rozwój zrównoważony ; gospodarstwa rolne
Angielskie słowa kluczowe: competitiveness ; sustainable development ; farms
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
84/96
Rok: 2006
Autorzy: Rafał Baum
Tytuł: Ocena realizacji założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach indywidualnych
Źródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Leś. - 2006, t. 100, s. 219-233, bibliogr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zaszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych i leśnych
Polskie słowa kluczowe: rolnictwo ; rozwój zrównoważony ; gospodarstwa rolne ; gospodarstwa indywidualne ; ocena
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
85/96
Rok: 2006
Autorzy: Krzysztof Adamowicz
Tytuł: Próba charakterystyki rynku drzewnego w Polsce w kontekście ekorozwoju obszarów wiejskich
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2006, t. 8, z. 2, s. 11-15, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1508-3535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 kwietnia 2017].
Polskie słowa kluczowe: rynek drzewny ; marketing ; polityka agrarna ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: timber market ; marketing ; agrarian policy ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
86/96
Rok: 2006
Autorzy: Barbara Hadryjańska
Tytuł: Zarządzanie środowiskiem jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2006, t. 8, z. 2, s. 48-52, bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 2 lutego 2016].
Polskie słowa kluczowe: zarządzanie środowiskiem ; konkurencyjność ; przedsiębiorstwa rolno-spożywcze ; ochrona środowiska ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: management of environment ; competitivetion of the firms ; environmental protection ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
87/96
Rok: 2006
Autorzy: Magdalena Kozera
Tytuł: Potencjał ludzki jako wewnętrzny czynnik rozwoju lokalnego
W: Rozwój lokalny : tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu skarbu państwa i jednostek samorządowych. t. 1 / Red. nauk. Bartosz Mickiewicz.
Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej, 2006
Szczegóły: s. 200-207, il., bibliogr., abstr., streszcz.
ISBN: 83-920132-3-9
Polskie słowa kluczowe: rozwój lokalny ; potencjał społeczny ; zasoby ludzkie ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: local development ; human resources ; social resources ; balanced development of rural regions
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
88/96
Rok: 2006
Autorzy: Władysława Łuczka-Bakuła
Tytuł: W kierunku rolnictwa zrównoważonego - od programów rolnośrodowiskowych do Cross-Compliance
Źródło: Zesz. Nauk. AR Wroc., Rol. - 2006, 87 (540), s. 291-296, bibliogr.
p-ISSN: 0137-1959
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Polskie słowa kluczowe: Unia Europejska ; Wspólna Polityka Rolna ; obszary wiejskie ; rozwój zrównoważony ; programy rolno-środowiskowe ; Cross-Compliance
Angielskie słowa kluczowe: European Union ; agriculture ; Common Agriculture Policy ; sustainable development ; agro-environmental program ; cross-compliance
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
89/96
Rok: 2006
Autorzy: Dorota Czerwińska-Kayzer
Tytuł: Wdrażanie planu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006
Źródło: Zesz. Nauk. AR Wroc., Rol. - 2006, 87 (540), s. 123-131, bibliogr.
p-ISSN: 0137-1959
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; rozwój zrównoważony ; środki PROW ; Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich ; wdrożenia ; środki finansowe ; wykorzystanie środków
Angielskie słowa kluczowe: Rural Development Plan for Poland ; agriculture ; sustainable development ; financial support
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
90/96
Rok: 2005
Autorzy: Joanna Czerna-Grygiel, Barbara Hadryjańska
Tytuł: Edukacja ludności wiejskiej na tle koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju
W: Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie / Pod red. Eugeniusza Rydza i Adama Kowalaka.
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pegagogicznej, 2005
Szczegóły: s. 261-247, il., bibliogr.
ISBN: 83-7467-060-6
Liczba arkuszy: 0,47
Polskie słowa kluczowe: edukacja ; obszary wiejskie ; rozwój zrównoważony
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
91/96
Rok: 2005
Autorzy: Mariusz Sojka, Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewni rzeki Małej Wełny w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2005, 26 (365), s. 385-392, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: zasoby wodne ; rozwój zrównoważony ; zlewnie ; rzeka Mała Wełna
Angielskie słowa kluczowe: water resources ; sustainable development ; rural area
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
92/96
Rok: 2005
Autorzy: Emilia Bartkiewicz
Tytuł: Wdrażanie idei ekorozwoju na poziomie lokalnym na przykładzie gminy Chrzypsko Wielkie
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2005, 26 (365), s. 35-40
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; Lokalna Agenda 21 ; gmina Chrzypsko Wielkie ; ochrona przyrody
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; preservation of nature ; Local Agenda 21
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
93/96
Rok: 2005
Autorzy: Barbara Hadryjańska
Tytuł: System gospodarki odpadami jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2005, t. 7, z. 4, s. 129-136, bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 lutego 2016].
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; gospodarka odpadami ; obszary wiejskie ; ochrona środowiska
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; integrated waste management ; rural areas ; environment protection
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
94/96
Rok: 2001
Autorzy: Witold Wielicki, Rafał Baum, Karol Wajszczuk, Benedykt Pepliński
Tytuł: Analiza stopnia zrównoważenia ekonomicznego rozwojowych gospodarstw rolniczych
Źródło: Probl. Inż. Rol. - 2001, R. 9, nr 4 (34), s. 81-88, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1231-0093
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; wskaźniki ekonomiczne ; gospodarstwa rolne ; ekologia ; ekonomia
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
95/96
Rok: 2001
Autorzy: Witold Wielicki, Rafał Baum, Karol Wajszczuk, Benedykt Pepliński
Tytuł: Metoda oceny stopnia zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolniczych
Źródło: Probl. Inż. Rol. - 2001, R. 9, nr 4 (34), s. 73-80, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1231-0093
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; wskaźniki ekonomiczne ; gospodarstwa ekologiczne ; ekologia ; ekonomia
Angielskie słowa kluczowe: farms ; sustainable development ; economic indicators ; ecology ; economy
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
96/96
Rok: 2000
Autorzy: Joanna Wiśniewska
Tytuł: Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych na przykładzie kibucu w Izraelu
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2000, t. 2, z. 5, s. 30-35, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; kibuc ; dywersyfikacja
Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; kibbutz ; diversification
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP