logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: POZIOM ŻYCIA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/22
Rok: 2019
Autorzy: Mariusz Malinowski
Tytuł: The financial situation at a municipal government level vs. standards of living of the population in the Wielkopolskie voivodship: a spatial analysis
Tytuł równoległy: Sytuacja finansowa samorządów gminnych a poziom życia mieszkańców w województwie wielkopolskim - analiza przestrzenna
Źródło: Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 3, s. 287-298, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 października 2019].
Polskie słowa kluczowe: poziom życia ; porządkowanie liniowe ; regresja przestrzenna
Angielskie słowa kluczowe: standard of living ; linear ordering ; spatial regression
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/22
Rok: 2017
Autorzy: Mariusz Malinowski
Tytuł: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia ludności w ujęciu powiatów
Źródło: Wiad. Stat. - 2017, nr 2, s. 52-71, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0043-518X
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 27 listopada 2017].
Liczba arkuszy: 1,15
Polskie słowa kluczowe: poziom życia ; porządkowanie liniowe ; klasyfikacja obiektowa ; autokorelacja przestrzenna
Angielskie słowa kluczowe: living standard ; linear ordering ; classification of objects ; spatial autocorrelation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
3/22
Rok: 2016
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: "Pieniądze szczęścia nie dają... być może" - oblicza niespójności opinii ludności wiejskiej o niepewnych dochodach
Źródło: Polit. Społ. - 2016, R. 43, nr 2, s. 16-20, bibliogr.
p-ISSN: 0137-4729
Polskie słowa kluczowe: ludność wiejska o niepewnych dochodach ; zadowolenie z życia ; poziom życia
Angielskie słowa kluczowe: rural population with uncertain income ; life's satisfaction ; standard of living
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
4/22
Rok: 2016
Autorzy: Sławomir Kalinowski, Lidia Jabłońska-Porzuczek
Tytuł: Ubóstwo rodzin monoparentalnych w Unii Europejskiej
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2016, 438, s. 32-46, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
Uwagi: Tytuł zeszytu: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 października 2016].
Polskie słowa kluczowe: poziom życia ; rodziny monoparentalne ; Unia Europejska
Angielskie słowa kluczowe: standard of living ; monoparental families ; European Union
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
5/22
Rok: 2016
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Objective and subjective assessments of living standards among members of the rural population
Tytuł równoległy: Niespójność odczuć obiektywnych i subiektywnych ludności wiejskiej
Źródło: Rocz. Nauk. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. - 2016, t. 103, z. 1, s. 7-13, bibliogr.
p-ISSN: 2353-4362
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 listopada 2016].
Polskie słowa kluczowe: poziom życia ; ludność wiejska ; niespójność odczuć
Angielskie słowa kluczowe: standard of living ; rural population ; uncertain income ; experience inconsistency
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
6/22
Rok: 2016
Autorzy: Mariusz Malinowski
Tytuł: Możliwości finansowe samorządu terytorialnego a poziom życia mieszkańców Polski Wschodniej - wykorzystanie analizy kanonicznej
Źródło: Stud. Ekon. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Katow. - 2016, 303, s. 203-219, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2083-8611
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 22 września 2017].
Polskie słowa kluczowe: poziom życia ; możliwości finansowe powiatów ; analiza kanoniczna
Angielskie słowa kluczowe: living standards ; financial possibili ties of poviats ; canonical analysis
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
7/22
Rok: 2015
Autorzy: Mariusz Malinowski
Tytuł: Spatial autocorrelation of the synthetic measures of living standard with regard to residents of districts in western Poland
Źródło: Intercathedra. - 2015, no. 31/3, s. 65-72, bibliogr.
p-ISSN: 1640-3622
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 marca 2016].
Polskie słowa kluczowe: poziom życia ; porządkowanie liniowe obiektów ; klasyfikacja obiektowa ; autokorelacja przestrzenna
Angielskie słowa kluczowe: living standard ; linear ordering of objects ; classification of objects ; spatial autocorrelation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
8/22
Rok: 2015
Autorzy: Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka
Tytuł: Biedni pracujący w Unii Europejskiej - wybrane problemy
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2015, t. 17, z. 5, s. 112-117, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 stycznia 2016].
Polskie słowa kluczowe: biedni pracujący ; poziom życia ; zagrożenie ubóstwem
Angielskie słowa kluczowe: working poor ; standard of living ; poverty risk
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
9/22
Rok: 2015
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 303 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
ISBN: 978-83-01-18220-5
Liczba arkuszy: 23,00
Polskie słowa kluczowe: ludność wiejska ; dochody ; poziom życia
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
10/22
Rok: 2013
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: The attitudes of rural population with uncertain income on the labour market
Tytuł równoległy: Postawy ludności wiejskiej o niepewnych dochodach na rynku pracy
Źródło: Acta Sci. Pol., Oecon. - 2013, 12 (3), s. 29-38, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0757
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 listopada 2013 r.].
Polskie słowa kluczowe: aktywność ekonomiczna ; obszary wiejskie ; niepewność dochodów ; poziom życia
Angielskie słowa kluczowe: economic activity ; rural area ; uncertainty of income ; quality of life
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
11/22
Rok: 2013
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Subiektywna ocena poziomu życia gospodarstw domowych o niepewnych dochodach
W: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / Pod red. Zofii Wyszkowskiej i Małgorzaty Gotowskiej.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2013
Szczegóły: s. 307-318, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-64235-04-7
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; gospodarstwa domowe ; dochody ludności ; poziom życia ; niepewność dochodów
Angielskie słowa kluczowe: uncertainty of income ; rural areas ; level of life
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
12/22
Rok: 2013
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Subiektywna ocena poziomu życia gospodarstw domowych o niepewnych dochodach
W: Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / Pod. red. Zofii Wyszkowskiej, Małgorzaty Gotowskiej.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2013
Szczegóły: s. 307-318, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-64235-04-7
Liczba arkuszy: 0,65
Polskie słowa kluczowe: niepewność dochodów ; obszary wiejskie ; poziom życia
Angielskie słowa kluczowe: uncertainty of income ; rural areas ; level of life
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
13/22
Rok: 2013
Autorzy: Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki
Tytuł: Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika poziomu życia
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, 278, s. 63-73, bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192
Uwagi: Tytuł zeszytu: Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 sierpnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: mediana Webera ; porządkowanie liniowe obiektów ; metoda TOPSIS ; poziom życia
Angielskie słowa kluczowe: Weber median ; linear ordering of objects ; TOPSIS method ; standard of living
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
14/22
Rok: 2012
Autorzy: Agnieszka Kozera, Cezary Kozera
Tytuł: Zróżnicowanie warunków i jakości życia ludności państw Unii Europejskiej
Źródło: Hand. Wewn. - 2012, nr 3 (338), s. 40-50, il., bibliogr.
p-ISSN: 0438-5403
Polskie słowa kluczowe: warunki życia ; poziom życia ; jakość życia ; metoda TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: living conditions ; standard of living ; quality of life ; TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
15/22
Rok: 2012
Autorzy: Sławomir Kalinowski, Barbara Kiełbasa
Tytuł: Poziom życia ludności wiejskiej w Polsce
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2012, t. 14, z. 4, s. 50-55, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; poziom życia ; dochody rozporządzalne ; ubóstwo
Angielskie słowa kluczowe: rural areas ; standard of living available income ; poverty ; Gini coefficient
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
16/22
Rok: 2012
Autorzy: Agnieszka Kozera, Cezary Kozera
Tytuł: Taksonomiczna ocena warunków i poziomu życia ludności w powiatach województwa wielkopolskiego
Źródło: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. Usł. Pozn. - 2012, nr 23, s. 171-183, il., bibliogr.
p-ISSN: 1642-9613
Polskie słowa kluczowe: woj. wielkopolskie ; powiaty ; ludność ; warunki życia ; poziom życia ; metoda TOPSIS
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
17/22
Rok: 2011
Autorzy: Agnieszka Kozera, Cezary Kozera
Tytuł: Poziom życia ludności i jego zróżnicowanie w krajach Unii Europejskiej
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2011, 4 (22), s. 123-133, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 lutego 2016].
Polskie słowa kluczowe: poziom życia ; syntetyczny miernik poziomu życia
Angielskie słowa kluczowe: quality of life ; synthetic measure of quality of life
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
18/22
Rok: 2010
Autorzy: Małgorzata Dolata
Tytuł: Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju lokalnego
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2010, t. 12, z. 1, s. 43-47, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1508-3535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 kwietnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: infrastruktura gospodarcza ; rozwój lokalny ; poziom życia
Angielskie słowa kluczowe: economic infrastructure ; local development ; living conditions
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
19/22
Rok: 2007
Autorzy: Sławomir Kalinowski, Władysława Łuczka-Bakuła
Tytuł: Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2007. - 187 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
ISBN: 978-83-7160-479-9
Polskie słowa kluczowe: ludność wiejska ; woj. wielkopolskie ; poziom życia ; ubóstwo
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
20/22
Rok: 2007
Autorzy: Joanna Stanisławska
Tytuł: Zróżnicowanie regionalne poziomu życia gospodarstw domowych w Polsce
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2007, t. 9, z. 2, s. 374-377, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa domowe ; poziom życia ; syntetyczny miernik poziomu życia ; województwa
Angielskie słowa kluczowe: households ; level of life ; synthetic measure level standard of living ; provinces
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
21/22
Rok: 2003
Autorzy: Sławomir Kalinowski
Tytuł: Ubóstwo polskiej wsi oraz sposoby przeciwdziałania jemu w perspektywie integracji z UE
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2003, t. 5, z. 4, s. 145-149, bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: ludność wiejska ; poziom życia ; minimum socjalne ; minimum egzystencji ; obszary wiejskie ; ubóstwo ; Polska
Angielskie słowa kluczowe: minimum of subsistence ; social minimum ; poverty ; rural areas habitants
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Praca afiliowana przez UP
22/22
Rok: 2002
Autorzy: Jarosław Lira, Wiesław Wagner, Feliks Wysocki
Tytuł: Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych
W: Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu / Red. nauk. Jan Paradysz.
Adres wydawniczy: Poznań : Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, 2002
Szczegóły: s. 87-99, bibliogr., abstr., streszcz.
ISBN: 83-907538-0-5
Polskie słowa kluczowe: standaryzacja ; mediana przestrzenna Webera ; medianowe odchylenie przestrzenne ; porządkowanie liniowe ; taksonomia ; poziom życia
Angielskie słowa kluczowe: standaryzation of variable ; spatial median of Weber ; median absolute deviation ; linear ordering ; taxonomy ; quality of life
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP