logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/36
Rok: 2019
Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Elżbieta Raszeja, Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
Tytuł: Land cover changes in Natura 2000 areas located in suburban zones: : Planning problems in the context of environmental protection
Źródło: Pol. J. Environ. Stud. - 2019, vol. 28, no. 2, s. 587-595, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-1485 e-ISSN: 2083-5906
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 listopada 2019].
Polskie słowa kluczowe: użytkowanie terenu ; Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 ; strefa podmiejska ; ochrona środowiska ; planowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: land use ; Natura 2000 ; suburban zone ; environment protection ; spatial planning
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.186
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/36
Rok: 2019
Autorzy: Mateusz Iwiński, Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Janusz Dąbrowski
Tytuł: Environmental protection in the aspect of preventing collisions with wild boar, roe deer, red deer based on selected railway lines in Wielkopolska
Tytuł równoległy: Ochrona środowiska w aspekcie przeciwdziałania kolizjom z udziałem zwierzyny leśnej na przykładzie wybranych linii kolejowych w Wielkopolsce
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2019, t. 21, no. 2, s. 1061-1075, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 lutego 2020].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; bariery ekologiczne ; fragmentaryzacja krajobrazu ; linie kolejowe ; infrastruktura ; środowisko naturalne
Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; ecological barriers ; landscape fragmentation ; railways ; infrastructure and the environment
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.563
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
3/36
Rok: 2018
Autorzy: Sebastian Bernat, Magdalena Meller
Tytuł: Zoning as an instrument of landscape protection of health spa resorts in Poland
Źródło: Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. - 2018, IV/1, s. 985-998, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1732-5587
Uwagi: Publikacja jest dostępna również online [Dostęp: 27 marca 2019].
Polskie słowa kluczowe: krajobraz ; hałas ; Ośrodek zdrowia ; obszar chroniony ; planowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: landscape ; noise ; health resort ; protection zone ; spatial planning
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
4/36
Rok: 2017
Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
Tytuł: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a kształtowanie ładu przestrzennego w obszarach wiejskich - studium przypadku
Źródło: Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Socio-Oecon. - 2017, nr 28, s. 83-103, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1508-1117 e-ISSN: 2353-4826
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; ochrona krajobrazu ; kształtowanie krajobrazu ; ład przestrzenny ; krajobraz kulturowy ; obszary wiejskie ; suburbanizacja
Angielskie słowa kluczowe: planning ; development and protection of the landscape ; spatial order ; cultural landscape ; rural areas ; suburbanisation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
5/36
Rok: 2017
Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Agata Zachariasz
Tytuł: Tereny postagrarne w największych miastach Polski
Źródło: Pr. Kom. Kraj. Kult. - 2017, nr 38, s. 57-70, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1896-1460
Uwagi: Tytuł zeszytu: Krajobraz w praktyce i edukacji. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 lutego 2018].
Polskie słowa kluczowe: nieużytkowane tereny rolnicze ; planowanie przestrzenne ; użytkowanie terenu ; miasta
Angielskie słowa kluczowe: abandoned rural areas ; spatial planning ; land use ; cities
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
6/36
Rok: 2017
Autorzy: Paweł Szumigała, Bartosz Czarny
Tytuł: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu miasta w kontekście terenów zalewowych na przykładzie Drezdenka
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2017, 467, s. 163-175, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
Uwagi: Regiony, metropolie, miasta. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 lipca 2017].
Polskie słowa kluczowe: obszary zalewowe ; planowanie przestrzenne ; kształtowanie krajobrazu ; Drezdenko
Angielskie słowa kluczowe: flood areas ; spatial planning ; landscaping ; Drezdenko
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/36
Rok: 2017
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Agnieszka Wilkaniec, Magdalena Szczepańska
Tytuł: Managemant of landscape resources as an element of development of communes in the Poznań agglomeration-declarativeness of assumptions vs realities of spatial policy
Tytuł równoległy: Gospodarowanie zasobami krajobrazowymi jako element rozwoju gmin aglomeracji poznańskiej - deklaratywność założeń i realia polityki przestrzennej
Źródło: Przestrz. Forma. - 2017, nr 29, s. 135-152, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1895-3247 e-ISSN: 2391-7725
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: aglomeracja poznańska ; planowanie przestrzenne ; polityka krajobrazowa ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: landscape policy ; Poznań agglomeration ; spatial planning ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
8/36
Rok: 2017
Autorzy: Piotr Idczak, Karol Mrozik
Tytuł: Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/2, s. 55-66, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: chłonność demograficzna ; rozbieżność demograficzna ; planowanie przestrzenne ; suburbanizacja ; rozwój zrównoważony ; gminy ; Dopiewo
Angielskie słowa kluczowe: population absorptive capacity ; population divergence ; spatial planning ; suburbanization ; sustainable development ; commune ; Dopiewo
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
9/36
Rok: 2017
Autorzy: Piotr Szczepański, Michał Fiedler, Adam Zydroń
Tytuł: Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/3, s. 109-121, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 kwietnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: aglomeracja poznańska ; samorząd lokalny ; zrównoważony rozwój ; planowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: Poznań agglomeration ; local government ; sustainable development ; spatial planning
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
10/36
Rok: 2017
Autorzy: Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański, Anna Zbierska, Mateusz Irwiński
Tytuł: Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń "ustawy krajobrazowej"
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/2, s. 293-303, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; reklama ; przestrzeń publiczna
Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; advertising ; public space
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
11/36
Rok: 2016
Autorzy: Paweł Szumigała, Piotr Urbański
Tytuł: Uwarunkowania przestrzenno-gospodarcze kształtowania krajobrazu w ramach rozwoju zrównoważonego
W: Architektura wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju / pod red. Anny Januchty-Szostak, Marzeny Banach.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016
Seria: Człowiek - Ekologia - Architektura ; t. 2
Szczegóły: s. 117-124, bibliogr., streszcz.
ISBN: 978-83-7775-438-2
Polskie słowa kluczowe: krajobraz ; planowanie przestrzenne ; tereny zieleni ; energia ; efekt cieplarniany
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
12/36
Rok: 2016
Autorzy: Paweł Szumigała
Tytuł: Bezpieczeństwo wizualne przestrzeni publicznych w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym
W: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem : Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego / Krzysztof Rokiciński, Stanisław Mikołajczak, Oksana Oszowska (redakcja naukowa).
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016
Szczegóły: s. 417-424, bibliogr., streszcz., abstr.
ISBN: 978-83-65096-33-3
Polskie słowa kluczowe: bezpieczeństwo wizualne ; przestrzeń zurbanizowana ; przestrzeń krajobrazowa ; reklama w przestrzeni ; planowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: safety visual urbanized space ; landscape space ; advertising space ; spatial planning ; urban space
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
13/36
Rok: 2016
Autorzy: Paweł Szumigała, Barbara Szpakowska, Anna Dudzińska
Tytuł: Zagadnienia ochrony krajobrazu w zrównoważonym rozwoju przestrzennym gmin Czerwonak i Swarzędz
Źródło: Probl. Ekol. Kraj. - 2016, t. 42, s. 73-85, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3850
Uwagi: Tytuł okł. tomu: Rozwój zrównoważony w róznych typach krajobrazu
Polskie słowa kluczowe: ochrona krajobrazu ; historia ; kody przestrzenne ; planowanie przestrzenne ; Swarzędz ; gmina Czerwonak
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
14/36
Rok: 2016
Autorzy: Piotr Szczepański, Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Tomasz Kuźniar
Tytuł: Kształtowanie funkcji mieszkaniowych w politykach przestrzennych wybranych gmin w Polsce w kontekście lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 46/1, s. 381-392, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 kwietnia 2017].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; samorząd lokalny ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; local goverment ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
15/36
Rok: 2016
Autorzy: Anna Zbierska, Adam Zydroń
Tytuł: Rola administracji samorządowej w ochronie krajobrazu i ładu przestrzennego w Polsce na tle Unii Europejskiej
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 46/2, s. 157-170, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 kwietnia 2017].
Polskie słowa kluczowe: Europejska Konwencja Krajobrazowa ; ład przestrzenny ; ochrona krajobrazu ; planowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: European Landscape Convention ; landscape protection ; spatial development ; sustainable development ; spatial order
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
16/36
Rok: 2016
Autorzy: Paweł Szumigała, Piotr Urbański
Tytuł: Disability vs spatial planning and landscaping - selected examples
Tytuł równoległy: Niepełnosprawność a planowanie przestrzeni i krajobrazu - wybrane przykłady
Źródło: Teka Komis. Archit. Urban. Stud. Kraj. - 2016, 12, 1, s. 22-28, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1895-3980
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 stycznia 2019].
Polskie słowa kluczowe: niepełnosprawność ; niepełnosprawni ruchowo ; bariery architektoniczne ; przestrzeń pobliczna ; planowanie przestrzenne ; tereny zieleni ; kształtowanie terenów zieleni
Angielskie słowa kluczowe: physical disability ; architectural barriers ; public space planning ; green areas ; development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
17/36
Rok: 2015
Autorzy: Adam Zydroń, Anna Zbierska, Piotr Szczepański
Tytuł: The effect of nature conservation legal instruments on spatial management in a commune
Źródło: Barom. Reg. - 2015, t. 13, nr 3, s. 97-104, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-9398
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 grudnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; obszary chronione ; ochrona przyrody
Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; nature conservation areas ; commune
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
18/36
Rok: 2015
Autorzy: Paweł Szumigała
Tytuł: Idea i planowanie przestrzeni relaksacyjnych w aspekcie potrzeb współczesnego człowieka - wybrane przykłady przestrzeni miejskich i wiejskich
W: Biocity : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Ferdynanda Górskiego i Małgorzaty Łaskarzewskiej-Średzińskiej.
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 2015
Szczegóły: s. 203-212
ISBN: 978-83-937604-2-8
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; tereny zieleni ; wypoczynek
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
19/36
Rok: 2015
Autorzy: Paweł Szumigała
Tytuł: Technologie proekologiczne w planowaniu przestrzennym na wybranych przykładach
W: Koncepcje i rozwiązania proekologiczne w architekturze krajobrazu / red. Tomasz Boczar, Małgorzata Wiszniowska.
Adres wydawniczy: Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2015
Szczegóły: s. 184-199
ISBN: 978-83-63839-32-1
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; odnawialne źródła energii ; technologie proekologiczne
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
20/36
Rok: 2015
Autorzy: Paweł Szumigała
Tytuł: Planowanie przestrzenne a wydobycie surowców naturalnych na obszarach leśnych, na przykładzie gminy Drezdenko
Źródło: Prz. Leś. - 2015, nr 12, s. 8-11, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0867-7468
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; ochrona lasów ; eksploatacja surowców naturalnych ; kopalnia Lubiatów ; Drezdenko
Angielskie słowa kluczowe: apatial planninjg ; conservation ; exploitation of natural resources ; Mine Lubiatów ; Drezdenko
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
21/36
Rok: 2015
Autorzy: Karol Mrozik, Czesław Przybyła, Krzysztof Pyszny
Tytuł: Problems of the integrated urban water management. The case of the Poznań Metropolitan Area (Poland)
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2015, t. 17, s. 230-245, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 grudnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi ; Poznański Obszar Metropolitalny ; gospodarowanie wodą ; planowanie przestrzenne ; tereny zurbanizowane
Angielskie słowa kluczowe: Integrated Urban Water Managemen ; Poznań Matropolitan Area ; Plannig in water resources management ; spatial planning
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.808
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
22/36
Rok: 2015
Autorzy: Adam Zydroń, Łukasz Bober, Małgorzata Górna
Tytuł: Projektowanie zalesienia w gminie Tarnowo Podgórne w świetle koncepcji korytarzy ekologicznych
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2015, t. 17, s. 760-770, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 grudnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; obszary chronione ; gminy ; ochrona przyrody
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.808
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
23/36
Rok: 2015
Autorzy: Anna Zbierska, Adam Zydroń, Piotr Szczepański
Tytuł: Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 40, t. 2, s. 189-200, il., bibliogr.
p-ISSN: 2080-4881
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 marca 2016]
Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; ład przestrzenny ; planowanie przestrzenne ; gmina wiejska
Angielskie słowa kluczowe: spatial development ; commune ; sustainable development ; spatial order
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
24/36
Rok: 2015
Autorzy: Karol Mrozik, Piotr Idczak
Tytuł: Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 42, t. 2, s. 183-194, il., bibliogr.
p-ISSN: 2080-4881
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 marca 2016]
Polskie słowa kluczowe: suburbanizacja ; Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny ; planowanie przestrzenne ; gmina wiejska
Angielskie słowa kluczowe: suburbanization ; Bydgoszcz-Torun Metropolitan Area ; spatial planning ; rural commune
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
25/36
Rok: 2014
Autorzy: Grzegorz Kmiecik, Marta Szejnfeld, Hanna Szymczak, Anna Szymczak-Graczyk
Tytuł: Ground conditions and the land operational parameters determined in the planning decisions
W: Geotechnique, Construction Materials and Environment : Proceedings of Fourth International Conference - Geomate 2014 Geotechnique, Construction Materials and Environment Brisbane, Australia 19-21 November, 2014 / Ed. by Zakkaria Hossain, Jim Shiau.
Adres wydawniczy: Brisbane : The Geomate International Society, 2014
Szczegóły: s. 520-523, il.
ISBN: 978-4-9905958-3-8
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; warunki geotechniczne
Angielskie słowa kluczowe: geotechnical conditions ; land zooning ; planning document ; investment costs
Charakt. formalna: ZRZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
26/36
Rok: 2014
Autorzy: Piotr Szczepański, Karol Mrozik, Beata Raszka
Tytuł: Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej jako narzędzie równoważenia struktury przestrzennej gminy miejskiej Luboń
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 339, s. 220-228, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192
Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 sierpnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; suburbanizacja ; rozwój zrównoważony ; wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej
Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; suburbanization ; sustainable development ; rate of biologically active area
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
27/36
Rok: 2014
Autorzy: Paweł Szumigała
Tytuł: Współczynniki urbanistyczne a gospodarka przestrzenna na obszarach podmiejskich na przykładzie miasta Luboń
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 339, s. 229-236, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192
Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 grudnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; wskaźniki urbanistyczne ; gospodarka przestrzenna
Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; urban indexes ; spatial management
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
28/36
Rok: 2014
Autorzy: Izabela Pietrzak-Abucewicz
Tytuł: Opłata planistyczna - opinie, uwagi i propozycje do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego [*]
Źródło: Prz. Podatków Lokalnych Finans. Samorz. - 2014, 4, s. 18-23
p-ISSN: 1641-6856
Polskie słowa kluczowe: opłata planistyczna ; planowanie przestrzenne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
29/36
Rok: 2014
Autorzy: Adam Zydroń, Roman Kaczmarek, Piotr Szczepański, Anna Zbierska
Tytuł: Analiza dokumentacji planistycznej oraz jej wpływu na zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranego fragmentu miasta Poznania w latach 1975-2008
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2014, nr 37, t. 3, s. 325-336, il., bibliogr.
p-ISSN: 2080-4881
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 31 lipca 2015]
Polskie słowa kluczowe: Poznań ; planowanie przestrzenne ; urbanizacja
Angielskie słowa kluczowe: Poznan ; spatial planning ; urbanization
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
30/36
Rok: 2013
Autorzy: Izabela Pietrzak-Abucewicz
Tytuł: Dopuszczalność ustalenia terminu płatności i odsetek za zwłokę w przypadku opłaty planistycznej (glosa do wyroku NSA z 21.06.2012 r., II OSK 606/11) [*]
Źródło: Finans. Komunal. - 2013, 4, s. 68-75
p-ISSN: 1232-0307
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; opłata planistyczna
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
31/36
Rok: 2013
Autorzy: Izabela Pietrzak-Abucewicz
Tytuł: "Zbycie nieruchomości" jako przesłanka ustalenia opłaty planistycznej (glosa do wyroku NSA z 8.01.2013 r.; II OSK 1630/11) [*]
Źródło: Finans. Komunal. - 2013, 9, s. 69-78
p-ISSN: 1232-0307
Polskie słowa kluczowe: opłata planistyczna ; planowanie przestrzenne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
32/36
Rok: 2013
Autorzy: Paweł Szumigała
Tytuł: Zapis idei urbanistycznej w planowaniu przestrzennym na wybranych przykładach
W: Metamorfozy przestrzeni : Idea, treść, forma. T. 2 / Pr. zbior. pod red. Ferdynanda Górskiego i Małgorzaty Łaskarzewskiej-Średzińskiej.
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, 2013
Szczegóły: s. 83-90, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-937604-1-1
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; architektura krajobrazu
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
33/36
Rok: 2013
Autorzy: Adam Zydroń, Piotr Szczepański
Tytuł: Ekonomiczne implikacje decyzji planistycznych a kształtowanie struktury przestrzennej gminy Luboń
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, 320, s. 226-236, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192
Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i samorządowe. - Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 15 czerwca 2015].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; skutki finansowe ; decyzje planistyczne ; zarządzanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: economic implications ; planning decisions ; spatial planning ; spatial management
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
34/36
Rok: 2009
Autorzy: Paweł Szumigała
Tytuł: Miejskie tereny wypoczynku i rekreacji w planowaniu przestrzennym na przykładzie miasta Luboń
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2009, t. 3, z. 1, art. 47, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_47.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Ogrodnictwo
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; tereny zieleni ; rekreacja ; miasta ; parki ; Luboń
Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; recreation area ; recreation ; parks ; Luboń
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
35/36
Rok: 2008
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Ochrona krajobrazu kulturowego w teorii i praktyce gospodarowania przestrzenią
W: Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce / Red. nauk. Kazimierz Zimniewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Szczegóły: s. 49-67, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-208-1742-3
Polskie słowa kluczowe: krajobraz kulturowy ; ochrona krajobrazu ; planowanie przestrzenne ; świadomość społeczna
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
36/36
Rok: 2006
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Quo vadis civita - a rus. Przestrzenno-krajobrazowe aspekty procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Poznania
Źródło: Zesz. Nauk. Politech. Pozn., Archit. Urban. - 2006, z. 6, s. 49-56, il., bibliogr.
p-ISSN: 1507-6407
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; krajobraz ; aglomeracja miejska ; kształtowanie krajobrazu ; Poznań ; okolice Poznania
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP