logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: PARKI KRAJOBRAZOWE
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/36
Rok: 2017
Autorzy: Piotr Ilnicki, Krzysztof Górecki, Piotr Lewandowski
Tytuł: Torfowiska w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka
¬ródło: Biul. Parków Kraj. Wielkop. - 2017, z. 23 (25), s. 111-137, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1426-7756
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: torfowiska ; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka ; Puszcza Zielonka ; parki krajobrazowe
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
2/36
Rok: 2017
Autorzy: Piotr Ilnicki, Krzysztof Górecki, Piotr Lewandowski
Tytuł: Torfowiska w Powidzkim Parku Krajobrazowym
¬ródło: Biul. Parków Kraj. Wielkop. - 2017, z. 23 (25), s. 38-65, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1426-7756
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: torfowiska ; Powidzki Park Krajobrazowy ; parki krajobrazowe
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
3/36
Rok: 2017
Autorzy: Piotr Ilnicki, Krzysztof Górecki, Piotr Lewandowski
Tytuł: Torfowiska w Rogalińskim Parku Krajobrazowym
¬ródło: Biul. Parków Kraj. Wielkop. - 2017, z. 23 (25), s. 66-83, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1426-7756
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: torfowiska ; Rogaliński Park Krajobrazowy ; parki krajobrazowe
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
4/36
Rok: 2017
Autorzy: Piotr Ilnicki, Krzysztof Górecki, Piotr Lewandowski
Tytuł: Torfowiska w Sierakowskim Parku Krajobrazowym
¬ródło: Biul. Parków Kraj. Wielkop. - 2017, z. 23 (25), s. 84-110, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1426-7756
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: torfowiska ; Sierakowski Park Krajobrazowy ; parki krajobrazowe
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
5/36
Rok: 2017
Autorzy: Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk
Tytuł: Development of the tourist function within areas of Lower Silesian landscape parks
Tytuł równoległy: Rozwój funkcji turystycznej obszarów dolno¶l±skich parków krajobrazowych
¬ródło: Econ. Stud. Reg.=Stud. Ekon. Reg. - 2017, vol. 10, no. 2, s. 16-27, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 2083-3725 e-ISSN: 2451-182X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 lipca 2017].
Polskie słowa kluczowe: funkcja turystyczna ; parki krajobrazowe ; Dolny ¦l±sk
Angielskie słowa kluczowe: tourist function ; landscape parks ; Lower Silesia
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
6/36
Rok: 2017
Autorzy: Magdalena Maćkowiak, Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała
Tytuł: Aktywno¶ć lokalnych grup działania jako wsparcie rozwoju turystyki na obszarach chronionych
¬ródło: Folia Tur. - 2017, nr 42, s. 183-202, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0867-3888 e-ISSN: 2353-5962
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 23 czerwca 2017].
Polskie słowa kluczowe: lokalne grupy działania ; strategia rozwoju lokalnego ; turystyka ; parki krajobrazowe
Angielskie słowa kluczowe: Local Action Group ; tourism ; local development strategy ; landscape parks
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
7/36
Rok: 2017
Autorzy: Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak
Tytuł: Park krajobrazowy - możliwo¶ci ochrony przestrzeni
¬ródło: Pol. J. Sustain. Dev. - 2017, t. 21 (1), s. 57-68, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-3746
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 lutego 2018].
Polskie słowa kluczowe: ochrona przyrody ; parki krajobrazowe ; plan ochrony ; zarz±dzanie parkami krajobrazowymi
Angielskie słowa kluczowe: protection of nature ; landscape park ; protection plan ; management of landscape parks
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
Adres url:
DOI:
8/36
Rok: 2016
Autorzy: Piotr Ilnicki, Krzysztof Górecki, Piotr Lewandowski
Tytuł: Peatlands and their protection: select landscape parks of the Wielkopolska region
Tytuł równoległy: Torfowiska i ich ochrona: Wybrane parki krajobrazowe Wielkopolski
¬ródło: J. Water Land Dev. - 2016, no. 31, s. 53-61, il., bibliogr.
p-ISSN: 1429-7426 e-ISSN: 2083-4535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 stycznia 2017].
Polskie słowa kluczowe: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 ; parki krajobrazowe ; plany ochrony ; torfowiska ; Wielkopolska ; zanikanie torfowisk
Angielskie słowa kluczowe: landscape park ; management plan ; Natura 2000 site ; nature protection ; peatland ; utilisation ; Wielkopolska region
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
9/36
Rok: 2016
Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Lidia Barczak, Agnieszka Targońska, Miłosz T. Walerzak
Tytuł: Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie
¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2016, t. 10, z. 3, art. 26, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_10_26.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu.
Polskie słowa kluczowe: rewaloryzacja ; parki zabytkowe ; analiza dendrochronologiczna ; parki krajobrazowe
Angielskie słowa kluczowe: revalori sation of historical park ; age structure of park trees ; landscape park
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
10/36
Rok: 2015
Autorzy: Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk
Tytuł: Rozwój funkcji turystycznej obszarów wielkopolskich parków krajobrazowych
¬ródło: Ekon. ¦r. - 2015, nr 4 (55), s. 153-164, il., bibliogr.
p-ISSN: 0867-8898 e-ISSN: 2300-6420
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 kwietnia 2016].
Polskie słowa kluczowe: funkcje turystyczne ; parki krajobrazowe ; Wielkopolska
Angielskie słowa kluczowe: tourist function ; landscape parks ; Wielkopolska
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
Adres url:
11/36
Rok: 2015
Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Miłosz Walerzak, Zyta Gładczak
Tytuł: Kompozycja i układ przestrzenny parku historycznego na tle historii i przekształceń maj±tku i wsi D±brówka w powiecie poznańskim
¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2015, t. 9, z. 4, art. 48, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_48.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Ogrodnictwo.
Polskie słowa kluczowe: D±brówka ; gmina Dopiewo ; zespół rezydencjonalno -folwarczny ; parki krajobrazowe ; parki zabytkowe
Angielskie słowa kluczowe: D±brówka in the Dopiewo commun ; manor house and farm complex ; landscape park ; historical park
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
12/36
Rok: 2015
Autorzy: Miłosz T. Walerzak, Michał Krzyżaniak, Dariusz ¦wierk, Piotr Urbański
Tytuł: Wybrane aspekty kompozycji przestrzennej założenia dworsko-parkowego w Niegowici
¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2015, t. 9, z. 1, art. 8, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_8.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Ogrodnictwo.
Polskie słowa kluczowe: kompozycja przestrzenna ; powi±zania widokowe ; węzły kompozycji ; parki krajobrazowe
Angielskie słowa kluczowe: spatial composition ; scenic connections ; compositional nodes ; scenic park
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
13/36
Rok: 2014
Autorzy: Agnieszka Rosada, Miłosz T. Walerzak
Tytuł: The concept of revalorisation of a historical residential estate the palace and park complex at Siemianice
Tytuł równoległy: Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-ogrodowego w Siemianicach
¬ródło: Czas. Tech. A., Archit. - 2014, z. 5-A, s. 149-162, il., bibliogr.
p-ISSN: 0011-4561 e-ISSN: 2353-737X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 sierpnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; zespół pałacowo-parkowy ; koncepcja rewaloryzacji ; Siemianice
Angielskie słowa kluczowe: landscape parks ; palace and park complex ; concept of revaluation ; Siemianice
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
Adres url:
DOI:
14/36
Rok: 2014
Autorzy: Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała
Tytuł: Turystyka na obszarach parków krajobrazowych. Studium przypadku Zespołu Wielkopolskich Parków Krajobrazowych
W: Przedsiębiorczo¶ć w turystyce / Pod red. nauk. Sławomira Jerzego Snarskiego, Mikołaja Jalinika.
Adres wydawniczy: Białystok : Agencja Wydawnicza EkoPress, 2014
Szczegóły: s. 291-305, bibliogr.
ISBN: 978-83-62069-97-2
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; turystyka przyrodnicza ; ekoturystyka ; turystyka edukacyjna
Angielskie słowa kluczowe: landscape parks ; nature tourism ; ecotourism ; educational tourism
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
15/36
Rok: 2013
Autorzy: Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała
Tytuł: Nadgoplański Park Tysi±clecia - ocena atrakcyjno¶ci turystycznej w aspekcie jednakowej toponimii
W: Nowe-stare formy turstyki w przestrzeni / Red. tomu Robert Wilu¶, Jolanta Wojciechowska.
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
Seria: Warsztaty z Geografii Turyzmu ; t. 3
Szczegóły: s. 257-270, bibliogr.
ISBN: 978-83-7525-925-4
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; atrakcyjno¶ć turystyczna
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
16/36
Rok: 2012
Autorzy: Miłosz T. Walerzak, Piotr Urbański, Michał Krzyżaniak, Dariusz ¦wierk
Tytuł: Losy historycznych kompozycji ogrodowych wł±czanych w granice miasta Poznania na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Naramowicach
Tytuł równoległy: The destiny of a historical garden's compositions within Poznań based of the palace-garden complex in Naramowice
¬ródło: Czas. Tech. A., Archit. - 2012, z. 6-A, s. 119-126, il., bibliogr.
p-ISSN: 1897-6271
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 28 maja 2014].
Polskie słowa kluczowe: Naramowice ; parki krajobrazowe ; obiekty historyczne ; analiza powi±zań widokowych
Angielskie słowa kluczowe: Naramowice ; landscape parks ; historical object ; the analysis of the composition and view connections
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
17/36
Rok: 2012
Autorzy: Jarosław Uglis, Anna Jęczmyk, Aleksandra Spychała
Tytuł: Zasoby kulturowe rejonu wielkopolskich parków krajobrazowych
¬ródło: Tur. Kult. [Dokument elektroniczny]. - 2012, 9 (wrzesień), s. 5-34, il., bibliogr.
http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2012_09_01.pdf
p-ISSN: 1689-4642
Uwagi: [Dostęp: 10 wrze¶nia 2012]
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; zabytki ; dziedzictwo kulturowe ; zasoby kulturowe ; Wielkopolska
Angielskie słowa kluczowe: landscape parks ; monuments of material culture ; cultural resources ; cultural heritage
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
18/36
Rok: 2011
Autorzy: Bożena Łukasik, Agnieszka Targońska
Tytuł: Problemy atrybucji parku pałacowego w Owińskach
¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2011, t. 5, z. 3, art. 15, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_5_15.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Ogrodnictwo.
Polskie słowa kluczowe: Lenné Peter Joseph ; Schinkel Karl Friedrich ; wie¶ Owińska ; parki krajobrazowe ; ogrody zabytkowe ; rewaloryzacja
Angielskie słowa kluczowe: Lenné Peter Joseph ; Schinkel Karl Friedrich ; Owińska ; landscape parks ; historic gardens ; revalorisation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
19/36
Rok: 2010
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Struktura krajobrazu rolniczego w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
¬ródło: Acta Sci. Pol., Adm. Locorum. - 2010, 9 (1), s. 97-110, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0749
Polskie słowa kluczowe: Wielkopolska ; parki krajobrazowe ; Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego ; krajobraz rolniczy ; struktura krajobrazu ; zadrzewienia ¶ródpolne ; percepcja ; kształtowanie krajobrazu
Angielskie słowa kluczowe: agricultural landscape ; landscape structure ; landscape parks ; inter-field tree plantings ; landscape perception ; landscape planning ; The General Dezydery Chłapowski Landscape Park
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
20/36
Rok: 2010
Autorzy: Maria Chojnacka
Tytuł: Założenia cmentarne w krajobrazie wsi Lednickiego Parku Krajobrazowego. Kompozycje, zagrożenia, problemy rewaloryzacji
¬ródło: Acta Sci. Pol., Adm. Locorum. - 2010, 9 (2), s. 17-28, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0749
Polskie słowa kluczowe: Wielkopolska ; parki krajobrazowe ; Lednicki Park Krajobrazowy ; krajobraz kulturowy ; cmentarze ; drzewostany ; rewaloryzacja
Angielskie słowa kluczowe: cemetery ; cemetery arrangement ; cemetery tree stand ; cultural landscape ; landscape parks ; The Lednicki Landscape Park
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
21/36
Rok: 2010
Autorzy: Bożena Łukasik, Agnieszka Targońska
Tytuł: Park pałacowy w Radojewie - próba odnalezienia w kompozycji ogrodowej charakterystycznych cech twórczo¶ci P.J. Lennégo
¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2010, t. 4, z. 3, art. 35, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_35.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Ogrodnictwo.
Polskie słowa kluczowe: Lenné Peter Joseph ; parki krajobrazowe ; Rodojewo ; ogrody zabytkowe ; rewaloryzacja
Angielskie słowa kluczowe: Lenné Peter Joseph ; landscape parks ; Radojewo ; historic gardens ; revalorisation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
22/36
Rok: 2010
Autorzy: Alicja Kortas, Natalia Dziwak, Monika Florek, Katarzyna Kaczmarek, Aleksandra Walda, Aleksandra Wiciak, Szymon Jusik
Tytuł: Makrobezkręgowce bentosowe wybranych rzek Tucholskiego Parku Krajobrazowego
W: Ochrona przyrody w Tucholskim Parku Krajobrazowym : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki E. Ławniczak ; [Wyższa Szkoła Zarz±dzania ¦rodowiskiem].
Adres wydawniczy: Tuchola : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarz±dzania ¦rodowiskiem : na zlec. Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 2010
Szczegóły: s. 129-141
ISBN: 978-83-924457-5-3
Polskie słowa kluczowe: makrozoobentos ; makrobezkręgowce ; rzeki ; parki krajobrazowe
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
23/36
Rok: 2010
Autorzy: Szymon Jusik, Tomasz Zgoła, Remigiusz Popielarz
Tytuł: Makrofity rzek Tucholskiego Parku Krajobrazowego
W: Ochrona przyrody w Tucholskim Parku Krajobrazowym : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki E. Ławniczak ; [Wyższa Szkoła Zarz±dzania ¦rodowiskiem].
Adres wydawniczy: Tuchola : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarz±dzania ¦rodowiskiem : na zlec. Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 2010
Szczegóły: s. 63-77
ISBN: 978-83-924457-5-3
Polskie słowa kluczowe: ro¶liny wodne ; makrofity ; rzeki ; parki krajobrazowe
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
24/36
Rok: 2010
Autorzy: Jarosław Uglis
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach parków krajobrazowych w województwie wielkopolskim
W: Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych / Pod red. Mikołaja Jalinika.
Adres wydawniczy: Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2010
Szczegóły: s. 73-84, il.
ISBN: 978-83-60200-90-2
Polskie słowa kluczowe: agroturystyka ; parki krajobrazowe ; obszary chronione ; woj. wielkopolskie
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
25/36
Rok: 2010
Autorzy: Aleksandra Spychała
Tytuł: Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarze polskich parków krajobrazowych
W: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. T. 5, Aspekty przyrodnicze rozwoju turystyki / Pr. zbior. pod red. Zygmunta Młynarczyka, Aliny Zajadacz i Marcina Słowika.
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010
Seria: Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 2080-6795 ; nr 5
Szczegóły: s. 21-31, il., bibliogr., streszcz., abstr.
ISBN: 978-83-62662-43-2
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; funkcje turystyczne ; metoda typogramów
Angielskie słowa kluczowe: landscape's park ; tourism function ; typograms method
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
26/36
Rok: 2009
Autorzy: Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
Tytuł: Przekształcenia układów przestrzennych wsi na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego
W: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne / Red. nauk. tomu Zbigniew Kuriata.
Adres wydawniczy: Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009
Seria: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, ISSN 1896-1460 ; nr 12
Szczegóły: s. 119-129, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-61695-03-5
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; Lednicki Park Krajobrazowy ; wie¶ ; układy przestrzenne ; krajobraz kulturowy
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
27/36
Rok: 2009
Autorzy: Aleksandra Spychała
Tytuł: Atrakcyjno¶ć turystyczna Parki Krajobrazowego "Dolina Baryczy"
¬ródło: Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Le¶. - 2009, R. 11, z. 4 (23), s. 253-259, bibliogr.
p-ISSN: 1509-1414
Uwagi: Tytuł zeszytu: Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 paĽdziernika 2010].
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; Park Krajobrazowy Dolina Baryczy ; atrakcyjno¶ć turystyczna ; walory przyrodnicze ; walory kulturowe ; walory turystyczne
Angielskie słowa kluczowe: "Barycz Valley" Landscape Park ; tourist attractiveness ; natural attractions ; cultural attraction ; landscape parks
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
28/36
Rok: 2008
Autorzy: Piotr Ilnicki
Tytuł: Ratowanie jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego
¬ródło: Biul. Parków Kraj. Wielkop. - 2008, z. 14 (16), s. 48-65, il., bibliogr.
p-ISSN: 1426-7756
Polskie słowa kluczowe: Wielkopolska ; parki krajobrazowe ; Powidzki Park Krajobrazowy ; jeziora ; rzeki ; rzeka Warta ; rzeka Noteć ; poziom wód ; obniżenie poziomu wody ; Kopalnia Węgla Brunatnego Konin ; oddziaływanie na ¶rodowisko
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
29/36
Rok: 2008
Autorzy: Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska
Tytuł: Ocena walorów krajobrazowych okolicy Spyczynej Góry
¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2008, t. 2, z. 4, ar. 37, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_2_37.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Ogrodnictwo
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; Drawski Park Krajobrazowy ; Spyczyna Góra ; walory turystyczne ; walory krajobrazowe ; inwentaryzacja przyrodnicza ; ro¶linno¶ć ; zadrzewienia ¶ródpolne ; oczka wodne ¶ródpolne
Angielskie słowa kluczowe: Drawski Landscape Park ; Spyczyna Mountain ; inventarisation ; shelterbelt ; mid-field ponds ; viewpoint
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
30/36
Rok: 2008
Autorzy: Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
Tytuł: Turystyka pielgrzymkowa w obszarze chronionym na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego - szanse i zagrożenia
¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2008, t. 2, z. 4, art. 33, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_2_33.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Ogrodnictwo
Polskie słowa kluczowe: obszary chronione ; parki krajobrazowe ; Lednicki Park Krajobrazowy ; turystyka pielgrzymkowa ; oddziaływanie na ¶rodowisko ; szlaki pielgrzymkowe ; o¶rodki duszpasterskie
Angielskie słowa kluczowe: pilgrimage tourism ; landscape parks ; cultural landscape
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
31/36
Rok: 2008
Autorzy: Mirosław Szczepański, Ewa Fudali, Monika Staniaszek-Kik, Adam Stebel, Beata Cykowska, Piotr Górski, Joanna Zalewska-Gałosz, Grzegorz J. Wolski, Marcin Wilhelm, Jacob Koopman
Tytuł: Materiały do brioflory "Lasu Nadwelskiego" - planowanego rezerwatu przyrody (Welski Park Krajobrazowy)
¬ródło: Parki Nar. Rez. Przyr. - 2008, t. 27, nr 3, s. 17-29, il., bibliogr.
p-ISSN: 0208-7545
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; Welski Park Krajobrazowy ; rezerwaty przyrody ; projekty ; rezerwat Las Nadwelski ; flora ; w±trobowce ; Marchantiophyta ; mchy ; Bryophyta ; wykaz gatunków
Angielskie słowa kluczowe: Bryophyta ; bryo-epiphytes ; Welski Landscape Park ; North-Eastern Poland
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
32/36
Rok: 2007
Autorzy: Agnieszka Rydzewska, Piotr Urbański
Tytuł: Cmentarze ewangelickie Lednickiego Parku Krajobrazowego
W: Przyroda i miasto. t. 10, cz. 2 / pod red. Jana Rylkego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007
Szczegóły: s. 278-285, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7244-915-3
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; Lednicki Park Krajobrazowy ; cmentarze ; cmentarze ewangelickie
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
33/36
Rok: 2006
Autorzy: Piotr Ilnicki, Wojciech Orłowski
Tytuł: Klęska ekologiczna w Powidzkim Parku Krajobrazowym
¬ródło: Aura. - 2006, nr 10, s. 11-14, il.
p-ISSN: 0137-3668
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; Powidzki Park Krajobrazowy ; klęska ekologiczna
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
34/36
Rok: 2005
Autorzy: Maria Chojnacka
Tytuł: Rewaloryzacja historycznych założeń zieleni na obszarach chronionych
¬ródło: Prz. Komunal. - 2005, 9 (168), s. 80-82, bibliogr.
p-ISSN: 1232-9126
Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; woj. wielkopolskie ; krajobraz ; dziedzictwo kulturowe ; rewaloryzacja ; cmentarze wiejskie ; parki dworskie ; aleje przydrożne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
35/36
Rok: 2001
Autorzy: Antoni T. Miler, Bernard Okoński, Sylwester Grajewski
Tytuł: Rozwi±zywanie problemu gospodarki wodno-¶ciekowej na obszarze Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i w jego otulinie
¬ródło: Zesz. Nauk. AR Krak., Inż. ¦r. - 2001, z. 21 (382), s. 315-321, bibliogr.
p-ISSN: 1233-569X
Polskie słowa kluczowe: gospodarka wodno-¶ciekowa ; infrastruktura wodno-¶ciekowa ; wody powierzchniowe ; wody gruntowe ; opady atmosferyczne ; jako¶ć wody ; otulina parku ; parki krajobrazowe ; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Angielskie słowa kluczowe: water and sewage management ; water and sewage infrastructure ; surface water ; ground water ; precipitation ; water quality ; park buffer zone ; landscape parks ; Puszcza Zielonka Landskape Park
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
36/36
Rok: 1997
Autorzy: Andrzej Bereszyński, Dominika Skrobała, Maria Urbańska, Maciej Zeidler
Tytuł: Afryka pod Poznaniem
¬ródło: Pol. Drobiar. - 1997, R. 6, nr 1, s. 24-24, il.
p-ISSN: 1231-0387
Polskie słowa kluczowe: Wielkopolska ; parki krajobrazowe ; rezerwaty przyrody ; ochrona przyrody ; fauna ; flora ; Ekologiczno-Etnograficzny Park Krajobrazowy w Dolinie Mogilnicy ; projekty
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP