logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: MIERNIK SYNTETYCZNY
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/16
Rok: 2019
Autorzy: Lukasz Satola, Aldona Standar, Agnieszka Kozera
Tytuł: Financial autonomy of local government units: evidence from Polish rural municipalities [*]
Źródło: Lex Localis-J. Local Self-Gov. - 2019, vol. 17, no. 2, s. 321-342, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1581-5374 e-ISSN: 1855-363X
Liczba znaków: 57000
Polskie słowa kluczowe: autonomia finansowa ; jednostki samorządu terytorialnego ; gminy wiejskie ; miernik syntetyczny
Angielskie słowa kluczowe: financial autonomy ; local goverments unit ; rural municipalities ; synthetic indicator
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.728
Praca afiliowana przez UP
DOI:
2/16
Rok: 2019
Autorzy: Arkadiusz Sadowski, Jakub Wojtasiak
Tytuł: Potencjał produkcyjny rolnictwa w krajach Unii Europejskiej
Źródło: Zag. Doradz. Rol. - 2019, 1 (95), s. 5-19, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1232-3578
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 30 kwietnia 2019].
Polskie słowa kluczowe: rolnictwo krajów Unii Europejskiej ; potencjał produkcyjny ; rozwój rolnictwa ; miernik syntetyczny ; TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: argiculture of UE countries ; production potential ; agricultural development ; synthetic coefficient ; TOPSIS
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
3/16
Rok: 2018
Autorzy: Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek
Tytuł: Zróżnicowanie efektywności w branży produkującej paszę i karmę dla zwierząt
Źródło: Przeds. Finans. - 2018, nr 4 (23), s. 5-15, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2084-1361 e-ISSN: 2451-232X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 lutego 2020].
Polskie słowa kluczowe: przedsiębiorstwa produkujące pasze ; efektywność ; rentowność ; płynność finansowa ; miernik syntetyczny
Angielskie słowa kluczowe: food enterprises ; efficiency ; profitability ; financial liquidity ; synthetic meter
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
4/16
Rok: 2017
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS
Źródło: Wieś Rol. - 2017, nr 2 (175), s. 69-92, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0137-1673
Polskie słowa kluczowe: gminy ; kondycja finansowa ; metoda TOPSIS ; miernik syntetyczny ; rozwój
Angielskie słowa kluczowe: communes ; financial condition ; socio-economic determinants ; synthetic measure ; TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
DOI:
5/16
Rok: 2016
Autorzy: Mariusz Malinowski
Tytuł: Potencjał ludzki a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw - wykorzystanie metod taksonomicznych w ujęciu regionalnym
Źródło: Stud. Reg. Lokalne. - 2016, 2 (64), s. 87-109, il., bibliogr.
p-ISSN: 1509-4995
Polskie słowa kluczowe: potencjał ludzki ; efektywność ekonomiczna ; miernik syntetyczny
Angielskie słowa kluczowe: human potential ; economic efficiency ; synthetic indicator
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
DOI:
6/16
Rok: 2014
Autorzy: Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Joanna Stanisławska
Tytuł: Assessment of the financial situation of food industry in Poland in 2005 and 2010
Tytuł równoległy: Ocena sytuacji finansowej przemysłu spożywczego w Polsce w 2005 i 2010
Źródło: Acta Sci. Pol., Oecon. - 2014, 13 (4), s. 43-54, bibliogr.
p-ISSN: 1644-0757
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 maja 2015].
Polskie słowa kluczowe: przemysł spożywczy ; miernik syntetyczny ; metoda TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: food industry ; synthetic meter ; TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
7/16
Rok: 2014
Autorzy: Anna Rzeszutko
Tytuł: Efektywność produkcyjna rolnictwa w Polsce a relacje między czynnikami produkcji
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2014, 2 (32), s. 141-154, bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 stycznia 2014].
Polskie słowa kluczowe: czynniki produkcji ; relacje ; produktywność ; korelacja ; miernik syntetyczny
Angielskie słowa kluczowe: production's factors ; relations ; efficiency ; correlation ; synthetic indicator
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
8/16
Rok: 2014
Autorzy: Aldona Standar, Natalia Bartkowiak-Bakun
Tytuł: Zmiany poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2014, 4 (34), s. 147-157, bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 sierpnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: gminy ; infrastuktura techniczna ; miernik syntetyczny ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: communes ; technical infrastructure ; measure synthetic ; Wielkopolska ; regions
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
9/16
Rok: 2014
Autorzy: Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska
Tytuł: Taksonomiczna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w 2010 roku
Źródło: Nierówności Społ. Wzrost Gospod. - 2014, z. 38, s. 136-151, bibliogr.
p-ISSN: 1898-5084
Uwagi: Tytuł zeszytu: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Publikacja dostępna online [Dostęp: 7 listopada 2014].
Polskie słowa kluczowe: sytuacja finansowa ; gospodarstwa domowe ; miernik syntetyczny ; metoda TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: financial situation ; households ; synthetic measure ; TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
10/16
Rok: 2013
Autorzy: Agnieszka Baer-Nawrocka, Natalia Markiewicz
Tytuł: Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2013, 3 (29), s. 5-16, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 maja 2015].
Polskie słowa kluczowe: czynniki produkcji ; efektywność wytwarzania ; miernik syntetyczny ; korelacja
Angielskie słowa kluczowe: production potential ; effectiveness of production ; synthetic coefficient ; correlation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
11/16
Rok: 2012
Autorzy: Lucyna Przezbórska-Skobiej, Jarosław Lira
Tytuł: Przestrzeń agroturystyczna Polski i ocena jej atrakcyjności
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2012, 242, s. 637-645, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192
Uwagi: Tytuł zeszytu: Taksonomia 19. Klasyfkacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 czerwca 2016].
Polskie słowa kluczowe: ocena atrakcyjności turystycznej ; przestrzeń agroturystyczna ; miernik syntetyczny
Angielskie słowa kluczowe: valuation of tourism attractiveness ; agritourism space ; synthetic measure
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
12/16
Rok: 2010
Autorzy: Agnieszka Baer-Nawrocka, Natalia Markiewicz
Tytuł: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału produkcyjnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej
Źródło: Rocz. Nauk Rol., Ser. G Ekon. Rol. - 2010, t. 97, z. 4, s. 9-15, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0080-3715
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 23 maja 2019].
Polskie słowa kluczowe: potencjał produkcyjny rolnictwa ; kraje Unii Europejskiej ; miernik syntetyczny ; metoda TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: agricultural potential ; EU countries ; synthetic coefficient ; TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
13/16
Rok: 2010
Autorzy: Sylwia Graja-Zwolińska, Jarosław Uglis
Tytuł: Syntetyczna ocena uwarunkowań rozwoju ekoturystyki w województwie wielkopolskim [*]
Źródło: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., Ekon. Probl. Usług. - 2010, nr 52 (590), s. 609-620
p-ISSN: 1896-382X
Uwagi: Tytuł zeszytu: Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne.
Polskie słowa kluczowe: ekoturystyka ; miernik syntetyczny ; atrakcyjność ekoturystyczna ; delimitacja powiatów
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
14/16
Rok: 2004
Autorzy: Jarosław Lira, Feliks Wysocki
Tytuł: Zastosowanie pozycyjnego miernika rozwoju do pomiaru poziomu zagospodarowania infrastrukturalnego powiatów
Źródło: Wiad. Stat. - 2000, nr 9, s. 39-49, il., bibliogr., abstr., rez.
p-ISSN: 0043-518X
Polskie słowa kluczowe: miernik syntetyczny ; mediana Webera ; infrastruktura techniczna ; zróżnicowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: synthetic measure ; Weber median ; technical infrastructe ; spatial differentiation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
15/16
Rok: 2004
Autorzy: Jarosław Lira, Feliks Wysocki
Tytuł: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu infrastruktury technicznej w Polsce w przekroju powiatów
Źródło: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. Usł. Pozn. - 2004, nr 7, s. 167-177, il., bibliogr., streszcz., abstr.
Polskie słowa kluczowe: miernik syntetyczny ; infrastruktura techniczna ; zróżnicowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: synthetic measure ; technical infrastructure ; spatial differentiation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
16/16
Rok: 2003
Autorzy: Jarosław Lira, Feliks Wysocki
Tytuł: Zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury technicznej w przekroju powiatów województwa wielkopolskiego
Źródło: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. Usł. Pozn. - 2003, nr 6, s. 169-178, il., bibliogr., streszcz., abstr.
Polskie słowa kluczowe: miernik syntetyczny ; infrastruktura techniczna ; zróżnicowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: synthetic measure ; technical infrastructure ; spatial differentiation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP