logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: GMINY WIEJSKIE
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/27
Rok: 2019
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Identifying the changes and disparities in income between rural municipalities of the Wielkopolskie voivodship
Tytuł równoległy: Identyfikacja zmian i nierówności dochodowych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Źródło: Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 4, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 stycznia 2020].
Polskie słowa kluczowe: dochór ogółem ; dochody własne ; dochody obce ; konwergencja/dywergencja dochodowa ; gminy wiejskie
Angielskie słowa kluczowe: total income ; own income ; external income ; convergence/divergence income ; rural communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/27
Rok: 2019
Autorzy: Lukasz Satola, Aldona Standar, Agnieszka Kozera
Tytuł: Financial autonomy of local government units: evidence from Polish rural municipalities [*]
Źródło: Lex Localis-J. Local Self-Gov. - 2019, vol. 17, no. 2, s. 321-342, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1581-5374 e-ISSN: 1855-363X
Liczba znaków: 57000
Polskie słowa kluczowe: autonomia finansowa ; jednostki samorządu terytorialnego ; gminy wiejskie ; miernik syntetyczny
Angielskie słowa kluczowe: financial autonomy ; local goverments unit ; rural municipalities ; synthetic indicator
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.728
Praca afiliowana przez UP
DOI:
3/27
Rok: 2019
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Lokalizacja względem ośrodków miejskich a sytuacja finansowa gmin wiejskich
Źródło: Stud. Reg. Lokalne. - 2019, 2 (76), s. 110-131, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1509-4995
Polskie słowa kluczowe: lokalizacja ; gminy wiejskie ; sytuacja finansowa ; test nieparametryczny ; woj. wielkopolskie
Angielskie słowa kluczowe: localization ; rural municipalities ; financial situation ; non-parametric test ; Wielkopolska voivodeship
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
DOI:
4/27
Rok: 2018
Autorzy: Karol Mrozik, Alicja Noskowiak
Tytuł: Suburbanizacja a możliwości zrównoważonego rozwoju przestrzennego wybranych gmin wiejskich Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego
Źródło: Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. - 2018, III/1, s. 755-769, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1732-5587
Uwagi: Publikacja jest dostępna również online [Dostęp: 15 listopada 2018].
Polskie słowa kluczowe: suburbanizacja ; polityka przestrzenna ; gminy wiejskie ; chłonność demograficzna ; zrównoważony rozwój
Angielskie słowa kluczowe: suburbanization ; spatial policy ; rural commune ; population absorptive capacity ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
5/27
Rok: 2018
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki, Agata Wieczorek
Tytuł: Potencjał dochodowy gmin wiejskich w województwie wielkopolskim w latach 2005-2016
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2018, t. 20, z. 1, s. 30-36, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 maja 2018].
Polskie słowa kluczowe: gminy wiejskie ; potencjał dochodowy gmin ; źródła dochodów gmin
Angielskie słowa kluczowe: rural communes ; own income of communes ; income sources of communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
6/27
Rok: 2018
Autorzy: Agnieszka Kozera
Tytuł: Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Polsce
Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Polit. Eur. Finans. Mark. - 2018, 19 (68), s. 95-106, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2081-3430
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 lipca 2018].
Polskie słowa kluczowe: potencjał dochodowy gmin ; dochody własne ; gminy wiejskie ; gminy ; typy funkcjonalne
Angielskie słowa kluczowe: own income potential ; own income ; communes ; rural communes ; functional type
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/27
Rok: 2017
Autorzy: Aldona Standar, Agnieszka Kozera
Tytuł: Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne kształtowania się poziomu własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Źródło: Finans. Rynki Finans. Ubezp. - 2017, nr 1 (85), s. 695-707, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7741 e-ISSN: 2300-4460
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 lutego 2018].
Polskie słowa kluczowe: analiza czynnikowa ; uwarunkowania społeczno-ekonomiczne ; gminy wiejskie ; własny potencjał dochodowy ; dochody własne ; samodzielność finansowa
Angielskie słowa kluczowe: factor analysis ; socio-economic determinants ; rural communes ; own income ; financial selfsufficiency
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
8/27
Rok: 2017
Autorzy: Agnieszka Kozera
Tytuł: Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce
Źródło: Rocz. Nauk. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. - 2017, t. 104, z. 2, s. 76-86, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2353-4362 e-ISSN: 2543-9294
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 marca 2018].
Polskie słowa kluczowe: podatek rolny ; podatki lokalne ; dochody własne gmin ; skutki władztwa podatkowego ; gminy wiejskie ; gminy miejskie ; gminy miejsko-wiejskie
Angielskie słowa kluczowe: agricultural tax ; local taxes ; own income ; effect of the power of tax ; rural communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
9/27
Rok: 2017
Autorzy: Agnieszka Kozera
Tytuł: Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym
Źródło: Rocz. Nauk. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. - 2017, t. 104, z. 4, s. 62-74, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2353-4362 e-ISSN: 2543-9294
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 1 lutego 2018].
Polskie słowa kluczowe: potencjał dochodowy ; dochody własne ; samodzielność finansowa ; gminy wiejskie ; obszar metropolitalny
Angielskie słowa kluczowe: income potential ; own income ; financial autonomy ; rural communities ; metropolitan area
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
10/27
Rok: 2017
Autorzy: Agnieszka Kozera
Tytuł: Stabilność finansowa gmin wiejskich w Polsce
Źródło: Stud. Mater. Wydz. Zarz. Uniw. Warsz. - 2017, nr 2 (24), cz. 1, s. 80-96, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1733-9758
Polskie słowa kluczowe: stabilność finansowa ; bezpieczeństwo finansowe ; własny potencjał dochodowy ; zadłużenie ; dystres finansowy ; gminy wiejskie
Angielskie słowa kluczowe: financial stability, ; financial security ; own potential income ; debts ; financial distress ; rural communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
11/27
Rok: 2017
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki
Tytuł: Identyfikacja wewnętrznych uwarunkowań samodzielności i atrakcyjności finansowej gmin wiejskich województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem biplotu
Źródło: Wiad. Stat. - 2017, nr 8, s. 74-84, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0043-518X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 września 2017].
Polskie słowa kluczowe: gminy wiejskie ; samodzielność finansowa ; atrakcyjność finansowa ; biplot
Angielskie słowa kluczowe: rural gminas ; financial autonomy ; financial attractiveness ; biplot
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
12/27
Rok: 2017
Autorzy: Agnieszka Kozera
Tytuł: Problem zadłużenia gmin wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego
Źródło: Wieś Rol. - 2017, nr 1 (174), s. 75-97, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0137-1673
Polskie słowa kluczowe: zadłużenie ; bezpieczeństwo finansowe ; gminy wiejskie ; metoda TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: indebtedness ; financial security ; rural gminas ; TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
DOI:
13/27
Rok: 2017
Autorzy: Barbara Hadryjańska, Jacek Mrowicki
Tytuł: Obligacje przychodowe jako narzędzie zwiększające zdolności inwestycyjne gmin wiejskich w Polsce
Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. Świat. - 2017, t. 17 (32), z. 3, s. 111-127, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2081-6960 e-ISSN: 2544-0659
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 26 października 2017].
Polskie słowa kluczowe: gminy wiejskie ; obligacje komunalne ; obligacje przychodowe ; działalność inwestycyjna
Angielskie słowa kluczowe: rural communities ; municipal bonds ; revenue bonds ; investment activity
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
14/27
Rok: 2016
Autorzy: Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki
Tytuł: Problem ustalania współrzędnych obiektów modelowych w metodach porządkowania liniowego obiektów
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2016, 427, s. 131-142, bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
Uwagi: Taksonomia 27. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 sierpnia 2016].
Polskie słowa kluczowe: współrzędne obiektów modelowych ; metody wzorcowe porządkowania liniowego obiektów ; obserwacje odstające ; samodzielność finansowa JST ; gminy wiejskie
Angielskie słowa kluczowe: coordinates of the object model ; reference methods of linear ordering of objects ; outliers ; financial self-sufficiency ; rural communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
15/27
Rok: 2016
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki
Tytuł: Kondycja finansowa gmin wiejskich a źródła ich dochodów w województwie wielkopolskim
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2016, t. 18, z. 1, s. 50-58, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 maja 2016].
Polskie słowa kluczowe: gminy wiejskie ; kondycja finansowa ; dochody gmin ; źródła dochodów ; metoda TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: financial condition of communes ; income of communes ; income sources ; rural communes ; TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
16/27
Rok: 2016
Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki
Tytuł: Samodzielność finansowa gmin wiejskich w woj. wielkopolskim
Źródło: Wiad. Stat. - 2016, nr 2, s. 73-86, il., bibliogr.
p-ISSN: 0043-518X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 marca 2016].
Polskie słowa kluczowe: samodzielność finansowa ; gminy wiejskie ; metoda TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: financial independence ; rural gminas ; TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
17/27
Rok: 2016
Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
Tytuł: Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Źródło: Zesz. Nauk. PTE Zielona Góra. - 2016, nr 5, s. 123-135, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2391-7830
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 22 marca 2017].
Polskie słowa kluczowe: gminy ; nierówności dochodowe ; współczynnik Giniego ; współczynnik Theila ; gminy wiejskie ; typy funkcjonalne
Angielskie słowa kluczowe: income inequality ; rural communes ; functional type ; Gini index ; Theil index
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
18/27
Rok: 2015
Autorzy: Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
Tytuł: Kondycja finansowa gmin wiejskich Wielkopolski w latach 2007-2011
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2015, 1 (35), s. 27-37, bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 listopada 2015].
Polskie słowa kluczowe: kondycja finansowa ; gminy wiejskie ; Wielkopolska ; TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: financial condition ; rural communes ; Wielkopolska region ; TOPSIS
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
19/27
Rok: 2015
Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki
Tytuł: Samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2013
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2015, t. 17, z. 3, s. 198-204, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Uwagi: XII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, Kołobrzeg 8-10 września 2015. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 listopada 2015].
Polskie słowa kluczowe: samodzielność finansowa ; wskaźniki samodzielności finansowej ; gminy wiejskie
Angielskie słowa kluczowe: finacial self-sufficiency of communes ; indicators of financial self-sufficiency ; rural communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
Adres url:
20/27
Rok: 2015
Autorzy: Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki
Tytuł: Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2015, t. 17, z. 6, s. 133-139, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 czerwca 2016].
Polskie słowa kluczowe: typ funkcjonalny ; samodzielność finansowa ; gminy wiejskie
Angielskie słowa kluczowe: functional type ; financial self-sufficiency ; rural communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
21/27
Rok: 2014
Autorzy: Anna Zbierska, Adam Zydroń, Piotr Szczepański
Tytuł: Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2014, nr 37, t. 3, s. 303-313, il., bibliogr.
p-ISSN: 2080-4881
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 31 lipca 2015]
Polskie słowa kluczowe: suburbanizacja ; warunki życia ; migracje ; gminy wiejskie ; Poznań ; Wrocław
Angielskie słowa kluczowe: suburbanization ; living conditions ; migrations ; commune ; Poznań district ; Wroclaw district
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
22/27
Rok: 2014
Autorzy: Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Aleksandra Łuczak
Tytuł: Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2007-2011
Źródło: Wieś Rol. - 2014, nr 2 (163), s. 101-121, bibliogr.
p-ISSN: 0137-1673
Polskie słowa kluczowe: kondycja finansowa ; gminy wiejskie ; TOPSIS ; analiza logitowa
Angielskie słowa kluczowe: financial condition ; rural communes ; TOPSIS method ; logit analysis
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
23/27
Rok: 2013
Autorzy: Jarosław Uglis
Tytuł: Ocena poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, 281, s. 187-197, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192
Uwagi: Tytuł zeszytu: Problemy rozwoju regionalnego. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 sierpnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: poziom rozwoju ; rozwój społeczno-gospodarczy ; syntetyczny wskaźnik rozwoju ; gminy wiejskie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
24/27
Rok: 2013
Autorzy: Karol Mrozik
Tytuł: Zmiany jakości życia mieszkańców w gminie wiejskiej podlegającej suburbanizacji
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, 320, s. 91-101, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-3192
Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i samorządowe. - Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 16 listopada 2015].
Polskie słowa kluczowe: suburbanizacja ; gminy wiejskie ; tereny zieleni ; jakość życia
Angielskie słowa kluczowe: suburbanization ; rural commune ; green area ; quality of life
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
25/27
Rok: 2013
Autorzy: Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
Tytuł: Kondycja finansowa gmin wiejskich w Polsce
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2013, t. 15, z. 2, s. 24-29, bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: kondycja finansowa ; gminy wiejskie ; metoda TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: financial condition ; rural communes ; TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
26/27
Rok: 2012
Autorzy: Aleksandra Łuczak
Tytuł: Ocena ważności czynników strategicznych w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego
Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2012, 4 (26), s. 43-56, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 26 listopada 2013].
Polskie słowa kluczowe: czynniki strategiczne ; ocena ważności ; rozmyty analityczny proces hierarchiczny ; gminy wiejskie
Angielskie słowa kluczowe: strategic factors ; Fuzzy Analytic Hierarchic Process ; rural commune
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
27/27
Rok: 2010
Autorzy: Aleksandra Łuczak, Bartosz Nochowicz
Tytuł: Ocena czynników strategicznych w gminie wiejskiej z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego
Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2010, t. 12, z. 2, s. 185-189, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: czynniki strategiczne ; gminy wiejskie ; analityczny proces hierarchiczny
Angielskie słowa kluczowe: strategic factors ; rural commune ; analytic hierarchy process
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP