logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: GMINY
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/41
Rok: 2019
Autorzy: Konrad Podawca, Karol Mrozik
Tytuł: Dywersyfikacja stopnia realizacji procesów planistyczno-inwestycyjnych w gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Źródło: Prz. Nauk. Inż. Kształt. Śr. - 2019, vol. 28, iss. 1(83), s. 105-117, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1732-9353 e-ISSN: 2543-7496
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 lutego 2020].
Polskie słowa kluczowe: zagospodarowanie przestrzenne ; plan zagospodarowania przestrzennego ; decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ; Warszawski Obszar Funkcjonalny ; gminy
Angielskie słowa kluczowe: local spatial development plan ; decision on development and land use conditions ; Warsaw Functional Urban Area ; commune
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/41
Rok: 2018
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn
Tytuł: Income inequality of Wielkopolska province communes in 2005-2015
Tytuł równoległy: Nierówności dochodowe gmin województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015
Źródło: Intercathedra. - 2018, no. 1 (34), s. 5-12, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1640-3622 e-ISSN: 2545-2045
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 września 2018].
Polskie słowa kluczowe: nierówności dochodowe ; wskaźnik Giniego ; współczynnik Theila ; współczynnik zróżnicowania kwintylowego ; gminy
Angielskie słowa kluczowe: income inequality ; Gini index ; Theil index ; quintile share ratio ; communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/41
Rok: 2018
Autorzy: Magdalena Jaworska, Katarzyna Wiśniewska
Tytuł: Rozpoznanie atrkacyjności inwestycyjnej wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 2009-2014
Źródło: Intercathedra. - 2018, no. 3 (36), s. 247-256, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1640-3622 e-ISSN: 2545-2045
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 grudnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: atrakcyjność inwestycyjna ; gminy ; powiat poznański
Angielskie słowa kluczowe: investment opportunities ; municipalities ; Poznań district
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
4/41
Rok: 2018
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Identyfikacja poziomu ryzyka w zakresie nadmiernego zadłużenia gmin i jego finansowych determinant
Źródło: Nierówności Społ. Wzrost Gospod. - 2018, nr 56, s. 121-132, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1898-5084
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 stycznia 2019].
Polskie słowa kluczowe: analiza wariancji ; determinanty zadłużania się samorządów ; gminy ; ryzyko finansowe w działalności gmin ; pseudotest
Angielskie słowa kluczowe: analysis of variance ; determinants of indebtedness of local governments ; municipalities ; financial risk in the activity of municipalities ; pseudo-test
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
5/41
Rok: 2018
Autorzy: Agnieszka Kozera
Tytuł: Własny potencjał dochodowy gmin wiejskich w Polsce
Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Polit. Eur. Finans. Mark. - 2018, 19 (68), s. 95-106, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2081-3430
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 lipca 2018].
Polskie słowa kluczowe: potencjał dochodowy gmin ; dochody własne ; gminy wiejskie ; gminy ; typy funkcjonalne
Angielskie słowa kluczowe: own income potential ; own income ; communes ; rural communes ; functional type
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
6/41
Rok: 2017
Autorzy: Anna Zbierska, Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Tytuł: Stan i potrzeby inwestycyjne wielkopolskich gmin w zakresie gospodarki ściekowej w latach 1999-2015
Źródło: Inż. Ekol. - 2017, vol. 18, nr 5, s. 27-35, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2081-139X e-ISSN: 2392-0629
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 22 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: ścieki ; gospodarka ściekowa ; inwestycje komunalne ; Wielkopolska ; gminy ; Ramowa Dyrektywa Wodna ; kanalizacje
Angielskie słowa kluczowe: wastewater management ; water pollution ; municipality ; Wielkopolska ; sewage system
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/41
Rok: 2017
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Zagrożenia w gospodarce finansowej samorządów gminnych a wyrównywanie poziomu rozwoju lokalnego
Źródło: Nierówności Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 49, s. 359-371, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1898-5084
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: bezpieczeństwo finansowe ; gminy ; gospodarka finansowa ; środki unijne ; rozwój lokalny
Angielskie słowa kluczowe: financial security ; communes ; financial management ; EU funds ; local development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
8/41
Rok: 2017
Autorzy: Aldona Standar
Tytuł: Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przez gminy - skala, zróżnicowanie i perspektywa
Źródło: Probl. Zarz. - 2017, vol. 15, nr 2 (67), t. 1, s. 161-172, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-9584
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 sierpnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: gminy ; możliwości inwestycyjne ; nierówność wydatkowa ; wydatki inwestycyjne ; spójność ekonomiczno-społeczna
Angielskie słowa kluczowe: communes ; investment possibilities ; inequality expenses ; investment expenditure ; economic and social cohesion
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
Praca afiliowana przez UP
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

  Adres url:
  DOI:
  9/41
  Rok: 2017
  Autorzy: Piotr Idczak, Karol Mrozik
  Tytuł: Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/2, s. 55-66, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: chłonność demograficzna ; rozbieżność demograficzna ; planowanie przestrzenne ; suburbanizacja ; rozwój zrównoważony ; gminy ; Dopiewo
  Angielskie słowa kluczowe: population absorptive capacity ; population divergence ; spatial planning ; suburbanization ; sustainable development ; commune ; Dopiewo
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  10/41
  Rok: 2017
  Autorzy: Aldona Standar
  Tytuł: Ocena kondycji finansowej gmin oraz jej wybranych uwarunkowań na przykładzie województwa wielkopolskiego przy wykorzystaniu metody TOPSIS
  Źródło: Wieś Rol. - 2017, nr 2 (175), s. 69-92, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 0137-1673
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; kondycja finansowa ; metoda TOPSIS ; miernik syntetyczny ; rozwój
  Angielskie słowa kluczowe: communes ; financial condition ; socio-economic determinants ; synthetic measure ; TOPSIS method
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Praca afiliowana przez UP
  DOI:
  11/41
  Rok: 2016
  Autorzy: Aldona Standar, Agnieszka Kozera
  Tytuł: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka nadmiernego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa wielkopolskiego
  Źródło: Finans. Rynki Finans. Ubezp. - 2016, nr 4 (82), cz. 1, s. 805-818, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1733-2842 e-ISSN: 2300-4460
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 marca 2017].
  Polskie słowa kluczowe: analiza dyskryminacyjna ; bezpieczeństwo finansowe ; gminy ; zadłużenie
  Angielskie słowa kluczowe: discriminant analysis ; financial security ; communes ; debt
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  12/41
  Rok: 2016
  Autorzy: Paweł Sienkiewicz, Tomasz Sobalak
  Tytuł: Funkcjonowanie przepisów o dostępie do informacji o środowisku w praktyce na przykładzie gmin powiatów poznańskiego i wągrowieckiego
  W: Gospodarka łowiecka a różnorodność biologiczna / pod red. Janusza Nowackiego i Macieja Skorupskiego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Fundacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2016
  Szczegóły: s. 69-88, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-64246-82-1
  Liczba arkuszy: 1,4
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; powiat poznański ; powiat wągrowiecki ; środowisko
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Praca afiliowana przez UP
  13/41
  Rok: 2016
  Autorzy: Aleksandra Łuczak, Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki
  Tytuł: Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem rozmytych metod klasyfikacji i programu R
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2016, 427, s. 165-175, bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
  Uwagi: Taksonomia 27. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 sierpnia 2016].
  Polskie słowa kluczowe: klasyfikacja rozmyta ; sytuacja finansowa ; gminy
  Angielskie słowa kluczowe: fuzzy classification ; financial situation ; communes
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  14/41
  Rok: 2016
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Spatial autocorrelation in assessment of financial self-sufficiency of communes of Wielkopolska province
  Źródło: Stat. Transit. - 2016, vol. 17, no. 3, s. 525-540, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1234-7655
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 października 2016].
  Polskie słowa kluczowe: samodzielność finansowa ; gminy ; metoda TOPSIS ; autokorelacja przestrzenna ; statystyka I Morana
  Angielskie słowa kluczowe: financial self-sufficiency ; communes ; TOPSIS method ; spatial autocorrelation ; Moran I statistics
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  15/41
  Rok: 2016
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
  Tytuł: Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
  Źródło: Zesz. Nauk. PTE Zielona Góra. - 2016, nr 5, s. 123-135, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2391-7830
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 22 marca 2017].
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; nierówności dochodowe ; współczynnik Giniego ; współczynnik Theila ; gminy wiejskie ; typy funkcjonalne
  Angielskie słowa kluczowe: income inequality ; rural communes ; functional type ; Gini index ; Theil index
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  16/41
  Rok: 2015
  Autorzy: Aldona Standar, Natalia Bartkowiak-Bakun
  Tytuł: Ocena wkładu Unii Europejskiej w realizację inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przykład gmin województwa wielkopolskiego
  Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2015, 2 (36), s. 303-311, bibliogr.
  p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 23 listopada 2016].
  Polskie słowa kluczowe: gospodarka komunalna ; gminy ; województwo wielkopolskie ; wydatki
  Angielskie słowa kluczowe: municipal economy ; communes ; Wielkopolskie voivodeship ; expenditure
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  17/41
  Rok: 2015
  Autorzy: Adam Zydroń, Łukasz Bober, Małgorzata Górna
  Tytuł: Projektowanie zalesienia w gminie Tarnowo Podgórne w świetle koncepcji korytarzy ekologicznych
  Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2015, t. 17, s. 760-770, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1506-218X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 grudnia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; obszary chronione ; gminy ; ochrona przyrody
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.808
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  18/41
  Rok: 2014
  Autorzy: Aldona Standar, Natalia Bartkowiak-Bakun
  Tytuł: Zmiany poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim
  Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2014, 4 (34), s. 147-157, bibliogr.
  p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 sierpnia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; infrastuktura techniczna ; miernik syntetyczny ; woj. wielkopolskie
  Angielskie słowa kluczowe: communes ; technical infrastructure ; measure synthetic ; Wielkopolska ; regions
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  19/41
  Rok: 2014
  Autorzy: Adam Zydroń, Piotr Szczepański
  Tytuł: Ocena procesu suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 1999-2009
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 339, s. 237-244, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 sierpnia 2018]
  Polskie słowa kluczowe: suburbanizacja ; aglomeracja poznańska ; gminy ; powiat poznański
  Angielskie słowa kluczowe: suburbanization ; Poznań metropolitan area ; Poznań district
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  20/41
  Rok: 2014
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki
  Tytuł: Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 346, s. 34-44, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Finanse publiczne. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 sierpnia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; budżet gminy ; finanse ; woj. wielkopolskie
  Angielskie słowa kluczowe: district ; district budget ; finance ; Wielkopolskie province
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  21/41
  Rok: 2014
  Autorzy: Aleksandra Łuczak
  Tytuł: The application of the AHP-LP method to assess the significance of strategic objectives and tasks influencing the socioeconomic development of the commune
  Tytuł równoległy: Zastosowanie metody AHP-LP do oceny ważności celów i zadań strategicznych wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy gminy
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2014, t. 16, z. 2, s. 177-182, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1508-3535
  Polskie słowa kluczowe: AHP-LP ; rozwój społeczno-gospodarczy ; gminy
  Angielskie słowa kluczowe: AHP-LP ; socioeconomic development ; commune
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  22/41
  Rok: 2013
  Autorzy: Aldona Standar, Joanna Średzińska, Milena Zagrodnik
  Tytuł: The significance of the authorities' activity for the absorption of the EU funds and its influence on a local development. The example of the Szamocin Commune
  Tytuł równoległy: Znaczenie aktywności władz gmin dla absorpcji funduszy UE oraz jej wpływ na rozwój lokalny. Przykład gminy Szamocin
  Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2013, 3 (29), s. 133-147, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
  Uwagi: Publikacja dostępna również online. - Na stronie internetowej publikacja w j. ang. i w j. pol. [Dostęp: 6 marca 2014].
  Polskie słowa kluczowe: fundusze unijne ; gminy ; rozwój lokalny ; woj. wielkopolskie
  Angielskie słowa kluczowe: EU funds ; commune ; local development ; Wielkopolska province
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  23/41
  Rok: 2013
  Autorzy: Aleksandra Łuczak
  Tytuł: Zastosowanie rozmytej hierarchicznej analizy do oceny czynników strategicznych w gminie
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2013, t. 15, z. 2, s. 193-198, bibliogr.
  p-ISSN: 1508-3535
  Polskie słowa kluczowe: czynniki strategiczne ; gminy ; analiza hierarchiczna rozmyta
  Angielskie słowa kluczowe: strategic factors ; communities ; fuzzy hierarchical analysis
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  24/41
  Rok: 2013
  Autorzy: Aldona Standar
  Tytuł: Ocena poziomu zadłużenia gmin województwa wielkopolskiego po akcesji do Unii Europejskiej
  Tytuł równoległy: Evaluation of the level of debt communes Wielkopolska after the accession to the European Union
  Źródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Polit. Eur. Finans. Mark. - 2013, 9 (58), s. 479-490, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2081-3430
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 marca 2014].
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; poziom zadłużenia ; pozyskiwanie środków UE ; woj. wielkopolskie
  Angielskie słowa kluczowe: communes ; the level of dept ; obtaining of European Union Regional Policy funds ; Wielkopolska province
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  25/41
  Rok: 2013
  Autorzy: Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś, Aleksandra Łuczak
  Tytuł: Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej gmin w Polsce do roku 2010
  Źródło: Zesz. Teor. Rachun. - 2013, t. 70 (126), s. 25-42, bibliogr.
  p-ISSN: 1641-4381
  Polskie słowa kluczowe: kondycja finansowa ; gminy ; typy gmin ; metoda TOPSIS
  Angielskie słowa kluczowe: financial condition ; communes ; type of communes ; TOPSIS method
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  26/41
  Rok: 2012
  Autorzy: Roma Ryś-Jurek, Barbara Wojtaszak
  Tytuł: Research on the relation between the financial situation of commune and its functional type on the example of: Kleszczewo, Komorniki and Puszczykowo
  Tytuł równoległy: Badanie zależności między sytuacją finansową gminy a jej typem funkcjonalnym na przykładzie gmin: Kleszczewo, Komorniki i Puszczykowo
  Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2012, 1 (23), s. 111-121, bibliogr.
  p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 marca 2015].
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; sytuacja finansowa ; typy funkcjonalne ; analiza atrakcyjności
  Angielskie słowa kluczowe: commune ; financial situation ; functional type ; analysis of the attractiveness
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  27/41
  Rok: 2012
  Autorzy: Anna Jęczmyk
  Tytuł: Zarządzanie turystyką zrównoważoną w gminie
  Źródło: Prz. Komunal. - 2012, 1 (244), s. 18-19, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1232-9126
  Polskie słowa kluczowe: turystyka zrównoważona ; rozwój zrównoważony ; gminy
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  28/41
  Rok: 2012
  Autorzy: Aleksandra Łuczak
  Tytuł: Ocena czynników strategicznych gminy wiejskiej z zastosowaniem metody FAHP
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2012, t. 14, z. 3, s. 245-249, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1508-3535
  Polskie słowa kluczowe: czynniki strategiczne ; gminy ; proces hierarchiczny ; rozmyty analityczny proces hierarchiczny
  Angielskie słowa kluczowe: strategic factors ; county ; fuzzy hierarchical analysis
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  29/41
  Rok: 2012
  Autorzy: Aleksandra Łuczak, Magdalena Korytowska
  Tytuł: Planowanie zrównoważonego rozwoju w gminie z zastosowaniem metody AHP
  Źródło: Zag. Doradz. Rol. - 2012, 1 (67), s. 66-77, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1232-3578
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 listopada 2013].
  Polskie słowa kluczowe: planowanie rozwoju ; rozwój zrównoważony ; analityczny proces hierarchiczny ; czynniki strategiczne ; gminy
  Angielskie słowa kluczowe: planning development ; sustainable development ; Analytic Hierarchy Proces ; strategic factors ; communes
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  30/41
  Rok: 2012
  Autorzy: Roma Ryś-Jurek, Barbara Wojtaszak
  Tytuł: Badanie typu funkcjonalnego gminy na przykładzie gmin: Kleszczewo, Komorniki i Puszczykowo [*]
  Źródło: Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. Usł. Pozn. - 2012, nr 23, s. 185-200
  p-ISSN: 1642-9613
  Polskie słowa kluczowe: typy funkcjonalne ; gminy
  Angielskie słowa kluczowe: functional type ; commune
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  31/41
  Rok: 2011
  Autorzy: Arnold Bernaciak, Marcin Spychała
  Tytuł: Programowanie ochrony środowiska w gminie : czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska [*]
  Inf. o wydaniu: Wyd. 3 zmien. popr.
  Adres wydawniczy: Poznań : Sorus, 2011. - 161 s. ; 24 cm
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; program ochrony środowiska ; wdrożenia
  Charakt. formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  32/41
  Rok: 2011
  Autorzy: Aldona Standar, Zdzisław W. Puślecki
  Tytuł: Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011. - 223, [42] s. : il., bibliogr. ; 24 cm
  ISBN: 978-83-7160-665-6
  Polskie słowa kluczowe: Unia Europejska ; polityka regionalna ; pomoc finansowa ; woj. wielkopolskie ; gminy ; rozwój regionalny ; gospodarka regionalna ; fundusze unijne ; wykorzystanie
  Charakt. formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  33/41
  Rok: 2011
  Autorzy: Sylwia Graja-Zwolińska, Aleksandra Spychała
  Tytuł: Funkcja turystyczna jako element konkurencyjności gmin. Studium przypadku obszarów chronionych [*]
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2011, 157, s. 236-247
  p-ISSN: 1899-3192
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca.
  Polskie słowa kluczowe: obszary chronione ; gminy ; konkurencyjność ; funkcje turystyczne
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  34/41
  Rok: 2010
  Autorzy: Aldona Standar
  Tytuł: Determinants influencing obtaining of the EU funds by communes of the Wielkopolska Province
  Tytuł równoległy: Determinanty pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej przez gminy województwa wielkopolskiego
  Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2010, 4 (18), s. 97-105, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
  Uwagi: Publikacja dostępna online w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej [Dostęp: 23 listopada 2016].
  Polskie słowa kluczowe: czynniki ; pozyskiwanie środków pomocowych UE ; gminy ; wdrażanie polityki regionalnej UE
  Angielskie słowa kluczowe: determinants ; obtaining of the EU funds ; communes ; the implementation of EU regional policy
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  35/41
  Rok: 2010
  Autorzy: Luiza Ossowska, Anna Ziemińska
  Tytuł: Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego
  Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2010, 4 (18), s.73-85, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 kwietnia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: kondycja finansowa ; gminy ; dochody ; wydatki
  Angielskie słowa kluczowe: financial condition ; communes ; revenues ; expenditures
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  36/41
  Rok: 2007
  Autorzy: Arnold Bernaciak, Marcin Spychała
  Tytuł: Programowanie ochrony środowiska w gminie : czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska
  Adres wydawniczy: Poznań : Sorus, 2007. - 163 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
  ISBN: 978-83-89949-34-9
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; program ochrony środowiska ; wdrożenia
  Charakt. formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  37/41
  Rok: 2007
  Autorzy: Radosław Matz
  Tytuł: Dotacja na oczyszczalnie
  Źródło: Tyg. Rol. - 2007, nr 6, s. 18-19, il.
  p-ISSN: 1734-5863
  Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa rolne ; oczyszczalnie ścieków ; oczyszczalnie przydomowe ; nakłady ; dofinansowanie ; gminy
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  38/41
  Rok: 2001
  Autorzy: Ryszard Błażejewski, Andrzej Mizgajski
  Tytuł: Stan i potrzeby inwestycyjne gmin województwa wielkopolskiego w zakresie gospodarki ściekowej
  Adres wydawniczy: Poznań : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2001. - 40 s. : il., bibliogr. ; 30 cm
  Seria: Biblioteka Monitoringu Środowiska
  ISBN: 83-7217-142-4
  Polskie słowa kluczowe: woj. wielkopolskie ; gminy ; gospodarka ściekowa
  Charakt. formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  39/41
  Rok: 2001
  Autorzy: Piotr Błażczak, Feliks Wysocki
  Tytuł: Statystyka małych obszarów i jej zastosowanie do badań regionalnych cech rolnictwa
  Źródło: Zesz. Nauk. AR Krak., Ses. Nauk. - 2001, z. 78 (377), s. 249-260, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0239-9342
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Kraków, 7-8 grudzień 2000
  Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; rolnictwo ; produkcja rolna ; zróżnicowanie regionalne ; regiony ; gminy ; powiaty ; woj. wielkopolskie ; statystyka
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Praca afiliowana przez UP
  40/41
  Rok: 2000
  Autorzy: Henryk Kuświk, Andrzej Brzeg, Paweł Urbański, Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska
  Tytuł: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin jako środek rozpoznawania obiektów godnych objęcia ochroną prawną
  Źródło: Szczeliniec. - 2000, nr 4, s. 363-365, bibliogr.
  p-ISSN: 1427-6712
  Uwagi: Konferencja Naukowa: "Inwentaryzacja walorów przyrodniczych i sporządzanie planów ochrony w parkach narodowych i rezerwatach przyrody", Kudowa Zdrój 28 - 30 września 2000
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; inwentaryzacja przyrodnicza ; ochrona przyrody ; Polska
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  41/41
  Rok: 1999
  Autorzy: Olga Stefko
  Tytuł: Urzędowy szlak odwołań
  Źródło: Top Agrar Pol. - 1999, 9, s. 24-25, il.
  p-ISSN: 1232-6879
  Polskie słowa kluczowe: rolnicy ; instancje odwolawcze ; gminy ; Samorządowe Kolegia Odwoławcze ; Naczelny Sąd Administracyjny ; Rzecznik Praw Obywatelskich ; starostwa powiatowe
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP