logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: WETLANDS
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/10
Rok: 2019
Autorzy: Bartłomiej Glina, Marcin Sykuła, Łukasz Mendyk
Tytuł: Land use changes and landscape pattern dynamics of a peatland area under diversified human impact: the Grójec Valley (Central Poland)
Źródło: Bull. Geogr., Phys. Geogr. Ser. - 2019, no. 16, s. 21-30, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2080-7686 e-ISSN: 2300-8490
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 czerwca 2019].
Angielskie słowa kluczowe: land use changes ; agriculture use ; peat extraction ; open-pit mining ; wetlands
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

  Adres url:
  DOI:
  2/10
  Rok: 2018
  Autorzy: Grzegorz Maciorowski, Reuven Yosef, Ülo Väli, Piotr Tryjanowski
  Tytuł: Nutritional condition of hybrid nestlings is similar to that of pure-species offspring of spotted eagles (Clanga clanga x C. pomarina)
  Źródło: J. Raptor Res. - 2018, vol. 52, no. 4, s. 484-490, il., bibliogr., abstr., res.
  p-ISSN: 0892-1016 e-ISSN: 2162-4569
  Angielskie słowa kluczowe: Lesser Spoted Eagle ; Clanga pomarina ; Greater Spotted Eagle ; Clanga clanga ; conservation ; hybrid ; raptors ; wetlands
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.167
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Praca afiliowana przez UP
  3/10
  Rok: 2017
  Autorzy: Krzysztof Fortuniak, Włodzimierz Pawlak, Leszek Bednorz, Mateusz Grygoruk, Mariusz Siedlecki, Mariusz Zieliński
  Tytuł: Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central Europe
  Źródło: Agric. For. Meteorol. - 2017, vol. 232, s. 306-318, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0168-1923
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 stycznia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: gazy cieplarniane ; bilans węgla ; turbulencyjne strumienie ; metoda kowariancji wirów ; obszary bagienne ; Biebrzański Park Narodowy
  Angielskie słowa kluczowe: greenhouse gasses ; carbon balance ; turbulent fluxes ; eddy-covariance method ; wetlands ; Biebrza National Park
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 4.039
  Punktacja MNiSW: 45.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  4/10
  Rok: 2015
  Autorzy: Marcin K. Dyderski, Andrzej M. Jagodziński
  Tytuł: Wkraczanie czeremchy amerykańskiej Padus serotina (Ehrh.) Borkh. do olsów i łęgów olszowo-jesionowych
  Źródło: Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. - 2015, 14 (2), s. 103-113, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1644-0722 e-ISSN: 2450-7997
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 lutego 2016].
  Polskie słowa kluczowe: gatunki inwazyjne ; mokradła ; Fraxino-Alnetum ; Carici elongatae-Alnetum ; teoria biotycznej akceptacji ; hipoteza inwazyjności i różnorodności
  Angielskie słowa kluczowe: invasive plant species ; wetlands ; Fraxino-Alnetum ; Carici elongatae-Alnetum ; biotic acceptance ; diversity-invasibility hypothesis
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  5/10
  Rok: 2013
  Autorzy: Mieczysław Grzelak, Maciej Murawski
  Tytuł: Waloryzacja przyrodniczo-użytkowa szuwaru mozgowego w dolinie Noteci
  Tytuł równoległy: Nature and use evaluation of reed canarygrass rushes in the Noteć valley
  Źródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2013, vol. 58, 3, s. 183-187, bibliogr.
  p-ISSN: 1642-686X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 stycznia 2014].
  Polskie słowa kluczowe: łąki mozgowe ; obszary podmokłe ; waloryzacja przyrodnicza ; analiza flory
  Angielskie słowa kluczowe: reed canarygrass meadows ; wetlands ; nature evaluation ; analysis of flora
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  6/10
  Rok: 2012
  Autorzy: Antoni T. Miler, Anna Krysztofiak-Kaniewska
  Tytuł: Ocena zmian stosunków wodnych w leśnych terenach mokradłowych
  W: Ekosystemy wodne i wodno-błotne na obszarach chronionych / Pr. zbior. pod red. Agnieszki E. Ławniczak.
  Adres wydawniczy: Sępólno Krajeńskie : Firma Usługowo-Wydawnicza "Daniel" Ewa Wierzchucka, 2012
  Szczegóły: s. 46-61, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-60019-52-8
  Polskie słowa kluczowe: tereny leśne ; mokradła ; infrastruktura techniczna ; Uroczysko Warta ; lasy łęgowe ; mała retencja wodna
  Angielskie słowa kluczowe: forest areas ; wetlands ; technical infrastructure ; Uroczysko Warta ; flood plain forests ; small water retention
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  7/10
  Rok: 2012
  Autorzy: Janina Zbierska, Anna Zbierska
  Tytuł: Oceny oddziaływania na środowisko w obszarach Natura 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk wodnych, podmokłych i dolin rzecznych
  W: Ekosystemy wodne i wodno-błotne na obszarach chronionych / Pr. zbior. pod red. Agnieszki E. Ławniczak.
  Adres wydawniczy: Sępólno Krajeńskie : Firma Usługowo-Wydawnicza "Daniel" Ewa Wierzchucka, 2012
  Szczegóły: s. 5-25, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-60019-52-8
  Polskie słowa kluczowe: oddziaływanie na środowisko ; Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 ; siedliska wodne ; mokradła ; ocena oddziaływania na środowisko
  Angielskie słowa kluczowe: environmental impact ; Natura 2000 ; water habitats ; wetlands
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  8/10
  Rok: 2012
  Autorzy: A. E. Ławniczak, R. Popielarz
  Tytuł: Characteristics of wetlands Tuchola's Landscape Park
  W: Necessity of peatlands protection / Ed. by L.W Szajdak, W. Gaca, T. Meysner, K. Styła, M. Szczepański.
  Adres wydawniczy: Poznań : Institute for Agricultural and Forest Environment Polish Academy of Science, 2012
  Szczegóły: s. 11-26, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-61607-82-3
  Polskie słowa kluczowe: Tucholski Park Krajobrazowy ; tereny podmokłe ; walory przyrodnicze ; degradacja środowiska
  Angielskie słowa kluczowe: wetlands ; natural values ; degradation ; Tuchola Landscape Park
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  9/10
  Rok: 2012
  Autorzy: P. Ilnicki, P. Lewandowski
  Tytuł: Wetlands in areas covered by nature protection in the Warta River catchment area
  W: Necessity of peatlands protection / Ed. by L.W Szajdak, W. Gaca, T. Meysner, K. Styła, M. Szczepański.
  Adres wydawniczy: Poznań : Institute for Agricultural and Forest Environment Polish Academy of Science, 2012
  Szczegóły: s. 251-260, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-61607-82-3
  Polskie słowa kluczowe: tereny podmokłe ; rzeka Warta ; zlewnia Warty ; ochrona środowiska
  Angielskie słowa kluczowe: wetlands ; nature protection ; Warta River
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  10/10
  Rok: 2011
  Autorzy: Mieczysław Grzelak, Tomasz Bocian, Piotr Gajewski, Zbigniew Kaczmarek
  Tytuł: Zbiorowiska leśne terenów podmokłych doliny Noteci na odcinku Radolin - Radolinek
  Źródło: Woda-Śr.-Obsz. Wiej. - 2011, t. 11, z. 1 (33), s. 75-86, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1642-8145
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp 29 stycznia 2014].
  Polskie słowa kluczowe: tereny podmokłe ; zbiorowiska leśne ; siedliska wilgotne
  Angielskie słowa kluczowe: forest community ; peat-bog complex ; wetlands
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP