logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: PRICES
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/22
Rok: 2017
Autorzy: Joanna Smoluk-Sikorska
Tytuł: Pricing policy in organic food retail trade
Tytuł równoległy: Polityka cenowa w handlu detalicznym żywno¶ci± ekologiczn±
¬ródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2017, 3 (45), s. 675-683, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 kwietnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: ceny ; żywno¶ć ekologiczna ; polityka cenowa ; stratefie cenowe
Angielskie słowa kluczowe: prices ; organic food ; pricing policy ; pricing strategies
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/22
Rok: 2016
Autorzy: Anna Kożuch, Jan Bana¶, Stanisław Zięba, Krzysztof Adamowicz
Tytuł: Analiza podaży i cen drewna bukowego w południowej Polsce
¬ródło: Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. - 2016, 15 (2), s. 87-96, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0722 e-ISSN: 2450-7997
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 lipca 2016].
Polskie słowa kluczowe: rynek drzewny ; drewno bukowe ; podaż ; ceny ; dynamika cen
Angielskie słowa kluczowe: wood markets ; beech wood ; supply ; prices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/22
Rok: 2015
Autorzy: Sylwia Kierczyńska
Tytuł: Produkcja, eksport i ceny zagęszczonego soku jabłkowego a ceny skupu jabłek do przetwórstwa w Polsce
¬ródło: Rocz. Nauk. Ekon. Rol. Rozw. Obsz. Wiej. - 2015, t. 102, z. 4, s. 74-81, il., bibliogr.
p-ISSN: 2353-4362
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 lutego 2016].
Polskie słowa kluczowe: ceny ; produkcja ; eksport ; zagęszczony sok jabłkowy ; jabłka ; ceny skupu
Angielskie słowa kluczowe: prices ; production ; export ; apple juice concentrate ; prices for apple for processing
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
4/22
Rok: 2015
Autorzy: Zbigniew Dworecki, Mariusz Adamski, Andrzej Fiszer, Mariusz Łoboda, Gniewko Niedbała
Tytuł: Analiza porównawcza cen energii zawartej w paliwach
¬ródło: Tech. Rol. Ogrod. Le¶. - 2015, nr 3, s. 20-22, il., bibliogr.
p-ISSN: 1732-1719
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 lipca 2015].
Polskie słowa kluczowe: energia ; ceny ; paliwa odnawialne ; paliwa kopalne ; warto¶ć opałowa
Angielskie słowa kluczowe: energy ; prices ; renewable solid fuels ; fossil fuels ; calorific value
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
5/22
Rok: 2015
Autorzy: Małgorzata Kołodziejczak
Tytuł: Zróżnicowanie regionalne cen ziemi rolniczej w Polsce i w Niemczech
¬ródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. ¦wiat. - 2015, t. 15 (30), z. 3, s. 70-82, bibliogr.
p-ISSN: 2081-6960
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 grudnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: ziemia rolnicza ; ceny ; Polska ; Niemcy
Angielskie słowa kluczowe: agricultural land ; prices ; Poland ; Germany
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
6/22
Rok: 2014
Autorzy: Krzysztof Adamowicz, Henryka Kanciuka
Tytuł: Ocena tempa zmian kosztów produkcji drewna "przy pniu" i cen surowca drzewnego w latach 2001-2009 na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
¬ródło: Le¶. Prace Bad. - 2014, vol. 76 (1), s. 55-60, bibliogr.
p-ISSN: 1732-9442 e-ISSN: 2082-8926
Uwagi: Publikacja dostępna również online w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej [Dostęp: 25 listopada 2015].
Angielskie słowa kluczowe: forest management ; economics ; marketing ; prices ; costs ; rate of growth
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/22
Rok: 2014
Autorzy: Karolina Pawlak
Tytuł: Changes in the EU and global milk and dairy products market in view of multilateral trade liberalisation
¬ródło: Zesz. Nauk. SGGW Wars., Probl. Rol. ¦wiat. - 2014, t. 14 (29), z. 4, s. 123-131, bibliogr.
p-ISSN: 2081-6960
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 lutego 2015].
Angielskie słowa kluczowe: dairy products ; import ; export ; production ; demand ; prices ; trade liberalisation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
8/22
Rok: 2013
Autorzy: Zbigniew Dworecki, Mariusz Adamski, Andrzej Fiszer, Mariusz Łoboda
Tytuł: Porównanie kosztów energii zawartej w paliwach w kontek¶cie ekologicznym
Tytuł równoległy: Comparison of costs of energy contained in fuels in ecological context
¬ródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2013, vol. 58, 3, s. 99-103, il., bibliogr.
p-ISSN: 1642-686X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3o lipca 2014].
Polskie słowa kluczowe: paliwa ; energia ; ceny ; koszty ; pojazdy ; napęd ; analiza ekonomiczna
Angielskie słowa kluczowe: fuel ; energy ; prices ; costs ; vehicles ; drives ; economic analysis
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
9/22
Rok: 2012
Autorzy: Katarzyna Mydlarz, Elżbieta Mikołajczak, Włodzimierz Popyk
Tytuł: Stages of house construction using timber frame technology and traditional technology - analysis and comparison
Tytuł równoległy: Etapy budowy domu w technologii szkieletu drewnianego i tradycyjnej - analiza i porównanie
¬ródło: Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, For. Wood Technol. - 2012, no. 79, s. 52-56, il., bibliogr.
p-ISSN: 1898-5912
Angielskie słowa kluczowe: timber framework houses ; stages of house construction ; costs ; prices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
10/22
Rok: 2012
Autorzy: Anna Jęczmyk, Anna Sammel
Tytuł: Ceny usług agroturystycznych w województwie wielkopolskim
¬ródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2012, t. 14, z. 3, s. 136-139, bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: agroturystyka ; gospodarstwa agroturystyczne ; usługi ; ceny
Angielskie słowa kluczowe: agritourism ; agritourism farm ; services ; prices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
11/22
Rok: 2011
Autorzy: Sylwia Kierczyńska
Tytuł: Wielko¶ć produkcji a poziom cen wybranych gatunków owoców do przetwórstwa;
¬ródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2011, t. 13, z. 2, s. 201-205, bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: owoce ; jabłka ; wi¶nie ; maliny ; truskawki ; zbiory ; ceny ; korelacja
Angielskie słowa kluczowe: fruits ; apple ; sour cherry ; raspberry ; strawberry ; fruit production ; prices ; correlation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
12/22
Rok: 2011
Autorzy: Krzysztof Adamowicz
Tytuł: Próba okre¶lenia przydatno¶ci wskaĽników warto¶ci użytkowej sortymentów okre¶lanych na podstawie przeszłych zjawisk gospodarczych do prognozowania cen na drewno
¬ródło: Zarz. Ochr. Przyr. Lasach. [Pr. zbior. pod red. Krzysztofa Kannenberga i Huberta Szramki]. - 2011, t. 5, s. 179-188, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-1438 e-ISSN: 2391-4106
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 maja 2016].
Polskie słowa kluczowe: gospodarka le¶na ; drewno ; ceny ; prognozowanie cen
Angielskie słowa kluczowe: forest economics ; timber ; prices ; forecasting prices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
13/22
Rok: 2010
Autorzy: Jerzy Bykowski, Michał Napierała
Tytuł: Wpływ zmian cen czynników produkcji na ceny wybranych robót inżynieryjnych w Polsce po przyst±pieniu do Unii Europejskiej
¬ródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2010, z. 548, cz.1, s. 77-87, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Współczesne problemy gospodarki wodnej i eksploatacji systemów melioracyjnych.
Polskie słowa kluczowe: roboty inżynieryjne ; czynniki produkcji ; ceny ; koszty
Angielskie słowa kluczowe: engineering works ; production factors ; prices ; costs
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
14/22
Rok: 2009
Autorzy: Elżbieta Mikołajczak, Włodzimierz Popyk
Tytuł: Situation on European pellet market
¬ródło: Intercathedra. - 2009, no. 25, s. 98-103, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-3622
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 lutego 2014].
Angielskie słowa kluczowe: pellet ; pellet market ; consumption ; production ; efficiency ; prices ; development prospects
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
15/22
Rok: 2009
Autorzy: Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk, Dariusz Majchrzycki
Tytuł: Polskie rolnictwo w okresie kryzysu finansowego
¬ródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2009, t. 11, z. 2, s. 190-193, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: ceny ; zboża ; żywiec wieprzowy ; żywiec wołowy ; mleko
Angielskie słowa kluczowe: prices ; cereal ; hogs ; cattle ; milk
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
16/22
Rok: 2008
Autorzy: Krzysztof Adamowicz
Tytuł: Próba oceny substytucyjno¶ci drewna jako surowca opałowego w stosunku do pr±du, gazu i węgla
¬ródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2008, t. 10, z. 1, s. 11-15, il., bibliogr., streszcz.
p-ISSN: 1508-3535
Polskie słowa kluczowe: ekonomika le¶nictwa ; elastyczno¶ć popytu ; rynek drzewny ; ceny
Angielskie słowa kluczowe: forestry economics ; demand ; timber market ; prices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
17/22
Rok: 2007
Autorzy: Wojciech Lis, Katarzyna Mydlarz
Tytuł: Using materials wood based in contemporary wooden building industry
Tytuł równoległy: Zastosowanie materiałów drewnopochodnych we współczesnym budownictwie drewnianym
¬ródło: Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, For. Wood Technol. - 2007, no. 62, s. 389-393, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0208-5704
Angielskie słowa kluczowe: wooden building industry ; wood based material ; prices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
18/22
Rok: 2007
Autorzy: Wojciech Lis
Tytuł: Ceny drewna w roku 2007 i tendencje w 2008
¬ródło: Drewno. - 2007, vol. 50, nr 178, s. 107-113, bibliogr.
p-ISSN: 1644-3985
Polskie słowa kluczowe: rynek drzewny ; drewno ; ceny
Angielskie słowa kluczowe: wood ; prices ; wood market
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
19/22
Rok: 2006
Autorzy: Elżbieta Mikołajczak
Tytuł: Determinants of wood waste prices
Tytuł równoległy: Determinanty cen odpadów drzewnych
¬ródło: Intercathedra. - 2006, no. 22, s. 108-114, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1640-3622
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 lipca 2019].
Angielskie słowa kluczowe: wood waste ; prices ; determinants
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
20/22
Rok: 2006
Autorzy: Władysława Łuczka-Bakuła
Tytuł: Porównanie cen ekologicznych oraz konwencjonalnych warzyw i owoców
¬ródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2006, t. 8, z. 3, s. 76-80, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1508-3535
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 1 czerwca 2017].
Polskie słowa kluczowe: owoce ; warzywa ; ceny
Angielskie słowa kluczowe: comparison ; organic fruit ; organic vegetable ; conventional fruit ; conventional vegetables ; prices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
21/22
Rok: 2003
Autorzy: Magdalena Kozera, Zbigniew Goła¶
Tytuł: Interwencjonizm państwowy na rynku zbóż w Polsce
¬ródło: Rocz. AR Pozn., Ekon. - 2003, 2 (358), s. 77-89, il., bibliogr.
p-ISSN: 1508-9193
Uwagi: Publikacja dostępna również online ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - [Dostęp: 23 marca 2012].
Polskie słowa kluczowe: Polska ; rynek zbożowy ; zboża ; ceny ; interwencjonizm państwowy ; skup interwencyjny ; dopłaty bezpo¶rednie
Angielskie słowa kluczowe: grain market ; intervention policy ; intervention purchases ; direct purchases ; wheat grain ; rye grain ; prices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
22/22
Rok: 2002
Autorzy: Magdalena Szymańska
Tytuł: Przestrzenne zróżnicowanie cen parcel ziemi w wybranym rejonie Wielkopolski
¬ródło: Rocz. AR Pozn., Ekon. - 2002, 1 (343), s. 153-173, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1508-9193
Angielskie słowa kluczowe: agricultural land ; arable land ; greenland ; prices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP