logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: ZYDROŃ ADAM
Liczba odnalezionych rekordów: 64Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/64
Rok: 2019
Autorzy: Mateusz Iwiński, Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Janusz Dąbrowski
Tytuł: Environmental protection in the aspect of preventing collisions with wild boar, roe deer, red deer based on selected railway lines in Wielkopolska
Tytuł równoległy: Ochrona środowiska w aspekcie przeciwdziałania kolizjom z udziałem zwierzyny leśnej na przykładzie wybranych linii kolejowych w Wielkopolsce
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2019, t. 21, no. 2, s. 1061-1075, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 lutego 2020].
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; bariery ekologiczne ; fragmentaryzacja krajobrazu ; linie kolejowe ; infrastruktura ; środowisko naturalne
Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; ecological barriers ; landscape fragmentation ; railways ; infrastructure and the environment
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.563
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
2/64
Rok: 2019
Autorzy: Mateusz Iwiński, Adam Zydroń, Cyprian Chwiałkowski, Tomasz Dąbrowski
Tytuł: The use of a camera trap system for monitoring the movement of forest animals through the wildlife crossing in Napchanie
Tytuł równoległy: Wykorzystanie systemu fotopułapek do monitoringu ruchów zwierzyny leśnej przez ekodukt Napachanie
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2019, t. 21, no. 1, s. 157-166, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 lutego 2020].
Polskie słowa kluczowe: fotopułapki ; monitoring środowiska ; przejścia dla zwierząt
Angielskie słowa kluczowe: camera trap ; environmental monitoring ; wildlife crossing
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.563
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
3/64
Rok: 2017
Autorzy: Krzysztof Adamowicz, Artur Dyrcz, Piotr Szczypa, Adam Zydroń, Krzysztof Michalski, Hubert Szramka
Tytuł: Wpływ funduszu leśnego na wartość poszczególnych pozycji bilansu finansowego gospodarstwa leśnego
Źródło: Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. - 2017, 16 (3), s. 157-164, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1644-0722 e-ISSN: 2450-7997
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 listopada 2017].
Polskie słowa kluczowe: bilans ; analiza wskaźnikowa ; fundusz leśny ; rachunkowość
Angielskie słowa kluczowe: balance sheet ; indicator analysis ; special purpose forest fund ; accounting
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
4/64
Rok: 2017
Autorzy: Adam Zydroń, Mateusz Iwiński
Tytuł: Przegląd metod wartościowania gruntów leśnych bez drzewostanu w ujęciu historycznym i współczesnym
Źródło: Biul. Stow. Rzecz. Mająt. Woj. Wielkop. - 2017, nr 1/2, s. 93-100, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1731-1829
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 kwietnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: grunty leśne ; nieruchomości leśne ; szacowanie wartości
Angielskie słowa kluczowe: forest land ; forest property ; valuation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
5/64
Rok: 2017
Autorzy: Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Mateusz Iwiński
Tytuł: Zastosowanie modeli regresyjnych do określania atrybutów wpływających na wartość nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele budowlane na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne
Źródło: Biul. Stow. Rzecz. Mająt. Woj. Wielkop. - 2017, nr 1/2, s. 29-36, il., bibliogr., streszcz.
p-ISSN: 1731-1829
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 listopada 2017].
Polskie słowa kluczowe: nieruchomości niezabudowane ; wycena ; regresja wielokrotna ; sieci neuronowe
Angielskie słowa kluczowe: undeveloped property ; farmland ; real property appraisal ; multiple regression ; neural networks
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
6/64
Rok: 2017
Autorzy: Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Krzysztof Szoszkiewicz, Mateusz Iwiński
Tytuł: Contingent valuation of the Wielkopolska National Park by respondends of differentiated age and education
Źródło: Ekon. Śr. - 2017, nr 1 (60), s. 138-147, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0867-8898 e-ISSN: 2300-6420
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 30 maja 2017].
Angielskie słowa kluczowe: valuation of environmental goods ; contingent valuation method ; chi-square test
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

  Adres url:
  7/64
  Rok: 2017
  Autorzy: Adam Zydroń, Kamil Maćkowiak, Magdalena Antkowiak, Dariusz Kayzer
  Tytuł: Opracowanie mapy atrakcyjności inwestycyjnej na przykładzie gminy Tarnowo Podgórne
  Źródło: Inż. Ekol. - 2017, vol. 18, nr 1, s. 55-63, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2081-139X e-ISSN: 2392-0629
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 30 maja 2017].
  Polskie słowa kluczowe: atrakcyjność inwestycyjna ; wartość nieruchomości niezabudowanych ; regresja wieloraka
  Angielskie słowa kluczowe: investment attractiveness ; value of undeveloped property ; multiple regresion
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  8/64
  Rok: 2017
  Autorzy: Piotr Szczepański, Michał Fiedler, Adam Zydroń
  Tytuł: Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/3, s. 109-121, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 kwietnia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: aglomeracja poznańska ; samorząd lokalny ; zrównoważony rozwój ; planowanie przestrzenne
  Angielskie słowa kluczowe: Poznań agglomeration ; local government ; sustainable development ; spatial planning
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  9/64
  Rok: 2017
  Autorzy: Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Mateusz Iwiński
  Tytuł: Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/3, s. 483-491, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 kwietnia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: nieruchomości niezabudowane ; wycena nieruchomości ; regresja wielokrotna ; sieci neuronowe
  Angielskie słowa kluczowe: undeveloped real estate ; property valuation ; multiple regression ; neural networks
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  10/64
  Rok: 2017
  Autorzy: Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański, Anna Zbierska, Mateusz Irwiński
  Tytuł: Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń "ustawy krajobrazowej"
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/2, s. 293-303, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; reklama ; przestrzeń publiczna
  Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; advertising ; public space
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  11/64
  Rok: 2017
  Autorzy: Mateusz Iwiński, Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański
  Tytuł: Rozwój infrastruktury drogowej a kolizje z udziałem zwierzyny leśnej
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/3, s. 207-219, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 kwietnia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: wypadki ze zwierzętami ; rozwój infrastruktury drogowej ; kolizje na drogach
  Angielskie słowa kluczowe: accidents with animals ; development of road infrastructure ; collisions on roads
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  12/64
  Rok: 2017
  Autorzy: Mateusz Iwiński, Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański
  Tytuł: Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 49/1, s. 165-177, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 kwietnia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: kształtowanie ustroju rolnego ; rynek nieruchomości rolnych
  Angielskie słowa kluczowe: shaping the agricultural system ; agricultural real estate market
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  13/64
  Rok: 2017
  Autorzy: Adam Zydroń, Mateusz Iwiński
  Tytuł: Wpływ obszarów chronionych na gospodarowanie przestrzenią w gminie Stęszew
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 49/1, s. 339-349, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 kwietnia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: zagospodarowanie przestrzenne ; presja urbanistyczna ; ochrona przyrody ; gmina Stęszew
  Angielskie słowa kluczowe: land development ; urban pressure in the natural areas ; nature conservancy ; Stęszew
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  14/64
  Rok: 2016
  Autorzy: Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Krzysztof Adamowicz
  Tytuł: Attributes affecting the value of undeveloped real property based of communes of Komorniki and Murowana Goślina
  Tytuł równoległy: Atrybuty wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych na przykładzie gmin: Komorniki, Murowana Goślina
  Źródło: Ekon. Śr. - 2016, nr 4 (59), s. 133- 142, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0867-8898 e-ISSN: 2300-6420
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: nieruchomość niezabudowana ; metoda cen hedonicznych ; sieci neuronowe
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  Adres url:
  15/64
  Rok: 2016
  Autorzy: Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Magdalena Antkowiak, Barbara Matecka
  Tytuł: Planowanie terenów mieszkaniowych z perspektywy zrównoważonego rozwoju na przykładzie gminy Murowana Goślina
  Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2016, t. 18, nr 2, s. 247-258, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1506-218X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 października 2016].
  Polskie słowa kluczowe: grunty ; zabudowa mieszkaniowa ; mapa atrakcyjności ; wielokrotna regresja liniowa
  Angielskie słowa kluczowe: housing areas ; map of investment attractiveness ; multiple regression
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.705
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  16/64
  Rok: 2016
  Autorzy: Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Marta Lisiak
  Tytuł: Analiza presji urbanistycznej na obszary chronione na przykładzie gminy Puszczykowo
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 46/1, s. 409-422, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 kwietnia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: presja urbanistyczna ; obszary chronione ; gmina Puszczykowo
  Angielskie słowa kluczowe: urban pressure ; protected areas ; Puszczykowo commune
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  17/64
  Rok: 2016
  Autorzy: Adam Zydroń, Aleksandra Maciejewska, Anna Zbierska, Magdalena Antkowiak
  Tytuł: Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w gminie Komorniki w latach 2010-2013
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 46/1, s. 423-435, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 kwietnia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: rynek nieruchomości ; nieruchomości niezabudowane ; wartość nieruchomości ; atrybuty wpływające na wartość nieruchomości
  Angielskie słowa kluczowe: real estate value ; undeveloped real estates ; factors affecting the real estate value
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  18/64
  Rok: 2016
  Autorzy: Piotr Szczepański, Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Tomasz Kuźniar
  Tytuł: Kształtowanie funkcji mieszkaniowych w politykach przestrzennych wybranych gmin w Polsce w kontekście lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 46/1, s. 381-392, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 kwietnia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; samorząd lokalny ; rozwój zrównoważony
  Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; local goverment ; sustainable development
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  19/64
  Rok: 2016
  Autorzy: Adam Zydroń, Magdalena Antkowiak, Piotr Szczepański
  Tytuł: Ocena realizacji celów strategii rozwoju miasta i gminy Kórnik w opiniach mieszkańców
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 46/1, s. 393-408, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 kwietnia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: strategia rozwoju ; badania ankietowe ; gmina Kórnik
  Angielskie słowa kluczowe: development strategy ; survey research ; Kórnik commune
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  20/64
  Rok: 2016
  Autorzy: Anna Zbierska, Adam Zydroń
  Tytuł: Rola administracji samorządowej w ochronie krajobrazu i ładu przestrzennego w Polsce na tle Unii Europejskiej
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 46/2, s. 157-170, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 kwietnia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: Europejska Konwencja Krajobrazowa ; ład przestrzenny ; ochrona krajobrazu ; planowanie przestrzenne
  Angielskie słowa kluczowe: European Landscape Convention ; landscape protection ; spatial development ; sustainable development ; spatial order
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  21/64
  Rok: 2015
  Autorzy: Adam Zydroń, Anna Zbierska, Piotr Szczepański
  Tytuł: The effect of nature conservation legal instruments on spatial management in a commune
  Źródło: Barom. Reg. - 2015, t. 13, nr 3, s. 97-104, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1644-9398
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 grudnia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; obszary chronione ; ochrona przyrody
  Angielskie słowa kluczowe: spatial planning ; nature conservation areas ; commune
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  22/64
  Rok: 2015
  Autorzy: Adam Zydroń, Ryszard Walkowiak
  Tytuł: Analiza czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na przykładzie gminy Czerwonak
  Źródło: Eur. Reg. - 2015, t. 22, s. 247-256, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1428-278X
  Polskie słowa kluczowe: nieruchomość niezabudowana ; gmina Czerwonak
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  23/64
  Rok: 2015
  Autorzy: Adam Zydroń, Małgorzata Szkilnyk
  Tytuł: Stan i perspektywy zwiększania lesistości w aglomeracji poznańskiej na przykładzie gminy Buk
  Źródło: Eur. Reg. - 2015, t. 21, s. 243-253, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1428-278X
  Polskie słowa kluczowe: lesistość ; zalesianie
  Angielskie słowa kluczowe: concept of afforestation ; forest complex ; National Forest Policy
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  DOI:
  24/64
  Rok: 2015
  Autorzy: Adam Zydroń, Ilona Grzegorek, Małgorzata Górna
  Tytuł: Analiza wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Witkowo
  W: Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Marek Urbaniak, Sławomir Zwierzchlewski.
  Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
  Szczegóły: s. 262-279, il.,bibliogr.
  ISBN: 9788380192065
  Polskie słowa kluczowe: rozwoj obszarów wiejskich ; gmina Witkowo ; rozwoju wielofunkcyjny ; analiza rozwoju
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  25/64
  Rok: 2015
  Autorzy: Adam Zydroń, Dariusz Kayzer
  Tytuł: Podnoszenie świadomości społeczeństwa o nowych metodach wyceny wartości przyrody - Willingness to Pay oraz Willingness to Accept na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego
  Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2015. - 133 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
  ISBN: 978-83-7986-078-4
  Liczba arkuszy: 10,6
  Polskie słowa kluczowe: wycena ; wartość przyrody ; Wielkopolski Park Narodowy ; walory przyrodnicze
  Angielskie słowa kluczowe: Willingness to Pay ; Willingness to Accept
  Charakt. formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Praca afiliowana przez UP
  26/64
  Rok: 2015
  Autorzy: Adam Zydroń, Łukasz Bober, Małgorzata Górna
  Tytuł: Projektowanie zalesienia w gminie Tarnowo Podgórne w świetle koncepcji korytarzy ekologicznych
  Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2015, t. 17, s. 760-770, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1506-218X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 grudnia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; obszary chronione ; gminy ; ochrona przyrody
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.808
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  27/64
  Rok: 2015
  Autorzy: Anna Zbierska, Adam Zydroń, Piotr Szczepański
  Tytuł: Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 40, t. 2, s. 189-200, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-4881
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 marca 2016]
  Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; ład przestrzenny ; planowanie przestrzenne ; gmina wiejska
  Angielskie słowa kluczowe: spatial development ; commune ; sustainable development ; spatial order
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  28/64
  Rok: 2015
  Autorzy: Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Anna Zbierska, Piotr Szczepański
  Tytuł: Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 42, t. 2, s. 257-267, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-4881
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 marca 2016]
  Polskie słowa kluczowe: nieruchomość niezabudowana ; wycena ; regresja wieloraka
  Angielskie słowa kluczowe: open land ; property valuation ; multiple regression
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  29/64
  Rok: 2015
  Autorzy: Piotr Szczepański, Adam Zydroń, Anna Zbierska
  Tytuł: Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 42, t. 2, s. 205-218, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-4881
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 marca 2016]
  Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; aglomeracja poznańska ; komunikacja drogowa
  Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; Poznan metropolitan area ; road transport
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  30/64
  Rok: 2015
  Autorzy: Adam Zydroń, Agnieszka Sikora
  Tytuł: Wycena wartości Parku Sołackiego w Poznaniu metodą wyceny warunkowej
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 42, t. 2, s. 245-256, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-4881
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 marca 2016]
  Polskie słowa kluczowe: parki ; Park Sołacki ; wycena ; Poznań ; WTA ; WTP
  Angielskie słowa kluczowe: park ; value ; WTP ; WTA
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  31/64
  Rok: 2015
  Autorzy: Krzysztof Szoszkiewicz, Adam Zydroń, Małgorzata Górna
  Tytuł: Znaczenie Wielkopolskiego Parku Narodowego dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej
  Źródło: Sylwan. - 2015, R. 159, nr 3, s. 259-264, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0039-7660
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 grudnia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: wartość środowiska ; parki narodowe ; rozwój turystyki ; ochrona przyrody ; lasy
  Angielskie słowa kluczowe: value of environment ; national park ; tourism development ; nature protection, forest
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.410
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  32/64
  Rok: 2014
  Autorzy: Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Krzysztof Szoszkiewicz
  Tytuł: Czynniki różnicujące wysokość rekompensaty w przypadku uniemożliwienia korzystania z Wielkopolskiego Parku Narodowego
  Źródło: Barom. Reg. - 2014, t. 12, nr 4, s. 165-170, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1644-9398
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 kwietnia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: wycena dóbr śodowiskowych ; metoda wyceny warunkowej ; analiza logitowa
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  33/64
  Rok: 2014
  Autorzy: Adam Zydroń, Olga Pruchlat
  Tytuł: Określenie społecznej wartości Wielkopolskiego Parku Narodowego metodą kosztów podróży
  Źródło: Barom. Reg. - 2014, t. 12, nr 4, s. 155-164, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1644-9398
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 czerwca 2015].
  Polskie słowa kluczowe: wycena dóbr śodowiskowych ; metoda kosztów podróży ; Wielkopolski Park Narodowy
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  34/64
  Rok: 2014
  Autorzy: Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Krzysztof Szoszkiewicz, Małgorzata Górna
  Tytuł: Factors modifying willingness to incur expenses for the benefit of the Wielkopolski National Park
  Tytuł równoległy: Czynniki różnicujące skłonność respondentów do ponoszenia kosztów na rzecz Wielkopolskiego Parku Narodowego
  Źródło: Ekon. Śr. - 2014, nr 4 (51), s. 240-247, il.
  p-ISSN: 0867-8898
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 czerwca 2015].
  Polskie słowa kluczowe: wycena dóbr śodowiskowych ; metoda wyceny warunkowej ; metoda logitowa
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  35/64
  Rok: 2014
  Autorzy: Adam Zydroń, Piotr Szczepański, Piotr Walkowski
  Tytuł: Analiza zmian cen transakcyjnych gruntów niezabudowanych w gminie Września w latach 2002-2009
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 367, s. 394-400, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej. - Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 12 czerwca 2015].
  Polskie słowa kluczowe: ceny transakcyjne ; nieruchomość niezabudowana ; rynek nieruchomości ; szacowanie
  Angielskie słowa kluczowe: transaction price ; undeveloped property ; property evaluation ; property market
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  36/64
  Rok: 2014
  Autorzy: Adam Zydroń, Piotr Szczepański
  Tytuł: Ocena procesu suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 1999-2009
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 339, s. 237-244, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 sierpnia 2018]
  Polskie słowa kluczowe: suburbanizacja ; aglomeracja poznańska ; gminy ; powiat poznański
  Angielskie słowa kluczowe: suburbanization ; Poznań metropolitan area ; Poznań district
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  37/64
  Rok: 2014
  Autorzy: Adam Zydroń, Piotr Szczepański, Sebastian Gaweł
  Tytuł: Ograniczenia i możliwości zwiększania lesistości w aglomeracji poznańskiej na przykładzie gminy Rokietnica
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 367, s. 387-393, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej. - Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 12 czerwca 2015].
  Polskie słowa kluczowe: zalesianie ; lesistość ; kompleks leśny ; grunty leśne
  Angielskie słowa kluczowe: afforestation ; forestation ; forest complex ; forest land
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  38/64
  Rok: 2014
  Autorzy: Adam Zydroń
  Tytuł: Przegląd metod wartościowania gruntów leśnych bez drzewostanu w wybranych krajach europejskich na tle rozwiązań polskich
  Źródło: Prz. Geod. - 2014, R. 86, nr 1, s. 8-12, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0033-2127
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Praca afiliowana przez UP
  39/64
  Rok: 2014
  Autorzy: Adam Zydroń, Roman Kaczmarek, Piotr Szczepański, Anna Zbierska
  Tytuł: Analiza dokumentacji planistycznej oraz jej wpływu na zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranego fragmentu miasta Poznania w latach 1975-2008
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2014, nr 37, t. 3, s. 325-336, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-4881
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 31 lipca 2015]
  Polskie słowa kluczowe: Poznań ; planowanie przestrzenne ; urbanizacja
  Angielskie słowa kluczowe: Poznan ; spatial planning ; urbanization
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  40/64
  Rok: 2014
  Autorzy: Piotr Szczepański, Adam Zydroń, Anna Zbierska
  Tytuł: Ocena społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2014, nr 37, t. 3, s. 269-278, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-4881
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 31 lipca 2015]
  Polskie słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; aglomeracja poznańska ; rozwój lokalny
  Angielskie słowa kluczowe: sustainable development ; Poznań metropolitan area ; local development
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  41/64
  Rok: 2014
  Autorzy: Anna Zbierska, Adam Zydroń, Piotr Szczepański
  Tytuł: Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2014, nr 37, t. 3, s. 303-313, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-4881
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 31 lipca 2015]
  Polskie słowa kluczowe: suburbanizacja ; warunki życia ; migracje ; gminy wiejskie ; Poznań ; Wrocław
  Angielskie słowa kluczowe: suburbanization ; living conditions ; migrations ; commune ; Poznań district ; Wroclaw district
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  42/64
  Rok: 2013
  Autorzy: Adam Zydroń, Piotr Szczepański
  Tytuł: Ekonomiczne implikacje decyzji planistycznych a kształtowanie struktury przestrzennej gminy Luboń
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2013, 320, s. 226-236, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania ekonomiczne, prawne i samorządowe. - Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 15 czerwca 2015].
  Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; skutki finansowe ; decyzje planistyczne ; zarządzanie przestrzenne
  Angielskie słowa kluczowe: economic implications ; planning decisions ; spatial planning ; spatial management
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  43/64
  Rok: 2013
  Autorzy: Adam Zydroń, Ryszard Walkowiak
  Tytuł: Analiza atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane w gminie Mosina
  Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2013, t. 15, cz. 3, s. 2911-2924, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1506-218X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 kwietnia 2014].
  Polskie słowa kluczowe: gmina Mosina ; analiza atrybutów
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.806
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  44/64
  Rok: 2013
  Autorzy: Piotr Szczepański, Krzysztof Pyszny, Adam Zydroń
  Tytuł: Analiza zróżnicowania stopnia szczegółowości ustaleń polityk przestrzennych wybranych gmin aglomeracji poznańskiej
  Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2013, t. 15, cz. 3, s. 2767-2779, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1506-218X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 kwietnia 2014].
  Polskie słowa kluczowe: stopień szczegółowości ; aglomeracja poznańska
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.806
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  45/64
  Rok: 2013
  Autorzy: Adam Zydroń, Łukasz Bober
  Tytuł: Opracowanie koncepcji zalesień dla gminy Tarnowo Podgórne
  Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2013, t. 15, cz. 3, s. 2942-2961, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1506-218X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 kwietnia 2014].
  Polskie słowa kluczowe: koncepcja zalesień ; gmina Tarnowo Podgórne
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.806
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  46/64
  Rok: 2013
  Autorzy: Adam Zydroń, Krzysztof Szoszkiewicz
  Tytuł: Wartość środowiska a gotowość społeczeństwa do zapłacenia za to dobro
  Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2013, t. 15, cz. 3, s. 2874-2886, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1506-218X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 marca 2014].
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.806
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  47/64
  Rok: 2013
  Autorzy: Mariusz Korytowski, Czesław Szafrański, Adam Zydroń
  Tytuł: Wpływ śródleśnych oczek wodnych na stany wody gruntowej przyległych siedlisk w wybranych zlewniach Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie"
  Źródło: Sylwan. - 2013, R. 157, nr 4, s. 313-320, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0039-7660
  Angielskie słowa kluczowe: forest catchment ; pond in the forest ; groundwater levels ; forest habitat
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.295
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  48/64
  Rok: 2012
  Autorzy: Ryszard Walkowiak, Adam Zydroń
  Tytuł: Zastosowanie regresji krokowej do określenia atrybutów wpływających na wartość nieruchomości rolnych na przykładzie gminy Mosina
  Źródło: Acta Sci. Pol., Adm. Locorum. - 2012, 11 (3), s. 239-253, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1644-0749
  Polskie słowa kluczowe: nieruchomości rolne ; nieruchomości gruntowe ; grunty rolne ; wartość ; wycena ; metody statystyczne ; regresja krokowa
  Angielskie słowa kluczowe: land property ; undeveloped property ; farmland ; real property appraisal ; statistical methods
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Praca afiliowana przez UP
  49/64
  Rok: 2012
  Autorzy: Adam Zydroń, Jakub Kaczmarek
  Tytuł: Ocena zmian struktury użytkowania gruntów i władania nimi w latach 2003-2010 w gminach powiatu średzkiego
  Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2012, t. 6, z. 2, art. 39, il., bibliogr.
  http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt2/art_39.pdf
  p-ISSN: 1897-7820
  Uwagi: Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska.
  Polskie słowa kluczowe: użytki rolne ; użytkowanie gruntów ; zmiany struktury u ż ytkowania gruntów i w ł adania gruntami
  Angielskie słowa kluczowe: agriculturally utilised lands ; land use ; holding structure ; changes in land use and holding structure
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  50/64
  Rok: 2012
  Autorzy: Adam Zydroń, Piotr Szczepański
  Tytuł: Ocena procesu suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 2001-2010
  Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2012, t. 14, s. 998-1008, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1506-218X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 lipca 2014].
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.068
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  51/64
  Rok: 2012
  Autorzy: Adam Zydroń
  Tytuł: Określenie atrybutów wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych na tle walorów przyrodniczych w gminie Kórnik
  Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2012, t. 14, s. 971-982, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1506-218X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 lipca 2014].
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.068
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  52/64
  Rok: 2012
  Autorzy: Adam Zydroń, Czesław Szafrański, Mariusz Korytowski
  Tytuł: Koncepcje określania wysokości leśnej stopy procentowej
  Źródło: Sylwan. - 2012, R. 156, nr 5, s. 333-342, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0039-7660
  Polskie słowa kluczowe: leśnictwo ; ekonomika i organizacja ; nieruchomości leśne ; lasy ; wycena ; leśna stopa procentowa
  Angielskie słowa kluczowe: forest rate of return ; estate appraisal
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.263
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  53/64
  Rok: 2012
  Autorzy: Adam Zydroń, Ryszard Walkowiak
  Tytuł: Porównanie wybranych metod wyceny gruntów leśnych bez drzewostanu na przykładzie nadleśnictwa Oborniki
  Źródło: Wycena. Wart., Obrót., Zarz. Nieruch. - 2012, 4(101), s. 27-35, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1230-8781
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Praca afiliowana przez UP
  54/64
  Rok: 2011
  Autorzy: Adam Zydroń
  Tytuł: Ocena możliwości zastosowania w polskich uwarunkowanich społeczno-ekonomicznych rozwiązań wyceny gruntów leśnych stosowanych w Niemczech
  Źródło: Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. - 2011, 4, s. 109-118, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1732-5587
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 sierpnia 2014].
  Polskie słowa kluczowe: rynek nieruchomości ; grunty leśne ; nieruchomości leśne ; wycena ; Polska ; Niemcy
  Angielskie słowa kluczowe: land property ; valuation ; forest land ; market for forest land
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  55/64
  Rok: 2011
  Autorzy: Adam Zydroń
  Tytuł: Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w wybranych gminach Wielkopolski
  Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2011, t. 13, cz. 2, s. 2033-2048, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1506-218X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 lipca 2014].
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.162
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  56/64
  Rok: 2011
  Autorzy: Adam Zydroń
  Tytuł: Analiza zmian w strukturze użytkowania i władania gruntów po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym Uzarzewo będącym w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu
  Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2011, z. 560, s. 317-325, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0084-5477
  Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego terenów wiejskich. - Publikacja dostępna online [Dostęp: 15 lipca 2014].
  Polskie słowa kluczowe: użytki rolne ; struktura użytków rolnych ; zarządzanie
  Angielskie słowa kluczowe: agricultural area ; structure of land use
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  57/64
  Rok: 2011
  Autorzy: Adam Zydroń
  Tytuł: Ocena zmian struktury użytkowania i władania gruntów w latach 2001--2007 w gminach południowej części powiatu poznańskiego
  Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2011, z. 560, s. 309-315, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0084-5477
  Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego terenów wiejskich. - Publikacja dostępna online [Dostęp: 15 lipca 2014].
  Polskie słowa kluczowe: użytki rolne ; struktura użytków rolnych ; zarządzanie
  Angielskie słowa kluczowe: agriculturally utilized area ; structure of land use
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  58/64
  Rok: 2010
  Autorzy: Adam Zydroń, Piotr Hausa
  Tytuł: Analiza zmian struktury władania i użytkowania gruntów po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie wybranych gmin Wielkopolski
  Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2010, t. 12, s. 909-925, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1506-218X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 2 lipca 2014].
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.231
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  59/64
  Rok: 2008
  Autorzy: Adam Zydroń
  Tytuł: Realizacja zalesień w Polsce w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich
  Źródło: Prz. Leś. - 2008, nr 3, s. 10-12
  p-ISSN: 0867-7468
  Polskie słowa kluczowe: zalesienia ; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ; Polska
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  60/64
  Rok: 2007
  Autorzy: Adam Zydroń, Ryszard Walkowiak, Krzysztof Moliński
  Tytuł: Porównanie kilku metod obliczania wartości gruntów leśnych
  Źródło: Sylwan. - 2007, R. 151, nr 6, s. 3-11, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0039-7660
  Polskie słowa kluczowe: leśnictwo ; grunty leśne ; metody wyceny ; metoda Bauza ; metoda Riebla ; metoda Martineita ; metoda Faustmanna ; metoda Glasera ; metoda wyceny gruntów przyleglych ; analiza porównawcza
  Angielskie słowa kluczowe: forest ground ; calculating ; cluster analysis ; correlation matrix
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  61/64
  Rok: 2006
  Autorzy: Adam Zydroń
  Tytuł: Wycena gruntów leśnych w wybranych krajach europejskich na tle rozwiązań stosowanych w Polsce
  Źródło: Prz. Leś. - 2006, nr 11, s. 14-15, bibliogr.
  p-ISSN: 0867-7468
  Polskie słowa kluczowe: leśnictwo ; grunty leśne ; wycena ; metody wyceny ; Niemcy ; Polska
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 0.100
  Praca afiliowana przez UP
  62/64
  Rok: 2005
  Autorzy: Adam Zydroń
  Tytuł: Możliwości wartościowania lasu i jego składników za pomocą uznanych metod dochodowych w warunkach współczesnego gospodarstwa leśnego
  Źródło: Rocz. AR Pozn., Leś. - 2005, 43 (371), s. 91-101, bibliogr.
  p-ISSN: 0137-172X
  Polskie słowa kluczowe: leśnictwo ; lasy ; wartość ; wartościowanie ; metody dochodowe ; grunty leśne
  Angielskie słowa kluczowe: valuation ; value ; immobility ; forest ground
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Praca afiliowana przez UP
  63/64
  Rok: 2004
  Autorzy: Antoni Buraczewski, Adam Zydroń
  Tytuł: Metody i procedury ustalania wartości rynkowej nieruchomości leśnych w Republice Federalnej Niemiec na tle analogicznych rozwiązań w Polsce
  Źródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Leś. - 2004, t. 96, s. 143-152, bibliogr.
  p-ISSN: 0079-4708
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
  Polskie słowa kluczowe: grunty leśne ; drzewostany ; wycena ; wartość rynkowa ; Republika Federalna Niemiec ; nieruchomości leśne
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  64/64
  Rok: 2004
  Autorzy: Adam Zydroń
  Tytuł: Szacowanie wartości nieruchomości leśnych w Republice Federalnej Niemiec
  Źródło: Prz. Geod. - 2004, R. 76, nr 7, s. 19-21, bibliogr.
  p-ISSN: 0033-2127
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP