logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: ZACHWIEJA MARCIN
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/29
Rok: 2013
Autorzy: Zuzanna Sawinska, Marcin Zachwieja
Tytuł: Monitoring zarodnikowania Fusarium spp. jako podstawa do prognozowania szkód i celowo¶ci zabiegów chemicznych
¬ródło: Fragm. Agron. - 2013, R. 30, nr 4, s. 122-128, bibliogr.
p-ISSN: 0860-4088
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 listopada 2015].
Polskie słowa kluczowe: stacje meteorologiczne ; modele chorobowe ; system wspomagania decyzji
Angielskie słowa kluczowe: meteorological stations ; disease models ; decision support systems
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
2/29
Rok: 2013
Autorzy: Marcin Zachwieja, Zuzanna Sawinska
Tytuł: Udostępnienie systemu wspomagania podejmowania decyzji w zwalczaniu wybranych chorób ro¶lin sadowniczych i warzywniczych w serwisie internetowym jako element integrowanej produkcji
¬ródło: Prog. Plant Prot. - 2013, vol. 53, no. 4, s. 878-882, bibliogr.
p-ISSN: 1427-4337 e-ISSN: 2084-4883
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 listopada 2015].
Polskie słowa kluczowe: stacje meteorologiczne ; modele chorobowe ; system wspomagania decyzji ; ochrona ro¶lin
Angielskie słowa kluczowe: meteorological stations ; disease models ; decision support systems ; plant protection
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
3/29
Rok: 2009
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Wieloetapowe przerzedzanie jabłoni
¬ródło: Sad Nowocz. - 2009, R. 37, 4, s. 62-65, il.
p-ISSN: 0137-4788
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
4/29
Rok: 2007
Autorzy: Eugeniusz Pacholak, Zofia Zydlik, Marcin Zachwieja, Krzysztof Rutkowski
Tytuł: Effect of irrigation and fertilization on the growth and yielding of apple-trees cultivar Šampion in a replanted orchard
Tytuł równoległy: Wpływ nawadniania i nawożenia na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Šampion w sadzie replantowanym
¬ródło: Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. - 2007, 6 (3), s. 3-13, bibliogr.
p-ISSN: 1644-0692
Uwagi: Publikacja dostepna również online [Dostęp: 22 kwietnia 2016].
Polskie słowa kluczowe: jabłoń ; zmęczenie gleby ; wzrost drzew ; plon ; masa ; ekstrakt ; jędrno¶ć
Angielskie słowa kluczowe: apple tree ; soil fatigue ; tree growth ; yield ; fruit mass ; extract ; firmness
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
5/29
Rok: 2007
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Przerzedzanie kwiatów i zawi±zków w sadach jabłoniowych
¬ródło: Mies. Prakt. Sadow. Sad - 2007, nr 3/4, s. 8-10, 12, il.
p-ISSN: 1895-4480
Polskie słowa kluczowe: sadownictwo ; drzewa owocowe ; jabłoń ; przerzedzanie zawi±zków ; przerzedzanie chemiczne ; cięcie drzew
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
6/29
Rok: 2006
Autorzy: Eugeniusz Pacholak, Krzysztof Rutkowski, Zofia Zydlik, Marcin Zachwieja
Tytuł: Effect of soil fatigue prevention method on the microbiological soil status in replanted apple tree orchard : Number of nematodes. Part I
¬ródło: Electron. J. Pol. Agric. Univ. [Dokument elektroniczny]. - 2006, vol. 9, iss. 4, art. 54, bibliogr.
http://www.ejpau.media.pl/volume9/issue4/art-54.html
e-ISSN: 1505-0297
Uwagi: Topic: Horticulture.
Angielskie słowa kluczowe: apple tree ; replant soil ; nematoda
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
7/29
Rok: 2006
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: 'Ligol' i 'Gala' - przerzedzanie chemiczne
¬ródło: Hasło Ogrod. - 2006, nr 4, s. 92-95, il.
p-ISSN: 0137-6705
Polskie słowa kluczowe: sadownictwo ; drzewa owocowe ; jabłoń ; jabłoń Ligol ; jabłoń Gala ; przerzedzanie zawi±zków ; przerzedzanie chemiczne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.100
Praca afiliowana przez UP
8/29
Rok: 2006
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Chemiczne przerzedzanie w sadach jabłoniowych
¬ródło: Mies. Prakt. Sadow. Sad - 2006, nr 3/4, s. 42-45, il.
p-ISSN: 1895-4480
Polskie słowa kluczowe: sadownictwo ; drzewa owocowe ; jabłoń ; przerzedzanie zawi±zków ; przerzedzanie chemiczne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
9/29
Rok: 2006
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Przegl±d sekatorów dwuręcznych
¬ródło: Mies. Prakt. Sadow. Sad - 2006, nr 1/2, s. 21-24, il.
p-ISSN: 1895-4480
Polskie słowa kluczowe: sadownictwo ; narzędzia ; sekatory dwuręczne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
10/29
Rok: 2006
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Przygotowanie chłodni
¬ródło: Mies. Prakt. Sadow. Sad - 2006, nr 9/10, s. 16-19, il.
p-ISSN: 1895-4480
Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa sadownicze ; chłodnie ; modernizacja ; atmosfera kontrolowana
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
11/29
Rok: 2006
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Sekatory jednoręczne i piłki sadownicze
¬ródło: Mies. Prakt. Sadow. Sad - 2006, nr 3/4, s. 59-62, il.
p-ISSN: 1895-4480
Polskie słowa kluczowe: sadownictwo ; narzędzia ; sekatory jednoręczne ; piły ogrodnicze
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
12/29
Rok: 2006
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Sekatory pneumatyczne oraz elektryczne
¬ródło: Mies. Prakt. Sadow. Sad - 2006, nr 11/12, s. 46-48, il.
p-ISSN: 1895-4480
Polskie słowa kluczowe: sadownictwo ; narzędzia ; sekatory pneumatyczne ; sekatory elektryczne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
13/29
Rok: 2006
Autorzy: Zofia Zydlik, Eugeniusz Pacholak, Marcin Zachwieja, Krzysztof Rutkowski
Tytuł: Effect of crown formation on the content of mineral components in sour cherry-tree leaves
Tytuł równoległy: Wpływ formowania koron na zawarto¶ć składników mineralnych w li¶ciach wi¶ni
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 2006, t. 100, s. 311-316, bibliogr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych i le¶nych.
Polskie słowa kluczowe: drzewa owocowe ; formowanie korony ; wi¶nia Łutówka ; li¶cie ; składniki mineralne ; azot ; potas ; fosfor ; magnez ; wapń ; zawarto¶ć pierwiastków
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
14/29
Rok: 2006
Autorzy: Zofia Zydlik, Marcin Zachwieja, Eugeniusz Pacholak, Krzysztof Rutkowski
Tytuł: Effect of crown formation on the yielding and on ground frost damages of sour cherry-trees
Tytuł równoległy: Wpływ formowania koron na plonowanie i uszkodzenia przymrozkowe wi¶ni
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 2006, t. 100, s. 317-324, il., bibliogr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych i le¶nych.
Polskie słowa kluczowe: drzewa owocowe ; formowanie korony ; wi¶nia Łutówka ; uszkodzenia mrozowe ; plonowanie ; owoce ; wi¶nie ; jako¶ć
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
15/29
Rok: 2006
Autorzy: Zofia Zydlik, Eugeniusz Pacholak, Marcin Zachwieja, Krzysztof Rutkowski
Tytuł: Effect of nitrogen fertilization on mineral components in sour cherry tree leaves
Tytuł równoległy: Wpływ nawożenia azotowego na zawarto¶ć składników mineralnych w li¶ciach wi¶ni
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 2006, t. 100, s. 303-309, bibliogr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych i le¶nych.
Polskie słowa kluczowe: drzewa owocowe ; nawożenie azotem ; wi¶nia Łutówka ; li¶cie ; składniki mineralne ; azot ; fosfor ; potas ; magnez ; wapń ; zawarto¶ć pierwiastków
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
16/29
Rok: 2005
Autorzy: Marcin Zachwieja, Jacek Prz±dak
Tytuł: Przerzedzanie bez Pomonitu
¬ródło: Hasło Ogrod. - 2005, nr 4, s. 76, 78-79, il.
p-ISSN: 0137-6705
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
17/29
Rok: 2005
Autorzy: Eugeniusz Pacholak, Zofia Zydlik, Marcin Zachwieja
Tytuł: Wpływ nawożenia azotowego na wzrost, plonowanie i uszkodzenia przymrozkowe wi¶ni w pierwszych latach po posadzeniu
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 2005, t. 98/99, s. 327-335, il., bibliogr.
p-ISSN: 0079-4708
Polskie słowa kluczowe: drzewa owocowe ; wi¶nia ; nawożenie azotem ; wzrost ro¶lin ; plonowanie ; uszkodzenia ro¶lin
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
18/29
Rok: 2005
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Grusze - strony internetowe
¬ródło: Sad Nowocz. - 2005, R. 33, 5, s. 24, il.
p-ISSN: 0137-4788
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.100
Praca afiliowana przez UP
19/29
Rok: 2005
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Maliny - strony internetowe
¬ródło: Sad Nowocz. - 2005, R. 33, 7, s. 16, il.
p-ISSN: 0137-4788
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.100
Praca afiliowana przez UP
20/29
Rok: 2005
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Owoce egzotyczne - strony internetowe cz. 1
¬ródło: Sad Nowocz. - 2005, R. 33, 10, s. 31
p-ISSN: 0137-4788
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.100
Praca afiliowana przez UP
21/29
Rok: 2005
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Owoce egzotyczne - strony internetowe cz. 2
¬ródło: Sad Nowocz. - 2005, R. 33, 11, s. 19, il.
p-ISSN: 0137-4788
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.100
Praca afiliowana przez UP
22/29
Rok: 2005
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Porzeczki i agrest - strony internetowe
¬ródło: Sad Nowocz. - 2005, R. 33, 3, s. 38, il.
p-ISSN: 0137-4788
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.100
Praca afiliowana przez UP
23/29
Rok: 2005
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Porzeczki i agrest - strony internetowe
¬ródło: Sad Nowocz. - 2005, R. 33, 4, s. 40, il.
p-ISSN: 0137-4788
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.100
Praca afiliowana przez UP
24/29
Rok: 2005
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Sadownik z Wielkopolski nie obawia się konkurencji
¬ródło: Sad Nowocz. - 2005, R. 33, 8, s. 20-21, il.
p-ISSN: 0137-4788
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.100
Praca afiliowana przez UP
25/29
Rok: 2005
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: ¦liwa - strony internetowe
¬ródło: Sad Nowocz. - 2005, R. 33, 6, s. 26, il.
p-ISSN: 0137-4788
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.100
Praca afiliowana przez UP
26/29
Rok: 2005
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Winoro¶l - strony internetowe
¬ródło: Sad Nowocz. - 2005, R. 33, 1, s. 14, il.
p-ISSN: 0137-4788
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.100
Praca afiliowana przez UP
27/29
Rok: 2005
Autorzy: Marcin Zachwieja
Tytuł: Wi¶nie - strony internetowe
¬ródło: Sad Nowocz. - 2005, R. 33, 9, s. 24
p-ISSN: 0137-4788
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.100
Praca afiliowana przez UP
28/29
Rok: 2004
Autorzy: Eugeniusz Pacholak, Marcin Zachwieja, Zofia Zydlik
Tytuł: Effect of nitrogen fertilization on the content of mineral components in soil, leaves and fruits of 'Šampion' apple trees
Tytuł równoległy: Wpływ nawożenia azotem na zawarto¶ć składników mineralnych w glebie, li¶ciach i owocach jabłoni odmiany Šampion
¬ródło: Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. - 2004, vol.3 (2), s. 207-217, bibliogr.
p-ISSN: 1644-0692
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 maja 2016].
Polskie słowa kluczowe: nawożenie azotem ; zawarto¶ć składników ; gleby ; li¶cie ; owoce
Angielskie słowa kluczowe: nitrogen fertilization ; mineral contents ; soil ; leaves ; fruits
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej,
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
29/29
Rok: 2004
Autorzy: Eugeniusz Pacholak, Zofia Zydlik, Marcin Zachwieja
Tytuł: The effect of different methods of preventing replanting disease and different levels of irrigation on soil and leaf mineral content
Tytuł równoległy: Wpływ nawadniania i sposobów przeciwdziałania zmęczeniu gleby na zawarto¶ć składników w glebie oraz li¶ciach
¬ródło: J. Fruit Ornam. Plant Res. - 2004, vol. 12, s. 69-81, bibliogr.
Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 kwietnia 2016].
p-ISSN: 1231-0948
Polskie słowa kluczowe: zmęczenie gleby ; nawadnianie ; zapobieganie ; składniki mineralne ; gleba ; li¶cie
Angielskie słowa kluczowe: soil exhaustion ; irrigation ; prevention methods ; mineral components ; soil ; leaves
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP