logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: WILKANIEC AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 50Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/50
Rok: 2020
Autorzy: Lucia Škamlová, Agnieszka Wilkaniec, Magdalena Szczepańska, Vladimir Bačik, Petra Hancelová
Tytuł: The development process and effects from the management of communitygardens in two post-socialist cites: Bratislava and Poznań
¬ródło: Urban For. Urban Green. - 2020, vol. 48, 1265722, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1618-8667
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 lutego 2020].
Angielskie słowa kluczowe: community garden ; urban green space ; structure of governance ; urban agriculture ; Bratislava ; Poznań
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 3.043
Punktacja MNiSW: 100.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/50
Rok: 2019
Autorzy: Bożena Łukasik, Agnieszka Wilkaniec, Agnieszka Targońska
Tytuł: The Warta River Valley in the Dębina Area of Poznań - changes in land cover and land use in the context of natural assets and landscape qualities
Tytuł równoległy: Dolina Warty w rejonie Poznańskiej Dębiny - zmiany w pokryciu i użytkowaniu terenu w kontek¶cie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
¬ródło: Acta Sci. Pol., Form. Circum. - 2019, 18 (2), s. 51-65, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1644-0765
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 lutego 2020].
Polskie słowa kluczowe: urbanizacja doliny rzecznej ; degradacja ekosystemów ; sieć ekologiczna ; zagrożenia krajobrazowe
Angielskie słowa kluczowe: urbanization of river valley ; degradation of ecosystems ; ecological network ; landscape risks
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/50
Rok: 2019
Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Elżbieta Raszeja, Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
Tytuł: Land cover changes in Natura 2000 areas located in suburban zones: : Planning problems in the context of environmental protection
¬ródło: Pol. J. Environ. Stud. - 2019, vol. 28, no. 2, s. 587-595, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-1485 e-ISSN: 2083-5906
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 listopada 2019].
Polskie słowa kluczowe: użytkowanie terenu ; Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 ; strefa podmiejska ; ochrona ¶rodowiska ; planowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: land use ; Natura 2000 ; suburban zone ; environment protection ; spatial planning
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 1.186
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
4/50
Rok: 2019
Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec, Lucia Škamilová
Tytuł: Visual pollution in natural and landscape protected areas: case studies from Poland and Slovakia
¬ródło: Quaest. Geogr. - 2019, vol. 38, iss. 4, s. 133-149, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0137-477X e-ISSN: 2081-6383
Polskie słowa kluczowe: rozwój i ochrona krajobrazu ; planowanie krajobrazu rolniczego
Angielskie słowa kluczowe: environmental and landscape protection ; landscape architecture and planning ; landscape and national park ; outdoor advertising ; visual pollution
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

  Adres url:
  DOI:
  5/50
  Rok: 2018
  Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec, Ewa de Mezer
  Tytuł: Aspekty kulturowe, kompozycyjne i percepcyjne w opracowaniach dotycz±cych identyfikacji charakteru krajobrazu na poziomie lokalnym
  ¬ródło: Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Socio-Oecon. - 2018, nr 33, s. 63-76, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1508-1117 e-ISSN: 2353-4826
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 czerwca 2019].
  Polskie słowa kluczowe: percepcja krajobrazu ; Wielkopolska ; krajobrazy ; audyt krajobrazowy
  Angielskie słowa kluczowe: landscape perception ; Greater Poland voivodeship landscape ; everyday landscapes ; landscape audit
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  6/50
  Rok: 2018
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Barbara Wilkaniec, Wlodzimierz Bres, Roman Andrzejak, Beata Borowiak-Sobkowiak
  Tytuł: The evaluation of factors determining the health condition of Acer pseudoplatanus L. in selected site of urban greenery in Poznan, Poland
  ¬ródło: Fresenius Environ. Bull. - 2018, 27, 4, s. 2082-2090, il., bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 1018-4619 e-ISSN: 1610-2304
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 maja 2018].
  Polskie słowa kluczowe: klon jawor ; zieleń miejska ; Acer pseudoplatanus
  Angielskie słowa kluczowe: urban greenery ; Acer pseudoplatanu ; Drepanosiphum platanoidis ; Sawadea bicornis ; Rhytisma acerinum ; nutritional status of plants
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 0.691
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  7/50
  Rok: 2018
  Autorzy: Barbara Wilkaniec, Beata Borowiak-Sobkowiak, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Changes over the last ten years in the fauna structure of aphids inhabiting the vegetation of allotment gardens in Poznań
  ¬ródło: J. Plant Protec. Res. - 2018, vol. 58, no. 1, s. 58-65, il., bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 1427-4345 e-ISSN: 1899-007X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 listopada 2018].
  Polskie słowa kluczowe: mszyce ; ogrody działkowe ; aktywno¶ć lotu
  Angielskie słowa kluczowe: aphid ; allotment gardens ; flight activity ; urban greenery
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  8/50
  Rok: 2017
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a kształtowanie ładu przestrzennego w obszarach wiejskich - studium przypadku
  ¬ródło: Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Socio-Oecon. - 2017, nr 28, s. 83-103, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1508-1117 e-ISSN: 2353-4826
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; ochrona krajobrazu ; kształtowanie krajobrazu ; ład przestrzenny ; krajobraz kulturowy ; obszary wiejskie ; suburbanizacja
  Angielskie słowa kluczowe: planning ; development and protection of the landscape ; spatial order ; cultural landscape ; rural areas ; suburbanisation
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  9/50
  Rok: 2017
  Autorzy: Elżbieta Raszeja, Agnieszka Wilkaniec, Magdalena Szczepańska
  Tytuł: Managemant of landscape resources as an element of development of communes in the Poznań agglomeration-declarativeness of assumptions vs realities of spatial policy
  Tytuł równoległy: Gospodarowanie zasobami krajobrazowymi jako element rozwoju gmin aglomeracji poznańskiej - deklaratywno¶ć założeń i realia polityki przestrzennej
  ¬ródło: Przestrz. Forma. - 2017, nr 29, s. 135-152, il., bibliogr., abstr., streszcz.
  p-ISSN: 1895-3247 e-ISSN: 2391-7725
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: aglomeracja poznańska ; planowanie przestrzenne ; polityka krajobrazowa ; rozwój zrównoważony
  Angielskie słowa kluczowe: landscape policy ; Poznań agglomeration ; spatial planning ; sustainable development
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  10/50
  Rok: 2017
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Magdalena Szczepańska
  Tytuł: Manorial and grange complexes as a cultural heritage of the agricultural landscape in the management of commune space: a case study of Tarnowo Podgórne, Wielkopolska
  ¬ródło: Quaest. Geogr. - 2017, vol. 36, iss. 2, s. 107-123, il., bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 0137-477X e-ISSN: 2081-6383
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 lipca 2017].
  Polskie słowa kluczowe: plan zagospodarowania przestrzennego ; lokalne plany zagospodarowania przestrzennego ; krajobraz wiejski ; gospodarka przestrzenna ; Tarnowo Podgórne ; Wielkopolska
  Angielskie słowa kluczowe: land use plan ; local spatial development plans ; manorial and grange complexes ; rural landscape ; spatial management ; Tarnowo Podgórne ; Wielkopolska
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  11/50
  Rok: 2017
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Rola zasobów krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich w procesie odnowy wsi i rozwoju lokalnego na przykładzie Długiej Go¶liny w województwie wielkopolskim
  ¬ródło: Stud. Obsz. Wiej. - 2017, t. 45, s. 85-104, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1642-4689
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: krajobraz kulturowy ; wyróżniki krajobrazu ; odnowa wsi ; rozwój wielofunkcyjny ; wie¶ ; rozwój lokalny
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  12/50
  Rok: 2017
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Elżbieta Raszeja, Magdalena Szczepańska
  Tytuł: Wykorzystanie zasobów krajobrazowych w polityce przestrzennej gmin na obszarze aglomeracji poznańskiej - między strategi± a praktyk±
  ¬ródło: Stud. Obsz. Wiej. - 2017, t. 45, s. 105-123, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1642-4689
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: zasoby przestrzenne ; walory przyrodnicze ; krajobraz kulturowy ; gminy miejskie ; aglomeracja poznańska
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  13/50
  Rok: 2017
  Autorzy: Piotr Urbański, Miłosz Walerzak, Agnieszka Wilkaniec, Agnieszka Rosada
  Tytuł: Ideogramy rekonstrukcji i wirtualne modele przestrzenne tworzone na bazie historycznych map topograficznych w badaniach zabytkowych zespołów rezydencjonalno-ogrodowych
  Tytuł równoległy: Reconstruction ideograms and virtual spatial models created on the basis of historical topographic maps in the research on historic residence-park complexes
  ¬ródło: Teka Komis. Urban. Archit. - 2017, t. 45, s. 151-167, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 0079-3450 e-ISSN: 2450-0038
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: mapa topograficzna ; model rekonstrukcji
  Angielskie słowa kluczowe: topographic map ; model of reconstruction
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Praca afiliowana przez UP
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

  Adres url:
  14/50
  Rok: 2017
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Anna Gałecka-Drozda, Miłosz Walerzak, Agnieszka Rosada
  Tytuł: Zastosowanie programów GIS w analizie historycznych założeń zieleni
  Tytuł równoległy: Using GIS software for analysis of historical green space complexes
  ¬ródło: Teka Komis. Urban. Archit. - 2017, t. 45, s. 233-244, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 0079-3450 e-ISSN: 2450-0038
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: parki ; historia ; Poznań ; układy alejowe ; zastosowanie GIS ; Wielkopolska
  Angielskie słowa kluczowe: alleys ; historical parks ; GIS use ; Poznań ; Wielkopolska
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Praca afiliowana przez UP
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

  Adres url:
  15/50
  Rok: 2016
  Autorzy: Barbara Wilkaniec, Beata Borowiak-Sobkowiak, Agnieszka Wilkaniec, Paweł Trzciński, Maria Kozłowska
  Tytuł: Effect of climate change on seasonal flight activity of aphid males in urban green area
  Tytuł równoległy: Wpływ zmian klimatycznych na sezonow± aktywno¶ć lotów samców mszyc
  ¬ródło: Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus. - 2016, vol. 15 (2), s. 157-169, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1644-0692
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 maja 2016].
  Polskie słowa kluczowe: skład gatunkowy ; mszyce ; aktywno¶ć lotów ; temperatura ; tereny zieleni
  Angielskie słowa kluczowe: aphid ; species composition ; flight activity ; temperature ; urban greenery
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 0.523
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  16/50
  Rok: 2016
  Autorzy: Miłosz T. Walerzak, Agnieszka Wilkaniec, Agnieszka Rosada, Piotr Urbański
  Tytuł: The chronology of changes in spatial arrangement of the park complex in Konarzewo
  Tytuł równoległy: Chronologia przekształceń układu kompozycji założenia ogrodowego w Konarzewie
  ¬ródło: Czas. Tech. A., Archit. - 2016, z. 5-A, s. 97-110, bibliogr.
  p-ISSN: 1897-6271
  Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 16 stycznia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: ideogram rekonstrukcji ; ogród barokowy ; przemiany kompozycji ogrodu ; park krajobrazowy
  Angielskie słowa kluczowe: reconstruction plan ; baroque garden ; changes in spatial arrangement of garden ; scenic park
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  17/50
  Rok: 2016
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Bożena Łukasik, Magdalena Szczepańska
  Tytuł: Manor parks and gardens in Poznań - problems and potential
  Tytuł równoległy: Parki podworskie na terenie Poznania - problemy i potencjał
  ¬ródło: Czas. Tech. A., Archit. - 2016, z. 5-A, s. 35-58, bibliogr.
  p-ISSN: 1897-6271
  Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 16 stycznia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: parki dworskie ; tereny zieleni ; maj±tki na terenie miasta Poznania ; założenia rezydencjonalno-parkowe ; Poznań
  Angielskie słowa kluczowe: manor parks ; green areas ; manor farms ; manor houses ; Poznań
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  18/50
  Rok: 2016
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Lidia Barczak, Agnieszka Targońska, Miłosz T. Walerzak
  Tytuł: Wyniki inwentaryzacji i koncepcja rewaloryzacji zabytkowego parku w Konarzewie
  ¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2016, t. 10, z. 3, art. 26, il., bibliogr.
  http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_10_26.pdf
  p-ISSN: 1897-7820
  Uwagi: Dział: Ogrodnictwo i Architektura Krajobrazu.
  Polskie słowa kluczowe: rewaloryzacja ; parki zabytkowe ; analiza dendrochronologiczna ; parki krajobrazowe
  Angielskie słowa kluczowe: revalori sation of historical park ; age structure of park trees ; landscape park
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  19/50
  Rok: 2016
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Przekształcenia historycznych układów przestrzennych wsi wybranych gmin województwa wielkopolskiego
  ¬ródło: Stud. Komitetu Przestrz. Zagospod. Kraju PAN. - 2016, no. 167, s. 123-141, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0079-3507
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Obszary wiejskie: wiejska przestrzeń i ludno¶ć, aktywno¶ć społeczna i przedsiębiorczo¶ć, pod redakcj± Krystiana Heffnera i Brygidy Klemens, ISBN 978-83-63563-24-0. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 stycznia 2017].
  Angielskie słowa kluczowe: changes of landscape ; cultural heritage ; cultural landscape ; rural areas ; spatial patterns
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  20/50
  Rok: 2016
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Outdoor advertising in rural areas attractive for tourism
  ¬ródło: Stud. Obsz. Wiej. - 2016, t. 43, s. 85-98, il., bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 1642-4689
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 lipca 2017].
  Angielskie słowa kluczowe: outdoor advertising ; landscape protection ; Lednica Landscape Park ; public space ; rural areas
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  21/50
  Rok: 2016
  Autorzy: Bożena Łukasik, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Parki miejskie w strukturze i krajobrazie Poznania
  ¬ródło: Teka Komis. Urban. Archit. - 2016, t. 44, s. 319-328, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 0079-3450 e-ISSN: 2450-0038
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 kwietnia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: parki miejskie ; zieleń miejska
  Angielskie słowa kluczowe: city park ; greenery of the city
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  22/50
  Rok: 2015
  Autorzy: Barbara Wilkaniec, Beata Borowiak-Sobkowiak, Agnieszka Wilkaniec, Wojciech Kubasik, Maria Kozłowska, Ewa Dolańska-Niedbała
  Tytuł: Aphid migrant activity in refuge habitats of the Wielkopolska agricultural landscape
  ¬ródło: J. Plant Protec. Res. - 2015, vol. 55, no. 1, s. 69-79, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1427-4345 e-ISSN: 1899-007X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 maja 2015].
  Angielskie słowa kluczowe: aphids ; biocenotic indices ; phenology ; roadside ; shrubs
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  23/50
  Rok: 2015
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Miłosz Walerzak, Zyta Gładczak
  Tytuł: Kompozycja i układ przestrzenny parku historycznego na tle historii i przekształceń maj±tku i wsi D±brówka w powiecie poznańskim
  ¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2015, t. 9, z. 4, art. 48, il., bibliogr.
  http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_48.pdf
  p-ISSN: 1897-7820
  Uwagi: Dział: Ogrodnictwo.
  Polskie słowa kluczowe: D±brówka ; gmina Dopiewo ; zespół rezydencjonalno -folwarczny ; parki krajobrazowe ; parki zabytkowe
  Angielskie słowa kluczowe: D±brówka in the Dopiewo commun ; manor house and farm complex ; landscape park ; historical park
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  24/50
  Rok: 2015
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Atrakcyjny multisensorycznie krajobraz miasta jako potencjalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna
  ¬ródło: Stud. Periegetica. - 2015, nr 1 (13), s. 13-25, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1897-9262
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach, redaktor naukowy Joanna Łuczak. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 stycznia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: krajobraz multisensoryczny ; percepcja pozawzrokowa ; przestrzeń miejska ; przestrzeń turystyczno-rekreacyjna
  Angielskie słowa kluczowe: multi-sensory landscape ; non-visual perception ; urban space ; tourism and recreation area
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  25/50
  Rok: 2014
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Przekształcenia krajobrazu kulturowego wybranych wsi strefy podmiejskiej Poznania
  ¬ródło: Stud. Obsz. Wiej. - 2014, t. 35, s. 45-59, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1642-4689
  Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i ¶rodowiskowe. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 wrze¶nia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: przekształcenia ; obszary wiejskie ; krajobraz kulturowy ; strefa podmiejska ; układy przestrzenne
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  26/50
  Rok: 2013
  Autorzy: Barbara Wilkaniec, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: The biology and ecology of Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov (Hemiptera, Aphidoidea) on Prunus cerasifera Ehrhart in western Poland
  ¬ródło: J. Plant Protec. Res. - 2013, vol. 53, no. 1, s. 42-47, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1427-4345 e-ISSN: 1899-007X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 marca 2014].
  Angielskie słowa kluczowe: Brachycaudus divaricatae ; cherry plum ; demographic parameters ; fecundity ; life cycle
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  27/50
  Rok: 2013
  Autorzy: Barbara Wilkaniec, Beata Borowiak-Sobkowiak, Agnieszka Wilkaniec, Włodzimierz Bre¶, Dorota Frużyńska-JóĽwiak
  Tytuł: The evaluation of factors determining the health condition of Acer platanoides and Tilia cordata plantings in selected sites of urban greenery in Poznań, Poland
  ¬ródło: J. Plant Protec. Res. - 2013, vol. 53, no. 1, s. 60-64, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1427-4345 e-ISSN: 1899-007X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 marca 2014].
  Angielskie słowa kluczowe: Periphyllus aceris ; Eucallipterus tiliae ; plant pests ; Norway maple ; small-leaved lime
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  28/50
  Rok: 2013
  Autorzy: Agnieszka Rydzewska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Kapliczki i krzyże w krajobrazie otwartym i zurbanizowanym Wielkopolski
  ¬ródło: Pr. Kom. Kraj. Kult. - 2013, nr 21, s. 89-102, bibliogr.
  p-ISSN: 1896-1460
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Obiekty religijne w krajobrazie. - ISBN: 978-83-61695-18-9. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 31 marca 2014].
  Polskie słowa kluczowe: kapliczki ; krzyże ; wie¶ ; miasta ; badania terenowe ; funkcje
  Angielskie słowa kluczowe: shrines ; crosses ; village ; city ; work field ; functions
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  29/50
  Rok: 2013
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec, Daria Łabędzka, Joanna Micińska
  Tytuł: Non-visual perception of landscape - use of hearing and other senses in the perception of selected spaces in the city of Poznań
  ¬ródło: Teka Komis. Archit. Urban. Stud. Kraj. - 2013, 9, 2, s. 68-79, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1895-3980
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 wrze¶nia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: niewidzialne percepcje ; multisensoryczny krajobraz ; zmysł słuchu ; zmysł węchu ; zmysł dotyku
  Angielskie słowa kluczowe: non-visual perception ; multi-sensory landscape ; senses ; hearing ; the sense of smell ; the sense of touch
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  30/50
  Rok: 2012
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Anna Gałecka, Ewa de Mezer, Marzena Jeleniewska
  Tytuł: Relicts of agricultural and settlement landscape in the Biedrusko military training ground
  Tytuł równoległy: Relikty krajobrazu rolno-osadniczego na terenie poligonu Biedrusko
  ¬ródło: Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Hortic. Landsc. Archit. - 2012, no. 33, s. 113-124, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1898-8784
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 lipca 2014].
  Angielskie słowa kluczowe: cultural landscape ; durability of landscape elements ; historical rural landscape ; military training ground
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  31/50
  Rok: 2012
  Autorzy: Anna Gałecka, Ewa de Mezer, Agnieszka Wilkaniec, Piotr Urbański
  Tytuł: Recreation potential of areas occupied by the Biedrusko military training ground
  Tytuł równoległy: Potencjał rekreacyjny terenu poligonu w Biedrusku
  ¬ródło: Teka Komis. Archit. Urban. Stud. Kraj. - 2012, 8, 1, s. 55-65, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1895-3980
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 lipca 2014].
  Polskie słowa kluczowe: poligon Biedrusko ; tereny wojskowe ; translokowane miejscowo¶ci ; rekreacja ; turystyka wyspecjalizowana
  Angielskie słowa kluczowe: Biedrusko military training ground ; military areas ; displaced villages ; recreation ; special and qualified tourism
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  32/50
  Rok: 2011
  Autorzy: Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Ro¶liny do ciasnych przestrzeni miejskich i ogrodów na dachach
  W: Ro¶liny do zadań specjalnych / Red. nauk. Monika Edyta Drozdek.
  Adres wydawniczy: Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011
  Seria: Zieleń Miast Wsi.
  Szczegóły: s. 193-206, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-60792-17-9
  Polskie słowa kluczowe: zieleń miejska ; ogrody na dachach ; dziedzińce ; dobór ro¶lin
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  33/50
  Rok: 2011
  Autorzy: Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Tradycyjny ogród wiejski - historia i współczesne interpretacje
  W: Ro¶liny do zadań specjalnych / Red. nauk. Monika Edyta Drozdek.
  Adres wydawniczy: Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011
  Seria: Zieleń Miast Wsi.
  Szczegóły: s. 207-220, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-60792-17-9
  Polskie słowa kluczowe: Wielkopolska ; wie¶ ; ogrody wiejskie ; przedogródki ; ro¶liny ozdobne
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  34/50
  Rok: 2010
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Piotr Urbański
  Tytuł: Twierdza Poznań w krajobrazie na przestrzeni XIX i XX wieku - od krajobrazu rolniczego po zurbanizowany
  ¬ródło: Acta Sci. Pol., Adm. Locorum. - 2010, 9 (2), s. 147-158, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1644-0749
  Polskie słowa kluczowe: miasta ; Poznań ; fortyfikacje ; Twierdza Poznań ; krajobraz ; przekształcenia krajobrazu ; tereny zieleni
  Angielskie słowa kluczowe: Poznań ; Poznań Fortress ; fortifications ; landscape ; green area
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  35/50
  Rok: 2010
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Miejsce obiektów dawnej twierdzy Poznań w krajobrazie współczesnego miasta
  W: Festiwal architektury krajobrazu : Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tożsamo¶ć Krajobrazu Miasta", 21-23 maja 2010, Szczecin, Klub 13 Muz.
  Adres wydawniczy: Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2010
  Szczegóły: s. 52
  Polskie słowa kluczowe: Poznań ; krajobraz miejski ; fortyfikacje
  Angielskie słowa kluczowe: Poznań ; city landscape ; fortifications
  Charakt. formalna: PSZ
  Język publikacji: POL, ENG
  Praca afiliowana przez UP
  36/50
  Rok: 2010
  Autorzy: Elżbieta Raszeja, Agnieszka Wilkaniec, Ewa de Mezer
  Tytuł: Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej
  Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010. - 95 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
  Seria: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 3
  ISBN: 978-83-62662-31-9
  Polskie słowa kluczowe: krajobraz kulturowy ; dziedzictwo kulturowe ; aglomeracja poznańska
  Charakt. formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  37/50
  Rok: 2010
  Autorzy: Małgorzata Bogusławska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Problemy z oczkiem wodnym
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo działkowiec, 2010. - 56 s. : il. ; 21 cm
  ISBN: 978-83-89613-73-2
  Polskie słowa kluczowe: ogrody ; oczka wodne ; zabiegi pielęgnacyjne ; porady praktyczne
  Charakt. formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  38/50
  Rok: 2009
  Autorzy: Beata Borowiak-Sobkowiak, Barbara Wilkaniec, Agnieszka Wilkaniec, Hanna Piekarska-Boniecka, Paweł Trzciński
  Tytuł: Stopień zasiedlenia dendroflory Parku Cytadela w Poznaniu przez mszyce
  W: 49 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Ro¶lin : Poznań, 19 - 20 luty 2009, Streszczenia.
  Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], [2009]
  Szczegóły: s. 390-391
  Charakt. formalna: PSZ
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  39/50
  Rok: 2009
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Maria Chojnacka
  Tytuł: Miejsce fortyfikacji w układzie terenów rekreacyjnych Poznania
  ¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2009, t. 3, z. 1, art. 41, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_41.pdf
  p-ISSN: 1897-7820
  Uwagi: Dział: Ogrodnictwo
  Polskie słowa kluczowe: tereny rekreacyjne ; Poznań ; fortyfikacje ; Twierdza Poznań
  Angielskie słowa kluczowe: recreational areas ; Poznań ; fortifications ; Poznań Fortress
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  40/50
  Rok: 2009
  Autorzy: Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Przekształcenia układów przestrzennych wsi na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego
  W: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne / Red. nauk. tomu Zbigniew Kuriata.
  Adres wydawniczy: Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009
  Seria: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, ISSN 1896-1460 ; nr 12
  Szczegóły: s. 119-129, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-61695-03-5
  Polskie słowa kluczowe: parki krajobrazowe ; Lednicki Park Krajobrazowy ; wie¶ ; układy przestrzenne ; krajobraz kulturowy
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  41/50
  Rok: 2009
  Autorzy: Beata Borowiak-Sobkowiak, Barbara Wilkaniec, Agnieszka Wilkaniec, Hanna Piekarska-Boniecka, Paweł Trzciński
  Tytuł: Stopień zasiedlenia dendroflory Parku Cytadela w Poznaniu przez mszyce
  ¬ródło: Prog. Plant Prot. - 2009, vol. 49, no. 1, s. 91-94, bibliogr.
  p-ISSN: 1427-4337
  Polskie słowa kluczowe: Poznań ; parki miejskie ; Park Cytadela ; drzewa ; krzewy ; mszyce ; zasiedlenie ; skład gatunkowy
  Angielskie słowa kluczowe: Poznań ; Cytadela Park ; trees ; shrubs ; aphid ; occurrence
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Praca afiliowana przez UP
  42/50
  Rok: 2008
  Autorzy: Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Turystyka pielgrzymkowa w obszarze chronionym na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego - szanse i zagrożenia
  ¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2008, t. 2, z. 4, art. 33, il., bibliogr.
  http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_2_33.pdf
  p-ISSN: 1897-7820
  Uwagi: Dział: Ogrodnictwo
  Polskie słowa kluczowe: obszary chronione ; parki krajobrazowe ; Lednicki Park Krajobrazowy ; turystyka pielgrzymkowa ; oddziaływanie na ¶rodowisko ; szlaki pielgrzymkowe ; o¶rodki duszpasterskie
  Angielskie słowa kluczowe: pilgrimage tourism ; landscape parks ; cultural landscape
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  43/50
  Rok: 2008
  Autorzy: Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Walory krajobrazowe i rekreacyjne Jeziora Maltańskiego w Poznaniu
  ¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2008, t. 2, z. 4, art. 51, il., bibliogr.
  http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_2_51.pdf
  p-ISSN: 1897-7820
  Uwagi: Dział: Ogrodnictwo
  Polskie słowa kluczowe: miasta ; Poznań ; Jezioro Maltańskie ; historia ; walory rekreacyjne ; walory krajobrazowe ; zagospodarowanie terenu ; zagospodarowanie rekreacyjne
  Angielskie słowa kluczowe: Poznań ; Malta lake ; recreation area
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  44/50
  Rok: 2008
  Autorzy: Elżbieta Raszeja, Piotr Urbański, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Wielkopolskie wzorce kształtowania krajobrazu - od idei do praktyki
  W: Zarz±dzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych : Streszczenia konferencji międzynarodowej, Niepołomice, Polska 8 - 10 maja 2008 / Red. Jacek Konopacki, Anna Skrzyńska.
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, 2008
  Szczegóły: s. 161
  ISBN: 978-83-922610-7-0
  Polskie słowa kluczowe: Wielkopolska ; kształtowanie krajobrazu
  Charakt. formalna: PSZ
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  45/50
  Rok: 2007
  Autorzy: Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Wybrane historyczne obsadzenia przydrożne w krajobrazie wielkopolskiej wsi i miasta
  W: Przyroda i miasto. t. 10, cz. 1 / pod red. Jana Rylkego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007
  Szczegóły: s. 133-146, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-7244-915-3
  Polskie słowa kluczowe: wie¶ ; miasta ; zadrzewienia przydrożne ; drogi wiejskie ; drogi miejskie
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  46/50
  Rok: 2006
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Fortyfikacje zacz±tkiem powstania założeń zieleni miejskiej - proces przejmowania przez miasto Poznań terenów fortecznych na przełomie XIX i XX wieku
  W: Fortyfikacje w mie¶cie / pod red. Agnieszki Wilkaniec, Marcina Wichrowskiego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2006
  Szczegóły: s. 71-79, bibliogr.
  ISBN: 83-7160-420-3
  Polskie słowa kluczowe: zieleń miejska ; fortyfikacje ; Poznań
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  47/50
  Rok: 2006
  Tytuł: Fortyfikacje w przestrzeni miasta / pod red. Agnieszki Wilkaniec, Marcina Wichrowskiego
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2006. - 236 s., [93] s. tabl. : il. ; 24 cm
  ISBN: 83-7160-420-3
  Uwagi: Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach
  Polskie słowa kluczowe: miasta ; fortyfikacje ; ochrona zabytków ; kształtowanie terenów zieleni
  Charakt. formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  48/50
  Rok: 2006
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Podwórka i dziedzińce w miastach
  ¬ródło: Prz. Komunal. - 2006, 8 (179), s. 38-40, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1232-9126
  Polskie słowa kluczowe: zabudowa miejska ; zieleń ; podwórka ; dziedzińce ; historia ; ogródki kawiarniane ; ro¶liny w pojemnikach
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  49/50
  Rok: 2006
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Uwarunkowania ochrony zabytkowych układów zieleni towarzysz±cych fortyfikacjom na terenie Poznania
  W: Przyroda i miasto. t. 8 / pod red. Jana Rylkego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2006
  Szczegóły: s. 139-150, il., bibliogr.
  ISBN: 83-7244-788-8
  Polskie słowa kluczowe: Poznań ; fortyfikacje ; zieleń miejska ; ochrona przyrody
  Charakt. formalna: PRM
  Praca afiliowana przez UP
  50/50
  Rok: 2005
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Technika w oczkach wodnych
  ¬ródło: Działkowiec., Nr Spec. - 2005, nr 2, s. 44-47, il.
  p-ISSN: 0137-7930
  Polskie słowa kluczowe: oczka wodne ; urz±dzenia techniczne ; pompy wodne ; filtry ; eksploatacja ; preparaty chemiczne ; preparaty mikrobiologiczne ; natleniacze ; o¶wietlenie
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
    Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
 • Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP