logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: TATU¦KO NATALIA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/18
Rok: 2019
Autorzy: Monika Jakubus, Ewa Bakinowska, Natalia Tatu¶ko
Tytuł: Compost utilisation in a heavy metal immobilisation process evaluated by bioconcentration factors
¬ródło: J. Elem. - 2019, vol. 24, no. 4, s. 1291-1307, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1644-2296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 paĽdziernika 2018].
Angielskie słowa kluczowe: biowaste compost ; bioavailability ; immobilization ; bioconcentration factors ; heavy metals
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Li¶cie Filadelfijskiej, wskaĽnik Impact Factor ISI: 0.733
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/18
Rok: 2018
Autorzy: Ewa Bakinowska, Monika Jakubus, Natalia Tatu¶ko
Tytuł: Application of bioconcentration factors as a useful tool for evaluation of compost effect in the stabilization process
W: The 48th International Biometrical Colloquium in Honour of the 90th Birthday of Professor Tadeusz Caliński and VI Polish - Portuguese Workshop on Biometry : Szamotuły, Poland, September 9-13, 2018, Abstracts.
Adres wydawniczy: [Poznań] : Polish Biometric Society, 2018
Szczegóły: s. 7
ISBN: 978-83-64246-95-1
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 paĽdziernika 2018].
Angielskie słowa kluczowe: bioconcentration factors ; biowaste compost ; heavy metals
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
3/18
Rok: 2017
Autorzy: Natalia Tatu¶ko, Donata Kosicka-Dziechciarek, Mateusz Pluta
Tytuł: The effect of wheat straw quality on the rate of its mineralisation in soil
Tytuł równoległy: Wpływ jako¶ci słomy pszenicy na tempo jej mineralizacji w glebie
¬ródło: Soil Sci. Annual. - 2017, vol. 68, no. 2, s. 106-112, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 2300-4967 e-ISSN: 2300-4975
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 sierpnia 2017].
Polskie słowa kluczowe: mineralizacja ; słoma pszenna ; dwutlenek węgla ; odczyn gleby
Angielskie słowa kluczowe: mineralization ; wheat straw ; CO2 ; soil reaction
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
4/18
Rok: 2017
Autorzy: Natalia Tatu¶ko, Jean Diatta, Ewa Chudzińska
Tytuł: Biologically active forms of Zn and Pb in Scots pine needles as an index of resistance or sensitivity
Tytuł równoległy: Biologicznie aktywne formy Zn i Pb w igłach sosny zwyczajnej jako wskaĽnik odporno¶ci lub wrażliwo¶ci
W: VIII International Scientific Conference Toxic substances in the environment : Krakow, Poland, 14-15 September 2017, Book of abstracts / Ed. by: Tomáš Lošák, Monika Tabak, Dawid Tabak, Jacek Antonkiewicz.
Adres wydawniczy: Kraków : Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, 2017
Szczegóły: s. 127-128, bibliogr.
ISBN: 978-83-948965-0-8
Angielskie słowa kluczowe: acid rain ; heavy metals ; indicator plants
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
5/18
Rok: 2017
Autorzy: Donata Kosicka-Dziechciarek, Natalia Tatu¶ko
Tytuł: Wpływ izolatu Trichoderma harzianum oraz słomy pszennej na liczebno¶ć grzybów ple¶niowych i bakterii w glebie
¬ródło: Woda-¦r.-Obsz. Wiej. - 2017, t. 17, z. 2 (58), s. 111-125, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1642-8145
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 26 czerwca 2017].
Polskie słowa kluczowe: grzyby ple¶niowe ; słoma pszenna ; Trichoderma harzianum
Angielskie słowa kluczowe: moulds ; Trichoderma harzianum ; wheat straw
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
6/18
Rok: 2016
Autorzy: Monika Jakubus, Natalia Tatu¶ko
Tytuł: Zmiany ilo¶ciowe mikroelementów w glebie i ro¶linie jako konsekwencja stosowania popiołów drzewnych
W: Dni Doktoranta 2016 : Konferencja Naukowa, Poznań, 1-2 grudnia 2016.
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy, 2016
Szczegóły: s. 63
ISBN: 978-83-7160-858-2
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
7/18
Rok: 2016
Autorzy: Monika Jakubus, Joanna Jordanowska, Natalia Tatu¶ko
Tytuł: Wiedza mieszkańców Darłowa i Wrze¶ni z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi
¬ródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2016, 1 (39), s. 57-68, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 czerwca 2016].
Polskie słowa kluczowe: segregacja odpadów komunalnych ; rodzaje odpadów komunalnych ; wiedza ; zagospodarowanie odpadów
Angielskie słowa kluczowe: municipal wastes segregation ; type of municipal waste ; knowledge ; municipal waste managemnent
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
8/18
Rok: 2016
Autorzy: Monika Jakubus, Natalia Tatu¶ko
Tytuł: Evaluation of metals bioavailability in agricultural soil treated with wood ash
¬ródło: Pol. J. Soil Sci. - 2016, vol. 49, no. 2, s. 195-208, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0079-2985 e-ISSN: 2449-8254
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 czerwca 2017].
Angielskie słowa kluczowe: wood ash ; micronutrients ; available amounts ; single extraction ; sequential analysis
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
9/18
Rok: 2016
Autorzy: N. Tatu¶ko
Tytuł: The influence of straw quality on the speed of its mineralisation
W: Soil in the environment : 2nd International Conference of Young Scientists. 11-14.09.2016, Poznań-¦lesin, Poland, Book of abstracts / Red. Marcin Sykuła.
Adres wydawniczy: [Poznań] : Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, 2016
Szczegóły: s. 14
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
10/18
Rok: 2016
Autorzy: N. Tatu¶ko
Tytuł: Phytoremediation methods for purification of various soil contaminations
W: Soil in the environment : 2nd International Conference of Young Scientists. 11-14.09.2016, Poznań-¦lesin, Poland, Book of abstracts / Red. Marcin Sykuła.
Adres wydawniczy: [Poznań] : Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, 2016
Szczegóły: s. 35
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
11/18
Rok: 2016
Autorzy: Ewa Osuch, Andrzej Osuch, Piotr Rybacki, Natalia Tatu¶ko, Andrzej Przybylak
Tytuł: Analiza stanu przestrzegania przepisów dotycz±cych produktów niebezpiecznych przez gospodarstwa rolne na przykładzie nawozów mineralnych
¬ródło: Tech. Rol. Ogrod. Le¶. - 2016, nr 5, s. 11-13, il., bibliogr.
p-ISSN: 1732-1719
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 wrze¶nia 2016].
Polskie słowa kluczowe: nawozy mineralne ; produkcja nawozów ; ochrona ¶rodowiska ; odpady niebezpieczne
Angielskie słowa kluczowe: fertilizers ; environment ; hazardous waste
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
12/18
Rok: 2016
Autorzy: Natalia Tatu¶ko
Tytuł: Wybrane metody zagospodarowania odpadów ulegaj±cych biodegradacji
W: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Inżynieria ¶rodowiska - młodym okiem" : Ksi±żka streszczeń / pod red. Iwony Skoczko, Janiny Piekutin, Szymona Skarżyńskiego.
Inf. o wydaniu: Dane tekstowe w formacie pdf.
Adres wydawniczy: Białystok : Politechnika Białostocka, 2016
Szczegóły: s. 125
Polskie słowa kluczowe: odpady ulegaj±ce biodegradacji ; gospodarka odpadami ; kompostowanie ; termiczne przekształcanie
Angielskie słowa kluczowe: biodegradable waste ; waste management ; composting ; thermal treatment
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
13/18
Rok: 2015
Autorzy: Monika Jakubus, Natalia Tatu¶ko, Joanna Jordanowska
Tytuł: Segregation of municipial waste in terms the approach of the local community from the city Wrze¶nia
Tytuł równoległy: Segregacja odpadów komunalnych w ¶wietle postaw lokalnej społeczno¶ci miasta Wrze¶nia
W: "Bezpieczne ¦rodowisko - Bezpieczna Praca" : I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Radom, 8-9 czerwca 2015.
Adres wydawniczy: [Radom] : [b.w.], 2015
Szczegóły: s. 92-93
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: ENG, POL
Praca afiliowana przez UP
14/18
Rok: 2015
Autorzy: Monika Jakubus, Natalia Tatu¶ko, Jerzy Nawracała, Mateusz Pluta
Tytuł: Wpływ uprawy soi w monokulturze i zmianowaniu na skład chemiczny ro¶lin i zasobno¶ć gleby w składniki pokarmowe
¬ródło: Ann. UMCS, sect. E Agric. - 2015, vol. 70 (3), s. 31-40, il., bibliogr.
p-ISSN: 0365-1118
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 13 stycznia 2016].
Polskie słowa kluczowe: soja ; zmianowanie ; monokultury ; składniki pokarmowe
Angielskie słowa kluczowe: soybean ; crop rotation ; monoculture ; nutrients
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
15/18
Rok: 2015
Autorzy: Natalia Tatu¶ko
Tytuł: Wybrane metody zagospodarowania popiołów lotnych powstałych w wyniku spalania węgla brunatnego
W: Dni Doktoranta 2015 : Konferencja Naukowa, Poznań, 12-13 listopada 2015.
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy, 2015
Szczegóły: s. 75
ISBN: 978-83-7160-825-4
Polskie słowa kluczowe: węgiel brunatny ; popioł lotny ; zagospodarowanie odpadów ; recykling
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
16/18
Rok: 2015
Autorzy: Monika Beata Jakubus, Natalia Tatu¶ko
Tytuł: Przegl±d wybranych biologicznych metod oceny stanu ¶rodowiska naturalnego
¬ródło: Inż. Ekol. - 2015, nr 42, s. 78-86, bibliogr.
p-ISSN: 2081-139X
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 22 czerwca 2015].
Polskie słowa kluczowe: metody biologiczne ; biomonitoring ; biotesty ; organizmy wskaĽnikowe
Angielskie słowa kluczowe: biological methods ; biomonitoring ; biotests ; indicator organisms
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
17/18
Rok: 2015
Autorzy: Monika Beata Jakubus, Natalia Tatu¶ko
Tytuł: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w aspekcie wiedzy i partycypacji społecznej
¬ródło: Inż. Ekol. - 2015, nr 41, s. 108-116, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-139X
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 22 czerwca 2015].
Polskie słowa kluczowe: odpady komunalne ; segragacja odpadów ; frakcje odpadów ; wiedza ; partycypacja społeczna
Angielskie słowa kluczowe: municipal wastes ; segregation wastes ; fractions ; knowledge ; social participation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
18/18
Rok: 2015
Autorzy: Monika Jakubus, Natalia Tatu¶ko, Joanna Jordanowska
Tytuł: Segregacja odpadów komunalnych w ¶wietle postaw lokalnej społeczno¶ci miasta Wrze¶nia
W: Zdrowie Praca ¦rodowisko - współczesne dylematy / Red. nauk. Jarosław Chmielewski, Monika Szpringer.
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2015
Szczegóły: s. 205-216, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-60312-72-8
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: frakcje odpadów komunalnych ; gospodarka odpadami komunalnymi ; ¶wiadomo¶ć i aktywno¶ć lokalnej społeczno¶ci
Angielskie słowa kluczowe: fractions of municipal wastes ; municipal waste managemnent ; awareness and activity od local community
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP