logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: SZCZEPAŃSKA MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/24
Rok: 2020
Autorzy: Lucia Škamlová, Agnieszka Wilkaniec, Magdalena Szczepańska, Vladimir Bačik, Petra Hancelová
Tytuł: The development process and effects from the management of communitygardens in two post-socialist cites: Bratislava and Poznań
Źródło: Urban For. Urban Green. - 2020, vol. 48, 1265722, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1618-8667
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 lutego 2020].
Angielskie słowa kluczowe: community garden ; urban green space ; structure of governance ; urban agriculture ; Bratislava ; Poznań
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.043
Punktacja MNiSW: 100.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/24
Rok: 2019
Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Elżbieta Raszeja, Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
Tytuł: Land cover changes in Natura 2000 areas located in suburban zones: : Planning problems in the context of environmental protection
Źródło: Pol. J. Environ. Stud. - 2019, vol. 28, no. 2, s. 587-595, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-1485 e-ISSN: 2083-5906
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 listopada 2019].
Polskie słowa kluczowe: użytkowanie terenu ; Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 ; strefa podmiejska ; ochrona środowiska ; planowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: land use ; Natura 2000 ; suburban zone ; environment protection ; spatial planning
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.186
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/24
Rok: 2019
Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec, Lucia Škamilová
Tytuł: Visual pollution in natural and landscape protected areas: case studies from Poland and Slovakia
Źródło: Quaest. Geogr. - 2019, vol. 38, iss. 4, s. 133-149, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0137-477X e-ISSN: 2081-6383
Polskie słowa kluczowe: rozwój i ochrona krajobrazu ; planowanie krajobrazu rolniczego
Angielskie słowa kluczowe: environmental and landscape protection ; landscape architecture and planning ; landscape and national park ; outdoor advertising ; visual pollution
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

  Adres url:
  DOI:
  4/24
  Rok: 2018
  Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec, Ewa de Mezer
  Tytuł: Aspekty kulturowe, kompozycyjne i percepcyjne w opracowaniach dotyczących identyfikacji charakteru krajobrazu na poziomie lokalnym
  Źródło: Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Socio-Oecon. - 2018, nr 33, s. 63-76, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1508-1117 e-ISSN: 2353-4826
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 czerwca 2019].
  Polskie słowa kluczowe: percepcja krajobrazu ; Wielkopolska ; krajobrazy ; audyt krajobrazowy
  Angielskie słowa kluczowe: landscape perception ; Greater Poland voivodeship landscape ; everyday landscapes ; landscape audit
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  5/24
  Rok: 2018
  Autorzy: Michał Krzyżaniak, Dariusz Świerk, Magdalena Szczepańska, Piotr Urbański
  Tytuł: Changes in the area of urban green space in cities of western Poland
  Źródło: Bull. Geogr., Socio-Econ. Ser. - 2018, no. 39, s. 65-77, il., bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 1732-4254 e-ISSN: 2083-8298
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 stycznia 2019].
  Polskie słowa kluczowe: tereny miejskie ; zieleń publiczna
  Angielskie słowa kluczowe: urban areas ; public greenery ; spatial development ; statistical analysis ; surveys
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  6/24
  Rok: 2017
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a kształtowanie ładu przestrzennego w obszarach wiejskich - studium przypadku
  Źródło: Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Socio-Oecon. - 2017, nr 28, s. 83-103, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1508-1117 e-ISSN: 2353-4826
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; ochrona krajobrazu ; kształtowanie krajobrazu ; ład przestrzenny ; krajobraz kulturowy ; obszary wiejskie ; suburbanizacja
  Angielskie słowa kluczowe: planning ; development and protection of the landscape ; spatial order ; cultural landscape ; rural areas ; suburbanisation
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  7/24
  Rok: 2017
  Autorzy: Elżbieta Raszeja, Agnieszka Wilkaniec, Magdalena Szczepańska
  Tytuł: Managemant of landscape resources as an element of development of communes in the Poznań agglomeration-declarativeness of assumptions vs realities of spatial policy
  Tytuł równoległy: Gospodarowanie zasobami krajobrazowymi jako element rozwoju gmin aglomeracji poznańskiej - deklaratywność założeń i realia polityki przestrzennej
  Źródło: Przestrz. Forma. - 2017, nr 29, s. 135-152, il., bibliogr., abstr., streszcz.
  p-ISSN: 1895-3247 e-ISSN: 2391-7725
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: aglomeracja poznańska ; planowanie przestrzenne ; polityka krajobrazowa ; rozwój zrównoważony
  Angielskie słowa kluczowe: landscape policy ; Poznań agglomeration ; spatial planning ; sustainable development
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  8/24
  Rok: 2017
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Magdalena Szczepańska
  Tytuł: Manorial and grange complexes as a cultural heritage of the agricultural landscape in the management of commune space: a case study of Tarnowo Podgórne, Wielkopolska
  Źródło: Quaest. Geogr. - 2017, vol. 36, iss. 2, s. 107-123, il., bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 0137-477X e-ISSN: 2081-6383
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 lipca 2017].
  Polskie słowa kluczowe: plan zagospodarowania przestrzennego ; lokalne plany zagospodarowania przestrzennego ; krajobraz wiejski ; gospodarka przestrzenna ; Tarnowo Podgórne ; Wielkopolska
  Angielskie słowa kluczowe: land use plan ; local spatial development plans ; manorial and grange complexes ; rural landscape ; spatial management ; Tarnowo Podgórne ; Wielkopolska
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  9/24
  Rok: 2017
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Rola zasobów krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich w procesie odnowy wsi i rozwoju lokalnego na przykładzie Długiej Gośliny w województwie wielkopolskim
  Źródło: Stud. Obsz. Wiej. - 2017, t. 45, s. 85-104, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1642-4689
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: krajobraz kulturowy ; wyróżniki krajobrazu ; odnowa wsi ; rozwój wielofunkcyjny ; wieś ; rozwój lokalny
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  10/24
  Rok: 2017
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Elżbieta Raszeja, Magdalena Szczepańska
  Tytuł: Wykorzystanie zasobów krajobrazowych w polityce przestrzennej gmin na obszarze aglomeracji poznańskiej - między strategią a praktyką
  Źródło: Stud. Obsz. Wiej. - 2017, t. 45, s. 105-123, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1642-4689
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: zasoby przestrzenne ; walory przyrodnicze ; krajobraz kulturowy ; gminy miejskie ; aglomeracja poznańska
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  11/24
  Rok: 2016
  Autorzy: Michał Krzyżaniak, Dariusz Świerk, Magdalena Szczepańska, Piotr Urbański
  Tytuł: Residents' opinions about the influence of public green space on prices of residences - the case of Poznań, Poland
  Źródło: Barom. Reg. - 2016, t. 14, nr 3, s. 105-117, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1644-9398
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 grudnia 2016].
  Polskie słowa kluczowe: tereny zieleni ; wartość nieruchomości ; infrastruktura przyrodnicza ; kwestionariusz
  Angielskie słowa kluczowe: public green space ; property value ; green infrastructure ; survey
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  12/24
  Rok: 2016
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Bożena Łukasik, Magdalena Szczepańska
  Tytuł: Manor parks and gardens in Poznań - problems and potential
  Tytuł równoległy: Parki podworskie na terenie Poznania - problemy i potencjał
  Źródło: Czas. Tech. A., Archit. - 2016, z. 5-A, s. 35-58, bibliogr.
  p-ISSN: 1897-6271
  Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 16 stycznia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: parki dworskie ; tereny zieleni ; majątki na terenie miasta Poznania ; założenia rezydencjonalno-parkowe ; Poznań
  Angielskie słowa kluczowe: manor parks ; green areas ; manor farms ; manor houses ; Poznań
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  13/24
  Rok: 2016
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Przekształcenia historycznych układów przestrzennych wsi wybranych gmin województwa wielkopolskiego
  Źródło: Stud. Komitetu Przestrz. Zagospod. Kraju PAN. - 2016, no. 167, s. 123-141, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0079-3507
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Obszary wiejskie: wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość, pod redakcją Krystiana Heffnera i Brygidy Klemens, ISBN 978-83-63563-24-0. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 stycznia 2017].
  Angielskie słowa kluczowe: changes of landscape ; cultural heritage ; cultural landscape ; rural areas ; spatial patterns
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  14/24
  Rok: 2016
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Michał Krzyżaniak, Dariusz Świerk, Piotr Urbański
  Tytuł: Rodzinne ogrody działkowe jako element zielonej infrastruktury na terenie aglomeracji poznańskiej
  Źródło: Stud. Miej. - 2016, 22, s. 129-142, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2082-4793
  Polskie słowa kluczowe: ogrody działkowe ; tereny zieleni ; infrastruktura ; ogrody społeczne
  Angielskie słowa kluczowe: allotment gardens ; green areas ; green infrastructure ; public gardens ; urban agriculture
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  15/24
  Rok: 2016
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Outdoor advertising in rural areas attractive for tourism
  Źródło: Stud. Obsz. Wiej. - 2016, t. 43, s. 85-98, il., bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 1642-4689
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 lipca 2017].
  Angielskie słowa kluczowe: outdoor advertising ; landscape protection ; Lednica Landscape Park ; public space ; rural areas
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  16/24
  Rok: 2015
  Autorzy: Michał Uruszczak, Urszula Myga-Piątek, Jacek Pijanowski, Wojciech Przegon, Jerzy Nita, Magdalena Szczepańska, Bogusława Kwoczyńska, Anna Dudzińska, Zbigniew Koziara
  Tytuł: Planowanie krajobrazu a rozwój regionalny : architektura krajobrazu w polityce rozwoju regionalnego w Polsce: monografia
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015. - 171, [1] s. : il., bibliogr. ; 24 cm
  ISBN: 978-83-64758-28-7
  Liczba arkuszy: 12
  Polskie słowa kluczowe: kształtowanie krajobrazu ; architektura krajobrazu ; rozwój regionalny ; regionalizm ; wieś ; wizualizacja krajobrazu
  Angielskie słowa kluczowe: landscape planning ; landscape architecture ; regional development ; regionalism ; village renewal programme ; landscape visualization
  Charakt. formalna: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Praca afiliowana przez UP
  17/24
  Rok: 2015
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Atrakcyjny multisensorycznie krajobraz miasta jako potencjalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna
  Źródło: Stud. Periegetica. - 2015, nr 1 (13), s. 13-25, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1897-9262
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Turystyka i rekreacja w aglomeracjach, redaktor naukowy Joanna Łuczak. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 stycznia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: krajobraz multisensoryczny ; percepcja pozawzrokowa ; przestrzeń miejska ; przestrzeń turystyczno-rekreacyjna
  Angielskie słowa kluczowe: multi-sensory landscape ; non-visual perception ; urban space ; tourism and recreation area
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  18/24
  Rok: 2014
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Michał Krzyżaniak, Dariusz Świerk, Miłosz Walerzak, Piotr Urbański
  Tytuł: Birdwatching as a potential factor in the development of tourism and recreation in the region
  Źródło: Barom. Reg. - 2014, t. 12, nr 4, s. 27-38, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1644-9398
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 marca 2015].
  Polskie słowa kluczowe: turystyka ornitologiczna ; birdwatching ; rozwój regionalny ; badania ankietowe
  Angielskie słowa kluczowe: ornithological tourism ; birdwatching ; regional development ; questionnaire surveys
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  19/24
  Rok: 2014
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
  Tytuł: Przekształcenia krajobrazu kulturowego wybranych wsi strefy podmiejskiej Poznania
  Źródło: Stud. Obsz. Wiej. - 2014, t. 35, s. 45-59, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1642-4689
  Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 września 2015].
  Polskie słowa kluczowe: przekształcenia ; obszary wiejskie ; krajobraz kulturowy ; strefa podmiejska ; układy przestrzenne
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  20/24
  Rok: 2013
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec, Daria Łabędzka, Joanna Micińska
  Tytuł: Non-visual perception of landscape - use of hearing and other senses in the perception of selected spaces in the city of Poznań
  Źródło: Teka Komis. Archit. Urban. Stud. Kraj. - 2013, 9, 2, s. 68-79, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1895-3980
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 września 2015].
  Polskie słowa kluczowe: niewidzialne percepcje ; multisensoryczny krajobraz ; zmysł słuchu ; zmysł węchu ; zmysł dotyku
  Angielskie słowa kluczowe: non-visual perception ; multi-sensory landscape ; senses ; hearing ; the sense of smell ; the sense of touch
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  21/24
  Rok: 2012
  Autorzy: Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Magdalena Szczepańska
  Tytuł: Koncepcja utworzenia ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej: "Oczka wodne w krajobrazie rolniczym"
  Tytuł równoległy: The idea of establishing the natural educational path "Water bodies in the agricultural landscape"
  Źródło: Stud. Periegetica. - 2012, nr 8, s. 113-132, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1897-9262
  Polskie słowa kluczowe: ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza ; oczka wodne ; Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego ; woda ; roślinność litoralna
  Angielskie słowa kluczowe: natural educational path ; water body ; midfield reservoir ; The General Dezydery Chłapowski Landscape Park ; water ; littoral vegetation
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  22/24
  Rok: 2012
  Autorzy: Michał Krzyżaniak, Magdalena Szczepańska, Dariusz Świerk, Dagmara Napierała
  Tytuł: Wartość rekreacyjna i przyrodnicza ogrodu jordanowskiego w Międzyrzeczu
  Tytuł równoległy: Recreational and natural values of the open-air kindergarten in Międzyrzecz
  Źródło: Stud. Periegetica. - 2012, nr 8, s. 89-100, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1897-9262
  Polskie słowa kluczowe: plac zabaw ; ogród jordanowski ; Międzyrzecz ; zieleń
  Angielskie słowa kluczowe: children's playground ; open-air kindergarten ; Międzyrzecz ; greenery
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Praca afiliowana przez UP
  23/24
  Rok: 2009
  Autorzy: Magdalena Szczepańska, Barbara Szpakowska
  Tytuł: Rekreacyjne znaczenie zbiornika maltańskiego i problemy związane z jego użytkowaniem
  Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2009, t. 3, z. 1, art. 50, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_50.pdf
  p-ISSN: 1897-7820
  Uwagi: Dział: Ogrodnictwo
  Polskie słowa kluczowe: rekreacja ; miasto ; Zbiornik Maltański ; kąpielisko ; jakość wody ; metale ciężkie ; biogeny
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  24/24
  Rok: 2007
  Autorzy: Barbara Szpakowska, Bogdan Karlik, Magdalena Szczepańska, Włodzimierz Krzesiński
  Tytuł: Wpływ roślinności wodnej na jakość wód zbiorników rekreacyjnych
  W: Woda w krajobrazie : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Woda w krajobrazie, IX Forum Architektury Krajobrazu, 21-23 września 2006 roku / pod red. Jadwigi Widomskiej-Piesik.
  Adres wydawniczy: Szczecin : [Akademia Rolnicza w Szczecinie], 2007
  Szczegóły: s. 47-54, il., bibliogr., abstr., streszcz.
  Uwagi: Brak ISBN
  Charakt. formalna: PRZ
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP