logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: STEFANIAK KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/16
Rok: 2018
Autorzy: Katarzyna Stefaniak, Magdalena Wróżyńska
Tytuł: On possibilities of using global monitoring in effective prevention of tailings storage facilities failures
Źródło: Environ. Sci. Pollut. Res. - 2018, vol. 25, iss. 6, s. 5280-5297, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0944-1344 e-ISSN: 1614-7499
Uwagi: Dostępna również online [Dostęp: 26 lutego 2018].
Angielskie słowa kluczowe: monitoring of tailings storage facilities ; embankment dams failures ; CPTU ; DMT
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.914
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/16
Rok: 2017
Autorzy: Anna M. Grabiec, Justyna Starzyk, Katarzyna Stefaniak, Jędrzej Wierzbicki, Daniel Zawal
Tytuł: On possibility of improvement of compacted silty soils using biodeposition method
Źródło: Constr. Build. Mater. - 2017, vol. 138, s. 134-140, il., bibliogr.
p-ISSN: 0950-0618
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 kwietnia 2017].
Angielskie słowa kluczowe: silty soil ; biodeposition ; shearing strength ; sporosarcina pasteurii
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 3.485
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/16
Rok: 2017
Autorzy: Katarzyna Stefaniak, Magdalena Wróżyńska, Maciej Kroll
Tytuł: Application of postflotation tailings in hydroengineering structures
Źródło: J. Ecol. Eng. - 2017, vol. 18, iss. 1, s. 113-118, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2299-8993
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 4 stycznia 2017].
Polskie słowa kluczowe: odpady poflotacyjne ; zapory ziemne ; miary zagęszczenia ; parametry uziarnienia
Angielskie słowa kluczowe: postflotation tailings ; earthen dams ; density measures ; grain size parameters
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
4/16
Rok: 2016
Autorzy: J. Wierzbicki, A. Smaga, K. Stefaniak, W. Wołyński
Tytuł: 3D mapping of organic layers by means of CPTU and statistical data analysis
W: Geotechnical and Geophysical Site Characterisation 5 : Proceedings of the Fifth International Conference on Geotechnical and Geo- Physical Site Characterisation (ISSMGE TC-102 - ISC'5), Gold Coast, Queensland, Australia, 5-9 September 2016. vol. 2 / Ed. Barry M. Lehane, Hugo E. Acosta-Martínez, Hugo E. Acosta-Martínez.
Adres wydawniczy: Sydney : Australian Geomechanics Society, 2016
Szczegóły: s. 1481-1486, il., bibliogr., abstr.
ISBN: 978-0-9946261-2-7
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 kwietnia 2017].
Angielskie słowa kluczowe: cluster analysis ; 2D and 3D IDW methods ; CPTU tests
Charakt. formalna: ZRZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
5/16
Rok: 2016
Autorzy: Zbigniew Młynarek, Jędrzej Wierzbicki, Katarzyna Stefaniak
Tytuł: Czynniki wpływające na interpretację sondowań statycznych badań dylatometrycznych w osadach aluwialnych i eolicznych
W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : Monografia Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / Red. prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Urszula Kwaśna.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo-Drukarnia PRODRUK, 2016
Szczegóły: s. 391-406, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-64246-68-5
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: lessy ; aluwia ; grunty przejściowe ; CPTU ; DMT
Angielskie słowa kluczowe: loess ; alluvial deposits ; intermediate deposits ; CPTU ; DMT
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
6/16
Rok: 2015
Autorzy: Robert Radaszewski, Katarzyna Stefaniak
Tytuł: Oedometric tests of cohesive soils testing methods and their results
Źródło: Archit. Civ. Eng. Environ. - 2015, vol. 8, no. 4, s. 53-60, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-0142
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 stycznia 2016].
Polskie słowa kluczowe: test CRS ; Test edometryczny
Angielskie słowa kluczowe: CRS nad IL tests ; Oedometric test ; Oedometric constrained modulus
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 11.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
7/16
Rok: 2015
Autorzy: Maciej Kroll, Katarzyna Stefaniak, Magdalena Walczak
Tytuł: Identyfikacja sprawności funkcjonowania systemu drenażu pierścieniowego
Źródło: Inż. Ekol. - 2015, nr 45, s. 68-74, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-139X e-ISSN: 2392-0629
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 grudnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: drenaż pierścieniowy ; filtracja ; CPTU ; test dyssypacji ; osady poflotacyjne
Angielskie słowa kluczowe: circumferential drainage ; permeability ; CPTU ; dissipation test ; tailings
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
8/16
Rok: 2015
Autorzy: Jędrzej Wierzbicki, Katarzyna Stefaniak, Bartłomiej Boczkowski
Tytuł: Analiza wybranych właściwości geotechnicznych torfu w zależności od jego gatunku i wilgotności
Źródło: Inż. Mor. Geotech. - 2015, R. 36, 3, s. 212-216, il., bibliogr.
p-ISSN: 0867-4299
Polskie słowa kluczowe: torf ; właściwości geotechniczne ; wytrzymałość na ścinanie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
9/16
Rok: 2015
Autorzy: Wojciech Tschuschke, Maciej Kroll, Katarzyna Stefaniak, Ryszard Graf
Tytuł: Ocena stanu pylastych odpadów poflotacyjnych na podstawie wskaźnika konsystencji
Źródło: Inż. Mor. Geotech. - 2015, R. 36, 3, s. 225-229, il., bibliogr.
p-ISSN: 0867-4299
Polskie słowa kluczowe: wskaźnik konsystencji ; odpady poflotacyjne ; stan gruntów
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
10/16
Rok: 2015
Autorzy: Jędrzej Wierzbicki, Katarzyna Stefaniak
Tytuł: Alluvial deposits as a subsoil and material for basic hydro-technical constructions
Źródło: J. Ecol. Eng. - 2015, vol. 16, iss. 5, s. 176-182, il., bibliogr.
p-ISSN: 2299-8993
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 7 grudnia 2015].
Angielskie słowa kluczowe: silty soils ; strength ; deformation ; overconsolidation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
11/16
Rok: 2015
Autorzy: Katarzyna Stefaniak
Tytuł: Assessment of shear strength in silty soils
Źródło: Stud. Geotech. Mech. - 2015, vol. 37, no. 2, s. 51-55, il., bibliogr.
p-ISSN: 0137-6365
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 grudnia 2015].
Angielskie słowa kluczowe: shear strength ; cone factor Nkt ; silty soils
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
12/16
Rok: 2014
Autorzy: Z. Młynarek, K. Stefaniak, J. Wierzbicki
Tytuł: Selected criteria determining alluvial deposits for earthen strcutures
W: Geotechnics of roads and railways : Conference proccedings. volume 2, XV Danube European Conference on Geotechnical Engineering, 9-11 September, 2014 Vienna, Vienna University of Technology / Ed. Heinz Brandl, Dietmar Adam.
Adres wydawniczy: Wien : Oesterreischer Ingenieur und Architekten Verein, 2014
Szczegóły: s. 1123-1128, il., bibliogr.
ISBN: 978-3-902593-01-6
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: grunty aluwialne ; zagęszczenie ; wytrzymałość na ścinanie ; parametry odkształcenia
Angielskie słowa kluczowe: alluvial soils ; compactibility ; shear strength ; deformation parameters
Charakt. formalna: ZRZ
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
13/16
Rok: 2013
Autorzy: Zbigniew Młynarek, Jędrzej Wierzbicki, Katarzyna Stefaniak
Tytuł: Evaluation of deformation parameters of organic subsoil by means of CPTU, DMT, SDMT
Źródło: Archit. Civ. Eng. Environ. - 2013, vol. 6, no. 4, s. 51-58, il., bibliogr.
p-ISSN: 1899-0142
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 stycznia 2016].
Polskie słowa kluczowe: grunty organiczne ; badania in situ ; ściśliwość
Angielskie słowa kluczowe: organic soil ; in situ test ; compressibility
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
14/16
Rok: 2013
Autorzy: Katarzyna Stefaniak
Tytuł: Analysis of overconsolidation effect in alluvial subsoil using CPTU and DMT
W: Proceedings of the 5th International Young Geotechnical Engineers' Conference : 5th iYGEC 2013.
Adres wydawniczy: Amsterdam : IOS Press, 2013
Szczegóły: s. 383-386, il., bibliogr.
ISBN: 978-1-61499-296-7
Liczba arkuszy: 0,76
Polskie słowa kluczowe: grunty aluwialne ; efekt prekonsolidacji ; badania in situ
Angielskie słowa kluczowe: alluvial subsoils ; overconsolidation effect ; in situ tests
Charakt. formalna: ZRZ
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  15/16
  Rok: 2012
  Autorzy: Zbigniew Młynarek, Katarzyna Stefaniak, Jędrzej Wierzbicki
  Tytuł: Geotechnical parameters of alluvial soils from in-situ tests
  Źródło: Arch. Hydro-Eng. Environ. Mech. - 2012, vol. 59, no. 1-2, s. 63-81, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1231-3726
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 stycznia 2016].
  Polskie słowa kluczowe: parametry gruntów pylastych ; wytrzymałość ; odkształcenie ; CPTU ; SDMT
  Angielskie słowa kluczowe: silty soils parameters ; strength ; deformation ; CPTU ; SDMT
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  16/16
  Rok: 2012
  Autorzy: Z. Młynarek, J. Wierzbicki, K. Stefaniak
  Tytuł: Deformation characteristics of overconsolidated subsoil from CPTU and SDMT tests
  W: Geotechnical and Geophysical Site Characterization 4 : Proceedings of the Fourth International Conference on Site Characterization, ISC-4, Porto de Galinhas, Pernambuco, Brasil, 17-21 September 2012. Vol. 1 / Ed. Roberto Quental Coutinho, Paul W . Mayne.
  Adres wydawniczy: Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2012
  Szczegóły: s. 1189-1193, il., bibliogr.
  ISBN: 978-0-415-62136-6
  Angielskie słowa kluczowe: shear modulus ; CPTU ; SDMT
  Charakt. formalna: ZRZ
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP