logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: SPEK-D¬WIGAŁA AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/10
Rok: 2018
Autorzy: Bogusława Waliszewska, Włodzimierz Pr±dzyński, Hanna Waliszewska, Joanna Kluba, Agnieszka Sieradzka, Agnieszka Spek-DĽwigała
Tytuł: Basic chemical composition of selected species of exotic wood
Tytuł równoległy: Podstawowy skład chemiczny wybranych gatunków drewna egzotycznego
¬ródło: Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, For. Wood Technol. - 2018, no. 101, s. 95-99, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1898-5912
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 wrze¶nia 2019].
Angielskie słowa kluczowe: chemical composition ; wenge ; samba ; lapacho
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
2/10
Rok: 2017
Autorzy: Bogusława Waliszewska, Iwona Wiaderek, Hanna Waliszewska, Agnieszka Sieradzka, Agnieszka Spek-DĽwigała
Tytuł: The degree of polymerisation of cellulose of willows growing on Hel Peninsula
Tytuł równoległy: Stopień polimeryzacji celulozy wierzb rosn±cych na Półwyspie Helskim
¬ródło: Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, For. Wood Technol. - 2017, no. 99, s. 194-197, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1898-5912
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 25 wrze¶nia 2019].
Angielskie słowa kluczowe: willows ; Salix acutifolia ; cellulose ; polymerisation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
3/10
Rok: 2013
Autorzy: Bogusława Waliszewska, Kinga Szentner, Włodzimierz Pr±dzyński, Hanna Dukiewicz, Agnieszka Sieradzka, Agnieszka Spek-DĽwigała, Paweł Rutkowski
Tytuł: Variation in selected morphological traits of Cfr. Salix viminalis from different experimental plots
Tytuł równoległy: Zmienno¶ć wybranych cech morfologicznych Cfr. Salix viminalis z różnych poletek do¶wiadczalnych
¬ródło: Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, For. Wood Technol. - 2013, no. 84, s. 269-274, il., bibliogr.
p-ISSN: 1898-5912
Angielskie słowa kluczowe: willow ; share of pith ; share of bark
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
4/10
Rok: 2011
Autorzy: Bogusława Waliszewska, Kinga Szentner, Agnieszka Spek-DĽwigała
Tytuł: Basic chemical composition of selected species of bush willows
Tytuł równoległy: Podstawowy skład chemiczny wybranych gatunków wierzb krzewiastych
¬ródło: Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, For. Wood Technol. - 2011, no. 76, s. 160-163, il., bibliogr.
p-ISSN: 1898-5912
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 2 sierpnia 2016].
Angielskie słowa kluczowe: cellulose ; lignin ; holocellulose
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
5/10
Rok: 2011
Autorzy: Mieczysław Grzelak, Bogusława Waliszewska, Agnieszka Sieradzka, Agnieszka Spek-DĽwigała
Tytuł: Ekologiczne zbiorowiska ł±kowe z udziałem gatunków z rodziny turzyc (Carex)
Tytuł równoległy: Ecological meadow communities with participation of species from sedge (Carex) family
¬ródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2011, vol. 56, 3, s. 122-126, bibliogr.
p-ISSN: 1642-686X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 stycznia 2014].
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
6/10
Rok: 2010
Autorzy: Bogusława Waliszewska, Włodzimierz Pr±dzyński, Tamara Chadzinikolau, Agnieszka Spek-DĽwigała
Tytuł: Changes in wood basic chemical composition in Salix viminalis in a model experiment
Tytuł równoległy: Zmiany w podstawowym skadzie chemicznym drewna sadzonek Salix viminalis w modelowym dowiadczeniu
¬ródło: Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, For. Wood Technol. - 2010, no. 72, s. 395-400, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1898-5912
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 czerwca 2018].
Polskie słowa kluczowe: wapń ; magnez ; hydroponika ; metale ciężkie ; celuloza ; lignina
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
7/10
Rok: 2010
Autorzy: Mieczysław Grzelak, Bogusława Waliszewska, Agnieszka Spek-DĽwigała
Tytuł: Warto¶ć energetyczna peletu z ł±k nadnoteckich ekstensywnie użytkowanych
Tytuł równoległy: Energy value of pellets from the extensively utilized Noteć River meadows
¬ródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2010, t. 4, z. 1, art. 11, bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_4_11.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Rolnictwo.
Polskie słowa kluczowe: biomasa ; warto¶ć energetyczna ; ł±ki ekstensywne ; pelet z traw ; ciepło spalania
Angielskie słowa kluczowe: biomass ; heat of combustion ; ergetic value ; extensive meadows ; material from grasses
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
8/10
Rok: 2009
Autorzy: Grzegorz Cofta, Bogusława Waliszewska, Magdalena Zborowska, Agnieszka Spek-DĽwigała
Tytuł: Rapid determination of IPBC as the preservative in impregnated wood using gas chromatography-mass spectrometry/ headspaces solid-phase microextraction
Tytuł równoległy: Szybkie oznaczanie IPBC w drewnie zaimpregnowanym za pomoc± mikroekstrakcji do fazy stałej - chromatografu gazowego sprzęgniętego ze spektrometrem masowym
¬ródło: Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, For. Wood Technol. - 2009, no. 68, s. 82-86, il., bibiogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1898-5912
Angielskie słowa kluczowe: wood impregnation ; gas chromatography/mass spectrometry ; microextraction ; IPBC
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
9/10
Rok: 2006
Autorzy: Agnieszka Spek-DĽwigała, Włodzimierz Pr±dzyński
Tytuł: Wpływ warunków przechowywania na zmianę barwy okleiny i drewna sosnowego
¬ródło: Rocz. AR Pozn., Technol. Drew. - 2006/2007, 42 (384), s. 31-41, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-4034
Polskie słowa kluczowe: przechowywanie ; drewno sosnowe ; okleina sosnowa ; zmiany barwy ; warunki przechowywania
Angielskie słowa kluczowe: pine veneer ; pine wood ; colour ; lightness coefficient ; storage conditions
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
10/10
Rok: 2004
Autorzy: Magdalena Zborowska, Agnieszka Spek-DĽwigała, Bogusława Waliszewska, Włodzimierz Pr±dzyński
Tytuł: Ocena stopnia degradacji drewnianych obiektów archeologicznych z najcenniejszych znalezisk wielkopolskich
¬ródło: Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. - 2004, 3 (2), s. 139-151, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1644-0722
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 23 sierpnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: drewno archeologiczne ; degradacja ; metale ciężkie ; lignina
Angielskie słowa kluczowe: archeological wood ; debradaction of wood ; heavy metals ; lignin
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP