logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: RASZEJA ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/38
Rok: 2019
Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Elżbieta Raszeja, Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
Tytuł: Land cover changes in Natura 2000 areas located in suburban zones: : Planning problems in the context of environmental protection
Źródło: Pol. J. Environ. Stud. - 2019, vol. 28, no. 2, s. 587-595, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-1485 e-ISSN: 2083-5906
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 listopada 2019].
Polskie słowa kluczowe: użytkowanie terenu ; Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 ; strefa podmiejska ; ochrona środowiska ; planowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: land use ; Natura 2000 ; suburban zone ; environment protection ; spatial planning
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.186
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/38
Rok: 2018
Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Elżbieta Raszeja
Tytuł: Useful wasteland - the potential of undeveloped land in modification of urban green infrastructure based on the city of Poznań
Źródło: Miscellan. Geogr. - 2018, vol. 22, iss. 4, s. 225-230, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0867-6046 e-ISSN: 2084-6118
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 stycznia 2019].
Polskie słowa kluczowe: ogrody społeczne ; tereny zieleni
Angielskie słowa kluczowe: urban barren land ; community gardens ; open space ; system of green areas ; green spaces ; Poznań
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/38
Rok: 2017
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Agnieszka Wilkaniec, Magdalena Szczepańska
Tytuł: Managemant of landscape resources as an element of development of communes in the Poznań agglomeration-declarativeness of assumptions vs realities of spatial policy
Tytuł równoległy: Gospodarowanie zasobami krajobrazowymi jako element rozwoju gmin aglomeracji poznańskiej - deklaratywność założeń i realia polityki przestrzennej
Źródło: Przestrz. Forma. - 2017, nr 29, s. 135-152, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1895-3247 e-ISSN: 2391-7725
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: aglomeracja poznańska ; planowanie przestrzenne ; polityka krajobrazowa ; rozwój zrównoważony
Angielskie słowa kluczowe: landscape policy ; Poznań agglomeration ; spatial planning ; sustainable development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
4/38
Rok: 2017
Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Elżbieta Raszeja, Magdalena Szczepańska
Tytuł: Wykorzystanie zasobów krajobrazowych w polityce przestrzennej gmin na obszarze aglomeracji poznańskiej - między strategią a praktyką
Źródło: Stud. Obsz. Wiej. - 2017, t. 45, s. 105-123, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1642-4689
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: zasoby przestrzenne ; walory przyrodnicze ; krajobraz kulturowy ; gminy miejskie ; aglomeracja poznańska
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
5/38
Rok: 2016
Autorzy: Gabriela Klause, Elżbieta Raszeja, Paweł Szumigała
Tytuł: Wartość krajobrazu miejskiego - zagrożona, kreowana, utracona i ożywiana. Poznańskie doświadczenia
Źródło: Przestrz. Forma. - 2016, nr 26, s. 115-132, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1895-3247 e-ISSN: 2391-7725
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 marca 2017].
Polskie słowa kluczowe: krajobraz miejski ; Poznań ; projektowanie krajobrazu ; rewitalizacja ; wartość krajobrazu
Angielskie słowa kluczowe: urban landscape ; Poznań ; landscape design ; renewal ; landscape value
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
6/38
Rok: 2016
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Daniel Mikulski
Tytuł: Zintegrowana ocena społecznej wartości krajobrazu na obszarze ziemi średzkiej
Źródło: Przestrz. Forma. - 2016, nr 26, s. 145-162, il., bibliogr.
p-ISSN: 1895-3247 e-ISSN: 2391-7725
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 stycznia 2017].
Polskie słowa kluczowe: pamięć historyczna ; świadomość społeczna ; tożsamość ; wartość krajobrazu ; ziemia średzka
Angielskie słowa kluczowe: historical remembrance ; identity ; landscape value ; social awareness ; the Środa Wielkopolska region
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/38
Rok: 2016
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Agnieszka Skóra
Tytuł: Relacje między ekspozycją a tłem krajobrazowym w muzeach na wolnym powietrzu na przykładzie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego
Źródło: Topiarius. Stud. Krajobr. - 2016, T. 1, s. 131-148, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2449-9595 e-ISSN: 2543-926X
Uwagi: Wydanie monograficzne, Krajobraz Polski. Cudze chwalicie. Ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu. ISBN 978-83-63359-18-8; Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 lipca 2017].
Polskie słowa kluczowe: muzeum na wolnym powietrzu ; ekspozycje ; tło krajobrazowe ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Angielskie słowa kluczowe: open-air museums ; exhibition ; landscape background ; Museum of the First Piastas at Lednica
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
8/38
Rok: 2016
Autorzy: Daniel Mikulski, Elżbieta Raszeja, Gabriela Klause
Tytuł: Ze studiów nad tożsamością miejsca : Problem kontynuacji formy dworu w krajobrazie wielkopolskiej wsi na obszarze ziemi średzkiej
Źródło: Topiarius. Stud. Krajobr. - 2016, T. 1, s. 97-114, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2449-9595 e-ISSN: 2543-926X
Uwagi: Wydanie monograficzne, Krajobraz Polski. Cudze chwalicie. Ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu. ISBN 978-83-63359-18-8; Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 lipca 2017].
Polskie słowa kluczowe: tożsamość ; krajobraz wiejski ; dwór ; styl dworkowy ; ziemia średzka
Angielskie słowa kluczowe: identity ; rural landscape ; manpor ; manorial style ; Środa Land
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
9/38
Rok: 2015
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Anna Gałecka-Drozda
Tytuł: Współczesna interpretacja idei poznańskiego systemu zieleni miejskiej w kontekście strategii miasta zrównoważonego
Źródło: Stud. Miej. - 2015, 19, s. 75-86, il., bibliogr.
p-ISSN: 2082-4793
Angielskie słowa kluczowe: wedge-ring green system ; green infrastructure ; urban structure ; sustainable city ; Poznań
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
10/38
Rok: 2014
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Dziedzictwo Augusta Cieszkowskiego zapisane w krajobrazie Wierzenicy
W: Nie tylko Wierzenica : O Auguście Cieszkowskim w dwusetną rocznicę urodzin / Pod. red. Józefa Banaszaka.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2014
Szczegóły: s. 75-127, il.
ISBN: 978-83-7160-766-0
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL, 0
Praca afiliowana przez UP
11/38
Rok: 2013
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Gabriela Klause
Tytuł: Krajobrazy historyczne - potencjał czy problem? : Dylematy planistyczne na przykładzie krajobrazu "olęderskiego" w rejonie Nowego Tomyśla w Wielkopolsce
W: Planowanie krajobrazu : Wybrane zagadnienia / Red. nauk. Elżbieta Przesmycka.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2013
Szczegóły: s. 20-38, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7259-217-0
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL, 0
Praca afiliowana przez UP
12/38
Rok: 2013
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2013. - 242 s. : il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7160-699-1
Liczba arkuszy: 15,2
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL, 0
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
13/38
Rok: 2013
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Landscape identification and interpretation as a basis for proper rural planning - between theory and practice
Źródło: Quad. Careggi. - 2013, 2 (1/2013), s. 25-35, il., bibliogr.
p-ISSN: 2281-3195
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 lipca 2015].
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
14/38
Rok: 2011
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Anna Gałecka
Tytuł: Nowe podejście do ochrony krajobrazu kulturowego - budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o czytelną narrację krajobrazową
Źródło: Archit. Kraj. - 2011, nr 2 (31), s. 16-23, il.
p-ISSN: 1641-5159
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 lipca 2014].
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
15/38
Rok: 2010
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Struktura krajobrazu rolniczego w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
Źródło: Acta Sci. Pol., Adm. Locorum. - 2010, 9 (1), s. 97-110, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0749
Polskie słowa kluczowe: Wielkopolska ; parki krajobrazowe ; Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego ; krajobraz rolniczy ; struktura krajobrazu ; zadrzewienia śródpolne ; percepcja ; kształtowanie krajobrazu
Angielskie słowa kluczowe: agricultural landscape ; landscape structure ; landscape parks ; inter-field tree plantings ; landscape perception ; landscape planning ; The General Dezydery Chłapowski Landscape Park
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
16/38
Rok: 2010
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Ewa de Mezer
Tytuł: Krajobraz sakralny związany z ciekami wodnymi, na przykładzie "Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka"
Źródło: Archit. Kraj. - 2010, nr 1 (26), s. 25-33, il.
p-ISSN: 1641-5159
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 lipca 2014].
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
17/38
Rok: 2010
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Anna Gałecka
Tytuł: Zieleń jako element wizerunku Poznania - między ochroną historycznej struktury a kreacją współczesnej przestrzeni miejskiej
W: Festiwal architektury krajobrazu : Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tożsamość Krajobrazu Miasta", 21-23 maja 2010, Szczecin, Klub 13 Muz.
Adres wydawniczy: Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2010
Szczegóły: s. 37
Polskie słowa kluczowe: Poznań ; zieleń miejska ; kliny zieleni ; historyczna struktura urbanistyczna
Angielskie słowa kluczowe: Poznań ; city greenery ; green wedges ; historic urban structure
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG
Praca afiliowana przez UP
18/38
Rok: 2010
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Agnieszka Wilkaniec, Ewa de Mezer
Tytuł: Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010. - 95 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
Seria: Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, nr 3
ISBN: 978-83-62662-31-9
Polskie słowa kluczowe: krajobraz kulturowy ; dziedzictwo kulturowe ; aglomeracja poznańska
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
19/38
Rok: 2010
Autorzy: Wojciech Bonenberg, Benicjusz Głębocki, Roman Jaszczak, Ewa Kacprzak, Andrzej Mizgajski, Elżbieta Raszeja, Michał Beim, Wojciech Grabowski, Hubert Igliński, Andrzej Krych, Jeremi Rychlewski, Maciej Szymczak, Paweł Churski, Wanda Gaczek, Robert Romanowski, Marek Urbaniak, Artur Bajerski, Urszula Kaczmarek, Przemysław Kaliszewski, Wojciech Kisiała, Jan Mazurczak, Paweł Motek, Piotr Zmyślony, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Kaczmarek, Monika Matusiak, Łukasz Mikuła, Jacek Nowak, Michał Wójcicki
Tytuł: Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej - Metropolia Poznań 2020 / Zespól red. Tomasz Kaczmarek, Łukasz Mikuła, Jacek Nowak
Adres wydawniczy: Poznań : Centrum Badań Metropolitalnych UAM, 2010. - 107 s. : il., bibliogr. ; 30 cm
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
20/38
Rok: 2010
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Ewa de Mezer
Tytuł: Kształtowanie polityki krajobrazowej na przykładzie aglomeracji poznańskiej
W: Przedmiot architektury krajobrazu / Red. nauk. Barbara Szulczewska, Marek Szumański.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo "Wieś Jutra", 2010
Seria: Horyzonty Architektury Krajobrazu
Szczegóły: s. 27-34, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-89503-85-5
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
21/38
Rok: 2009
Autorzy: E. Raszeja
Tytuł: Krajobraz kulturowy - relikt przeszłości czy żywe dziedzictwo? Wnioski z badań na terenie wsi Sławsko i Wrześnica [*]
W: Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. Tom 9, Krajobrazy okolic Sławna / Red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka.
Adres wydawniczy: Sławno : Fundacja "Dziedzictwo", 2009
ISBN: 978-83-7591-101-5
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
22/38
Rok: 2009
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Krajobraz wiejski - wartość czy towar? Problemy promocji, komodyfikacji i autentyczności w projektowaniu zagospodarowania rekreacyjnego
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2009, t. 3, z. 1, art. 36, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_36.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Ogrodnictwo
Polskie słowa kluczowe: krajobraz wiejski ; rekreacja ; komodyfikacja ; wiejska idylla
Angielskie słowa kluczowe: rural landscape ; recreation ; commodification ; rural idyll
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
23/38
Rok: 2009
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Natalia Wolska
Tytuł: Rozwój rekreacji z wykorzystaniem istniejących zasobów kulturowych w małych jednostkach osadniczych Wielkopolski
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2009, t. 3, z. 1, art. 35, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_3_35.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Ogrodnictwo
Polskie słowa kluczowe: krajobraz kulturowy ; turystyka kulturowa ; wieś Owińska ; rewitalizacja ; Cysterski Park Kulturowy
Angielskie słowa kluczowe: cultural landscape ; cultural touristic ; Cistercian ; Owińska
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
24/38
Rok: 2008
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Ochrona krajobrazu kulturowego w teorii i praktyce gospodarowania przestrzenią
W: Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce / Red. nauk. Kazimierz Zimniewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Szczegóły: s. 49-67, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-208-1742-3
Polskie słowa kluczowe: krajobraz kulturowy ; ochrona krajobrazu ; planowanie przestrzenne ; świadomość społeczna
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
25/38
Rok: 2008
Autorzy: Piotr Urbański, Barbara Szpakowska, Elżbieta Raszeja
Tytuł: Walory rekreacyjne zieleni Poznania
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2008, t. 2, z. 4, art. 27, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_2_27.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Ogrodnictwo
Polskie słowa kluczowe: miasta ; Poznań ; zieleń miejska ; walory rekreacyjne ; walory turystyczne ; wypoczynek
Angielskie słowa kluczowe: Poznań ; green area ; recreation ; tourism ; rest
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
26/38
Rok: 2008
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Bariery w zarządzaniu krajobrazem kulturowym na obszarach chronionych Wielkopolski
W: Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych : Streszczenia konferencji międzynarodowej, Niepołomice, Polska 8 - 10 maja 2008 / Red. Jacek Konopacki, Anna Skrzyńska.
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, 2008
Szczegóły: s. 114-116
ISBN: 978-83-922610-7-0
Polskie słowa kluczowe: Wielkopolska ; obszary chronione ; krajobraz kulturowy ; zarządzanie krajobrazem
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
27/38
Rok: 2008
Autorzy: Elżbieta Raszeja, Piotr Urbański, Agnieszka Wilkaniec
Tytuł: Wielkopolskie wzorce kształtowania krajobrazu - od idei do praktyki
W: Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych : Streszczenia konferencji międzynarodowej, Niepołomice, Polska 8 - 10 maja 2008 / Red. Jacek Konopacki, Anna Skrzyńska.
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, 2008
Szczegóły: s. 161
ISBN: 978-83-922610-7-0
Polskie słowa kluczowe: Wielkopolska ; kształtowanie krajobrazu
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
28/38
Rok: 2008
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Bariery w zarządzaniu krajobrazem kulturowym na obszarach chronionych Wielkopolski
W: Zarządzanie krajobrazem kulturowym / Red. nauk. tomu Urszula Myga-Piątek, Krystyna Pawłowska.
Adres wydawniczy: Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2008
Seria: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, ISSN 1896-1460 ; nr 10
Szczegóły: s. 358-367, bibliogr.
ISBN: 978-83-61695-02-8
Uwagi: Publikacja dostępna również online ze strony domowej Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG [Dostęp: 23 marca 2010]
Polskie słowa kluczowe: Wielkopolska ; obszary chronione ; krajobraz kulturowy ; zarządzanie krajobrazem ; strategia ochrony
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
29/38
Rok: 2007
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Interpretacja krajobrazu wiejskiego - między teorią a praktyką
Źródło: Czas. Tech. A., Archit. - 2007, z. 5-A, s. 75-77
p-ISSN: 1897-6271
Uwagi: Międzynarodowy Kongres Polskich Architektów Krajobrazu: Sztuka ochrony i kształtowania środowiska, Twórczość - Nauka - Dydaktyka, Kraków, 20-22 września 2007. - Publikacja dostępna również on-line w ramach Biblioteki Cyfrowej Politechniki Krakowskiej [Dostęp: 27 maja 2010].
Polskie słowa kluczowe: krajobraz wiejski ; percepcja ; interpretacja krajobrazu
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
30/38
Rok: 2007
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Zachowanie i ochrona walorów dziedzictwa kulturowego wsi
W: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju / pod red. Janusza Nowackiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2007
Szczegóły: s. 85-93, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7160-460-7
Polskie słowa kluczowe: wieś ; dziedzictwo kulturowe ; krajobraz kulturowy ; ochrona dziedzictwa kulturowego
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
31/38
Rok: 2006
Autorzy: E. Raszeja
Tytuł: Identyfikacja oraz ocena zasobów i cech krajobrazu kulturowego w projektach odnowy wsi - doświadczenia badawcze i dydaktyczne
W: Odnowa polskiej wsi / Red. nauk. Witold Czarnecki, Danuta Korolczuk.
Adres wydawniczy: Białystok : Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 2006
Szczegóły: s. 146-150, il., bibliogr.
ISBN: 83-60200-14-9
Polskie słowa kluczowe: wieś ; odnowa wsi ; krajobraz wiejski ; ochrona krajobrazu ; krajobraz kulturowy
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
32/38
Rok: 2006
Autorzy: E. Raszeja, G. Klause
Tytuł: Zagroda olęderska w Nowej Borui jako element krajobrazu kulturowego i zabytek do renowacji [*]
W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. t. 2 / Red. nauk. Tadeusz Biliński.
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006
Szczegóły: s. 385-396
ISBN: 83-7481-013-0
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
33/38
Rok: 2006
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Quo vadis civita - a rus. Przestrzenno-krajobrazowe aspekty procesów suburbanizacji w obszarze metropolitalnym Poznania
Źródło: Zesz. Nauk. Politech. Pozn., Archit. Urban. - 2006, z. 6, s. 49-56, il., bibliogr.
p-ISSN: 1507-6407
Polskie słowa kluczowe: planowanie przestrzenne ; krajobraz ; aglomeracja miejska ; kształtowanie krajobrazu ; Poznań ; okolice Poznania
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
34/38
Rok: 2005
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Tożsamość, trwałość, rozwój. Ochrona krajobrazu kulturowego w projektach odnowy wsi [*]
Źródło: Archit. Kraj. - 2005, nr 1/2, s. 41-50
p-ISSN: 1641-5159
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
35/38
Rok: 2005
Autorzy: E. Raszeja, A. Badach
Tytuł: Tożsamość kulturowa jako czynnik rozwoju regionalnego [*]
W: Europa - Region - Turystyka : Specyfika przestrzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój : Międzynarodowa Konferencja Naukowa : materiały, Białowieża, 20-22 maja 2004.
Adres wydawniczy: Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2005
Szczegóły: s. 151-161
ISBN: 83-88771-59-0
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
36/38
Rok: 2005
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: W poszukiwaniu ładu i autentyczności. Refleksje na temat kształtowania krajobrazu i architektury polskiej wsi
W: Polska wieś 2025 : Wizja rozwoju / Pod red. Jerzego Wilkina.
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundusz Współpracy, 2005
Szczegóły: s. 191-197
ISBN: 83-89793-95-4
Polskie słowa kluczowe: wieś ; krajobraz kulturowy ; kształtowanie krajobrazu ; architektura ; Polska
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
37/38
Rok: 2004
Autorzy: Elżbieta Raszeja
Tytuł: Krajobraz kulturowy wsi Staniewice i Nosalin
W: Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej. Tom 3, Gmina Postomino / Red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka.
Adres wydawniczy: Sławno : Fundacja "Dziedzictwo", 2004
Szczegóły: s. 233-249, il., bibliogr.
ISBN: 83-919236-3-0
Uwagi: Publikacja dostępna również w Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej [dostęp: 18 lutego 2010].
Polskie słowa kluczowe: wieś Staniewice ; wieś Nosalin ; krajobraz kulturowy
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
38/38
Rok: 2004
Autorzy: E. Raszeja
Tytuł: Dziedzictwo kulturowe - kłopotliwy spadek czy źródło dobrobytu wsi? [*]
W: Jak uczynić wieś dobrym miejscem do życia? : Cykl artykułów prezentujących różne aspekty życia wsi.
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Stowarzyszenie Rozwoju regionalnego Partner, 2004
Szczegóły: s. 35-44, il.
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP