logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: OLISKIEWICZ-KRZYWICKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/18
Rok: 2019
Autorzy: Natalia Walczak, Mateusz Hämmerling, Paweł Zawadzki, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Tomasz Dąbrowski
Tytuł: Study of the outflow conditions of the weir Skoki on the Paklica River
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2019, t. 21, no. 2, s. 1489-1504, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 grudnia 2019].
Polskie słowa kluczowe: przelew o szerokiej koronie ; prędkości ; współczynnik wydatku
Angielskie słowa kluczowe: broad-crested rectangular weir ; velocity ; flow rate coeficient
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.563
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
2/18
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Stachowski, Karolina Kraczkowska, Daniel Liberacki, Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Tytuł: Water reservoirs as an element of shaping water resources of post-mining areas
Źródło: J. Ecol. Eng. - 2018, vol. 19, iss. 4, s. 217-225, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2299-8993
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 listopada 2018].
Polskie słowa kluczowe: rekultywacja wody ; kształtowanie krajobrazu ; zbiorniki pogórnicze ; zarządzanie wodą
Angielskie słowa kluczowe: water reclamation ; landscape shaping ; post-mining reservoirs ; water management
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/18
Rok: 2018
Autorzy: Paweł Zawadzki, Sebastian Kujawiak, Natalia Walczak, Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Tytuł: Investigation of a slotted separator for hydromechanical installation of sludge removal from a Water Reservoir
Tytuł równoległy: Badania separatora szczelinowego instalacji hydromechanicznego usuwania osadów ze zbiornika wodnego
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2018, t. 20, s. 464-480, il., bibliogr., streszcz.,abstr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 listopada 2018].
Polskie słowa kluczowe: zbiorniki wodne ; sedymentacja ; odmulanie ; zasysanie osadów ; separator szczelinowy
Angielskie słowa kluczowe: water reservoir ; sedimentation ; desilting ; sediment hydrosuction ; slotted separator
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.899
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
4/18
Rok: 2018
Autorzy: Mateusz Hämmerling, Natalia Walczak, Tomasz Kałuża, Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Tytuł: Operational problems of selected elements of the Dobrzyca barrage on the Głomia River
Tytuł równoległy: Problemy eksploatacyjne wybranych elementów stopnia wodnego Dobrzyca na rzece Głomii
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2018, t. 20, s. 163-183, il., bibliogr., streszcz.,abstr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 listopada 2018].
Polskie słowa kluczowe: stopień wodny Dobrzyca ; problemy eksploatacji ; budowla piętrząca ; przepławka komorowa ; ocena ; konstrukcje hydrotechniczne
Angielskie słowa kluczowe: the Dobrzyca barrage ; operational problems ; impoundment structure ; pool fish pass ; hydrotechnical structure assessment
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.899
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
5/18
Rok: 2017
Autorzy: Piotr Stachowski, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Karolina Kraczkowska
Tytuł: Koszty prac konserwacyjnych cieków powiatu poznańskiego
Źródło: Inż. Ekol. - 2017, vol. 18, nr 6, s. 23-29, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2081-139X e-ISSN: 2392-0629
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 kwietnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: melioracje wodne ; utrzymanie wód ; koszty utrzymania ; koszty jednostkowe
Angielskie słowa kluczowe: land reclamation ; maintenance of water ; regulated riverbed ; maintenance costs ; unit costs
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
6/18
Rok: 2017
Autorzy: Piotr Stachowski, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Rafał Pasela
Tytuł: Miejski staw jako odbiornik ścieków opadowych
Źródło: Inż. Ekol. - 2017, vol. 18, nr 1, s. 41-54, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2081-139X e-ISSN: 2392-0629
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 maja 2017].
Polskie słowa kluczowe: zlewnia zurbanizowana ; stawy wodne ; wody opadowe ; retencja ; infiltracja
Angielskie słowa kluczowe: urban catchment ; pond ; rain water ; retention ; infiltration
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/18
Rok: 2017
Autorzy: Anna Zbierska, Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Tytuł: Stan i potrzeby inwestycyjne wielkopolskich gmin w zakresie gospodarki ściekowej w latach 1999-2015
Źródło: Inż. Ekol. - 2017, vol. 18, nr 5, s. 27-35, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2081-139X e-ISSN: 2392-0629
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 22 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: ścieki ; gospodarka ściekowa ; inwestycje komunalne ; Wielkopolska ; gminy ; Ramowa Dyrektywa Wodna ; kanalizacje
Angielskie słowa kluczowe: wastewater management ; water pollution ; municipality ; Wielkopolska ; sewage system
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
8/18
Rok: 2017
Autorzy: Michał Fiedler, Magdalena Antkowiak, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Anna Zbierska
Tytuł: Model for the volume -area-deoth relations of midfield ponds using LIDAR
Źródło: J. Ecol. Eng. - 2017, vol. 18, iss. 6, s. 36-42, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2299-8993
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 22 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: LIDAR ; staw środkowy ; DEM
Angielskie słowa kluczowe: midfield pond ; LIDAR ; DEM
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
9/18
Rok: 2017
Autorzy: Piotr Stachowski, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Karolina Kraczkowska
Tytuł: Koszty prac melioracyjnych w powiecie poznańskim
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/3, s. 395-405, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 kwietnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: melioracje wodne ; utrzymanie wód ; koszty utrzymania
Angielskie słowa kluczowe: land reclamation ; maintenance of water ; regulated riverbed ; maintenance costs
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
10/18
Rok: 2016
Autorzy: Piotr Stachowski, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Jerzy Mirosław Kupiec
Tytuł: Naturalne uwarunkowania stanu wód jezior w rejonie Kopalni Węgla Brunatnego "Konin"
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2016, t. 18, nr 1, s. 642-669, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 października 2016].
Polskie słowa kluczowe: zanik wody powierzchniowej ; jeziora ; czynniki naturalne ; antropopresja ; Powidzki Park Krajobrazowy
Angielskie słowa kluczowe: lake disappearance ; natural factors ; anthropopressure ; Powidz Landscape Park
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.705
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
11/18
Rok: 2015
Autorzy: Jerzy Mirosław Kupiec, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Piotr Stachowski
Tytuł: Ocena wybranych elementów gospodarki wodno-ściekowej i obciążenia użytków rolnych makroelementami ze ścieków bytowych w wybranych gospodarstwach Wielkopolski
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2015, t. 17, s. 1017-1033, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 listopada 2015].
Polskie słowa kluczowe: ścieki bytowo-gospodarcze ; zagospodarowanie ścieków ; biogeny ; zagospodarowanie rolnicze
Angielskie słowa kluczowe: domestic and production sewage ; agricultural sewage management ; nutrients in the wastewater
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.808
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
12/18
Rok: 2014
Autorzy: Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Piotr Stachowski
Tytuł: Zmiany rzeźby terenu obszaru pogórniczego
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2014, t. 16, cz. 1, s. 562-579, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 28 maja 2015].
Polskie słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe ; zwałowiska pogórnicze ; osiadanie gruntu zwałowego
Angielskie słowa kluczowe: opencast mining ; post mining dumping ; settlement of dump soil
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.442
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
13/18
Rok: 2013
Autorzy: Piotr Stachowski, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Paweł Kozaczyk
Tytuł: Ocena warunków meteorologicznych na terenach pogórniczych Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2013, t. 15, cz. 2, s. 1834-1861, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 kwietnia 2014].
Polskie słowa kluczowe: warunki meteorologiczne ; tereny pogórnicze
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.806
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
14/18
Rok: 2012
Autorzy: Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Tytuł: Zwartość obszaru i rozwój granic typowych wsi do końca XVIII wieku w świetle mierników liczbowych
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2012, t. 6, z. 2, art. 38, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/tom6/zeszyt2/art_38.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska.
Polskie słowa kluczowe: wieś ; kształty wsi ; wskaźniki i współczynniki kształtu
Angielskie słowa kluczowe: villages ; shapes of villages ; shape indicators and coefficients
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
15/18
Rok: 2012
Autorzy: Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Tytuł: Spory graniczne w XVIII wieku i ich wpływ na zmiany kształtu granic
Źródło: Prz. Geod. - 2012, R. 84, nr 3, s. 8-14, il., bibliogr.
p-ISSN: 0033-2127
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
16/18
Rok: 2012
Autorzy: Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Tytuł: Mapy gruntowe z XIX wieku jako źródło nazw obiektów fizjograficznych (na przykładzie wybranych wsi z terenu Wielkopolski)
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2012, t. 14, s. 551-562, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 lipca 2014].
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.068
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
17/18
Rok: 2004
Autorzy: Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Tytuł: Kształtowanie granic wsi do końca XVIII w. na wybranych terenach Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego
W: Geodezja - jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce : XX Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych, Warszawa, 23-24 września 2004.
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Geodetów Polskich, 2004
Szczegóły: s. 223-233
ISBN: 83-909379-7-2
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
18/18
Rok: 2003
Autorzy: Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Tytuł: Ksztaltowanie granic wsi w wyniku kolonizacji olęderskiej na terenie Wielkopolski
Źródło: Prz. Geod. - 2003, R. 75, nr 6, s. 15-20, il., bibliogr.
p-ISSN: 0033-2127
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP