logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: MURAT-BŁAŻEJEWSKA SADŻIDE
Liczba odnalezionych rekordów: 88Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/88
Rok: 2018
Autorzy: Ewelina Janicka, Jolanta Kanclerz, Julita Jany, Anna Adamska, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Assessment of water quality and nutrient balance of a small lake in urban landscape -case study of Rusałka lake in the Wielkopolskie Lakeland
Tytuł równoległy: Ocena jakości wody i bilansu biogenów małego jeziora w krajobrazie miejskim - analiza jeziora Rusałka na Pojezierzu Wielkopolskim
Źródło: Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Land Reclam. - 2018, no. 50 (3), s. 229-239, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1898-8857 e-ISSN: 2081-9617
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 lutego 2019].
Polskie słowa kluczowe: Jezioro Rusałka ; jakość wody ; bilans biogenów ; degradacja ; eutrofizacja
Angielskie słowa kluczowe: Rusałka Lake ; water quality ; nutrient balance ; degradation ; eutrophication
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/88
Rok: 2018
Autorzy: Ryszard Błażejewski, Jakub Nieć, Sadżide Murat-Błażejewska, Paweł Zawadzki
Tytuł: Comparison of infiltration models with regard to design of rectangular infiltration trenches
Źródło: Hydrol. Sci. J.-J. Sci. Hydrol. - 2018, vol. 63, iss. 11, s. 1707-1716, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0262-6667 e-ISSN: 2150-3435
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 20 grudnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: rów infiltracyjny ; zagospodarowanie wód opadowych ; zbiornik wodny ; wody opadowe
Angielskie słowa kluczowe: infiltration trench ; Hydrus ; stormwater management ; soakaway ; stormwater
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.180
Punktacja MNiSW: 30.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/88
Rok: 2018
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Ewelina Janicka, Anna Adamska
Tytuł: Environmental flows of lowland rivers with disturbed hydrological regime on the example of Mała Wełna River
Tytuł równoległy: Przepływy środowiskowe rzeki nizinnej o zaburzonym reżimie hydrologicznym na przykładzie Malej Wełny
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2018, t. 20, s. 873-886, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 listopada 2018].
Polskie słowa kluczowe: rzeka nizinna ; stan wód ; stan ekologiczny wód ; przepływy środowiskowe
Angielskie słowa kluczowe: lowland river ; ecological water status ; environmental flows
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.899
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
4/88
Rok: 2017
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Ewelina Janicka, Anna Adamska
Tytuł: Wpływ zbiornika retencyjnego Radzyny na zmiany reżimu hydrologicznego rzeki Sama
Źródło: Inż. Ekol. - 2017, vol. 18, nr 1, s. 43-48, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2081-139X e-ISSN: 2392-0629
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 30 maja 2017].
Polskie słowa kluczowe: przepływy charakterystyczne ; zbiorniki retencyjne ; zmienność przepływów
Angielskie słowa kluczowe: flow characteristics ; reservoir ; flow variability
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
5/88
Rok: 2017
Autorzy: Rafał Wróżyński, Krzysztof Pyszny, Mariusz Sojka, Czesław Przybyła, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Ground volume assessment using 'Structure from Motion' photogrammetry with a smartphone and a compact camera
Źródło: Open Geosci. - 2017, vol. 9, iss. 1, s. 281-294, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2391-5447
Angielskie słowa kluczowe: smartphone ; compact camera ; Structure from Motion ; VisualSFM ; CloudCompare ; volume assessment
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.696
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
6/88
Rok: 2016
Autorzy: Paweł Zawadzki, Sadżide Murat-Błażejewska, Ryszard Błażejewski
Tytuł: Eutrophication of the Strzeszyńskie Lake: sources, consequences and remedies
Tytuł równoległy: Eutrofizaca Jeziora Strzeszyńskiego: źródła, konsekwencje i środki zaradcze
Źródło: Civil Environ. Eng. Rep. - 2016, 21 (2), s. 161-169, il., bibliogr.
p-ISSN: 2080-5187
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 7 lipca 2016].
Polskie słowa kluczowe: eutrofizacja ; bilans fosforu ; zanieczyszczenia obszarowe
Angielskie słowa kluczowe: eutrophication ; phosphorus balance ; diffuse pollution
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/88
Rok: 2016
Autorzy: Ryszard Błażejewski, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Gospodarka wodno-ściekowa w Izraelu
Źródło: Gaz Woda Tech. Sanit. - 2016, t. 90, nr 7, s. 261-265, il., bibliogr.
p-ISSN: 0016-5352
Polskie słowa kluczowe: gospodarka wodna ; oczyszczanie ścieków ; odsalanie ; odzysk ; zasoby wodne
Angielskie słowa kluczowe: water management ; wastewater treatment ; desalination ; reuse ; water resources
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
Praca afiliowana przez UP
DOI:
8/88
Rok: 2016
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Katarzyna Dragon, Sara Birk
Tytuł: Wpływ urbanizacji w strefie podmiejskiej na stosunki wodne w zlewniach małych cieków
Źródło: Inż. Ekol. - 2016, nr 46, s. 94-99, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-139X e-ISSN: 2392-0629
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 marca 2016].
Polskie słowa kluczowe: zlewnia ; formy użytkowania ; urbanizacja ; model opad-odpływ
Angielskie słowa kluczowe: catchment ; land use ; urbanization ; rainfall-runoff model
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
9/88
Rok: 2016
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Anna Adamska
Tytuł: Zmiany w pokryciu terenu a zdolności retencyjne zlewni cieku Bogdanka
Źródło: Inż. Ekol. - 2016, nr 46, s. 61-67, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-139X e-ISSN: 2392-0629
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 marca 2016].
Polskie słowa kluczowe: zlewnia ; stosunki wodne ; pokrycie terenu ; model Nasha
Angielskie słowa kluczowe: catchment ; water relations ; land cover ; Nash's model
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
10/88
Rok: 2014
Autorzy: Ryszard Błażejewski, Sadżide Murat-Błażejewska, Martyna Jędrkowiak
Tytuł: Modeling water balance of dammed lakes using computer code Matlab-Simulink
Tytuł równoległy: Modelowanie bilansu wodnego piętrzonych jezior za pomocą programu komputerowego Matlab-Simulink
Źródło: Civil Environ. Eng. Rep. - 2014, 14 (3), s. 5-14, il., bibliogr.
p-ISSN: 2080-5187
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 7 maja 2015].
Polskie słowa kluczowe: bilans wodny ; podpiętrzone jezioro ; Matlab-Simulink ; Jezioro Sławianowskie
Angielskie słowa kluczowe: water balance ; dammed lake ; Matlab-Simulink ; Sławianowskie Lake
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
11/88
Rok: 2014
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Rafał Wróżyński
Tytuł: Prognoza wpływu realizacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wzrost przepływów wezbraniowych
W: Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej : II Krajowy Kongres Hydrologiczny. T. 2 / Pod red. Artura Magnuszewskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Komitet Gospodarki Wodnej PAN, 2014
Seria: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, ISSN 0867-7816 ; z. 20
Szczegóły: s. 154-164, il., bibliogr.
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
12/88
Rok: 2014
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Rafał Wróżyński
Tytuł: Analiza możliwości wykorzystania modeli hydrologicznych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Źródło: Inż. Ekol. - 2014, nr 39, s. 176-186, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-139X
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 29 maja 2015].
Polskie słowa kluczowe: zlewnie ; urbanizacja ; model opad-odpływ ; zagospodarowanie przestrzenne ; ocena oddziaływania na środowisko
Angielskie słowa kluczowe: catchment ; rainfall-runoff modeling ; local spatial development plan ; strategic environmental assessment
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
13/88
Rok: 2014
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Ewelina Goszczurna
Tytuł: Możliwości turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania jeziora Dormowskiego i terenów przyległych
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2014, t. 8, z. 4, art. 47, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_8_47.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska.
Polskie słowa kluczowe: Jezioro Dormowskie ; waloryzacja ; zagospodarowanie terenu
Angielskie słowa kluczowe: Dormowskie Lake ; valorization ; concept of land development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
14/88
Rok: 2013
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Cieki i akweny w powiecie poznańskim
Źródło: Kron. Pow. Pozn. - 2013, nr 4, s. 31-44, il., bibliogr.
p-ISSN: 2082-3509
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 czerwca 2014].
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
15/88
Rok: 2013
Autorzy: Rafał Wróżyński, Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na terenach zagrożonych powodzią
W: Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi - od teorii do praktyki / Red. nauk. Mieczysław Kunz & Andrzej Nienartowicz.
Adres wydawniczy: Tuchola : Firma Usługowo-Wydawnicza "Daniel" Ewa Wierzchucka, 2013
Szczegóły: s. 215-224, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-60019-59-7
Polskie słowa kluczowe: Natura 2000 ; powodzie ; udrażnianie rzek i kanałów ; System Informacji Geograficznej ; LIDAR
Angielskie słowa kluczowe: Natura 2000 ; floods ; river canalisation ; GIS ; LIDAR
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
16/88
Rok: 2012
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Rafał Wróżyński
Tytuł: Application of digital elevation model and aerial photographs for modelling flood prone areas in small lowland rivers
Tytuł równoległy: Zastosowanie Numerycznego Modelu Terenu oraz zdjęć lotniczych przy wyznaczania stref zagrożenia powodziowego w małych zlewniach rzek nizinnych
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2012, t. 14, s. 172-181, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 lipca 2014].
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.068
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
17/88
Rok: 2012
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Agnieszka Wolak
Tytuł: Wyznaczenie wielkości opadu efektywnego i przepływów maksymalnych w małych zlewniach niezurbanizowanych
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2012, t. 14, s. 572-581, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 lipca 2014].
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.068
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
18/88
Rok: 2011
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Ocena struktury ichtiofauny oraz stanu hydromorfologicznego i fizykochemicznego rzeki w aspekcie dobrego stanu ekologicznego
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2011, t. 5, z. 5, art. 90, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt5/art_90.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska.
Polskie słowa kluczowe: rzeki nizinne ; stan ekologiczny ; struktura ichtiofauny ; stan fizyczno-chemiczny ; stan hydromorfologiczny
Angielskie słowa kluczowe: lowland rivers ; ecological status ; fish fauna structure ; physic-chemical status ; hydromorphological status
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
19/88
Rok: 2010
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
Tytuł: Weryfikacja oceny stany ekologicznego rzeki na podstawie stanu hydromorfologicznego i fizyczno-chemicznego
W: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska. t. 2 / Pod red. Artura Magnuszewskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2010
Seria: Monografie. Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; nr 69
Szczegóły: s. 325-331, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-89293-94-7
Polskie słowa kluczowe: rzeki nizinne ; rzeka Mała Wełna ; stan ekologiczny ; ryby ; stan hydromorfologiczny ; stan fizyczno-chemiczny
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
20/88
Rok: 2010
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
Tytuł: Ocena możliwości retencjonowania wody w jeziorach zlewni Strugi Dormowskiej
Źródło: Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. - 2010, 8/1, s. 5-13, il., bibliogr.
p-ISSN: 1732-5587
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 sierpnia 2014].
Polskie słowa kluczowe: zlewnie nizinne ; zlewnia Strugi Dormowskiej ; jeziora ; zdolność retencyjna ; retencja wodna
Angielskie słowa kluczowe: lowland catchment ; small retention ; water retention ; lakes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
21/88
Rok: 2010
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Rafał Wróżyński
Tytuł: Ocena zagrożenia powodziowego w zlewni rzeki Małej Wełny
Źródło: Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. - 2010, 8/2, s. 79-88, il., bibliogr.
p-ISSN: 1732-5587
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 sierpnia 2014].
Polskie słowa kluczowe: zlewnie nizinne ; zlewnia Małej Wełny ; zagrożenia powodziowe ; ocena ryzyka ; doliny rzeczne ; Numeryczny Model Terenu ; modelowanie hydrologiczne
Angielskie słowa kluczowe: lowland catchment ; digital elevation model ; hydrologic modeling ; flood risk
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
22/88
Rok: 2010
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka, Antoni Przybył
Tytuł: Zmiany jakości wody i struktury ichtiofauny rzeki nizinnej w latach 2000-2009
Źródło: Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. - 2010, 9, s. 145-155, il., bibliogr.
p-ISSN: 1732-5587
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 sierpnia 2014].
Polskie słowa kluczowe: rzeki nizinne ; rzeka Mała Wełna ; właściwości fizykochemiczne ; zmiany właściwości ; fauna ; ryby ; skład gatunkowy ; różnorodność gatunkowa
Angielskie słowa kluczowe: rivers ; physicochemical properties ; fish structure ; quality water
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
23/88
Rok: 2010
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Ocena trendu zmian reżimu hydrologicznego małej rzeki nizinnej
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2010, z. 548, cz. 1, s. 275-282, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Współczesne problemy gospodarki wodnej i eksploatacji systemów melioracyjnych.
Polskie słowa kluczowe: hydrologia ; reżim hydrologiczny rzek ; wielkość przepływów
Angielskie słowa kluczowe: hydrological regime ; flow distribution ; disturbances
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
24/88
Rok: 2010
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
Tytuł: Trendy zmian jakości wody rzecznej w małej zlewni nizinnej
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2010, z. 548, cz. 2, s. 525-533, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Współczesne problemy gospodarki wodnej i eksploatacji systemów melioracyjnych.
Polskie słowa kluczowe: zlewnie małe ; zlewnie nizinne ; wody rzeczne ; jakość wody ; tendencje zmian
Angielskie słowa kluczowe: small catchment ; lowland catchment ; river water quality ; tendencies of changes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
25/88
Rok: 2010
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych do analizy jakości wód rzecznych
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2010, z. 548, cz. 2, s. 513-524, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Współczesne problemy gospodarki wodnej i eksploatacji systemów melioracyjnych.
Polskie słowa kluczowe: zlewnie nizinne ; jakość wody ; wielowymiarowe techniki statystyczne
Angielskie słowa kluczowe: Maskawa river ; small catchment ; lowland catchment ; water quality ; multivariate statistical techniques
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
26/88
Rok: 2009
Autorzy: Marcin Frankowski, Mariusz Sojka, Anetta Zioła-Frankowska, Marcin Siepak, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Distribution of heavy metals in the Mała Wełna River system (western Poland)
Źródło: Oceanol. Hydrobiol. Stud. - 2009, vol. 38, no. 2, s. 51-61, il., bibliogr.
p-ISSN: 1730-413X e-ISSN: 1897-3191
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 17 lipca 2014].
Angielskie słowa kluczowe: heavy metals ; surface water ; suspension ; bottom sediment ; Mała Wełna river
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.811
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
27/88
Rok: 2009
Autorzy: R. Błażejewski, S. Murat-Błażejewska
Tytuł: Water retention time in intermittently dosed sand filters
Źródło: Pol. J. Environ. Stud. - 2009, vol. 18, no. 2, s. 289-292, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-1485
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line w ramach konsorcjum EBSCO (baza Academic Search Complete)
Polskie słowa kluczowe: filtry piaskowe ; czas retencji ; zatrzymywanie wody ; dawkowanie przerywane ; oczyszczanie ścieków
Angielskie słowa kluczowe: sand filter ; retention time ; water detention ; intermittent dosing ; wastewater treatment
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.947
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
28/88
Rok: 2009
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Stan fizykochemiczny i hydromorfologiczny małej rzeki nizinnej
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2009, t. 11, cz. 1, s. 727-737, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 26 czerwca 2014].
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
29/88
Rok: 2008
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Janina Zbierska, Agnieszka Ławniczak, Jolanta Kanclerz, Jerzy Kupiec, Mariusz Sojka
Tytuł: Eksploatacja urządzeń wodnych a zasoby wodne zlewni nizinnej
Źródło: Acta Sci. Pol., Archit. - 2008, 7 (2), s. 13-22, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0633
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line na stronie czasopisma "Acta Scientiarum Polonorum, Architectura" [Dostęp: 23 maja 2011].
Polskie słowa kluczowe: rzeka Samica Stęszewska ; jazy ; oddziaływanie na środowisko ; zasoby wodne ; warunki hydrologiczne ; retencja wodna
Angielskie słowa kluczowe: weir ; water resources ; water retention
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
30/88
Rok: 2008
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
Tytuł: Ocena oddzialywań antropogenicznych o charakterze obszarowym na jakość wód Strugi Dormowskiej
Źródło: Acta Sci. Pol., Form. Circum. - 2008, 7 (2), s. 15-27, il., bibliogr.
Publikacja dostępna również on-line na stronie czasopisma "Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus" [dostęp: 28 lutego 2011]
p-ISSN: 1644-0765
Polskie słowa kluczowe: zlewnie małe ; zlewnie nizinne ; jakość wód ; zlewnia Strugi Dormowskiej ; zanieczyszczenia wód ; zanieczyszczenia antropogeniczne ; zanieczyszczenia obszarowe
Angielskie słowa kluczowe: small catchment ; lowland catchment ; anthropogenic pressure ; water quality
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
31/88
Rok: 2008
Autorzy: M. Sojka, M. Siepak, A. Zioła, M. Frankowski, S. Murat-Błażejewska, J. Siepak
Tytuł: Application of multivariate statistical techniques to evaluation of water quality in the Mała Wełna River (Western Poland)
Źródło: Environ. Monit. Assess. - 2008, vol. 147, iss. 1, s. 159-170, il., bibliogr.
p-ISSN: 0167-6369 e-ISSN: 1573-2959
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 stycznia 2016].
Angielskie słowa kluczowe: Mała Wełna river ; agricultural catchment ; environmental monitoring ; water quality ; multivariate statistical techniques
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.035
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
32/88
Rok: 2008
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
Tytuł: Wpływ przełożonego koryta rzeki Małej Wełny na stosunki wodne terenów przyległych
Źródło: Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej. - 2008, 9, s. 47-54, il., bibliogr.
p-ISSN: 1732-5587
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 lutego 2016].
Polskie słowa kluczowe: rzeka Mała Wełna ; przepustowość rzeki ; stosunki wodne ; podtapianie
Angielskie słowa kluczowe: Mała Wełna river ; flow capacity ; channel ; water conditions ; flooding
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
33/88
Rok: 2008
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
Tytuł: Water balance of flow-through lakes located in the catchment of the Mała Wełna River
Źródło: Limnolog. Rev. - 2008, vol. 8, 1/2, s. 57-62, il., bibliogr.
p-ISSN: 1642-5952
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 lutego 2016].
Angielskie słowa kluczowe: the Mała Wełna River ; catchment ; flow-through lake ; water balance ; hydrological function
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
34/88
Rok: 2008
Autorzy: S. Murat-Błażejewska, J. Zbierska, A. Ławniczak, J. Kanclerz, J. Kupiec, M. Sojka
Tytuł: Eksploatacja urządzeń wodnych a zasoby wodne zlewni nizinnej
W: Przyrodnicze i techniczne problemy gospodarowania wodą dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich : Konferencja naukowa zorganizowana z okazji 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Ciepielowskiego, prof. dr. hab. Mariana Granopsa, prof. dr. hab. Henryka Pawłata, Warszawa, 10-11 września 2008 r..
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2008
Szczegóły: s. 91-96
ISBN: 978-83-7244-994-8
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
35/88
Rok: 2008
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
Tytuł: Wymywanie związków azotu i fosforu ze zlewni rolniczej w zróżnicowanych okresach hydrometeorologicznych
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2008, z. 526, s. 443-450, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Rola melioracji wodnych w ochronie środowiska przyrodniczego. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 stycznia 2016].
Angielskie słowa kluczowe: agricultural catchment ; nitrogen and phosphate compounds ; loads
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
36/88
Rok: 2008
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Zmienność przepływów małej rzeki
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2008, z. 528, s. 71-78, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Melioracje wodne w inżynierii kształtowania środowiska. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 stycznia 2016].
Angielskie słowa kluczowe: river ; discharge
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
37/88
Rok: 2008
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Zmienność przepływów małej rzeki nizinnej
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2008, z. 528, s. 71-78, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Melioracje wodne w inżynierii kształtowania środowiska
Polskie słowa kluczowe: czynniki antropogeniczne ; przepływ wód ; rzeka Mała Wełna ; rzeki nizinne ; wody powodziowe ; zlewnie rzeczne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
38/88
Rok: 2007
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
Tytuł: Ocena metod obliczania ładunków zanieczyszczeń wymywanych ze zlewni
Źródło: Acta Sci. Pol., Form. Circum. - 2007, 6 (1), s. 3-13, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0765
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line na stronie czasopisma "Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus" [dostęp: 2 marca 2011].
Polskie słowa kluczowe: zlewnie rolnicze ; zlewnie małe ; zanieczyszczenia wód ; azot azotanowy ; ładunek zanieczyszczeń ; metody obliczeń
Angielskie słowa kluczowe: agricultural catchment ; pollutant loads ; estimation methods ; nitrate nitrogen
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
39/88
Rok: 2007
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
Tytuł: Ocena czasowej zmienności ładunków związków azotu i fosforu wymywanych ze zlewni rolniczej
W: Melioracje wodne w kształtowaniu i ochronie środowiska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, 2007
Seria: Inżynieria Ekologiczna, nr 18
Szczegóły: s. 153-154, bibliogr.
ISBN: 978-83-89263-24-7
Uwagi: Konferencja naukowa: Rola melioracji wodnych w inżynierii, kształtowaniu i ochronie środowiska. Wrocław-Polanica Zdrój 19-21 września 2007.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
40/88
Rok: 2007
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Zmienność przepływów małej rzeki nizinnej w latach 1965-2005
W: Melioracje wodne w kształtowaniu i ochronie środowiska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, 2007
Seria: Inżynieria Ekologiczna, nr 18
Szczegóły: s. 180-181, bibliogr.
ISBN: 978-83-89263-24-7
Uwagi: Konferencja naukowa: Rola melioracji wodnych w inżynierii, kształtowaniu i ochronie środowiska. Wrocław-Polanica Zdrój 19-21 września 2007.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
41/88
Rok: 2007
Autorzy: M. Sojka, S. Murat-Błażejewska, J. Kanclerz
Tytuł: Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych o charakterze obszarowym na zasoby wodne zlewni rzeki Małej Wełny [*]
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 2007, nr 23, s. 657-670
p-ISSN: 1640-6249
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
42/88
Rok: 2007
Autorzy: J. Kanclerz, S. Murat-Błażejewska, M. Sojka
Tytuł: Zmienność stanów wody w jeziorach położonych w zlewni Małej Wełny [*]
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 2007, nr 23, s. 695-706
p-ISSN: 1640-6249
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
43/88
Rok: 2005
Autorzy: Mariusz Sojka, Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewni rzeki Małej Wełny w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2005, 26 (365), s. 385-392, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: zasoby wodne ; rozwój zrównoważony ; zlewnie ; rzeka Mała Wełna
Angielskie słowa kluczowe: water resources ; sustainable development ; rural area
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
44/88
Rok: 2005
Autorzy: Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Rola lasów w tworzeniu małej retencji krajobrazowej
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2005, 26 (365), s. 181-186, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: wody gruntowe ; retencja wodna ; lasy
Angielskie słowa kluczowe: groundwater levels ; water storage
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
45/88
Rok: 2005
Autorzy: Mariusz Sojka, Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
Tytuł: Zmiany jakości wody rzeki Małej Wełny a próby uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2005, 26 (365), s. 393-400, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: zasoby wodne ; jakość ; gospodarka wodna ; gospodarka ściekowa ; rzeka Mała Wełna ; zlewnie
Angielskie słowa kluczowe: water quality ; catchment ; rivers
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
46/88
Rok: 2005
Autorzy: R. Błażejewski, S. Murat-Błażejewska
Tytuł: Ocena ładunków zanieczyszczeń punktowych w zlewni Rowu Wyskoć [*]
W: XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych : Materiały.
Adres wydawniczy: Białystok : Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2005
Seria: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN ; nr 30
Szczegóły: s. 847-855
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
47/88
Rok: 2005
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Ocena jakości zasobów wodnych rzeki Małej Wełny dla potrzeb bilansu wodno-gospodarczego
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 2005, nr 22, s. 801-810, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
48/88
Rok: 2005
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz
Tytuł: Oddziaływanie stawów rybnych na rozkład i wielkość odpływu ze zlewni
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 2005, nr 22, s. 867-875, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
49/88
Rok: 2005
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kanclerz, Mariusz Sojka
Tytuł: Zmienność stanów wód gruntowych i powierzchniowych w zlewni rzeki Małej Wełny w latach hydrologicznych 2000-2004
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2005, z. 506, s. 303-308, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Kształtowanie środowiska. Melioracje, rekultywacja i renaturyzacja.
Polskie słowa kluczowe: zlewnie leśne ; wody gruntowe ; wody powierzchniowe ; rzeka Mała Wełna
Angielskie słowa kluczowe: forest catchments ; ground waters ; surface waters ; Mała Wełna river
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
50/88
Rok: 2004
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Dynamika zalegania płytkich wód gruntowych w Centralnej Wielkopolsce na przykładzie zlewni cieku Potaszka
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2004, 25 (357), s. 397-406, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: hydrologia ; zlewnia Potaszki ; Wielkopolska ; zlewnie małe ; wody gruntowe ; wody płytkie ; dynamika zmian
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
51/88
Rok: 2004
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kujawa, Mariusz Sojka
Tytuł: Tendencje zmian jakości wód rzeki Małej Wełny
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2004, 25 (357), s. 389-396, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: rzeka Mała Wełna ; jakość wód ; zmiany jakościowe ; tendencje zmian ; warunki tlenowe ; pierwiastki biogenne ; skład chemiczny ; zanieczyszczenia wód
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
52/88
Rok: 2003
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kujawa
Tytuł: Potentialities of water retention in the lakes of the Mala Welna Catchment
Źródło: Acta Hortic. Regiotecturae. - 2003, R. 6, Mimoriadne číslo, s. 140-142, bibliogr.
p-ISSN: 1335-2563
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
53/88
Rok: 2003
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Time nad spatial changeability of the Maskawa waters chemistry
Źródło: Acta Hortic. Regiotecturae. - 2003, R. 6, Mimoriadne číslo, s. 143-145, bibliogr.
p-ISSN: 1335-2563
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
54/88
Rok: 2003
Autorzy: Ryszard Błażejewski, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Analytical solution of a routing problem for storm water in detention basin
Źródło: Hydrol. Sci. J.-J. Sci. Hydrol. - 2003, vol. 48, iss. 4, s. 665-671, il., bibliogr.
p-ISSN: 0262-6667
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 13 sierpnia 2009]
Polskie słowa kluczowe: zbiorniki retencyjne ; filtry piaskowe ; wody opadowe
Angielskie słowa kluczowe: detention basin ; sand filter ; storm water
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.885
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
55/88
Rok: 2003
Autorzy: Zbigniew Czarnecki, Anita Dobek, Zbigniew Gała, Włodzimierz Gołąb, Roman Gornowicz, Ryszard Guzenda, Tomasz Jankowski, Wiesław Koziara, Monika Kozłowska, Marian Lipiński, Lesław Łabudzki, Janina Łęcka, Cezary Mądrzak, Sadżide Murat-Błażejewska, Adam Niedzielski, Leszek Nogowski, Leszek Piechnik, Bogusław Przedwojski, Leon Rembeza, Jerzy Smardzewski, Jerzy Torgowski, Bogdan J. Wosiewicz, Feliks Wysocki, Mirosława Ziombra, Elżbieta Żurek
Tytuł: Katalog studiów / Pod red. Bogdana J. Wosiewicza
Inf. o wydaniu: Wyd. 2 zmien.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2003. - 610 s. : il. ; 24 cm
ISBN: 83-7160-279-0
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
56/88
Rok: 2003
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kujawa, Mariusz Sojka
Tytuł: Obieg wody w zlewni rzeki Mała Wełna w latach wilgotnych
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2003, 24 (355), s. 133-140, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: hydrologia ; zlewnie rzeczne ; obieg wody ; warunki meteorologiczne ; opady atmosferyczne ; parowanie ; rzeka Mała Wełna ; zlewnia Małej Wełny
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
57/88
Rok: 2003
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kujawa, Mariusz Sojka
Tytuł: Wpływ lasów i użytków zielonych na ochronę wód powierzchniowych przed eutrofizacją
Źródło: Zesz. Nauk. AR Krak., Inż. Śr. - 2003, z. 24 (404), s. 337-345, il., bibliogr.
p-ISSN: 1233-569X
Polskie słowa kluczowe: okolice Poznania ; zlewnie małe ; zlewnia Potaszki ; wody powierzchniowe ; opady atmosferyczne ; cieki wodne ; oczka wodne ; wody gruntowe ; jakość wody ; zanieczyszczenia wód ; użytkowanie gruntów ; lasy ; użytki zielone ; grunty rolne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
58/88
Rok: 2003
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kujawa
Tytuł: Retencja glebowo-gruntowa terenów zlewni rzeki Małej Wełny
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 2003, nr 21, s. 807-814, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
59/88
Rok: 2003
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Wpływ sposobu użytkowania zlewni na jakość wód głównych dopływów rzeki Maskawy
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 2003, nr 21, s. 577-585, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
60/88
Rok: 2002
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Mariusz Sojka
Tytuł: Jakość wody rzeki Maskawy w wieloleciu 1972-1999
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2002, 23 (342), s. 351-359, il., bibliogr.
p-ISSN: 0208-8932
Angielskie słowa kluczowe: hydrology ; catchment ; river flow ; water quality
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
61/88
Rok: 2002
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kujawa
Tytuł: Wpływ gospodarowania wodą w stawach rybnych na odpływ ze zlewni rzeki Małej Wełny
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2002, 23 (342), s. 343-349, il., bibliogr.
p-ISSN: 0208-8932
Angielskie słowa kluczowe: runoff ; fish pond ; water management ; small river lowland
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
62/88
Rok: 2002
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Janina Zbierska
Tytuł: Zasoby wodne małej zlewni nizinnej na przykładzie Samicy Stęszewskiej
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2002, 23 (342), s. 361-368, il., bibliogr.
p-ISSN: 0208-8932
Angielskie słowa kluczowe: water resources ; small catchment ; river flow analysis ; water quality
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
63/88
Rok: 2001
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kujawa
Tytuł: Wpływ gospodarowania wodą w stawach rybnych na stosunki wodne przyległych gruntów ornych
Źródło: Inż. Rol. - 2001, R. 5, 8 (28), s. 303-310, il., bibliogr.
p-ISSN: 1429-7264
Angielskie słowa kluczowe: carp pounds ; water management ; inundation ; seepage
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
64/88
Rok: 2001
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Czasowe i przestrzenne zmiany jakości wód małych cieków nizinnych (na przykładzie rzeki Małej Wełny)
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 2001, nr 20, s. 693-702, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
65/88
Rok: 2001
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Wpływ gospodarowania wodą w stawach rybnych na stosunki wodne terenów przyległych
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 2001, nr 20, s. 745-754, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
66/88
Rok: 2001
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kujawa
Tytuł: Zmiany jakości wód wybranej rzeki niziny Wielkopolskiej
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2001, z. 477, s. 101-106, bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Kształtowanie środowiska, melioracje i rekultywacje oraz zagospodarowanie odpadów.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
67/88
Rok: 2000
Autorzy: Antoni Miler, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Zmienność jakości wody w cieku małej zlewni reprezentatywnej dla Wielkopolski w ostatnim dziesięcioleciu
W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych : VII Ogólnopolskie Sympozjum "Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego" Toruń, Koniczynka 19-21 IX 1996 / Pr. zb. pod red. Gabriela Wójcika i Kazimierza Marciniaka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000
Seria: Zeszyty Naukowe. Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", ISSN 0860-8296 ; nr 25
Szczegóły: s. 177-184, il., bibliogr.
ISBN: 83-87925-20-9
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
68/88
Rok: 2000
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Jolanta Kujawa
Tytuł: Gospodarka wodna stawów rybnych (karpiowych) w zlewni Małej Wełny
Źródło: Zesz. Nauk. AR Krak., Ses. Nauk. - 2000, z. 72 (365), s. 459-468, il., bibliogr.
p-ISSN: 0239-9342
Uwagi: Tytuł zeszytu: VII Konferencja Naukowa. Infrastruktura techniczna a ekologia terenów wiejskich Kocmyrzów-Luborzyca, Dobrzyce 25-27 września 2000 r.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
69/88
Rok: 2000
Autorzy: Antoni Miler, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Zmienność w ostatnim dziesięcioleciu jakości wody w cieku małej zlewni reprezentatywnej dla Wielkopolski
Źródło: Zesz. Nauk. PAN, Kom. Nauk. Prez. PAN Człow. Śr. - 2000, t. 25, s. 177-184, il.,bibliogr.
p-ISSN: 0860-8296
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
70/88
Rok: 1999
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Estimation of coverage of water requirements for fish (carp) ponds in the river Mała Wełna catchment
Tytuł równoległy: Ocena pokrycia potrzeb wodnych stawów rybnych (Karpiowych) w Zlewni Małej Wełny
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1999, cz. 1, 20 (310), s. 477-486, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: fishes ; carp ; fish pond ; water requirements ; coverage ; water quality
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
71/88
Rok: 1999
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Storage capacity of lakes in the Przemęcki Landscape Park
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1999, cz. 1, 20 (310), s. 465-474, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: small retention ; storage of lakes ; natural pool elevation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
72/88
Rok: 1999
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Oddziaływanie stawów rybnych (karpiowych) na jakość wód
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 1999, nr 15, s. 119-127, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Polskie słowa kluczowe: jakość wód powierzchniowych ; stawy wodne ; oddziaływanie na środowisko
Angielskie słowa kluczowe: water quality ; fishponds ; environmental impact
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
73/88
Rok: 1999
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Antoni Miler
Tytuł: Zmiany jakości wody rzeki Maskawy w latach 1990-1996
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 1999, nr 15, s. 173-182, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Polskie słowa kluczowe: hydrologia ; zlewnie rzeczne ; jakość wód
Angielskie słowa kluczowe: hydrology ; river catchment ; water quality
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
74/88
Rok: 1997
Autorzy: Antoni Miler, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Prognoza stanu i składu zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych małej zlewni nizinnej
W: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Koszalin - Ustronie Morskie - 1997, Zbiór referatów na prawach publikacji.
Adres wydawniczy: Koszalin : Katedra Technologii Wody i Ścieków, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Koszalińska, 1997
Szczegóły: s. 503-512, il., bibliogr.
ISBN: 83-86123-88-5
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
75/88
Rok: 1997
Autorzy: Antoni Miler, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Wpływ rolnictwa na jakość wód w zlewni Strugi Dormowskiej
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1997, cz. 2, 19 (294), s. 327-337, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: hydrology ; river catchment ; water quality
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
76/88
Rok: 1997
Autorzy: Antoni Miler, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Wpływ rolnictwa na jakość wód w Zlewni Strugi dormowskiej
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1997, cz. 2, 19 (294), s. 327-337, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: hydrology ; river catchments ; water quality
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
77/88
Rok: 1997
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Zbigniew Sroka
Tytuł: Wpływ warstwy kolmatacyjnej oraz osadu dennego na wielkość przesiąków ze stawu rybnego
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1997, cz. 2, 19 (294), s. 59-67, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: seepage ; pond ; clogging layer ; numerical modelling
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
78/88
Rok: 1996
Autorzy: Antoni Miler, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Zmienność w ostatnim dziesięciolęciu jakości wody w cieku małej zlewni reprezentatywnej dla Wielkopolski
W: Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych : VII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego Toruń, Koniczynka 19-21.09.1996 / red. Gabriel Wójcik, Kazimierz Marciniak.
Adres wydawniczy: Toruń : Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1996
Szczegóły: s. 61-62
ISBN: 83-86781-31-9
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
79/88
Rok: 1996
Autorzy: Antoni Miler, Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Zmiany ilości i jakości wód w typowych małych zlewniach Wielkopolski
Źródło: Prz. Nauk. Wydz. Melior. Inż. Śr. - 1996, z. 11, s. 71-81, il., bibliogr.
p-ISSN: 1732-9353
Angielskie słowa kluczowe: hydrology ; river catchment ; water balances ; water quality
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
80/88
Rok: 1996
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska, Antoni Miler
Tytuł: Ilość i jakość wód retencjonowanych w jeziorach stawach rybnych zlewni Strugi Dormowskiej
Źródło: Zesz. Nauk. AR Wroc., Konf. - 1996, 11 (289), s. 143-154, il., bibliogr.
p-ISSN: 0867-7964
Uwagi: Mała retencja w kształtowaniu środowiska. Konferencja Naukowa, Wrocław 14-15 czerwca 1996 r.
Polskie słowa kluczowe: hydrologia ; mała zlewnia ; staw ; bilans wodny ; jakość wód
Angielskie słowa kluczowe: hydrology ; small catchment ; pond ; water balance ; water quality
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
81/88
Rok: 1994
Autorzy: Sadżide Murat-Błażejewska
Tytuł: Jakość wody przesiąkającej przez dno stawu rybnego
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1994, cz. 1, 15 (268), s. 115-122,, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: fish pond ; water quality ; seepage
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
82/88
Rok: 1993
Autorzy: Sadżide Murat
Tytuł: Wpływ osadów dennych na wodoprzepuszczalność dna stawu rybnego
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1993, 12 (244), s. 89-100, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
83/88
Rok: 1993
Autorzy: Andrzej Kosturkiewicz, Sadżide Murat, Anna Myszka
Tytuł: Wpływ stawów rybnych na jakość wód
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1993, 12 (244), s. 51-63, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
84/88
Rok: 1993
Autorzy: Sadżide Murat, Antoni Miler
Tytuł: Tendencje zmian jakości wody w małych ciekach nizinnych na przykładzie Strugi Dormowskiej
Źródło: Zesz. Nauk. AR Wroc., Inż. Śr. - 1993, 3 (232), s. 277-285, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-4484
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
85/88
Rok: 1992
Autorzy: Andrzej Kosturkiewicz, Antoni Miler, Sadżide Murat
Tytuł: Gospodarka wodna i jakość wód w małych zlewniach stawowych w regionie Wielkopolski
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. - 1992, 40 (211), s. 145-167, il., bibliogr.
p-ISSN: 0208-8932
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
86/88
Rok: 1990
Autorzy: Andrzej Kosturkiewicz, Antoni Miler, Sadżide Murat
Tytuł: Jakość wody w małych ciekach nizinnych na tle wielkości przepływów
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. - 1990, 34 (189), s. 135-149, il., bibliogr.
p-ISSN: 0208-8932
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
87/88
Rok: 1989
Autorzy: Andrzej Kosturkiewicz, Sadżide Murat, Antoni Miler
Tytuł: Zmiana jakości wód zasilających i odpływających ze stawów przy różnych przepływach w ciekach zasilających
W: XII Szkoła Letnia : Sobieszów, 13-15 wrzesień 1989 r..
Adres wydawniczy: [Wrocław] : [Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Melioracji Wodnych], 1989
Szczegóły: s. 93-98, il.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
88/88
Rok: 1987
Autorzy: Andrzej Kosturkiewicz, Antoni Miler, Sadżide Murat
Tytuł: Wstępne wyniki badań zmian jakości wody w przebiegu rocznym na dopływach i odpływach wody ze stawów
W: X Szkoła Letnia Budownictwa wodno-melioracyjnego : Materiały na sesję naukową Lewin Kłodzki, 22-24 wrzesień 1987.
Adres wydawniczy: [Wrocław] : [Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Melioracji Wodnych], 1987
Szczegóły: s. 9
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP