logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: MĄDRAWSKI JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/27
Rok: 2018
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski, Anna Smoczkiewicz-Wojciechowska
Tytuł: Thermal and mechanical properties of lightweight concretes based on waste aggregates
Źródło: Indian J. Eng. Mat. Sci. - 2018, vol. 25, April, s. 191-198, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0971-4588 e-ISSN: 0975-1017
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 sierpnia 2018].
Angielskie słowa kluczowe: lightweight concrete ; mechanical properties ; density ; thermal conductivity ; lightweight aggregate ; lytag ; boiler slag ; omega spheres
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.794
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
2/27
Rok: 2018
Autorzy: Jacek Mądrawski, Dawid Borkowski
Tytuł: Porównanie metod renowacji studzienek kanalizacyjnych
Źródło: Prz. Bud. - 2018, R. 89, nr 7/8, s. 85-87, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0033-2038
Polskie słowa kluczowe: korozja ; renowacja ; studnie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
3/27
Rok: 2018
Autorzy: Jacek Mądrawski, Wojciech Kostrzewski
Tytuł: Wykorzystanie odpadowych piasków odlewniczych do wykonywania mieszanek iniekcyjnych stosowanych w naprawach studzienek i rurociągów kanalizacyjnych
Źródło: Prz. Bud. - 2018, R. 89, nr 7/8, s. 82-84, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0033-2038
Polskie słowa kluczowe: piaski poodlewnicze ; iniekty ; rewitalizacja
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
4/27
Rok: 2018
Autorzy: Jacek Mądrawski
Tytuł: Pokrycia dachowe budynków rolniczych
Źródło: Trzoda Chlewna. - 2018, R. 56, nr 7, s. 52-53, il.
p-ISSN: 0137-6764
Polskie słowa kluczowe: budynki inwentarskie ; chlewnie ; dachy
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
5/27
Rok: 2017
Autorzy: Tomasz Kałuża, Paweł Zawadzki, Jacek Mądrawski, Rafał Stasik
Tytuł: Analiza wpływu modernizacji zbiornika strużyna na stany wód gruntowych
Źródło: Acta Sci. Pol., Form. Circum. - 2017, 16 (3), s. 153-169, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1644-0765
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 1 lutego 2018].
Polskie słowa kluczowe: zbiorniki małej retencji ; eksploatacja obiektów melioracyjnych ; zasoby wodne
Angielskie słowa kluczowe: small water reservoirs ; exploitation of land reclamation structures ; water resources
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
6/27
Rok: 2017
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski
Tytuł: Mieszanki iniekcyjne stosowane przy rewitalizacji infrastruktury kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi
Źródło: Prz. Bud. - 2017, R. 88, nr 2, s. 36-39, il., bibliogr.
p-ISSN: 0033-2038
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 kwietnia 2017].
Polskie słowa kluczowe: betony SCC ; popiół lotny ; proszki skalne ; naprawy rurociągów ; iniekty
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
7/27
Rok: 2017
Autorzy: Jacek Mądrawski
Tytuł: Ochrona cieplna budynków inwentarskich
Źródło: Trzoda Chlewna. - 2017, R. 60, nr 6, s. 47-49, il.
p-ISSN: 0137-6764
Polskie słowa kluczowe: ocieplenie ; budynki inwentarskie ; poliuretan
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
8/27
Rok: 2017
Autorzy: Jacek Mądrawski
Tytuł: Silosy i inne obiekty towarzyszące
Źródło: Trzoda Chlewna. - 2018, R. 56, nr 1, s. 54-57, il.
p-ISSN: 0137-6764
Polskie słowa kluczowe: silosy ; materiały sypkie
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
9/27
Rok: 2017
Autorzy: Jacek Mądrawski
Tytuł: Warunki przechowywania nawozów naturalnych - nawozy płynne
Źródło: Trzoda Chlewna. - 2017, R. 55, nr 11, s. 62-65, il.
p-ISSN: 0137-6764
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
10/27
Rok: 2016
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski, Anna Smoczkiewicz-Wojciechowska
Tytuł: Opracowanie nowatorskiej metody projektowania betonów lekkich o określonych parametrach fizyko-mechanicznych
W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : Monografia Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / Red. prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Urszula Kwaśna.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo-Drukarnia PRODRUK, 2016
Szczegóły: s. 533-542, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-64246-68-5
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: beton lekki ; przewodność cieplna ; nasiąkliwość ; mrozoodporność ; wytrzymałość
Angielskie słowa kluczowe: lightweight ; thermal conductivity ; water absorption ; frost resistance ; strength
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
11/27
Rok: 2016
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski
Tytuł: Mieszanki iniekcyjne stosowane przy rewitalizacji infrastruktury kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi
W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych / Pr. zbior. pod red. Wiesława Buczkowskiego i Anny Szymczak-Graczyk.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu, 2016
Szczegóły: s. 409-418, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-931503-7-3
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: betony SCC ; popiół lotny ; proszki skalne ; naprawy rurociągów ; iniekty
Angielskie słowa kluczowe: SCC concrete ; fly ash ; repair of pipelines ; injections
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
12/27
Rok: 2015
Autorzy: Ireneusz Laks, Zbigniew Walczak, Zbigniew Sroka, Bogdan J. Wosiewicz, Ryszard Graf, Michał Kozłowski, Jacek Mądrawski, Wojciech Kostrzewski
Tytuł: Pomiary dla celów identyfikacji i weryfikacji matematycznych modeli przepływów na odcinku Warty z polderem przyrzecznym Majdany
W: Problemy modelowania pracy zbiornika przyrzecznego / Pod red. Bogdana J. Wosiewicza.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015
Szczegóły: s. 137-174, il.
ISBN: 978-83-7160-771-4
Liczba arkuszy: 2.9
Polskie słowa kluczowe: polder Majdany ; pomiary geodezyjne ; badania geotechniczne ; badania glebowe ; batymetria ; stany i przepływy ; przejście fali wezbraniowej
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
13/27
Rok: 2015
Autorzy: Jacek Mądrawski, Wojciech Kostrzewski
Tytuł: Badanie przyczepności klejów elastycznych przeznaczonych do mocowania płyt elewacyjnych
W: Projektowanie, eksploatacja, diagnostyka i naprawy wybranych obiektów budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : Monografia jubileuszowa z okazji 90-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Henryka Mikołajczaka / Pr. zbior. pod red. Wiesława Buczkowskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut Budownictwa i Geoinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy, 2015
Szczegóły: s. 153-159, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-64246-42-5
Liczba arkuszy: 0,5
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
14/27
Rok: 2015
Autorzy: Krzysztof Górski, Anna Smoczkiewicz-Wojciechowska, Anna Szymczak-Graczyk, Jacek Mądrawski, Marta Sybis
Tytuł: Analiza przyczyn uszkodzeń oraz sposoby naprawy betonowego zbiornika przeciwpożarowego
W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych / Pr. zbior. pod red. Wiesława Buczkowskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Zarządu Oddziału PZITB, 2015
Szczegóły: 139-145, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-931503-5-9
Liczba arkuszy: 0,6
Polskie słowa kluczowe: przeciwpożarowe zbiorniki wodne ; zbiorniki betonowe
Angielskie słowa kluczowe: a concrete fire tanks ; repair a concrete slab
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
15/27
Rok: 2015
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski, Anna M. Smoczkiewicz-Wojciechowska
Tytuł: Właściwości wytrzymałościowe i termoizolacyjne betonu lekkiego na kruszywie Pollytag
W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych.
Adres wydawniczy: Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015
Szczegóły: s. 175-179, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7125-251-8
Liczba arkuszy: 0,35
Polskie słowa kluczowe: beton lekki ; przewodność cieplna ; wytrzymałość
Angielskie słowa kluczowe: concrete lightweight ; thermal conductivity ; strength
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
16/27
Rok: 2015
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski, Marta Sybis
Tytuł: Wpływ proszkowych dodatków mineralnych na wytrzymałość zapraw cementowych
W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych / Pod red. Tomasza Błaszczyńskiego i Moniki Siewczyńskiej.
Adres wydawniczy: Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015
Szczegóły: s. 89-93, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7125-251-8
Liczba arkuszy: 0,25
Polskie słowa kluczowe: dodatki mineralne ; mączka ; wapień ; bazalt ; kwarc ; wytrzymałość zapraw
Angielskie słowa kluczowe: mineral supplements ; mineral meal ; limestone ; basalt ; quartz ; strength of mortar
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
17/27
Rok: 2015
Autorzy: Jacek Mądrawski, Wojciech Kostrzewski
Tytuł: Badanie skuteczności uszczelniania czaszy zbiorników retencyjnych bentomatą
W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych / Pod red. Tomasza Błaszczyńskiego, Wiesława Buczkowskiego, Józefa Jasiczaka, Mieczysława Kamińskiego.
Adres wydawniczy: Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015
Szczegóły: s. 189-194, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7125-252-5
Liczba arkuszy: 0,35
Polskie słowa kluczowe: uszczelnianie ; filtracja ; mata bentonitowa
Angielskie słowa kluczowe: sealed ; filtration ; benton mat
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
18/27
Rok: 2013
Autorzy: Jacek Mądrawski, Klaudia Ziemblińska, Radosław Juszczak, Daniel Zawal, Janusz Olejnik
Tytuł: Tradycyjne i alternatywne metody oceny intensywności procesu sekwestracji ditlenku węgla przez kruszywo betonowe z recyklingu
Źródło: Rocz. Ochr. Śr. - 2013, t. 15, cz. 3, s. 2526-2545, il., bibliogr.
p-ISSN: 1506-218X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 lutego 2014].
Polskie słowa kluczowe: kruszywo betonowe ; kruszywo recyklingowe ; karbonatyzacja ; dwutlenek węgla ; metoda komorowa
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.806
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
19/27
Rok: 2008
Autorzy: Jacek Mądrawski
Tytuł: Podbudowy drogowo-budowlane z betonów popiołowo-cementowych na kruszywie recyklingowym
Źródło: Acta Sci. Pol., Archit. - 2008, 7 (3), s. 35-42, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0633
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line na stronie czasopisma "Acta Scientiarum Polonorum, Architectura" [Dostęp: 23 maja 2011].
Polskie słowa kluczowe: drogi ; podbudowy drogowe ; materiały budowlane ; beton popiołowo-cementowy ; dodatki do betonu ; popioły lotne ; kruszywo recyklingowe ; wytrzymałość na ściskanie
Angielskie słowa kluczowe: recycled aggregate ; road subbase
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
20/27
Rok: 2007
Autorzy: Jacek Mądrawski, Daniel Zawal
Tytuł: Beton samozagęszczalny - możliwości zastosowania w infrastrukturze wsi
Źródło: Acta Sci. Pol., Archit. - 2007, 6 (1), s. 11-21, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0633
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line na stronie czasopisma "Acta Scientiarum Polonorum, Architectura" [Dostęp: 23 maja 2011].
Polskie słowa kluczowe: materiały budowlane ; zastosowanie ; budownictwo rolnicze ; beton samozagęszczalny ; kruszywa ; punkt piaskowy ; wypełniacze ; wytrzymałość na ściskanie
Angielskie słowa kluczowe: self-compacting concrete ; aggregates ; sand point ; chinese mix design of SCC ; fly ash
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
21/27
Rok: 2007
Autorzy: Jacek Mądrawski
Tytuł: Możliwości poprawy cech betonów na kruszywach recyklingowych
Źródło: Acta Sci. Pol., Archit. - 2007, 6 (1), s. 3-10, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0633
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line na stronie czasopisma "Acta Scientiarum Polonorum, Architectura" [Dostęp: 23 maja 2011].
Polskie słowa kluczowe: gruz ; odpady budowlane ; recykling ; kruszywa recyklingowe ; wykorzystanie ; beton ; nasiąkliwość ; porowatość
Angielskie słowa kluczowe: concrete ; recycling ; aggregates
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
22/27
Rok: 2006
Autorzy: Jacek Mądrawski
Tytuł: Ustalanie składu mieszanek betonów samozagęszczalnych w oparciu o właściwości reologiczne zapraw
Źródło: Apar. Bad. Dydakt. - 2006, t. 11, nr 1, s. 14-18, il., bibliogr.
p-ISSN: 1426-9600
Uwagi: Zeszyt zawiera materiały: V seminarium "Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów i w analityce", Poznań, 15-17 listopada 2005 r.
Polskie słowa kluczowe: zaprawy budowlane ; właściwości reologiczne ; beton samozagęszczalny ; skład mieszanek
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
23/27
Rok: 2005
Autorzy: Jacek Mądrawski, Daniel Zawal
Tytuł: Wpływ doboru punktu piaskowego kruszyw na właściwości reologiczne mieszanek samozagęszczalnych
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2005, 26 (365), s. 275-281, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: mieszanki samozagęszczalne ; właściwości reologiczne ; kruszywa ; punkt piaskowy
Angielskie słowa kluczowe: self-compacting concrete ; send ; aggregate mix
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
24/27
Rok: 2004
Autorzy: Jacek Mądrawski
Tytuł: Beton hydrotechniczny na kruszywie recyklingowym modyfikowany domieszkami uplastyczniającymi
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2004, 25 (357), s. 371-376, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: concrete ; recycling ; aggregates
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
25/27
Rok: 2003
Autorzy: Jacek Mądrawski
Tytuł: Modyfikacjqa kruszyw recyklingowych środkiem hydrofobizującym
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2003, 24 (355), s. 117-123, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: concrete ; recycling ; aggregates
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
26/27
Rok: 2002
Autorzy: Jacek Mądrawski
Tytuł: Gruz budowlany jako cenny substytut kruszyw mineralnych
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2002, 23 (342), s. 321-330, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: concrete ; recycling ; aggregates
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
27/27
Rok: 1999
Autorzy: Jacek Mądrawski
Tytuł: Wentylacja - zabezpieczenie przed korozją w budynkach inwentarskich
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1999, cz. 2, 20 (310), s. 61-70, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: corrosion ; farm buildings ; microclimate
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP