logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: KRUCZEK ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/47
Rok: 2015
Autorzy: Piotr Szulc, Jan Bocianowski, Andrzej Kruczek, Agnieszka Waśkiewicz, Monika Beszterda, Piotr Goliński
Tytuł: Profile of Fusarium mycotoxins in various maize (Zea mays L.) hybrids
Źródło: Pol. J. Environ. Stud. - 2015, vol. 24, no. 2, s. 707-715, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-1485 e-ISSN: 2083-5906
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 grudnia 2015].
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; Fusarium
Angielskie słowa kluczowe: Fusarium ; deoxynivalenol
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.790
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
2/47
Rok: 2014
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Wpływ nawożenia azotem na plonowanie sorga
Źródło: Fragm. Agron. - 2014, R. 31, nr 2, s. 34-45, il., bibliogr.
p-ISSN: 0860-4088
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 listopada 2015].
Polskie słowa kluczowe: sorgo ; nawożenie azotem ; biomasa
Angielskie słowa kluczowe: sorghum ; nitrogen fertilization ; biomass
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
3/47
Rok: 2014
Autorzy: Andrzej Kruczek, Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
Tytuł: Porównanie plonowania kukurydzy i sorga uprawianych różnymi metodami przy dwóch sposobach nawożenia nawozem azotowo-fosforowym
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2014, t. 8, z. 1, art. 12, bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_8_12.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Rolnictwo.
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; sorgo ; plon ; sucha masa ; sposób uprawy ; metody siewu ; metody nawożenia
Angielskie słowa kluczowe: maize ; sorghum ; yield ; dry matter ; ways of tillage of soil ; ways of sowing ; methods of fertilization
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
4/47
Rok: 2014
Autorzy: Andrzej Kruczek, Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra
Tytuł: Reakcja sorga na zróżnicowaną obsadę roślin i rozstawę rzędów w zależności od terminu siewu
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2014, t. 8, z. 1, art. 13, bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_8_13.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Rolnictwo.
Polskie słowa kluczowe: sorgo ; plon ; terminy siewu ; gęstość siewu ; rozstawa rzędów ; metody nawożenia
Angielskie słowa kluczowe: sorghum ; yield ; term of sowing ; sowing density ; distance of rows ; method of fertilization
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
5/47
Rok: 2014
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Skład chemiczny kukurydzy i sorga cukrowego uprawianych i nawożonych różnymi metodami
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2014, t. 8, z. 3, art. 38, bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_8_38.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Rolnictwo.
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; sorgo ; uprawa roślin ; nawożenie ; skład chemiczny
Angielskie słowa kluczowe: maize ; sorghum ; ways of the tillage and fertilization ; chemical composition
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
6/47
Rok: 2014
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Skład chemiczny sorga cukrowego w zalezności od terminu siewu, obsady roślin i rozstawy rzędów
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2014, t. 8, z. 3, s. 1-10, bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_8_39.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Rolnictwo.
Polskie słowa kluczowe: sorgo cukrowe ; terminy siewu ; gęstość siewu ; rozstawa rzędów ; skład chemiczny
Angielskie słowa kluczowe: sucro-sorghum ; term of sowing ; plants density ; distance of rows ; chemical composition
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
7/47
Rok: 2014
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od poziomu nawożenia azotem
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2014, t. 8, z. 3, art. 37, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_8_37.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Rolnictwo.
Polskie słowa kluczowe: sorgo cukrowe ; nawożenie azotem ; skład chemiczny
Angielskie słowa kluczowe: sucro-sorghum ; nitrogen fertilization ; chemical composition
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
8/47
Rok: 2014
Autorzy: Piotr Szulc, Andrzej Kruczek, Małgorzata Jagła
Tytuł: Analiza zmienności genetycznej plonu ziarna dwóch typów odmian mieszańcowych kukurydzy Zea mays L.) w zależności od sposobu aplikacji nawozu azotowego
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Konferencja naukowa, Poznań - Dymaczewo Nowe, 07-09 maja 2014 / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2014
Szczegóły: s. 10
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
9/47
Rok: 2014
Autorzy: Piotr Szulc, Andrzej Kruczek, Małgorzata Jagła
Tytuł: Dynamika gromadzenia suchej masy oraz makroelementów w poczatkowym okresie wzrostu jako reakcja dwóch typów kukurydzy (Zea mays L.) na sposób nawożenia nawozem azotowym i azotowo-magnezowym
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Konferencja naukowa, Poznań - Dymaczewo Nowe, 07-09 maja 2014 / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2014
Szczegóły: s. 26
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
10/47
Rok: 2014
Autorzy: Piotr Szulc, Andrzej Kruczek, Małgorzata Jagła
Tytuł: Efektywność nawożenia azotem w zależności od sposobu aplikacji nawozu oraz typu mieszańca kukurydzy (Zea mays L.)
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Konferencja naukowa, Poznań - Dymaczewo Nowe, 07-09 maja 2014 / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2014
Szczegóły: s. 25
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
11/47
Rok: 2013
Autorzy: Piotr Szulc, Jan Bocianowski, Andrzej Kruczek, Grażyna Szymańska, Roman Roszkiewicz
Tytuł: Response of two cultivar types of maize (Zea mays L.) expressed in protein content and its yield to varied soil resources of N and Mg and a form of nitrogen fertilizer
Źródło: Pol. J. Environ. Stud. - 2013, vol. 22, no. 6, s. 1845-1853, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-1485
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 stycznia 2014].
Angielskie słowa kluczowe: protein ; nitrogen ; type of nitrogen fertilizer ; magnesium ; type of hybrid ; stay-green
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.600
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
12/47
Rok: 2012
Autorzy: Piotr Szulc, Andrzej Kruczek, Jan Bocianowski, Agnieszka Waśkiewicz, Monika Beszterda, Piotr Goliński
Tytuł: Ocena poziomu stężeń fumonizyn w różnych odmianach kukurydzy
Źródło: Prog. Plant Prot. - 2012, vol. 52, no. 2, s. 310-313, il., bibliogr.
p-ISSN: 1427-4337
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 6 sierpnia 2013].
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; odmiany roślin ; Fusarium ; fumonizyny ; wysokosprawna chromatografia cieczowa
Angielskie słowa kluczowe: maize ; Fusarium ; fumonisins ; HPLC
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
13/47
Rok: 2011
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Wpływ terminu siewu kukurydzy cukrowej oraz sposobu nawożenia azotem i fosforem na wybrane agrofagi
Źródło: Prog. Plant Prot. - 2011, 51, 3, 1314-1318, bibliogr.
p-ISSN: 1427-4337
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 30 lipca 2013].
Angielskie słowa kluczowe: sugar maize ; plant diseases ; plant pest ; nitrogen fertilization ; level of nitrogen application ; method of nitrogen application ; method of ammonium phosphate application
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
14/47
Rok: 2010
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Response of sugar maize (Zea mays ssp. saccharata L.) to nitrogen and phosphorus fertilization methods depending on the sowing date. Part 1, Cobs yield
Tytuł równoległy: Reakcja kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. saccharata L.) na sposoby nawożenia azotem i fosforem w zależności od terminu siewu. Cz. 1, Plon kolb
Źródło: Acta Sci. Pol., Agric. - 2010, 9 (4), s. 39-46, bibliogr.
p-ISSN: 1644-0625
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 8 października 2013].
Polskie słowa kluczowe: kukurydza cukrowa ; terminy siewu ; nawożenie ; fosforan amonu ; nawożenie startowe ; nawożenie pogłówne ; nawożenie rzędowe ; kolby kukurydzy
Angielskie słowa kluczowe: maize ; sowing date ; fertilization ; ammonium phosphate ; top-dressing ; starter fertilization ; row fertilization ; maize cobs ; yield
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
15/47
Rok: 2010
Autorzy: Andrzej Kruczek, Hubert Waligóra
Tytuł: Response of sugar maize (Zea mays ssp. saccharata L.) to nitrogen and phosphorus fertilization methods depending on the sowing date. Part 2, Cobs qualitative traits
Tytuł równoległy: Reakcja kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. saccharata L.) na sposoby nawożenia azotem i fosforem w zależności od terminu siewu. Cz. 2, Cechy jakościowe kolb
Źródło: Acta Sci. Pol., Agric. - 2010, 9 (4), s. 47-54, bibliogr.
p-ISSN: 1644-0625
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 10 października 2013].
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; nawożenie ; nawożenie azotem ; nawożenie fosforem ; nawożenie rzędowe ; nawożenie startowe ; zaziarnienie kolb
Angielskie słowa kluczowe: sugar maize ; fertilization ; nitrogen fertilization ; phosphorus fertilization ; row fertilization ; starter fertilization ; cob fulfilment
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
16/47
Rok: 2010
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Zdrowotność kukurydzy w zależności od sposobu nawożenia. Część 1, Siew bezpośredni po pszenicy ozimej
Źródło: Prog. Plant Prot. - 2010, vol. 50, no. 1, s. 429-433, bibliogr.
p-ISSN: 1427-4337
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 29 lipca 2013].
Angielskie słowa kluczowe: maize ; plant diseases ; plant pest ; methods of fertilization ; kind of fertilizers ; way of applying the nitrogen
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
17/47
Rok: 2010
Autorzy: Andrzej Kruczek, Witold Skrzypczak
Tytuł: Zdrowotność kukurydzy w zależności od sposobu nawożenia. Część 2, Siew bezpośredni po gorczycy białej
Źródło: Prog. Plant Prot. - 2010, vol. 50, no. 1, s. 434-436, bibliogr.
p-ISSN: 1427-4337
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 29 lipca 2013].
Angielskie słowa kluczowe: maize ; plant diseases ; plant pest ; methods of fertilization ; kind of fertilizers ; way of applying the nitrogen
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
18/47
Rok: 2009
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Ćwiczenia ze szczegółowej uprawy roślin rolniczych : Rośliny zbożowe
Inf. o wydaniu: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009. - 158 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
ISBN: 978-83-7160-547-5
Polskie słowa kluczowe: rośliny uprawne ; zboża ; uprawa roślin ; ćwiczenia laboratoryjne
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
19/47
Rok: 2009
Autorzy: Witold Skrzypczak, Hubert Waligóra, Piotr Szulc, Andrzej Kruczek
Tytuł: Ocena skuteczności chwastobójczej i fitotoksyczności herbicydów stosowanych w uprawie sorga
Źródło: Prog. Plant Prot. - 2009, vol. 49, no. 2, s. 832-836, bibliogr.
p-ISSN: 1427-4337
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 26 czerwca 2013].
Polskie słowa kluczowe: sorgo ; zwalczanie chwastów ; herbicydy ; skuteczność działania ; fitotoksyczność
Angielskie słowa kluczowe: sorghum ; weed control ; herbicides ; efficacy ; phytotoxicity
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
20/47
Rok: 2009
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Zdrowotność kukurydzy w zależności od sposobu nawożenia NP. Część 1, Mieszańce średnio wczesne
Źródło: Prog. Plant Prot. - 2009, vol. 49, no. 1, s. 397-401, bibliogr.
p-ISSN: 1427-4337
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 24 czerwca 2013].
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; odmiany średnio wczesne ; uprawa roślin ; nawożenie ; nawozy ; metody aplikacji ; zdrowotność roślin ; choroby roślin ; szkodniki roślin
Angielskie słowa kluczowe: maize ; medium-early variety ; plant cultivation ; fertilization ; fertilizers ; application methods ; plant health ; plant diseases ; plant pest
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
21/47
Rok: 2009
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Zdrowotność kukurydzy w zależności od sposobu nawożenia NP. Część 2, Mieszańce wczesne
Źródło: Prog. Plant Prot. - 2009, vol. 49, no. 1, s. 402-406, bibliogr.
p-ISSN: 1427-4337
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 24 czerwca 2013].
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; odmiany wczesne ; uprawa roślin ; nawożenie ; nawozy ; metody aplikacji ; zdrowotność roślin ; choroby roślin ; szkodniki roślin
Angielskie słowa kluczowe: maize ; early variety ; plant cultivation ; fertilization ; fertilizers ; application methods ; plant health ; plant diseases ; plant pest
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
22/47
Rok: 2009
Autorzy: Andrzej Kruczek, Witold Skrzypczak
Tytuł: Zdrowotność kukurydzy w zależności od sposobu nawożenia NP. Część 3, Mieszańce średnio późne
Źródło: Prog. Plant Prot. - 2009, vol. 49, no. 1, s. 407-411, bibliogr.
p-ISSN: 1427-4337
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; odmiany średnio późne ; uprawa roślin ; nawożenie ; nawozy ; metody aplikacji ; zdrowotność roślin ; choroby roślin ; szkodniki roślin
Angielskie słowa kluczowe: maize ; medium-late variety ; plant cultivation ; fertilization ; fertilizers ; application methods ; plant health ; plant diseases ; plant pest
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
23/47
Rok: 2008
Autorzy: Piotr Szulc, Andrzej Kruczek
Tytuł: Wpływ wielkości opadów i temperatury na gromadzenie suchej masy i pobieranie składników mineralnych przez kukurydzę w początkowym okresie rozwoju w zależności od sposobu nawożenia
Źródło: Acta Agrophys. - 2008, vol. 11, 3 (158), s. 753-766, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1234-4125
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 30 czerwca 2017].
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; sposoby nawożenia ; temperatura ; opady
Angielskie słowa kluczowe: maize ; ferilisation method ; rainfall ; temperature
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
24/47
Rok: 2007
Autorzy: Piotr Szulc, Andrzej Kruczek
Tytuł: Skuteczność rzędowego nawożenia kukurydzy nawozem fosforowym i fosforowo-azotowym
Źródło: Fragm. Agron. - 2007, R. 24, nr 2 (94), s. 329-334, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0860-4088
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 30 czerwca 2017].
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; nawożenie startowe ; nawożenie rzutowe ; nawozy fosforowe ; nawozy fosforowo-azotowe ; dawki nawozowe
Angielskie słowa kluczowe: maize ; starter fertilization ; broadcast fertilization ; kind of fertilizers ; phosphorus doses
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
25/47
Rok: 2007
Autorzy: Piotr Szulc, Andrzej Kruczek, Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak
Tytuł: Wartość energetyczna surowca kukurydzy w zależności od sposobu stosowania fosforu
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2007, t. 1, z. 1, art. 2, bibliogr., abstr., streszcz.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_1_2.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Rolnictwo.
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; nawożenie rzędowe ; nawożenie rzutowe ; nawozy fosforowe
Angielskie słowa kluczowe: maize ; starter fertilization ; broadcast fertilization ; kind of fertilizers
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
26/47
Rok: 2006
Autorzy: A. Kruczek, P. Szulc
Tytuł: Effect of fertilization method on the uptake and accumulation of mineral components in the initial period of maize development
Źródło: Int. Agrophys. - 2006, vol. 20, no. 1, s. 11-22, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0236-8722
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 lipca 2017].
Angielskie słowa kluczowe: maize ; fertilization ; uptake ; mineral components
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
27/47
Rok: 2006
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Wpływ wielkości opadów i temperatury na gromadzenie suchej masy i pobieranie składników mineralnych przez kukurydzę w początkowym okresie rozwoju w zaleśności od rodzaju nawozu
Źródło: Rocz. AR Pozn., Rol. - 2006, 66 (380), s. 177-186, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0137-1754
Angielskie słowa kluczowe: maize ; type of phosphate fertilizer ; rainfall ; temperature
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
28/47
Rok: 2005
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Tempo gromadzenia suchej masy przez kukurydzę w zależności od dawki fosforu, rodzaju nawozu i sposobu nawożenia
Źródło: Acta Agrophys. - 2005, vol. 6, 3 (127), s. 689-700, il., bibliogr.streszcz., abstr.
p-ISSN: 1234-4125
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 30 czerwca 2017].
Polskie słowa kluczowe: nawożenie startowe ; formy nawozu ; dawki fosforu
Angielskie słowa kluczowe: starter fertilization ; kind of fertilizer ; doses of phosphorus
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
29/47
Rok: 2005
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Wpływ wielkości dawki fosforu, rodzaju nawozu i sposobu nawożenia na plonowanie kukurydzy uprawianej na ziarno
Źródło: Pamięt. Puł. - 2005, z. 140, s. 149-157, il., bibliogr.
p-ISSN: 0552-9778
Polskie słowa kluczowe: nawożenie ; sposoby nawożenia ; rodzaje nawozów ; fosfor ; kukurydza
Angielskie słowa kluczowe: fertilization ; fertilization systems ; kind of fertilizer ; phosphorus ; maize
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
30/47
Rok: 2005
Autorzy: Piotr Szulc, Andrzej Kruczek
Tytuł: Zmiany cech morfologicznych kukurydzy w zależności od dawek fosforu i sposobu ich stosowania
Źródło: Rocz. AR Pozn., Rol. - 2006, 64 (374), s. 173-183, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0137-1754
Angielskie słowa kluczowe: maize ; starter fertilization ; broadcast fertilization ; kind of fertilizer
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
31/47
Rok: 2004
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Występowanie chorób i szkodników na kukurydzy w zależności od nawożenia fosforem
Źródło: Prog. Plant Prot. - 2004, vol. 44, no. 2, s. 873-876, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1427-4337
Angielskie słowa kluczowe: diseases ; insects ; phosphorus ; row fertilization ; broadcast fertilization ; rates of phosphorus ; kind of fertilizer
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
32/47
Rok: 2003
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Analysis of path coefficients in the evaluation of the interdependence between the yield of maize after soil and foliar nitrogen application
Źródło: Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Agric. - 2003, vol. 4, s. 47-55, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1507-7446
Angielskie słowa kluczowe: maize ; leaf nutrition ; soil fertilization ; yield components ; path coefficients
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
33/47
Rok: 2003
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Kukurydza ma duży apetyt
Źródło: Top Agrar Pol. - 2003, 4, s. 98, 100, 102, 104, il.
p-ISSN: 1232-6879
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
34/47
Rok: 2002
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Nawożenie kukurydzy roztworem saletrzano-mocznikowym
Źródło: Porad. Gospod. - 2002, 5, s. 22
p-ISSN: 0137-6780
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
Praca afiliowana przez UP
35/47
Rok: 2002
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Startowe stosowanie fosforu na plantacji kukurydzy
Źródło: Porad. Gospod. - 2002, 3, s. 18-19, il.
p-ISSN: 0137-6780
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
Praca afiliowana przez UP
36/47
Rok: 2001
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Płynny nawóz azotory w uprawie kukurydzy
Źródło: Kukurydza. - 2001, nr 1 (17), s. 17-19, il.
p-ISSN: 1231-9635
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
37/47
Rok: 2001
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Nawożenie mineralne i organiczne kukurydzy
Źródło: Porad. Gospod. - 2001, 3, s. 15-16
p-ISSN: 0137-6780
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 0.500
Praca afiliowana przez UP
38/47
Rok: 2001
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Describing the optimal technique and term for foliar fertilization of maize with urea solution
Źródło: Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Agric. - 2001, vol. 2, s. 77-89,, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1507-7446
Angielskie słowa kluczowe: maize ; nitrogen ; foliar supplementary fertilization ; terms and techniques of applying nitrogen
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
39/47
Rok: 2001
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Effectiveness of foliar fertilization of maize with nitrogen and micronutrients depending on the level of nitrogen supply
Źródło: Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Agric. - 2001, vol. 2, s. 101-117, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1507-7446
Angielskie słowa kluczowe: maize ; soil nitrogen fertilization ; foliar nitrogen and micronutrients fertilization
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
40/47
Rok: 2001
Autorzy: A. Kruczek
Tytuł: Terms and variants of foliar fertilization of maize with urea and microelements
Źródło: Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Agric. - 2001, vol. 2, s. 91-100, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1507-7446
Angielskie słowa kluczowe: maize ; nitrogen ; microelements ; foliar fertilization
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
41/47
Rok: 2000
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Wpływ dolistnego stosowania mocznika na pobieranie i wykorzystanie azotu przez kukurydzę
Źródło: Fragm. Agron. - 2000, R. 17, nr 3 (67), s. 18-29, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0860-4088
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; nawożenie azotem ; nawożenie dolistne ; efektywność nawożenia ; wykorzystanie azotu ; pobranie azotu
Angielskie słowa kluczowe: maize ; foliar fertilization ; nitrogen fertilization ; agronomical efficiency ; physiological efficiency ; nitrogen utilization ; nitrogen uptake
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
42/47
Rok: 2000
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Co przemawia za startowym stosowaniem fosforu w kukurydzy
Źródło: Kukurydza. - 2000, nr 2 (16), s. 44-46, il.
p-ISSN: 1231-9635
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
43/47
Rok: 2000
Autorzy: Andrzej Kruczek, Piotr Szulc
Tytuł: Nawożenie organiczne kukurydzy
Źródło: Kukurydza. - 2000, nr 2 (16), s. 49-52, il.
p-ISSN: 1231-9635
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
44/47
Rok: 2000
Autorzy: Andrzej Kruczek, Andrzej Dubas, Hanna Sulewska
Tytuł: Nawożenie kukurydzy w świetle badań prowadzonych w Katedrze Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu w latach 1956-1991
Źródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Leś. - 2000, t. 89, s. 21-36, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
45/47
Rok: 1999
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Effectiveness of nitrogen fertilizing of maize depending on rate and environmental factors
Źródło: Sci. Pap. Agric. Univ. Pozn., Agric. - 1999, vol. 1, s. 37-50, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1507-7446
Angielskie słowa kluczowe: maize ; nitrogen fertilization ; indicators of fertilization efficiency ; environmental factors ; quantitative realtionships
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
46/47
Rok: 1997
Autorzy: Andrzej Kruczek
Tytuł: Wpływ nawożenia azotowego na pobieranie azotu przez kukurydzę i zmiany jego zawartości w glebie
Źródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Leś. - 1997, t. 83, s. 69-80, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
47/47
Rok: 1990
Autorzy: Hubert Waligóra, Andrzej Kruczek
Tytuł: Odmiany kukurydzy na CCM
Źródło: Porad. Gospod. - 1990, 5/6, s. 3, il.
p-ISSN: 0137-6780
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP