logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: KOSTRZEWSKI WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/12
Rok: 2018
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski, Anna Smoczkiewicz-Wojciechowska
Tytuł: Thermal and mechanical properties of lightweight concretes based on waste aggregates
Źródło: Indian J. Eng. Mat. Sci. - 2018, vol. 25, April, s. 191-198, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0971-4588 e-ISSN: 0975-1017
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 24 sierpnia 2018].
Angielskie słowa kluczowe: lightweight concrete ; mechanical properties ; density ; thermal conductivity ; lightweight aggregate ; lytag ; boiler slag ; omega spheres
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.794
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
2/12
Rok: 2018
Autorzy: Jacek Mądrawski, Wojciech Kostrzewski
Tytuł: Wykorzystanie odpadowych piasków odlewniczych do wykonywania mieszanek iniekcyjnych stosowanych w naprawach studzienek i rurociągów kanalizacyjnych
Źródło: Prz. Bud. - 2018, R. 89, nr 7/8, s. 82-84, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0033-2038
Polskie słowa kluczowe: piaski poodlewnicze ; iniekty ; rewitalizacja
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
3/12
Rok: 2017
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski
Tytuł: Mieszanki iniekcyjne stosowane przy rewitalizacji infrastruktury kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi
Źródło: Prz. Bud. - 2017, R. 88, nr 2, s. 36-39, il., bibliogr.
p-ISSN: 0033-2038
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 kwietnia 2017].
Polskie słowa kluczowe: betony SCC ; popiół lotny ; proszki skalne ; naprawy rurociągów ; iniekty
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
4/12
Rok: 2016
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski, Anna Smoczkiewicz-Wojciechowska
Tytuł: Opracowanie nowatorskiej metody projektowania betonów lekkich o określonych parametrach fizyko-mechanicznych
W: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : Monografia Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Wiesława Buczkowskiego / Red. prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Urszula Kwaśna.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo-Drukarnia PRODRUK, 2016
Szczegóły: s. 533-542, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-64246-68-5
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: beton lekki ; przewodność cieplna ; nasiąkliwość ; mrozoodporność ; wytrzymałość
Angielskie słowa kluczowe: lightweight ; thermal conductivity ; water absorption ; frost resistance ; strength
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
5/12
Rok: 2016
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski
Tytuł: Mieszanki iniekcyjne stosowane przy rewitalizacji infrastruktury kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi
W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych / Pr. zbior. pod red. Wiesława Buczkowskiego i Anny Szymczak-Graczyk.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu, 2016
Szczegóły: s. 409-418, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-931503-7-3
Liczba arkuszy: 0,5
Polskie słowa kluczowe: betony SCC ; popiół lotny ; proszki skalne ; naprawy rurociągów ; iniekty
Angielskie słowa kluczowe: SCC concrete ; fly ash ; repair of pipelines ; injections
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
6/12
Rok: 2015
Autorzy: Anna M. Grabiec, Daniel Zawal, Wojciech Kostrzewski
Tytuł: Effect of waste mineral additives on flow stability over time in self-compacting concrete mixes with low clinker content
Źródło: J. Ecol. Eng. - 2015, vol. 16, iss. 4, s. 206-214, il., bibliogr.
p-ISSN: 2299-8993
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 20 listopada 2015].
Polskie słowa kluczowe: self-compacting concrete ; waste mineral additive ; sustainability of civil engineering
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/12
Rok: 2015
Autorzy: Ireneusz Laks, Zbigniew Walczak, Zbigniew Sroka, Bogdan J. Wosiewicz, Ryszard Graf, Michał Kozłowski, Jacek Mądrawski, Wojciech Kostrzewski
Tytuł: Pomiary dla celów identyfikacji i weryfikacji matematycznych modeli przepływów na odcinku Warty z polderem przyrzecznym Majdany
W: Problemy modelowania pracy zbiornika przyrzecznego / Pod red. Bogdana J. Wosiewicza.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015
Szczegóły: s. 137-174, il.
ISBN: 978-83-7160-771-4
Liczba arkuszy: 2.9
Polskie słowa kluczowe: polder Majdany ; pomiary geodezyjne ; badania geotechniczne ; badania glebowe ; batymetria ; stany i przepływy ; przejście fali wezbraniowej
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
8/12
Rok: 2015
Autorzy: Jacek Mądrawski, Wojciech Kostrzewski
Tytuł: Badanie przyczepności klejów elastycznych przeznaczonych do mocowania płyt elewacyjnych
W: Projektowanie, eksploatacja, diagnostyka i naprawy wybranych obiektów budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego : Monografia jubileuszowa z okazji 90-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Henryka Mikołajczaka / Pr. zbior. pod red. Wiesława Buczkowskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut Budownictwa i Geoinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy, 2015
Szczegóły: s. 153-159, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-64246-42-5
Liczba arkuszy: 0,5
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
9/12
Rok: 2015
Autorzy: Wojciech Kostrzewski
Tytuł: Wpływ dodatków pod postacią pyłów mineralnych na kształtowanie się wytrzymałości mas iniekcyjnych na bazie cementów, wykorzystywanych do remontów rurociągów kanalizacyjnych
W: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych / Pr. zbior. pod red. Wiesława Buczkowskiego.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Zarządu Oddziału PZITB, 2015
Szczegóły: s. 115-124, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-931503-5-9
Liczba arkuszy: 0,8
Polskie słowa kluczowe: betony SCC ; popioł lotny ; naprawy rurociągów ; iniekty
Angielskie słowa kluczowe: SCC concrete ; fly ash ; repair of pipelines ; injection material
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
10/12
Rok: 2015
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski, Anna M. Smoczkiewicz-Wojciechowska
Tytuł: Właściwości wytrzymałościowe i termoizolacyjne betonu lekkiego na kruszywie Pollytag
W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych.
Adres wydawniczy: Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015
Szczegóły: s. 175-179, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7125-251-8
Liczba arkuszy: 0,35
Polskie słowa kluczowe: beton lekki ; przewodność cieplna ; wytrzymałość
Angielskie słowa kluczowe: concrete lightweight ; thermal conductivity ; strength
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
11/12
Rok: 2015
Autorzy: Wojciech Kostrzewski, Jacek Mądrawski, Marta Sybis
Tytuł: Wpływ proszkowych dodatków mineralnych na wytrzymałość zapraw cementowych
W: Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych / Pod red. Tomasza Błaszczyńskiego i Moniki Siewczyńskiej.
Adres wydawniczy: Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015
Szczegóły: s. 89-93, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7125-251-8
Liczba arkuszy: 0,25
Polskie słowa kluczowe: dodatki mineralne ; mączka ; wapień ; bazalt ; kwarc ; wytrzymałość zapraw
Angielskie słowa kluczowe: mineral supplements ; mineral meal ; limestone ; basalt ; quartz ; strength of mortar
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
12/12
Rok: 2015
Autorzy: Jacek Mądrawski, Wojciech Kostrzewski
Tytuł: Badanie skuteczności uszczelniania czaszy zbiorników retencyjnych bentomatą
W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych / Pod red. Tomasza Błaszczyńskiego, Wiesława Buczkowskiego, Józefa Jasiczaka, Mieczysława Kamińskiego.
Adres wydawniczy: Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2015
Szczegóły: s. 189-194, il., bibliogr.
ISBN: 978-83-7125-252-5
Liczba arkuszy: 0,35
Polskie słowa kluczowe: uszczelnianie ; filtracja ; mata bentonitowa
Angielskie słowa kluczowe: sealed ; filtration ; benton mat
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP