logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: IDCZAK PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/13
Rok: 2020
Autorzy: Karol Mrozik, Michał Napierała, Piotr Idczak
Tytuł: Ländliche Gebiete als die Herausforderung der Siedlungswasserwirtschaft in Polen
Źródło: WasserWirtschaft. - 2020, 1, s. 38-45, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0043-0978 e-ISSN: 2192-8762
Polskie słowa kluczowe: obszary wiejskie ; gospodarka miasta
Angielskie słowa kluczowe: Ländliche Gebiete ; Siedlungswasserwirtschaft
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: GER
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.202
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
DOI:
2/13
Rok: 2019
Autorzy: Piotr Idczak, Ida Musiałowska, Karol Mrozik
Tytuł: Zdolność projektów JESSICA do oddziaływania na procesy rynkowe w miastach
Źródło: Biul. KPZK PAN. - 2019, z.274, s. 202-222, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0079-3493
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 lutego 2020].
Polskie słowa kluczowe: instrumenty inżynierii finansowej ; inicjatywa JESSICA ; regeneracja ; zrównoważony rozwój ; obszary wiejskie
Angielskie słowa kluczowe: financial engineering instruments ; JESSICA initiative ; regeneration ; sustainable urban development
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/13
Rok: 2019
Autorzy: Piotr Idczak, Ida Musiałkowska, Karol Mrozik
Tytuł: Ecosystem services in the appraisal of the economic performance of urban regeneration projects exemplified by the JESSICA initiative
Źródło: Ekon. Śr. - 2019, nr 3 (70), s. 114-129, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0867-8898 e-ISSN: 2300-6420
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 17 lutego 2020].
Polskie słowa kluczowe: ekosystemy miejskie ; usługi ekosystemów ; środowiskowe efekty zewnętrzne ; wydajność ekonomiczna ; obszary miejskie ; rewitalizacja ; inicjatywa JESSICA
Angielskie słowa kluczowe: urban ecosystem services ; environmental externalities ; economic performance ; urban regeneration ; JESSICA initiative
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

  Adres url:
  DOI:
  4/13
  Rok: 2018
  Autorzy: Piotr Idczak, Karol Mrozik
  Tytuł: Periurbanisation - evidence from Polish metropolitan areas
  Tytuł równoległy: Peryurbanizacja - analiza zjawiska w obszarach metropolitalnych Polski
  Źródło: Econ. Environ. Stud. - 2018, vol. 16, no. 1 (45/2018), s. 173-192, il., bibliogr., abstr., streszcz.
  p-ISSN: 1642-2597 e-ISSN: 2081-8319
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 listopada 2018].
  Polskie słowa kluczowe: peryurbanizacja ; obszary peri-urban ; analiza wielowymiarowa ; obszary metropolitalne
  Angielskie słowa kluczowe: peri-urbanisation ; peri-urban areas ; multivariate analysis ; metropolitan areas
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  5/13
  Rok: 2017
  Autorzy: Karol Mrozik, Piotr Idczak
  Tytuł: The capacity of ecosystem services in small water retention measures
  Źródło: Ekon. Śr. - 2017, nr 3 (62), s. 37-48, il., bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 0867-8898 e-ISSN: 2300-6420
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 23 stycznia 2018].
  Angielskie słowa kluczowe: ecosystem services ; small water retention ; river catchment ; AHP
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

  Adres url:
  6/13
  Rok: 2017
  Autorzy: Piotr Idczak, Karol Mrozik
  Tytuł: Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/2, s. 55-66, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: chłonność demograficzna ; rozbieżność demograficzna ; planowanie przestrzenne ; suburbanizacja ; rozwój zrównoważony ; gminy ; Dopiewo
  Angielskie słowa kluczowe: population absorptive capacity ; population divergence ; spatial planning ; suburbanization ; sustainable development ; commune ; Dopiewo
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  7/13
  Rok: 2016
  Autorzy: Karol Mrozik, Piotr Idczak
  Tytuł: Optymalizacja procesu decyzyjnego dotycząca kształtowania zdolności retencyjnych zlewni przy zastosowaniu metody AHP
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 42/2, s. 83-94, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Polskie słowa kluczowe: retencyjność zlewni ; AHP ; planowanie ; gospodarowanie wodą ; Skórzynka
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  DOI:
  8/13
  Rok: 2016
  Autorzy: Piotr Idczak, Karol Mrozik
  Tytuł: Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 46/2, s. 243-254, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Polskie słowa kluczowe: peryurbanizacja ; obszary miejskie ; obszary peryferyjne ; analiza taksonomiczna
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  DOI:
  9/13
  Rok: 2015
  Autorzy: Piotr Idczak, Karol Mrozik
  Tytuł: Wykorzystanie dynamicznego kosztu jednostkowego do oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej na terenach zurbanizowanych
  Źródło: Ekon. Śr. - 2015, nr 2 (53), s. 92-102, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0867-8898 e-ISSN: 2300-6420
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 25 lutego 2016].
  Polskie słowa kluczowe: opłacalność ; dynamiczne generowanie ; zlewnia Skórzynka
  Angielskie słowa kluczowe: cost-eff ectivene ; dynamic generation cost ; retention ; Skórzynka catchment
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  10/13
  Rok: 2015
  Autorzy: Piotr Idczak, Karol Mrozik
  Tytuł: Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 42, t. 2, s. 161-171, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-4881
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 marca 2016]
  Polskie słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna ; ewaluacja ex ante ; analiza kosztów ; zbiorniki retencyjne ; zbiornik Tulce
  Angielskie słowa kluczowe: economic efficiency ; ex-ante evaluation ; cost-benefict analysis ; Tulce small water retention reservoir
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  11/13
  Rok: 2015
  Autorzy: Karol Mrozik, Piotr Idczak
  Tytuł: Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2015, nr 42, t. 2, s. 183-194, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2080-4881
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 marca 2016]
  Polskie słowa kluczowe: suburbanizacja ; Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny ; planowanie przestrzenne ; gmina wiejska
  Angielskie słowa kluczowe: suburbanization ; Bydgoszcz-Torun Metropolitan Area ; spatial planning ; rural commune
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  12/13
  Rok: 2014
  Autorzy: Piotr Idczak, Karol Mrozik
  Tytuł: Ocena efektywności kosztowej rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej jako sposobu ograniczania zagrożenia powodziowego
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 367, s. 102-111, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 sierpnia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: retencja wodna ; efektywność kosztowa ; dynamiczny koszt jednostkowy
  Angielskie słowa kluczowe: water retention ; cost effectiveness ; dynamic generation cost
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  13/13
  Rok: 2014
  Autorzy: Karol Mrozik, Czesław Przybyła, Piotr Szczepański, Michał Napierała, Piotr Idczak
  Tytuł: Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 339, s. 130-140, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 sierpnia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi ; rozwój społeczno-gospodarczy ; plan gospodarowania wodami
  Angielskie słowa kluczowe: integrated water resources management ; development ; river basin management plan
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP