logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: GRYNIA MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/32
Rok: 2009
Autorzy: Mieczysław Grzelak, Maria Grynia, Zbigniew Kaczmarek
Tytuł: The plant association Epilobio-juncetum effusi in the Noteć river valley (Wielkopolska)
¬ródło: Rocz. AR Pozn., Bot.-Stec. - 2009, 13 (388), s. 97-102, il., bibliogr.
p-ISSN: 1896-1908
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 22 sierpnia 2014].
Angielskie słowa kluczowe: Juncus effusus ; meadows ; pasture ; Noteć River valley
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
2/32
Rok: 2007
Autorzy: Anna Kryszak, Jan Kryszak, Maria Grynia, Magdalena Czemko
Tytuł: Deschampsia caespitosa (Poaceae) w runi zbiorowisk ł±kowo-pastwiskowych w Wielkopolsce
¬ródło: Fragm. Florist. Geobot. Pol. - 2007, Suppl. 9, s. 73-82, bibliogr.
p-ISSN: 1640-629X
Uwagi: Tytuł zeszytu: Biologia traw
Polskie słowa kluczowe: zbiorowiska ro¶linne ; zbiorowiska ł±kowo-pastwiskowe ; trawy ; Deschampsia caespitosa ; ¶miałek darniowy ; ekspansja ro¶lin ; warunki siedliskowe ; Wielkopolska ; ł±ki ; pastwiska ; warto¶ć gospodarcza
Angielskie słowa kluczowe: Deschampsia caespitosa ; meadow communities ; floristic diversity ; site ; utilization ; yield
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
3/32
Rok: 2007
Autorzy: Anna Kryszak, Jan Kryszak, Maria Grynia
Tytuł: Zmiany degradacyjne na ł±kach i pastwiskach wył±czonych z użytkowania
W: Spontaniczna flora i ro¶linno¶ć na obszarach wył±czonych z użytkowania rolniczego.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007
Seria: Acta Botanica Warmiae et Masuriae ; 4
Szczegóły: s. 205-214, bibliogr.
ISBN: 978-83-60247-98-3
Polskie słowa kluczowe: ł±ki ; pastwiska ; zbiorowiska ro¶linne ; zbiorowiska ł±kowo-pastwiskowe ; zmiany florystyczne ; siedliska ł±kowe ; degradacja ; sukcesja ro¶lin
Angielskie słowa kluczowe: meadow-pasture communities ; degradation ; habitat ; succession
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
4/32
Rok: 2006
Autorzy: Anna Kryszak, Jan Kryszak, Maria Grynia
Tytuł: Zróżnicowanie geomorfologiczne terenów zalewanych doliny Warty a występowanie zbiorowisk ł±kowo-szuwarowych
¬ródło: Ann. UMCS, sect. E Agric. - 2006, vol. 61, s. 285-292, il., bibliogr.
p-ISSN: 0365-1118
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line na stronie czasopisma "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura" [dostęp: 2 lutego 2009]
Polskie słowa kluczowe: doliny rzeczne ; dolina Warty ; tereny zalewowe ; zróżnicowanie geomorfologiczne ; fitosocjologia ; zbiorowiska ro¶linne ; zbiorowiska ł±kowe ; zbiorowiska szuwarowe ; występowanie ; skład botaniczny ; synantropizacja
Angielskie słowa kluczowe: Warta valley ; geomorphological forms ; floodplains ; phytosociology ; plant communities ; meadow communities ; rush communities ; floristic diversity ; synanthropization
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
5/32
Rok: 2006
Autorzy: Anna Kryszak, Jan Kryszak, Maria Grynia, Aleksandra Kornacka
Tytuł: Zróżnicowanie florystyczne zbiorowisk ł±kowych w dolinie ¶rodkowej Warty
¬ródło: Zesz. Nauk. AR Krak., Inż. ¦r. - 2006, 27 (433), s. 125-132, bibliogr.
p-ISSN: 1233-569X
Polskie słowa kluczowe: doliny rzeczne ; dolina ¶rodkowej Warty ; fitosocjologia ; ł±ki ; zbiorowiska ł±kowe ; zbiorowiska ł±kowo-szuwarowe ; starorzecze ; tereny zalewowe ; wzniesienia lokalne ; różnorodno¶ć florystyczna ; walory przyrodnicze
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
6/32
Rok: 2005
Autorzy: Jan Kryszak, Anna Kryszak, Maria Grynia
Tytuł: Zmiany w siedliskach i zbiorowiskach ł±kowych w górnym odcinku Baryczy
¬ródło: Ann. UMCS, sect. E Agric. - 2005, vol. 60, s. 41-48, il., bibliogr.
p-ISSN: 0365-1118
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line na stronie czasopisma "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura" [dostęp: 2 lutego 2009]
Polskie słowa kluczowe: fitosocjologia ; zbiorowiska ł±kowe ; siedliska ł±kowe ; zbiorowiska ro¶linne ; zmiany florystyczne ; skład botaniczny ; dolina Baryczy
Angielskie słowa kluczowe: meadow communities ; meadow sites ; soil degradation ; utilization value number ; Barycz River valley
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
7/32
Rok: 2004
Autorzy: Anna Kryszak, Maria Grynia, Jan Kryszak
Tytuł: Oddziaływanie kopalni węgla kamiennego w Wałbrzychu na pobliskie zbiorowiska łakowe
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 2004, t. 97, s. 195-202, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
8/32
Rok: 2003
Autorzy: Anna Kryszak, Maria Grynia, Jan Kryszak, Mieczysław Grzelak
Tytuł: Plonowanie wiechliny ł±kowej i tymotki ł±kowej nawożonych makro- i mikroelementami
¬ródło: Biul. IHAR. - 2003, nr 225, s. 91-97, bibliogr.
p-ISSN: 0373-7837
Uwagi: Zeszyt zawiera materiały z: Ogólnopolskiej Konferencji Ł±karskiej " Wielofunkcyjna rola gatunków i odmian traw oraz motylkowatych drobnonasiennych", Bydgoszcz-Pieczyska, 21-23 maja 2002
Polskie słowa kluczowe: wiechlina ł±kowa ; Poa pratensis ; tymotka ł±kowa ; Phleum pratense ; nawożenie ; nawożenie mineralne ; makroelementy ; mikroelementy ; trawy ; plonowanie ; krzewienie
Angielskie słowa kluczowe: Poa pratensis ; Phleum pratense ; yield ; fertilization ; macroelements ; microelements ; tillering
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
9/32
Rok: 2003
Autorzy: Maria Grynia, Anna Kryszak
Tytuł: Zbiorowiska ro¶linne ł±k i pastwisk w fitosocjologicznym systemie klasyfikacyjnym
¬ródło: Biul. IHAR. - 2003, nr 225, s. 211-219, bibliogr.
p-ISSN: 0373-7837
Uwagi: Zeszyt zawiera materiały z: Ogólnopolskiej Konferencji Ł±karskiej " Wielofunkcyjna rola gatunków i odmian traw oraz motylkowatych drobnonasiennych", Bydgoszcz-Pieczyska, 21-23 maja 2002
Polskie słowa kluczowe: ł±ki ; pastwiska ; zbiorowiska ro¶linne ; zbiorowiska klasy Molinio-Arrhenatheretea ; zbiorowiska klasy Phragmitetea ; system klasyfikacji ; fitosocjologia
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
10/32
Rok: 2003
Autorzy: Anna Kryszak, Maria Grynia
Tytuł: Osobliwo¶ci florystyczne zbiorowisk ł±kowo-pastwiskowych doliny Baryczy
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 2003, t. 95, s. 85-90, bibliogr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Polskie słowa kluczowe: zbiorowiska ł±kowo-pastwiskowe ; użytki zielone ; ro¶liny ; gatunki rzadkie ; gatunki zagrożone ; dolina Baryczy
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
11/32
Rok: 2003
Autorzy: Anna Kryszak, Maria Grynia, Jan Kryszak
Tytuł: Zróżnicowanie składu florystycznego zbiorowisk ł±kowych u Ľródeł Baryczy
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 2003, t. 95, s. 91-102, bibliogr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Polskie słowa kluczowe: zbiorowiska ł±kowe ; skład botaniczny ; dolina Baryczy
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
12/32
Rok: 2003
Autorzy: Anna Kryszak, Jan Kryszak, Maria Grynia
Tytuł: Zbiorowiska ł±kowe jako wskaĽniki degradacji siedlisk ł±kowych
¬ródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2003, z. 493, cz. 3, s. 897-904, bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Przyczyny i skutki degradacji ¶rodowiska glebowego.
Polskie słowa kluczowe: siedliska ł±kowe ; zbiorowiska ł±kowe ; degradacja ; gr±dowienie ; zmiany florystyczne
Angielskie słowa kluczowe: process of aridification ; medow community ; stages of degradation
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
13/32
Rok: 2002
Autorzy: A. Kryszak, M. Grynia
Tytuł: Występowanie i udział Lolium perenne w zbiorowiskach ł±kowo-pastwiskowych Wielkopolski
¬ródło: Ł±k. Pol. - 2002, 5, s. 129-135, bibliogr.
p-ISSN: 1506-5162
Polskie słowa kluczowe: trawy ; Lolium perenne ; życica trwała ; występowanie ; zbiorowiska ł±kowo-pastwiskowe ; zespół Lolio-Cynosuretum ; Wielkopolska
Angielskie słowa kluczowe: Lolio-Cynosuretum ; degradation ; Lolium perenne ; meadow-pasture communities ; river valley
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
14/32
Rok: 2002
Autorzy: Anna Kryszak, Maria Grynia
Tytuł: Zbiorowiska ł±kowe w dolinie Baryczy
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 2002, t. 93, s. 113-121, bibliogr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Polskie słowa kluczowe: użytki zielone ; zbiorowiska ł±kowe ; zagrożenia ; dolina Baryczy
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
15/32
Rok: 2001
Autorzy: Anna Kryszak, Maria Grynia, Mariusz Budziński
Tytuł: Zbiorowiska ł±kowe terasy zalewowej doliny Warty w okolicach Konina
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 2001, t. 91, s. 67-76, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
16/32
Rok: 2001
Autorzy: Maria Grynia, Anna Kryszak
Tytuł: Zmiany florystyczne ł±k w dolinie Baryczy w okresie ostatniego trzydziestolecia
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 2001, t. 91, s. 59-66, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
17/32
Rok: 2001
Autorzy: Anna Kryszak, Maria Grynia
Tytuł: Zróżnicowanie składu florystycznego, plonowania i warto¶ci paszowej użytków zielonych okolic Konina
¬ródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2001, z. 479, s. 179-185, bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Użytki zielone Ľródłem pasz dla zwierz±t gospodarskich.
Polskie słowa kluczowe: użytki zielone ; ł±ki ; ruń ł±kowa ; pastwiska ; plonowanie ; warto¶ć paszowa ; okolice Konina
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
18/32
Rok: 1999
Autorzy: Maria Grynia, Anna Kryszak, Mieczysław Grzelak
Tytuł: Pozaprodukcyjne znaczenie ł±k na Bagnach Żarnowieckich
¬ródło: Folia Univ. Agric. Stetin., Agric. - 1999, 75 (197), s. 99-102, bibliogr.
p-ISSN: 1506-1973
Polskie słowa kluczowe: użytki zielone ; Bagna Żarnowieckie ; zbiorowiska ł±kowe ; funkcje pozaprodukcyjne ; bioróżnorodno¶ć ; sukcesja ro¶lin
Angielskie słowa kluczowe: extra-productive role of permanet grasslans ; meadow communities ; biodiversity ; succession
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
19/32
Rok: 1999
Autorzy: Maria Grynia, Mieczysław Grzelak, Anna Kryszak
Tytuł: Możliwo¶ci produkcyjne ł±k nad Kanałem Orlickim
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 1999, t. 87, s. 9-17, bibliogr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Polskie słowa kluczowe: Kanał Orlicki ; ł±ki ; produkcyjno¶ć ł±k
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
20/32
Rok: 1999
Autorzy: Maria Grynia, Anna Kryszak
Tytuł: Porównanie różnorodno¶ci florystycznej zespołów ł±kowych najczę¶ciej występuj±cych w Gorach Bystrzyckich i Karkonoszach
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 1999, t. 87, s. 19-26, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
21/32
Rok: 1999
Autorzy: Maria Grynia, Anna Kryszak
Tytuł: Warto¶ć gospodarcza sudeckich ł±k w okolicy Karpacza
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 1999, t. 87, s. 27-32, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
22/32
Rok: 1998
Autorzy: Maria Grynia, Anna Kryszak
Tytuł: Różnorodno¶ć florystyczna zbiorowisk a udział ro¶lin motylkowatych
¬ródło: Biul. Nauk. - 1998, 1, s. 99-106, bibliogr.
p-ISSN: 1505-4705
Polskie słowa kluczowe: zbiorowiska ro¶linne ; zbiorowiska ł±kowo-pastwiskowe ; różnorodno¶ć florystyczna ; ro¶liny motylkowate ; występowanie ; siedliska ł±kowe
Angielskie słowa kluczowe: floristic diversity ; leguminous plant ; communities ; site
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
23/32
Rok: 1997
Autorzy: Maria Grynia, Anna Kryszak
Tytuł: The occurrence and diversity of grass species in plant communities of the Molinio-Arrhenatheretea class in the Wielkopolska region (Poland)
¬ródło: Fragm. Florist. Geobot. - 1997, ann. 42, ps 2, s. 311-325, bibliogr.
p-ISSN: 0015-931X
Polskie słowa kluczowe: użytki zielone trwałe ; ł±ki ; pastwiska ; zbiorowiska klasy Molinio-Arrhenatheretea ; zbiorowiska ł±kowo-pastwiskowe ; skład gatunkowy ; trawy ; Wielkopolska
Angielskie słowa kluczowe: grass species ; meadow-pasture communities ; Wielkopolska region ; Poland
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
24/32
Rok: 1997
Autorzy: M. Grynia, A. Kryszak, M. Rogalski, J. Kryszak
Tytuł: Current directions of succession of meadow ecosystems in Poland
W: Management for grassland biodiversity : Proceedings of the International Occasional Symposium of the European Grassland Federation, Warszawa - Łomża, Poland, May 19-23, 1997.
Adres wydawniczy: Poznań : Polskie Towarzystwo Ł±karskie, 1997
Szczegóły: s. 61-68, bibliogr.
ISBN: 83-908158-1-8
Polskie słowa kluczowe: zbiorowiska ł±kowo-pastwiskowe ; użytkowanie ; nawożenie ; użytkowanie ko¶ne ; użytkowanie pastwiskowe ; sukcesja ro¶lin
Angielskie słowa kluczowe: meadow-pasture communities ; utilization ; fertilization ; cutting ; grazing ; succession
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
25/32
Rok: 1997
Autorzy: Maria Grynia, Anna Kryszak
Tytuł: Skala ekologiczna występowania i udziału ro¶lin motylkowatych w zbiorowiskach ł±kowo-pastwiskowych w wybranych dolinach rzek Wielkopolski
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 1997, t. 83, s. 39-45, il., bibliogr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Polskie słowa kluczowe: Wielkopolska ; doliny rzeczne ; zbiorowiska ł±kowo-pastwiskowe ; zbiorowiska klasy Molinio-Arrhenatheretea ; zbiorowiska klasy Phragmitetea
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
26/32
Rok: 1997
Autorzy: Maria Grynia, Anna Kryszak, Mieczysław Grzelak
Tytuł: Wpływ sposobów zbioru na ekologię siedliska ro¶lin ł±kowych
¬ródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 1997, z. 453, s. 49-56, bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł zeszytu: "Ekologiczne uwarunkowania produkcji pasz na użytkach zielonych"
Polskie słowa kluczowe: fitosocjologia ; użytki zielone ; ł±ki ; ruń ł±kowa ; skład gatunkowy ; zmiany gatunkowe ; pasze ; jako¶ć ; zbiór ; technologia zbioru ; ugniatanie gleby ; gleby ; wła¶ciwo¶ci fizyczne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
27/32
Rok: 1996
Autorzy: Maria Grynia
Tytuł: Kierunki zmian szaty ro¶linnej zbiorowisk ł±kowych w Wielkopolsce
¬ródło: Rocz. AR Pozn., Rol. - 1996, 47 (284), s. 15-27, il., bibliogr.
p-ISSN: 0137-1754
Polskie słowa kluczowe: ł±ki ; ro¶linno¶ć ł±kowa ; zbiorowiska ro¶linne ; sukcesja ro¶lin ; skład gatunkowy ; zmiany gatunkowe ; eutrofizacja ; oligotrofizacja ; warunki siedliskowe ; stosunki wodne ; nawożenie ; użytkowanie ; badania geobotaniczne ; Wielkopolska
Angielskie słowa kluczowe: meadow communities ; floristic changes ; succession
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
28/32
Rok: 1991
Autorzy: Maria Grynia, Anna Kryszak, Mieczysław Grzelak
Tytuł: Stan ł±k z rzędu Arrhenatheretalia w dolinie Górnej Obry
¬ródło: Pr. Komis. Nauk Rol. Komis. Nauk Le¶. - 1990, t. 69, s. 19-26, bibliogr.
p-ISSN: 0079-4708
Uwagi: Tytuł zeszytu: Prace z zakresu nauk rolniczych.
Polskie słowa kluczowe: doliny rzeczne ; dolina górnej Obry ; ł±ki ; pastwiska ; zbiorowiska ro¶linne ; zbiorowiska klasy Molinio-Arrhenatheretea ; zbiorowiska rzędu Arrhenatheretalia ; zmiany florystyczne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
29/32
Rok: 1988
Autorzy: Józef Szoszkiewicz, Maria Grynia
Tytuł: Wpływ nawożenia gnojowic± na produktywno¶ć mieszanek trawiastych w warunkach klimatycznych Wielkopolski
¬ródło: Rocz. AR Pozn., Zootech. - 1988, 36 (191), s. 177-188, bibliogr., abstr., rez.
p-ISSN: 0137-1770
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
30/32
Rok: 1988
Autorzy: Józef Szoszkiewicz, Maria Grynia
Tytuł: Wpływ nawożenia gnojowic± na skład botaniczny i warto¶ć pastewn± runi mieszanek trawiastych w warunkach klimatycznych Wielkopolski
¬ródło: Rocz. AR Pozn., Zootech. - 1988, 36 (191), s. 189-202, bibliogr., abstr., rez.
p-ISSN: 0137-1770
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
31/32
Rok: 1983
Autorzy: Maria Grynia, Józef Szoszkiewicz, Anna Kryszak
Tytuł: Dobór i ocena gatunków i odmian traw w mieszankach na trwałe i przemienne użytki zielone intensywnie nawożone nawozami organicznymi (gnojowic±) i mineralnymi w warunkach glebowo-klimatycznych Wielkopolski
¬ródło: Rocz. AR Pozn., Rol. - 1983, 26 (142), s. 153-159, il., bibliogr., abstr., rez.
p-ISSN: 0137-1754
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
32/32
Rok: 1983
Autorzy: Józef Szoszkiewicz, Mieczysław Rutkowski, Maria Grynia, Ewa Bodych-Grzemska
Tytuł: Produktywno¶ć pastwisk kwaterowych na glebach lekkich w warunkach intensywnego nawożenia i deszczowania
¬ródło: Rocz. AR Pozn., Rol. - 1983, 26 (142), s. 269-278, bibliogr., abstr., rez.
p-ISSN: 0137-1754
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wy¶wietl ponownie stosuj±c format:
Wy¶wietl/ukryj etykiety | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP