logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: GAŁECKA-DROZDA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/13
Rok: 2019
Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Elżbieta Raszeja, Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec
Tytuł: Land cover changes in Natura 2000 areas located in suburban zones: : Planning problems in the context of environmental protection
Źródło: Pol. J. Environ. Stud. - 2019, vol. 28, no. 2, s. 587-595, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-1485 e-ISSN: 2083-5906
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 listopada 2019].
Polskie słowa kluczowe: użytkowanie terenu ; Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 ; strefa podmiejska ; ochrona środowiska ; planowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: land use ; Natura 2000 ; suburban zone ; environment protection ; spatial planning
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.186
Punktacja MNiSW: 40.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/13
Rok: 2018
Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Magdalena Szczepańska, Agnieszka Wilkaniec, Ewa de Mezer
Tytuł: Aspekty kulturowe, kompozycyjne i percepcyjne w opracowaniach dotyczących identyfikacji charakteru krajobrazu na poziomie lokalnym
Źródło: Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Socio-Oecon. - 2018, nr 33, s. 63-76, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1508-1117 e-ISSN: 2353-4826
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 czerwca 2019].
Polskie słowa kluczowe: percepcja krajobrazu ; Wielkopolska ; krajobrazy ; audyt krajobrazowy
Angielskie słowa kluczowe: landscape perception ; Greater Poland voivodeship landscape ; everyday landscapes ; landscape audit
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/13
Rok: 2018
Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Elżbieta Raszeja
Tytuł: Useful wasteland - the potential of undeveloped land in modification of urban green infrastructure based on the city of Poznań
Źródło: Miscellan. Geogr. - 2018, vol. 22, iss. 4, s. 225-230, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0867-6046 e-ISSN: 2084-6118
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 stycznia 2019].
Polskie słowa kluczowe: ogrody społeczne ; tereny zieleni
Angielskie słowa kluczowe: urban barren land ; community gardens ; open space ; system of green areas ; green spaces ; Poznań
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
4/13
Rok: 2017
Autorzy: Anna Dudzińska, Anna Gałecka-Drozda, Barbara Szpakowska
Tytuł: Using LiDAR data to assess the character of landscape in the suburban zone of Poznań
Tytuł równoległy: Wykorzystanie danych wysokościowych (LiDAR) do oceny charakteru krajobrazu strefy podmiejskiej Poznania
Źródło: Barom. Reg. - 2017, t. 15, nr 3, s. 103-108, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1644-9398
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 stycznia 2018].
Angielskie słowa kluczowe: GIS ; Airborne Laser Scanning ; Landscape Character Assessment method ; suburban zone of Poznań
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 14.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
5/13
Rok: 2017
Autorzy: Anna Gałecka-Drozda, Agata Zachariasz
Tytuł: Tereny postagrarne w największych miastach Polski
Źródło: Pr. Kom. Kraj. Kult. - 2017, nr 38, s. 57-70, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1896-1460
Uwagi: Tytuł zeszytu: Krajobraz w praktyce i edukacji. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 lutego 2018].
Polskie słowa kluczowe: nieużytkowane tereny rolnicze ; planowanie przestrzenne ; użytkowanie terenu ; miasta
Angielskie słowa kluczowe: abandoned rural areas ; spatial planning ; land use ; cities
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
6/13
Rok: 2017
Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Anna Gałecka-Drozda, Miłosz Walerzak, Agnieszka Rosada
Tytuł: Zastosowanie programów GIS w analizie historycznych założeń zieleni
Tytuł równoległy: Using GIS software for analysis of historical green space complexes
Źródło: Teka Komis. Urban. Archit. - 2017, t. 45, s. 233-244, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0079-3450 e-ISSN: 2450-0038
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: parki ; historia ; Poznań ; układy alejowe ; zastosowanie GIS ; Wielkopolska
Angielskie słowa kluczowe: alleys ; historical parks ; GIS use ; Poznań ; Wielkopolska
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

  Adres url:
  7/13
  Rok: 2015
  Autorzy: Elżbieta Raszeja, Anna Gałecka-Drozda
  Tytuł: Współczesna interpretacja idei poznańskiego systemu zieleni miejskiej w kontekście strategii miasta zrównoważonego
  Źródło: Stud. Miej. - 2015, 19, s. 75-86, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2082-4793
  Angielskie słowa kluczowe: wedge-ring green system ; green infrastructure ; urban structure ; sustainable city ; Poznań
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  8/13
  Rok: 2014
  Autorzy: Anna Gałecka-Drozda
  Tytuł: To cultivate or not to cultivate? Open spaces within cities
  W: Landscape: A place of cultivation : Eclas Conference Porto 2014, 21 to 23 September, Book of proceedings / Ed. by Isabel Martinho Da Silva, Teresa Portela Marques and Gonçalo Andrade.
  Adres wydawniczy: Porto : School of Science, University of Porto, Portugal, 2014
  Szczegóły: s. 232-234
  ISBN: 978-972-96076-7-7
  Angielskie słowa kluczowe: open spaces ; post-soviet cities ; greenfields ; spontaneous recreation
  Charakt. formalna: ZRZ
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  9/13
  Rok: 2013
  Autorzy: Anna Gałecka-Drozda
  Tytuł: Twórczość Césara Manrique w służbie ochrony krajobrazu Lanzarote
  Źródło: Przestrz. Forma. - 2013, nr 19, s. 235-248, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1895-3247 e-ISSN: 2391-7725
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 listopada 2015].
  Polskie słowa kluczowe: Lanzarote ; César Manrique ; turystyka zrównoważona ; ochrona krajobrazu
  Angielskie słowa kluczowe: Lanzarote ; César Manrique ; sustainable tourism ; landscape protection
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  10/13
  Rok: 2012
  Autorzy: Agnieszka Wilkaniec, Anna Gałecka, Ewa de Mezer, Marzena Jeleniewska
  Tytuł: Relicts of agricultural and settlement landscape in the Biedrusko military training ground
  Tytuł równoległy: Relikty krajobrazu rolno-osadniczego na terenie poligonu Biedrusko
  Źródło: Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Hortic. Landsc. Archit. - 2012, no. 33, s. 113-124, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1898-8784
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 lipca 2014].
  Angielskie słowa kluczowe: cultural landscape ; durability of landscape elements ; historical rural landscape ; military training ground
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  11/13
  Rok: 2012
  Autorzy: Anna Gałecka, Ewa de Mezer, Agnieszka Wilkaniec, Piotr Urbański
  Tytuł: Recreation potential of areas occupied by the Biedrusko military training ground
  Tytuł równoległy: Potencjał rekreacyjny terenu poligonu w Biedrusku
  Źródło: Teka Komis. Archit. Urban. Stud. Kraj. - 2012, 8, 1, s. 55-65, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1895-3980
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 lipca 2014].
  Polskie słowa kluczowe: poligon Biedrusko ; tereny wojskowe ; translokowane miejscowości ; rekreacja ; turystyka wyspecjalizowana
  Angielskie słowa kluczowe: Biedrusko military training ground ; military areas ; displaced villages ; recreation ; special and qualified tourism
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  12/13
  Rok: 2011
  Autorzy: Elżbieta Raszeja, Anna Gałecka
  Tytuł: Nowe podejście do ochrony krajobrazu kulturowego - budowanie tożsamości lokalnej w oparciu o czytelną narrację krajobrazową
  Źródło: Archit. Kraj. - 2011, nr 2 (31), s. 16-23, il.
  p-ISSN: 1641-5159
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 lipca 2014].
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  13/13
  Rok: 2010
  Autorzy: Elżbieta Raszeja, Anna Gałecka
  Tytuł: Zieleń jako element wizerunku Poznania - między ochroną historycznej struktury a kreacją współczesnej przestrzeni miejskiej
  W: Festiwal architektury krajobrazu : Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tożsamość Krajobrazu Miasta", 21-23 maja 2010, Szczecin, Klub 13 Muz.
  Adres wydawniczy: Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2010
  Szczegóły: s. 37
  Polskie słowa kluczowe: Poznań ; zieleń miejska ; kliny zieleni ; historyczna struktura urbanistyczna
  Angielskie słowa kluczowe: Poznań ; city greenery ; green wedges ; historic urban structure
  Charakt. formalna: PSZ
  Język publikacji: POL, ENG
  Praca afiliowana przez UP
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP