logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: GŁOWICKA ROMANA
Liczba odnalezionych rekordów: 89Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/89
Rok: 2020
Autorzy: Zuzanna Sawinska, Stanisław Świtek, Romana Głowicka-Wołoszyn, Przemysław Łukasz Kowalczewski
Tytuł: Agricultural practice in Poland before and after mandatory IPM implementation by the European Union
Źródło: Sustainability. - 2020, vol. 12, iss. 3, art. 1107, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2071-1050
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 lutego 2020].
Angielskie słowa kluczowe: integrated farming ; Integrated Pest Management ; farmers questionnaires ; plant protection ; sustainable agriculture
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.592
Punktacja MNiSW: 70.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
Adres url:
DOI:
2/89
Rok: 2019
Autorzy: Stanisław Świtek, Zuzanna Sawinska, Romana Głowicka-Wołoszyn
Tytuł: A new approach to farm biodiversity assessment
Źródło: Agronomy-Basel. - 2019, vol. 9, iss. 9, art. no. 551, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2073-4395
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 września 2019].
Angielskie słowa kluczowe: biodiversity ; CAP ; conservation ; EFA ; farmland ; TOPSIS method
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.259
Punktacja MNiSW: 100.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
Adres url:
DOI:
3/89
Rok: 2019
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn
Tytuł: Multi-dimensional assessment of housing conditions of the population in rural and urban areas of the Wielkopolskie voivodeship
Tytuł równoległy: Wielowymiarowa ocena warunków mieszkaniowych ludności na obszarach wiejskich i miejskich województwa wielkopolskiego
Źródło: Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 2, s. 79-97, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 czerwca 2019].
Polskie słowa kluczowe: jakość życia ; warunki mieszkaniowe ; obszary wiejskie ; Wielkopolska ; metoda TOPSIS
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
4/89
Rok: 2019
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn
Tytuł: Multi-dimensional assessment of housing conditions of the population in rural and urban areas of the Wielkopolskie Voivodeship
Tytuł równoległy: Wielowymiarowa ocena warunków mieszkaniowych ludności na obszarach wiejskich i miejskich województwa wielkopolskiego
Źródło: Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 2, s. 79-87, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 lipca 2019].
Polskie słowa kluczowe: jakość życia, ; warunki mieszkaniowe ; obszary wiejskie ; Wielkopolska ; metoda TOPSIS
Angielskie słowa kluczowe: housing conditions ; rural areas ; urban areas ; Wielkopolska province ; TOPSIS method
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
5/89
Rok: 2019
Autorzy: Stanisław Świtek, Romana Głowicka-Wołoszyn, Zuzanna Sawinska
Tytuł: Zazielenienie w opinii polskich rolników
Tytuł równoległy: Greening in the opinion of Polish farmers
W: Konferencja Naukowa "Nowe trendy badawcze w zakresie ogólnej uprawy roli i roślin" : Kraków-Zakopane, 24-26 czerwca 2019, Streszczenia referatów i posterów / Red. nauk. Joanna Puła i Teresa Dąbkowska.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2019
Szczegóły: s. 84-86
Polskie słowa kluczowe: bioróżnorodność ; krajobraz rolniczy ; dopłaty ; ochrona środowiska
Angielskie słowa kluczowe: biodiversity ; agricultural landscape ; subsidy ; biology conservation
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG
Praca afiliowana przez UP
6/89
Rok: 2018
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn, Anna Rosa
Tytuł: Evaluation of changes in housing conditions throughout the polish rural areas using methods of relative taxonomy
W: Economic Science for Rural Development 2018 : 19th International Scientific Conference, 9-11 May 2018, Jelgava, Latvia.
Adres wydawniczy: Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2018
Seria: Economic Science for Rural Development, 1691-3078 ; no. 49
Szczegóły: s. 232-240, il., bibliogr., abstr.
ISBN: 978-9984-48-294-1
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 maja 2018].
Angielskie słowa kluczowe: housing conditions ; relative taxonomy ; rural areas ; provinces ; Poland
Charakt. formalna: ZRZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
7/89
Rok: 2018
Autorzy: Joanna Stanisławska, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn
Tytuł: Zmiany w poziomie i strukturze wydatków polskich gospodarstw domowych o różnej sytuacji dochodowej w aspekcie zrównoważonej konsumpcji
Źródło: Hand. Wewn. - 2018, nr 3 (374), s. 358-370, il., bibliogr., streszcz., abstr., rez.
p-ISSN: 0438-5403
Polskie słowa kluczowe: poziom konsumpcji ; struktura konsumpcji ; sytuacja dochodowa gospodarstw domowych ; konsumpcja zrównoważona
Angielskie słowa kluczowe: level of consumption ; pattern of consumption ; household income situation ; sustainable consumption
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
8/89
Rok: 2018
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn
Tytuł: Income inequality of Wielkopolska province communes in 2005-2015
Tytuł równoległy: Nierówności dochodowe gmin województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015
Źródło: Intercathedra. - 2018, no. 1 (34), s. 5-12, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1640-3622 e-ISSN: 2545-2045
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 września 2018].
Polskie słowa kluczowe: nierówności dochodowe ; wskaźnik Giniego ; współczynnik Theila ; współczynnik zróżnicowania kwintylowego ; gminy
Angielskie słowa kluczowe: income inequality ; Gini index ; Theil index ; quintile share ratio ; communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
9/89
Rok: 2018
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Łukasz Satoła
Tytuł: Financial self-sufficiency of rural communes in Poland
W: International Scientific Days 2018. "Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems" : May 16-17, 2018 Nitra, Slovak Republic, Conference Proceedings / Ed. Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová.
Adres wydawniczy: Prague : Wolters Kluwer ČR, 2018
Szczegóły: s. 1486-1499, bibliogr., abstr.
ISBN: 978-80-7598-180-6 (pdf)
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 19 listopada 2018].
Angielskie słowa kluczowe: financial self-sufficiency ; rural communes ; TOPSIS method
Charakt. formalna: ZRZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
10/89
Rok: 2018
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Agata Wieczorek, Łukasz Satoła
Tytuł: Własny potencjał dochodowy a zadłużenie gmin miejskich w województwie wielkopolskim
Źródło: Nierówności Społ. Wzrost Gospod. - 2018, nr 56, s. 175-187, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1898-5084
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 stycznia 2019].
Polskie słowa kluczowe: gminy miejskie ; własny potencjał dochodowy ; zadłużenie gmin
Angielskie słowa kluczowe: urban communes ; own income potential ; dept of urban communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
11/89
Rok: 2018
Autorzy: S. Switek, Z. Sawinska, P. Tryjanowski, R. Głowicka-Wołoszyn
Tytuł: Big not always bad. Sustainable agriculture depends on farm
Źródło: Phytopathology. - 2018, vol. 108, suppl. S1, S1.197
p-ISSN: 0031-949X e-ISSN: 1943-7684
Uwagi: ICPP2018 Abstracts of Poster Presentations. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 grudnia 2018].
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
12/89
Rok: 2018
Autorzy: Z. Sawinska, K. Stuper-Szablewska, S. Switek, R. Andrzejak, T. Kosiada, R. Głowicka-Wołoszyn
Tytuł: Influence of agronomic factors on fusarium and mycotoxins spectra winter wheat in Poland
Źródło: Phytopathology. - 2018, vol. 108, suppl. S1, S1.232
p-ISSN: 0031-949X e-ISSN: 1943-7684
Uwagi: ICPP2018 Abstracts of Poster Presentations. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 grudnia 2018].
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
13/89
Rok: 2018
Autorzy: Z. Sawinska, J. Strzelińska, S. Switek, R. Głowicka-Wołoszyn
Tytuł: Integrated pest management (IPM) still not sufficiently used in practice
Źródło: Phytopathology. - 2018, vol. 108, suppl. S1, S1.240
p-ISSN: 0031-949X e-ISSN: 1943-7684
Uwagi: ICPP2018 Abstracts of Concurrent Session Presentations. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 grudnia 2018].
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
14/89
Rok: 2018
Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn
Tytuł: Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w ujęciu regionalnym
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2018, 537, s. 128-137, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
Uwagi: Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 kwietnia 2019].
Polskie słowa kluczowe: nierówności dochodowe ; współczynnik Giniego ; współczynnik Theila L ; współczynnik Theila T
Angielskie słowa kluczowe: income inequality ; Gini index ; Theil L index ; Theil T index
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
15/89
Rok: 2018
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn
Tytuł: Ocena dobrobytu ekonomicznego w Polsce w ujęciu województw w kontekście spójności regionalnej
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2018, 537, s. 23-32, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
Uwagi: Alert dla polityki spójności - społeczeństwo, granice, solidarność. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 kwietnia 2019].
Polskie słowa kluczowe: dobrobyt ekonomiczny ; indeks Sena ; nierówności dochodowe
Angielskie słowa kluczowe: economic welfare ; Sen Index ; income inequality
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
16/89
Rok: 2018
Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki
Tytuł: Problem identyfikacji poziomów rozwoju w zagadnieniu konstrukcji cechy syntetycznej
Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2018, 508, s. 56-65, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
Uwagi: Taksonomia 31. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 sierpnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: identyfikacja poziomów rozwoju ; metody korekty wartości modelowych ; obserwacje oddalone ; metoda TOPSIS ; samodzielność finansowa gmin
Angielskie słowa kluczowe: identification of development levels ; correction methods of the ideal solutions ; outliers ; TOPSIS method ; financial self-sufficiency of communes
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
17/89
Rok: 2018
Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn
Tytuł: Identification of functional types of rural communes in Poland
W: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Warsaw, 7-8 June 2018. no. 1 / Ed. in-chief Jarosław Gołębiewski.
Adres wydawniczy: Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, 2018
Seria: Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ; no. 1
Szczegóły: s.109-115, il., bibliogr., abstr.
ISBN: 978-83-7583-802-2 (no. 1) ; 978-83-7583-804-6 (two-volume set)
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 listopada 2018].
Angielskie słowa kluczowe: rural communes ; functional types of rural communes ; Ward's method ; k-means method
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 15.000
Praca afiliowana przez UP
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:
  18/89
  Rok: 2018
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn, Feliks Wysocki
  Tytuł: Quality of life in Polish farmers' households assessment with TOPSIS method
  W: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy" : Warsaw, 7-8 June 2018. no. 2 / Ed. in-Chief Jarosław Gołębiewski.
  Adres wydawniczy: Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, 2018
  Seria: Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ; no. 2
  Szczegóły: s. 257-263, bibliogr., abstr.
  ISBN: 978-83-7583-803-9
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 listopada 2018].
  Polskie słowa kluczowe: jakość życia ; klasy typologiczne ; TOPSIS ; gospodarstwa domowe rolników
  Angielskie słowa kluczowe: quality of life ; class typology ; TOPSIS ; farmers' households
  Charakt. formalna: PRZ
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:
  19/89
  Rok: 2018
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Teresa Oliveira
  Tytuł: Regional disparities of income situation among rural households in the context of the cohesion policy in Poland
  W: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Warsaw, 7-8 June 2018. no. 1 / Ed. in-chief Jarosław Gołębiewski.
  Adres wydawniczy: Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press, 2018
  Seria: Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ; no. 1
  Szczegóły: s. 194-200, il., bibliogr., abstr.
  ISBN: 978-83-7583-802-2 (no. 1) ; 978-83-7583-804-6 (two-volume set)
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 listopada 2018].
  Angielskie słowa kluczowe: household income ; household affluence ; income inequality ; rural households
  Charakt. formalna: PRZ
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  Adres url:
  Adres url:
  DOI:
  20/89
  Rok: 2018
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki, Agata Wieczorek
  Tytuł: Potencjał dochodowy gmin wiejskich w województwie wielkopolskim w latach 2005-2016
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2018, t. 20, z. 1, s. 30-36, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 maja 2018].
  Polskie słowa kluczowe: gminy wiejskie ; potencjał dochodowy gmin ; źródła dochodów gmin
  Angielskie słowa kluczowe: rural communes ; own income of communes ; income sources of communes
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  21/89
  Rok: 2017
  Autorzy: Agnieszka Bernadetta Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Spatial autocorrelation of communes' income potential in selected metropolitan areas
  Źródło: Acta Univ. Lodz., Folia Oecon. - 2017, 330 (4), s. 155-168, il., bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 0208-6018
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 listopada 2017].
  Angielskie słowa kluczowe: spatial autocorrelation ; local and global Moran I ; metropolitan areas ; own income potential
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 14.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  22/89
  Rok: 2017
  Autorzy: Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera
  Tytuł: Belonging to a socio-economic group of population as a determinant of household savings rate in Poland
  W: Development of Women and Management / Sci. ed. Sandra Misiak-Kwit, Małgorzata Wiścicka.
  Adres wydawniczy: Kelaniya : Department of Marketing Management University of Kelaniya, 2017
  Seria: Winett Centre of Excellence Series ; No. 2
  Szczegóły: s. 109-130, il., bibliogr.
  ISBN: 978-955-704-043-1
  Liczba arkuszy: 0,5
  Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa domowe ; oszczędności ; sytuacja finansowa
  Angielskie słowa kluczowe: households ; savings ; financial situation
  Charakt. formalna: ZRM
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  23/89
  Rok: 2017
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera
  Tytuł: Application of generalized distance measure to the construction of a synthetic index of subjective sense od financial security of farmers' households
  Źródło: Metody Ilościowe Bad. Ekon. - 2017, vol. 18, no. 3, s. 501-509, bibliogr., abstr.
  p-ISSN: 2082-792X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 1 lutego 2018].
  Polskie słowa kluczowe: uogólniona miara GDM ; metoda TOPSIS ; bezpieczeństwo finansowe ; gospodarstwa domowe rolników
  Angielskie słowa kluczowe: generalized distance measure GDM ; TOPSIS method ; financial 18 security ; farmers' households
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  24/89
  Rok: 2017
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Malejąca samodzielność finansowa miast na prawach powiatu jako bariera ich rozwoju społeczno-ekonomicznego
  Źródło: Nierówności Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 49, s. 96-105, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1898-5084
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 kwietnia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: samodzielność finansowa ; wydatki inwestycyjne ; miasta na prawach powiatu
  Angielskie słowa kluczowe: financial self-sufficiency ; investment expenditure ; towns with county rights
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  25/89
  Rok: 2017
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn, Agnieszka Kozera
  Tytuł: Nierówności dochodowe samorządów gminnych w Polsce
  Źródło: Nierówności Społ. Wzrost Gospod. - 2017, nr 49, s. 396-405, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1898-5084
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 kwietnia 2017].
  Polskie słowa kluczowe: nierówności dochodowe ; indeks Theila ; dochody gmin
  Angielskie słowa kluczowe: income inequality ; Theil index ; communal revenues
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  26/89
  Rok: 2017
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki
  Tytuł: Problem doboru macierzy wag przestrzennych w identyfikacji efektów przestrzennych samodzielności finansowej gmin
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2017, 468, s. 88-98, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
  Uwagi: Taksonomia 28. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 września 2017].
  Polskie słowa kluczowe: macierz wag przestrzennych ; statystyki globalna i lokalne I Morana ; samodzielność finansowa gmin
  Angielskie słowa kluczowe: spatial weights matrix ; global and local Moran I statistics ; financial self-sufficiency of communes
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  27/89
  Rok: 2017
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Zastosowanie modelu potencjału w analizie przestrzennego zróżnicowania samodzielności finansowej gmin w województwie wielkopolskim
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2017, 468, s. 79-87, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
  Uwagi: Taksonomia 28. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 września 2017].
  Polskie słowa kluczowe: model potencjału ; model ilorazu potencjałów ; samodzielność finansowa gmin
  Angielskie słowa kluczowe: model of potential ; quotient of potentials ; financial self-sufficiency of communes
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  28/89
  Rok: 2017
  Autorzy: Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2015
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2017, t. 19, z. 1, s. 170-175, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 maja 2017].
  Polskie słowa kluczowe: przemiany demograficzne ; obszary wiejskie ; województwo wielkopolskie
  Angielskie słowa kluczowe: demographic changes ; rural areas ; Wielkopolskie province
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  29/89
  Rok: 2017
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Karolina Ratajczak
  Tytuł: Wydatki na restauracje i hotele w gospodarstwach domowych rolników w Polsce w latach 2005-2015
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2017, t. 19, z. 4, s. 53-59, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 listopada 2017].
  Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa domowe rolników ; wydatki gospodarstw domowych ; restauracje ; hotele
  Angielskie słowa kluczowe: household farmers ; household expenditures ; restaurant and hotel expenditures
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  30/89
  Rok: 2017
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Feliks Wysocki
  Tytuł: Identyfikacja wewnętrznych uwarunkowań samodzielności i atrakcyjności finansowej gmin wiejskich województwa wielkopolskiego z wykorzystaniem biplotu
  Źródło: Wiad. Stat. - 2017, nr 8, s. 74-84, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 0043-518X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 września 2017].
  Polskie słowa kluczowe: gminy wiejskie ; samodzielność finansowa ; atrakcyjność finansowa ; biplot
  Angielskie słowa kluczowe: rural gminas ; financial autonomy ; financial attractiveness ; biplot
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  31/89
  Rok: 2017
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Zjawisko ubóstwa mieszkaniowego w krajach Unii Europejskiej
  Źródło: Wiad. Stat. - 2017, nr 1, s. 77-89, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 0043-518X
  Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 2 lutego 2017].
  Polskie słowa kluczowe: ubóstwo mieszkaniowe ; państwa UE, ; metoda TOPSIS
  Angielskie słowa kluczowe: housing poverty ; EU countries ; TOPSIS method
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  32/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera
  Tytuł: Comparative analysis of classical and positional approaches to the synthetic evaluation of housing conditions in EU countries
  W: 10th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation and 5th Portuguese-Polish Workshop on Biometry : Polytechnic Institute of Tomar, Tomar, Portugal, May 26-28, 2016, Book of abstracts.
  Adres wydawniczy: [Tomar] : Instituto Nacional de Estatistica, 2016
  Szczegóły: s. 25-26, bibliogr.
  ISBN: 978-989-8840-00-4
  Angielskie słowa kluczowe: linear ordering ; robust methods ; L1-median ; housing conditions
  Charakt. formalna: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  33/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn, Agnieszka Kozera
  Tytuł: Identification of spatial effects in the evaluation of socio-economic development of EU regions
  W: 10th Workshop on Statistics, Mathematics and Computation and 5th Portuguese-Polish Workshop on Biometry : Polytechnic Institute of Tomar, Tomar, Portugal, May 26-28, 2016, Book of abstracts.
  Adres wydawniczy: [Tomar] : Instituto Nacional de Estatistica, 2016
  Szczegóły: s. 23-24, bibliogr.
  ISBN: 978-989-8840-00-4
  Angielskie słowa kluczowe: spatial effects ; local interactions ; economic development ; UE regions
  Charakt. formalna: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  34/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Izabela Kurzawa, Andrzej Wołoszyn
  Tytuł: Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną
  Źródło: Ekon. Probl. Tur. - 2016, nr 1 (33), s. 43-54, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1644-0501
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 czerwca 2016].
  Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa domowe ; wydatki na turystykę zorganizowaną ; modele popytu ; modele Törnquista ; model probitowy
  Angielskie słowa kluczowe: households ; organized tourism expenditures ; demand models ; Törnqvist models ; probit model
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  35/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Hubert Waligóra, Zuzanna Sawinska, Witold Skrzypczak, Robert Idziak, Anna Weber, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Susceptibility of sweet corn varieties to Ustilago maydis (DC)
  Tytuł równoległy: Podatność odmian kukurydzy cukrowej na porażenie przez Ustilago maydis (DC)
  Źródło: Fragm. Agron. - 2016, R. 33, nr 1, s. 76-86, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0860-4088
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 czerwca 2016].
  Polskie słowa kluczowe: głownia kukurydzy ; kukurydza cukrowa ; podatność odmian
  Angielskie słowa kluczowe: common smut ; sweet corn ; susceptibility of varieties
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  36/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Financial security of Polish households
  Tytuł równoległy: Bezpieczeństwo finansowe polskich gospodarstw domowych
  Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2016, 3 (41), s. 319-328, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 21 grudnia 2016].
  Polskie słowa kluczowe: bezpieczeństwo finansowe ; Indeks Genworth, ; oszczędności ; gospodarstwa domowe
  Angielskie słowa kluczowe: financial security, ; Genworth Index ; households, ; savings
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  37/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
  Tytuł: Savings behaviour in households of farmers as compared to other socio-economic groups in Poland
  Tytuł równoległy: Zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych ludności
  Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2016, 4 (42), s. 557-566, bibliogr.
  p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 16 lutego 2017].
  Polskie słowa kluczowe: skłonność do oszczędności ; stopa oszczędności ; gospodarstwo do mowe rolników
  Angielskie słowa kluczowe: budgets of households ; financial behaviour ; saving propensity ; savings rate
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  38/89
  Rok: 2016
  Autorzy: L. Majchrzak, Z. Sawinska, M. Natywa, G. Skrzypczak, R. Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Impact of different tillage systems on soil dehydrogenase activity and spring wheat infection
  Źródło: J. Agric. Sci. Technol. - 2016, vol. 18, Supplementary Issue, s. 1871-1881, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1680-7073 e-ISSN: 2345-3737
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 grudnia 2016].
  Angielskie słowa kluczowe: activity ; conventional tillage ; cover crop ; diseases ; no-tillage ; soil
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.813
  Punktacja MNiSW: 30.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  39/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Malejąca samodzielność finansowa miast na prawach powiatu jako bariera ich rozwoju społeczno-ekonomicznego
  W: Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020 : Rzeszów, 23-24 czerwca 2016, Materiały konferencyjne / Red. Adam Czudec, Zbigniew K. Wójccik.
  Adres wydawniczy: Rzeszów : Regionalna Izba Obrachunkowa, 2016
  Szczegóły: s. 13-14
  ISBN: 978-83-65441-20-1
  Charakt. formalna: PSZ
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  40/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn, Agnieszka Kozera
  Tytuł: Nierówności dochodowe samorządów gminnych w Polsce
  W: Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014-2020 : Rzeszów, 23-24 czerwca 2016, Materiały konferencyjne / Red. Adam Czudec, Zbigniew K. Wójccik.
  Adres wydawniczy: Rzeszów : Regionalna Izba Obrachunkowa, 2016
  Szczegóły: s. 14-15
  ISBN: 978-83-65441-20-1
  Charakt. formalna: PSZ
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  41/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Identyfikacja efektów przestrzennych w ocenie kondycji finansowej gmin województwa wielkopolskiego
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2016, 432, s. 42-53, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
  Uwagi: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 października 2016].
  Polskie słowa kluczowe: kondycja finansowa gmin ; autokorelacja przestrzenna ; statystyka globalna I Morana ; statystyki lokalne I Morana
  Angielskie słowa kluczowe: financial condition of communes ; spatial autocorrelation ; global Moran I statistic ; local Moran I statistics
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  42/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki
  Tytuł: Kondycja finansowa gmin wiejskich a źródła ich dochodów w województwie wielkopolskim
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2016, t. 18, z. 1, s. 50-58, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 maja 2016].
  Polskie słowa kluczowe: gminy wiejskie ; kondycja finansowa ; dochody gmin ; źródła dochodów ; metoda TOPSIS
  Angielskie słowa kluczowe: financial condition of communes ; income of communes ; income sources ; rural communes ; TOPSIS method
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  43/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Wewnętrzne społeczno-ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych rolników
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2016, t. 18, z. 6, s. 110-115, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1508-3535 e-ISSN: 2450-7296
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 15 lutego 2018].
  Polskie słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekonomiczne ; minimum socjalne ; gospodarstwa domowe rolników ; drzewa klasyfikacyjne
  Angielskie słowa kluczowe: economic security ; social minimum ; farmers households ; Classification and Regression Trees
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  44/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Zuzanna Sawinska, Jagoda Strzelińska, Stanisław Świtek, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Znaczenie metody chemicznej w ograniczaniu populacji agrofagów w uprawach zbożowych na terenie Wielkopolski
  W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Poznań - Dymaczewo Nowe, 11-13 maja 2016 r. / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Robert Idziak.
  Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2016
  Szczegóły: [s. 95]
  Charakt. formalna: PSZ
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  45/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Spatial autocorrelation in assessment of financial self-sufficiency of communes of Wielkopolska province
  Źródło: Stat. Transit. - 2016, vol. 17, no. 3, s. 525-540, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1234-7655
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 października 2016].
  Polskie słowa kluczowe: samodzielność finansowa ; gminy ; metoda TOPSIS ; autokorelacja przestrzenna ; statystyka I Morana
  Angielskie słowa kluczowe: financial self-sufficiency ; communes ; TOPSIS method ; spatial autocorrelation ; Moran I statistics
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  46/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Feliks Wysocki
  Tytuł: Identyfikacja determinant zakupów przez internet w polskich gospodarstwach domowych przy zastosowaniu uogólnionego modelu tobitowego
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 43/3, s. 459-469, bibliogr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 grudnia 2016].
  Polskie słowa kluczowe: e-wydatki ; e-konsumpcja ; determinanty zakupów przez internet ; uogólniony model tobitowy
  Angielskie słowa kluczowe: on-line consumption ; on-line purchase ; determinants of on-line purchase, ; double hurdle model
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  47/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Poziom bezpieczeństwa finansowego a zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce
  Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2016, nr 43/3, s. 187-197, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 grudnia 2016].
  Polskie słowa kluczowe: bezpieczeństwo finansowe ; zachowania konsumpcyjne ; gospodarstwa domowe
  Angielskie słowa kluczowe: financial security ; consumption behavior ; households
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  48/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki
  Tytuł: Samodzielność finansowa gmin wiejskich w woj. wielkopolskim
  Źródło: Wiad. Stat. - 2016, nr 2, s. 73-86, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0043-518X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 9 marca 2016].
  Polskie słowa kluczowe: samodzielność finansowa ; gminy wiejskie ; metoda TOPSIS
  Angielskie słowa kluczowe: financial independence ; rural gminas ; TOPSIS method
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  49/89
  Rok: 2016
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
  Tytuł: Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego
  Źródło: Zesz. Nauk. PTE Zielona Góra. - 2016, nr 5, s. 123-135, il., bibliogr., streszcz., abstr.
  p-ISSN: 2391-7830
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 22 marca 2017].
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; nierówności dochodowe ; współczynnik Giniego ; współczynnik Theila ; gminy wiejskie ; typy funkcjonalne
  Angielskie słowa kluczowe: income inequality ; rural communes ; functional type ; Gini index ; Theil index
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  50/89
  Rok: 2015
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Identification of affluent households in Poland by the structure of consumption expenditures
  Tytuł równoległy: Identyfikacja zamożnych gospodarstw domowych w Polsce na podstawie struktury wydatków konsumpcyjnych
  Źródło: Econ. Environ. Stud. - 2015, vol. 15, no. 3 (35/2015), s. 271-281, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1642-2597 e-ISSN: 2081-8319
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 8 grudnia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa domowe ; zamożność ; struktura wydatków konsumpcyjnych
  Angielskie słowa kluczowe: affluence lines ; consumption structure
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  51/89
  Rok: 2015
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
  Tytuł: Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych w ujęciu regionalnym w Polsce
  Źródło: Hand. Wewn. - 2015, nr 4 (357), s. 156-166, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0438-5403
  Polskie słowa kluczowe: niedobory konsumpcji ; ocena subiektywna ; gospodarstwa domowe ; sytuacja finansowa ; zróżnicowanie regionalne ; województwa ; Polska
  Angielskie słowa kluczowe: consumption deficit ; subjective assessment of the financial situation ; households ; provinces ; Poland
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Praca afiliowana przez UP
  52/89
  Rok: 2015
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska
  Tytuł: Zjawisko samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych według klasy miejscowości zamieszkania w aspekcie zrównoważonej konsumpcji
  Źródło: J. Agribus. Rural Dev. - 2015, 3 (37), s. 397-405, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-5241 e-ISSN: 1899-5772
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2016].
  Polskie słowa kluczowe: spożycie naturalne ; zrównoważona konsumpcja ; żywność ; gospodarstwa domowe
  Angielskie słowa kluczowe: in-kind consumption ; sustainable consumption ; food ; household
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  53/89
  Rok: 2015
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2015, 395, s. 396-407, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192 e-ISSN: 2392-0041
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, t. 1 Finanse. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 6 listopada 2015].
  Polskie słowa kluczowe: nierówności dochodowe ; współczynnik Giniego ; współczynnik Theila ; spójność ekonomiczno-społeczna
  Angielskie słowa kluczowe: income inequality ; Gini index ; Theil index ; socio-economic cohesion
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  54/89
  Rok: 2015
  Autorzy: Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Niedobory konsumpcji w zakresie żywności w polskich gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2015, t. 17, z. 6, s. 259-266, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1508-3535
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 czerwca 2016].
  Polskie słowa kluczowe: niedobory konsumpcji ; konsumpcja żywności ; gospodarstwa domowe ; grupy społeczno-ekonomiczne
  Angielskie słowa kluczowe: consumption deficiency ; food consumption ; households ; socio-economic groups
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  55/89
  Rok: 2015
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki
  Tytuł: Samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego w latach 2005-2013
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2015, t. 17, z. 3, s. 198-204, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1508-3535
  Uwagi: XII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, Kołobrzeg 8-10 września 2015. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 listopada 2015].
  Polskie słowa kluczowe: samodzielność finansowa ; wskaźniki samodzielności finansowej ; gminy wiejskie
  Angielskie słowa kluczowe: finacial self-sufficiency of communes ; indicators of financial self-sufficiency ; rural communes
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  Adres url:
  56/89
  Rok: 2015
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Dochód i wykształcenie jako determinanty stopy oszczędności gospodarstw domowych w Polsce
  Źródło: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., Finans. Rynki Finans. Ubezp. - 2015, nr 74, t. 1, s. 733-743, bibliogr.
  p-ISSN: 1733-2842 e-ISSN: 2300-4460
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 5 listopada 2015].
  Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa domowe ; oszczędzanie ; czynniki społeczno-ekonomiczne ; stopa oszczędności
  Angielskie słowa kluczowe: household savings rate ; socio-economic determinants of savings
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  57/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Seasonality of expenditures of Polish households on organized tourism and its determinants
  Źródło: Eur. J. Tour. Hosp. Recreat. - 2014, vol. 5, Special iss., s. 257-277, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2182-4916
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 sierpnia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: turystyka ; popyt turystyczny ; sezonowość ; efektywność ; turystyka zorganizowana
  Angielskie słowa kluczowe: tourist demand ; effectiveness ; seasonality of tourism demand ; organized tourism
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  58/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
  Tytuł: Przestrzenne zróżnicowanie samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych w Polsce
  Źródło: Mark. Rynek. - 2014, nr 6, płyta CD, s. 398-412, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1231-7853
  Uwagi: Tytuł płyty: Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 listopada 2014].
  Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa domowe ; samozaopatrzenie ; województwa
  Angielskie słowa kluczowe: households ; self-supply ; provinces
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  59/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
  Tytuł: Rola samozaopatrzenia w gospodarstwach domowych w Polsce w układzie grup społeczno-ekonomicznych ludności
  Źródło: Mark. Rynek. - 2014, nr 6, płyta CD, s. 386-396, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1231-7853
  Uwagi: Tytuł płyty: Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 listopada 2014].
  Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa domowe ; samozaopatrzenie ; grupy społeczno-ekonomiczne
  Angielskie słowa kluczowe: households ; self-supply ; socio-economic groups
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  60/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Jarosław Lira, Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn
  Tytuł: The application of relative taxonomy methods to the study of technical infrastructure development in rural areas across the provinces of Poland
  Źródło: Metody Ilościowe Bad. Ekon. - 2014, vol. 15, no. 2, s. 330-338, il., bibliogr.
  p-ISSN: 2082-792X
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 maja 2015].
  Polskie słowa kluczowe: taksonomia relatywna ; infrastruktura techniczna ; obszary wiejskie
  Angielskie słowa kluczowe: relative taxonomy ; technical infrastructure ; rural areas
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  61/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Segmentacja gospodarstw domowych według wydatków na turystykę zorganizowaną
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 328, s. 186-195, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Taksonomia 23. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 sierpnia 2018].
  Polskie słowa kluczowe: turystyka zorganizowana ; gospodarstwa domowe ; drzewa klasyfikacyjne typu CART
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  62/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki
  Tytuł: Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego
  Źródło: Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. - 2014, 346, s. 34-44, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1899-3192
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Finanse publiczne. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 sierpnia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: gminy ; budżet gminy ; finanse ; woj. wielkopolskie
  Angielskie słowa kluczowe: district ; district budget ; finance ; Wielkopolskie province
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  63/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn, Joanna Stanisławska
  Tytuł: Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2014, t. 16, z. 6, s. 274-280, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1508-3535
  Polskie słowa kluczowe: niedobory konsumpcji ; gospodarstwa domowe rolników
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  64/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Joanna Stanisławska, Agnieszka Kozera, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Samozaopatrzenie a sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników w Polsce w 2010 roku
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2014, t. 16, z. 1, s. 195-200, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1508-3535
  Polskie słowa kluczowe: rolnicy ; gospodarstwa domowe ; samozaopatrzenie ; sytuacja finansowa
  Angielskie słowa kluczowe: farmers' household ; self-supply ; financial standing of households
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  65/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Izabela Kurzawa, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Ordered logistic model as a tool to identify the determinants of poverty risk among Polish households
  W: Second European Conference on Data Analysis (ECDA 2014) : July 2-4, 2014, Jacobs University Bremen, Program and book of abstracts.
  Adres wydawniczy: [Bremen] : [b.w.], 2014
  Szczegóły: s. 103, bibliogr.
  Charakt. formalna: ZSZ
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  66/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Hanna Sulewska, Karolina Śmiatacz, Grażyna Szymańska, Katarzyna Panasiewicz, Hanna Bandurska, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Seed size effect on yield quantity and quality of maize (Zea mays L.) cultivated in South East Baltic region
  Źródło: Zemdirbyste. - 2014, vol. 101, no. 1, s. 35-40, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1392-3196 e-ISSN: 2335-8947
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 kwietnia 2014].
  Angielskie słowa kluczowe: amylase ; seed size ; seed value ; seed vigour
  Charakt. formalna: ZA
  Język publikacji: ENG
  Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.420
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  67/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Wołoszyn
  Tytuł: Obiektywna i subiektywna ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce a popyt na turystykę zorganizowaną
  Źródło: Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., Ekon. Probl. Tur. - 2014, nr 1 (25), s. 367-383, il., bibliogr.
  p-ISSN: 1644-0501
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 sierpnia 2015].
  Polskie słowa kluczowe: gospodarstwa domowe ; sytuacja finansowa ; popyt turystyczny ; efektywność
  Angielskie słowa kluczowe: households ; financial situation ; tourist demand ; effectiveness
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  68/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Czy kultura ubóstwa? O stylu życia członków poznańskich gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej
  W: Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta / Red. nauk. Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner, Sławomir Kalinowski.
  Adres wydawniczy: Bielefeld : Societas Pars Mundi, 2014
  Szczegóły: s. 479-496, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-937502-0-7
  Polskie słowa kluczowe: niedobory konsumpcji ; uczestnictwo w kulturze i wypoczynku
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  69/89
  Rok: 2014
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska
  Tytuł: Sytuacja i zachowania finansowe ludności z marginesu społecznego Poznania
  W: Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta / Red. nauk. Zbigniew Galor, Barbara Goryńska-Bittner, Sławomir Kalinowski.
  Adres wydawniczy: Bielefeld : Societas Pars Mundi, 2014
  Szczegóły: s. 449-460, il., bibliogr.
  ISBN: 978-83-937502-0-7
  Polskie słowa kluczowe: sytuacja finansowa ; zachowania finansowe ; gospodarstwa domowe ; margines społeczny
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  70/89
  Rok: 2013
  Autorzy: Leszek Majchrzak, Zuzanna Sawinska, Małgorzata Natywa, Grzegorz Skrzypczak, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Oddziaływanie różnych systemów uprawy na zdrowoyność pszenicy jarej i aktywność dehydrogenaz w glebie
  W: 53. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roslin - Państwowego Instytutu Badawczego : Poznań, 7-8 lutego 2013, Streszczenia.
  Adres wydawniczy: Poznań : [Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy], 2013
  Szczegóły: s. 188
  Charakt. formalna: PSZ
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  71/89
  Rok: 2013
  Autorzy: Andrzej Wołoszyn, Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Przestrzenne zróżnicowanie popytu na turystykę zorganizowana w Polsce
  Źródło: Hand. Wewn. - 2013, wrzesień-październik (A), s. 189-199, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0438-5403
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym, t. 1.
  Polskie słowa kluczowe: turysyka zorganizowana ; popyt turystyczny ; gospodarstwa domowe
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  72/89
  Rok: 2013
  Autorzy: Romana Głowicka-Wołoszyn, Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Andrzej Wołoszyn
  Tytuł: Wydatki na turystykę zorganizowaną w gospodarstwach domowych i ich determinanty w Polsce w latach 2005 i 2010
  Źródło: Hand. Wewn. - 2013, lipiec-sierpień (A), s. 251-264, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0438-5403
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Związki czasu z konsumpcją, t. 2.
  Polskie słowa kluczowe: turystyka zorganizowana ; popyt turystyczny ; determinanty popytu
  Angielskie słowa kluczowe: organised tourism ; tourist demand ; determinants of tourist demand
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  Praca afiliowana przez UP
  73/89
  Rok: 2013
  Autorzy: Maria Morozowska, Maria Wesołowska, Romana Głowicka-Wołoszyn, Anna Kosińska
  Tytuł: Effect of plant growth regulators and explant types on induction and growth of callus of Primula veris L.
  Tytuł równoległy: Wpływ regulatorów wzrostu i rodzaju eksplanów na indukcję kalusa i wzrost pierwiosnka lekarskiego (Primula veris L.)
  Źródło: Herba Pol. - 2013, vol. 59, no. 3, s. 17-25, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0018-0599
  Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 12 grudnia 2014].
  Polskie słowa kluczowe: pierwiosnek lekarski ; roślinne substancje wzrostowe ; indukcja kalusa ; proliferacja
  Angielskie słowa kluczowe: cowslip ; plant growth regulators ; callus induction ; proliferation
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  Adres url:
  DOI:
  74/89
  Rok: 2013
  Autorzy: Roma Ryś-Jurek, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Regionalne zróżnicowanie czynników wytwórczych i efektywności dochodowej gospodarstw rolnych w UE-27. Diagnoza na podstawie danych FADN dla 2009 roku
  Źródło: Rocz. Nauk. SERiA. - 2013, t. 15, z. 1, s. 180-184, bibliogr.
  p-ISSN: 1508-3535
  Polskie słowa kluczowe: regiony rolnicze ; czynniki wytwórcze ; efektywność dochodowa ; gospodarstwa rolne
  Angielskie słowa kluczowe: agricultural region ; production factors ; income effectiveness ; agricultural farm
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  Praca afiliowana przez UP
  75/89
  Rok: 2011
  Autorzy: Stanisław Winnicki, Romana Głowicka-Wołoszyn, Barbara Helak, Aleksandra Helak
  Tytuł: Okres zasuszenia krów
  Źródło: Bydło. - 2011, nr 4, s. 47-49, il.
  p-ISSN: 1895-2801
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  76/89
  Rok: 2008
  Autorzy: Stanisław Winnicki, Romana Głowicka-Wołoszyn, Rafał Płocha
  Tytuł: Krzywa laktacji - w małych oborach uwięziowych
  Źródło: Bydło. - 2008, nr 1, s. 50-51, il.
  p-ISSN: 1895-2801
  Polskie słowa kluczowe: utrzymanie uwięziowe ; krowy ; laktacja ; wydajność mleka ; krzywa laktacji
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  77/89
  Rok: 2007
  Autorzy: Stanisław Winnicki, Rafał Płocha, Lech Nawrocki, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Wpływ systemu chowu na wydajność mleczną krów
  Źródło: Rocz. Nauk. Zootech., Supl. - 2007, z. 23, s. 53-57, bibliogr.
  p-ISSN: 0137-1657
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka
  Polskie słowa kluczowe: krowy mleczne ; utrzymanie zwierząt ; systemy utrzymania ; utrzymanie uwięziowe ; utrzymanie wolnostanowiskowe ; wydajność mleka ; mleko ; jakość ; liczba komórek somatycznych
  Angielskie słowa kluczowe: tethered system ; loose system ; milk productivity ; somatic cell count
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  78/89
  Rok: 2007
  Autorzy: Stanisław Winnicki, Romana Głowicka-Wołoszyn
  Tytuł: Wydajność mleczna krów o przedłużonej laktacji
  Źródło: Rocz. Nauk. Zootech., Supl. - 2007, z. 23, s. 59-62, bibliogr.
  p-ISSN: 0137-1657
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka
  Polskie słowa kluczowe: krowy mleczne ; laktacja przedłużona ; wydajność mleka
  Angielskie słowa kluczowe: lactation lenght ; prolonged lactation ; milk productivity
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  79/89
  Rok: 2006
  Autorzy: Agnieszka Hańckowiak, Stanisław Winnicki, Romana Głowicka-Wołoszyn, Karol Węglarzy
  Tytuł: Wpływ rodzaju gum strzykowych w kubkach udojowych na zmiany morfologiczne zakończenia strzyka u krów
  Źródło: Rocz. Nauk. Zootech. - 2006, t. 33, z. 1, s. 133-140, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0137-1657
  Polskie słowa kluczowe: bydło ; krowy mleczne ; dój mechaniczny ; wymiona ; strzyki ; zmiany morfologiczne ; gumy strzykowe ; gumy strzykowe silikonowe
  Angielskie słowa kluczowe: cattle ; dairy cows ; machine milking ; teat ; morphological changes ; teat-cup liners ; silicone liners
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Praca afiliowana przez UP
  80/89
  Rok: 2005
  Autorzy: Stanisław Winnicki, Andrzej Tomala, Andrej Copik, Romana Głowicka, Lech Nawrocki
  Tytuł: Organizacja doju na fermie a zagrożenia dobrostanu krow
  Źródło: Rocz. Nauk. Zootech. - 2005, t. 32, z. 1, s. 119-127, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0137-1657
  Polskie słowa kluczowe: krowy ; dój mechaniczny ; organizacja ; dobrostan zwierząt ; zagrożenia
  Angielskie słowa kluczowe: cow ; milking ; welfare ; risk
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  Praca afiliowana przez UP
  81/89
  Rok: 2004
  Autorzy: Stanisław Winnicki, Lech Nawrocki, Maciej Głodny, Romana Głowicka
  Tytuł: Taste preferences and their consequences in the fattening of weaners and piglets
  Źródło: Ann. Anim. Sci., Suppl. - 2004, no. 1, s. 289-292, bibliogr.
  p-ISSN: 1642-3402
  Uwagi: 2nd International Symposium "The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare"
  Polskie słowa kluczowe: trzoda chlewna ; prosięta ; warchlaki ; żywienie zwierząt ; preferencje smakowe ; dodatki paszowe ; zdrowotność zwierząt
  Angielskie słowa kluczowe: pig ; piglet ; weaner ; taste preferences ; state of health
  Charakt. formalna: PRZ
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  82/89
  Rok: 2004
  Autorzy: Stanisław Winnicki, Tomasz Janasik, Zofia Lisztoń-Gała, Romana Głowicka, Lech Nawrocki
  Tytuł: Wpływ dojarza na produkcyjność i zdrowotność krów
  Źródło: Rocz. AR Pozn., Rol. - 2004, 63 (361), s. 133-137, bibliogr.
  p-ISSN: 0137-1754
  Polskie słowa kluczowe: krowy ; wydajność mleka ; wymiona ; stan zdrowotny ; mleko ; liczba komórek somatycznych ; długość okresu międzywycieleniowego ; brakowanie zwierząt ; czynniki antropogeniczne ; dojarz
  Angielskie słowa kluczowe: cow ; harness-style breeding ; milk ; milkman ; somatic cell count
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  Praca afiliowana przez UP
  83/89
  Rok: 2004
  Autorzy: Stanisław Winnicki, Romana Głowicka, Lech Nawrocki, Andrzej Tomala
  Tytuł: Wpływ chowu krów na głębokiej ściółce na ich zdrowie i brakowanie
  Źródło: Rocz. Nauk. Zootech., Supl. - 2004, z. 19, s. 131-135, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0137-1657
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Trendy we współczesnej hodowli bydła
  Polskie słowa kluczowe: krowy mleczne ; utrzymanie zwierząt ; utrzymanie na głębokiej ściółce ; krowy pierwiastki ; wydajność mleka ; zdrowotność zwierząt ; brakowanie zwierząt
  Angielskie słowa kluczowe: first-calving cow ; deep litter ; milk ; health
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  84/89
  Rok: 2004
  Autorzy: Stanisław Winnicki, Romana Głowicka, Halina Tomala, Andrzej Tomala, Andrzej Myczko
  Tytuł: Wpływ systemu chowu krów na wydajność mleka i poziom liczby komórek somatycznych (LKS)
  Źródło: Rocz. Nauk. Zootech., Supl. - 2004, z. 19, s. 125-129, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0137-1657
  Uwagi: Tytuł zeszytu: Trendy we współczesnej hodowli bydła
  Polskie słowa kluczowe: krowy mleczne ; utrzymanie zwierząt ; systemy utrzymania ; krowy pierwiastki ; wydajność mleka ; mleko ; liczba komórek somatycznych
  Angielskie słowa kluczowe: first-calving cow ; litter bedding ; somatic cell count
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  85/89
  Rok: 1998
  Autorzy: Olivier David, Anita Dobek, Romana Głowicka
  Tytuł: Bivariate analysis of field experiments with competition effects
  W: XXVIII International Biometrical Colloquium in Honour of Tadeusz Caliński : Inowrocław, 14-17 September 1998, Abstracts / Ed. Stanisław Mejza.
  Adres wydawniczy: Poznań : Agricultural University of Poznań, Department of Mathematical and Statistical Methods, 1998
  Szczegóły: s. 26
  ISBN: 83-86707-52-6
  Charakt. formalna: PSZ
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
  86/89
  Rok: 1997
  Autorzy: Romana Głowicka
  Tytuł: Sesja 5. Statystyki opisowe
  W: 13 sesji z MINITABem / Pod red. Radosława Kali.
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 1997
  Szczegóły: s. 25-29
  ISBN: 83-7160-005-4
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  87/89
  Rok: 1997
  Autorzy: Romana Głowicka
  Tytuł: Sesja 6. Próba graficznie
  W: 13 sesji z MINITABem / Pod red. Radosława Kali.
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 1997
  Szczegóły: s. 30-33, il.
  ISBN: 83-7160-005-4
  Charakt. formalna: PRM
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  88/89
  Rok: 1997
  Autorzy: Barbara Gaweł, Romana Głowicka, Krzysztof Moliński
  Tytuł: Charakterystyka występowania udarów mózgu na terenie Kujaw Zachodnich
  W: Biometria : Materiały XLII Sesji Naukowej, Poznań, 5-6 grudnia 1997 / pod red. Stanisława Mejzy.
  Adres wydawniczy: Poznań : Polskie Towarzystwo Biometryczne, 1997
  Szczegóły: s. 82-87, bibliogr., streszcz., abstr.
  ISBN: 83-86707-46-1
  Polskie słowa kluczowe: udar mózgu ; testowanie hipotez
  Angielskie słowa kluczowe: stroke ; hypothesis testing
  Charakt. formalna: PRZ
  Język publikacji: POL
  Praca afiliowana przez UP
  89/89
  Rok: 1995
  Autorzy: Romana Głowicka, Jacek Leśny
  Tytuł: A method of relative calibration of thermometers - XXXVI Scientific Session of the Polish Biometrics Society
  Źródło: Listy Biometr. - 1995, vol. 32, no. 2, s. 131-139, il., bibliogr.
  p-ISSN: 0458-0036
  Charakt. formalna: PA
  Język publikacji: ENG
  Praca afiliowana przez UP
    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP