logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: FIEDLER MICHAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/40
Rok: 2017
Autorzy: Michał Fiedler, Magdalena Antkowiak, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Anna Zbierska
Tytuł: Model for the volume -area-deoth relations of midfield ponds using LIDAR
Źródło: J. Ecol. Eng. - 2017, vol. 18, iss. 6, s. 36-42, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2299-8993
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 22 stycznia 2018].
Polskie słowa kluczowe: LIDAR ; staw środkowy ; DEM
Angielskie słowa kluczowe: midfield pond ; LIDAR ; DEM
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
2/40
Rok: 2017
Autorzy: Piotr Szczepański, Michał Fiedler, Adam Zydroń
Tytuł: Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego
Źródło: Stud. Pr. WNEiZ Uniw. Szczec. - 2017, nr 47/3, s. 109-121, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 2450-7733 e-ISSN: 2300-4096
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 kwietnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: aglomeracja poznańska ; samorząd lokalny ; zrównoważony rozwój ; planowanie przestrzenne
Angielskie słowa kluczowe: Poznań agglomeration ; local government ; sustainable development ; spatial planning
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
3/40
Rok: 2017
Autorzy: Michał Fiedler, Mariusz Korytowski
Tytuł: Wpływ drenowania na obieg wody w mikrozlewniach rolniczych z występującymi oczkami wodnymi
Źródło: Wiad. Melior. Łąk. - 2017, R. 60, nr 4, s. 169-173, il., bibliogr.
p-ISSN: 0510-4262
Uwagi: Tytuł zeszytu: Zagadnienia inżynierii środowiska wiejskiego.
Polskie słowa kluczowe: bilans wodny ; odpływy drenarskie ; oczka wodne ; retencja wody
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
Praca afiliowana przez UP
4/40
Rok: 2015
Autorzy: Piotr Stachowski, Daniel Liberacki, Michał Fiedler
Tytuł: Ocena zwiększenia retencji siedlisk leśnych objętych programem Natura 2000
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2015, t. 9, z. 2, art. 30, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_30.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska
Polskie słowa kluczowe: mała retencja wodna ; obiekty małej retencji ; Natura 2000 ; ekosystem leśny ; stosunki wodne obszarów leśnych
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
5/40
Rok: 2014
Autorzy: Michał Fiedler, Magdalena Antkowiak, Mariusz Sojka
Tytuł: Analiza przestrzennego układu sieci dróg i cieków w gminie wiejskiej
Źródło: Inż. Ekol. - 2014, nr 39, s. 51-61, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-139X
Uwagi: Publikacja dostępna również on-line [Dostęp: 29 maja 2015].
Polskie słowa kluczowe: sieć drogowa ; sieć rzeczna ; spływ powierzchniowy
Angielskie słowa kluczowe: road network ; stream network ; surface outflow
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
DOI:
6/40
Rok: 2011
Autorzy: Michał Fiedler
Tytuł: Zawartość azotu mineralnego w wodzie gruntowej mikrozlewni śródpolnego oczka wodnego i w oczku na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2011, t. 5, z. 6, art. 104, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt6/art_104.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska.
Polskie słowa kluczowe: wody gruntowe ; jakość wód gruntowych ; oczka wodne ; azotany ; jony amonowe
Angielskie słowa kluczowe: groundwaters ; water quality ; pond water ; nitrates ; ammonia
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
7/40
Rok: 2011
Autorzy: Michał Fiedler
Tytuł: Zmienność retencji wody w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Źródło: Nauka Przyr. Technol. [Dokument elektroniczny]. - 2011, t. 5, z. 6, art. 105, il., bibliogr.
http://www.npt.up-poznan.net/tom5/zeszyt6/art_105.pdf
p-ISSN: 1897-7820
Uwagi: Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska.
Polskie słowa kluczowe: retencja wodna ; mikrozlewnie rolnicze ; wody gruntowe
Angielskie słowa kluczowe: water retention ; rural microcatchment ; ground water
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
8/40
Rok: 2011
Autorzy: Michał Fiedler
Tytuł: Gospodarka wodna mikrozlewni rolniczych z występującymi oczkami wodnymi na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011. - 106 : il., bibliogr. ; 24 cm
Seria: Rozprawy Naukowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISSN 1896-1894, 425
Polskie słowa kluczowe: hydrologia ; mikrozlewnie rolnicze ; oczka wodne śródpolne ; gospodarka wodna ; Pojezierze Gnieźnieńskie
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
9/40
Rok: 2005
Autorzy: Jerzy Bykowski, Czesław Szafrański, Michał Fiedler
Tytuł: Zmiany uwilgotnienia gleb w warunkach piętrzenia wody w rowie melioracyjnym w zróżnicowanych pod względem opadów okresach wegetacyjnych
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2005, 26 (365), s. 75-81, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: gleby ; wilgotność ; rowy melioracyjne ; opady ; okres wegetacji ; zróżnicowanie ; piętrzenie wód
Angielskie słowa kluczowe: water storage ; water retention ; ditch
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
10/40
Rok: 2005
Autorzy: Michał Fiedler, Czesław Szafrański, Jerzy Bykowski
Tytuł: Jakość wody gruntowej w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2005, z. 505, s. 123-128, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Kształtowanie środowiska. Zagrożenia i monitoring.
Polskie słowa kluczowe: Pojezierze Gnieźnieńskie ; mikrozlewnie rolnicze ; wody gruntowe ; jakość ; biogeny
Angielskie słowa kluczowe: ground water ; water quality ; biogens
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
11/40
Rok: 2005
Autorzy: Michał Fiedler
Tytuł: Zmienność zasobów wody retencjonowanej w śródpolnych oczkach wodnych na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2005, z. 506, s. 145-150, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Kształtowanie środowiska. Melioracje, rekultywacja i renaturyzacja.
Polskie słowa kluczowe: zasoby wodne ; stan wód ; retencja wody ; Pojezierze Gnieźnieńskie ; oczka wodne śródpolne
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
12/40
Rok: 2004
Autorzy: Michał Fiedler
Tytuł: Zmienność zawartości różnych form azotu w wodzie śródpolnego oczka wodnego
Źródło: Acta Sci. Pol., Form. Circum. - 2004, 3 (1), s. 95-100, il., bibliogr.
p-ISSN: 1644-0765
Polskie słowa kluczowe: oczka wodne śródpolne ; jakość wód ; zanieczyszczenia wód ; związki azotowe
Angielskie słowa kluczowe: water quality ; mid-field ponds
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
13/40
Rok: 2004
Autorzy: Jerzy Bykowski, Czesław Szafrański, Michał Fiedler
Tytuł: Dynamika zmian uwilgotnienia czarnych ziem w warunkach pietrzenia wody w rowie melioracyjnym
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2004, 25 (357), s. 29-34, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: rowy melioracyjne ; piętrzenie wód ; czarne ziemie ; wilgotność gleby ; dynamika zmian
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
14/40
Rok: 2004
Autorzy: Michał Fiedler, Czesław Szafrański, Jerzy Bykowski
Tytuł: Zmienność zawartości fosforu i żelaza w wodzie śródpolnego oczka wodnego
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2004, 25 (357), s. 53-59, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Polskie słowa kluczowe: oczka wodne śródpolne ; woda ; zawartość fosforu ; zawartość żelaza ; skład chemiczny
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
15/40
Rok: 2002
Autorzy: Michał Fiedler, Czesław Szafrański, Jerzy Bykowski
Tytuł: Zasoby wodne mikrozlewni rolniczej z występującymi oczkami wodnymi
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 2002, 23 (342), s. 73-81, il., bibliogr.
p-ISSN: 0208-8932
Angielskie słowa kluczowe: groundwaters
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Praca afiliowana przez UP
16/40
Rok: 2002
Autorzy: Michał Fiedler
Tytuł: Bilanse wodne mikrozlewni rolniczych z występującymi śródpolnymi oczkami wodnymi
Źródło: Wiad. Melior. Łąk. - 2002, R. 45, nr 2 (393), s. 69-73, il.
p-ISSN: 0510-4262
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
17/40
Rok: 2001
Autorzy: Michał Fiedler
Tytuł: Zmienność amplitud stanów wód gruntowych w zlewni śródpolnego oczka wodnego
Źródło: Woda-Śr.-Obsz. Wiej. - 2001, t. 1, z. 2 (2), s. 179-191, il., bibliogr.
p-ISSN: 1642-8145
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
18/40
Rok: 2001
Autorzy: Jerzy Bykowski, Czesław Szafrański, Michał Fiedler
Tytuł: Stan techniczny i uwarunkowania ekonomiczne eksploatacji systemów melioracyjnych
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 2001, nr 20, s. 715-723, bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
19/40
Rok: 2001
Autorzy: Michał Fiedler, Czesław Szafrański, Jerzy Bykowski
Tytuł: Wpływ retencjonowania wody w śródpolnych oczkach wodnych i rowach na jej jakość
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 2001, nr 20, s. 725-734, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
20/40
Rok: 2001
Autorzy: Michał Fiedler
Tytuł: Bilanse wodne zlewni śródpolnych oczek wodnych na terenie zdrenowanym
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2001, z. 477, s. 51-57, bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Kształtowanie środowiska, melioracje i rekultywacje oraz zagospodarowanie odpadów.
Polskie słowa kluczowe: oczka wodne śródpolne ; bilans wodny ; drenowanie ; retencja wody ; jakość wód
Angielskie słowa kluczowe: midfield pond ; water balance ; drainage ; retention ; water quality
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
21/40
Rok: 2001
Autorzy: Jerzy Bykowski, Czesław Szafrański, Michał Fiedler
Tytuł: Wpływ spulchniania na zmienność przestrzenną gęstości i uwilgotnienie gleb
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 2001, z. 477, s. 29-34, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Kształtowanie środowiska, melioracje i rekultywacje oraz zagospodarowanie odpadów.
Angielskie słowa kluczowe: drainage ; soil water content ; agromelioration practices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
Praca afiliowana przez UP
22/40
Rok: 2000
Autorzy: Michał Fiedler, Czesław Szafrański, Jerzy Bykowski
Tytuł: Możliwości zwiększania retencji oczek wodnych w zdrenowanej mikrozlewni rolniczej
Źródło: Inż. Ekol. - 2000, nr 1, s. 120-128, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-139X e-ISSN: 2392-0629
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 czerwca 2016].
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
23/40
Rok: 2000
Autorzy: Jerzy Bykowski, Czesław Szafrański, Michał Fiedler
Tytuł: Oddziaływanie zabiegów agromelioracyjnych na gospodarkę wodną zdrenowanych gleb intensywnie użytkowanych rolniczo
Źródło: Inż. Ekol. - 2000, nr 1, s. 129-137, il., bibliogr.
p-ISSN: 2081-139X e-ISSN: 2392-0629
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 29 czerwca 2016].
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
Praca afiliowana przez UP
Adres url:
24/40
Rok: 1999
Autorzy: Jerzy Bykowski, Czesław Szafrański, Michał Fiedler
Tytuł: Evaluation of possibilities of drained soils water balance improvement in the Wielkopolska region
Tytuł równoległy: Ocena możliwości poprawy gospodarki wodnej zdrenowanych gleb w Wielkopolsce
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1999, cz. 2, 20 (310), s. 125-135, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: drainage ; soil water balance ; agromelioration practices
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
25/40
Rok: 1999
Autorzy: Michał Fiedler, Czesław Szafrański
Tytuł: Variation of ground-water levels in the catchment of the midfield pond located at Gniezno Lakeland
Tytuł równoległy: Zmienność stanów wód gruntowych w zlewni śródpolnego oczka wodnego na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1999, cz. 1, 20 (310), s. 403-412, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: hydrology ; groundwater ; midfield pond
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
26/40
Rok: 1999
Autorzy: Michał Fiedler, Czesław Szafrański, Jerzy Bykowski
Tytuł: Jakość wód drenarskich na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 1999, nr 15, s. 145-153, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Polskie słowa kluczowe: jakość wód ; odpływy drenarskie ; zanieczyszczenia wód ; składniki biogenne
Angielskie słowa kluczowe: water quality ; drainage outflows ; water contamination ; biogens
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
27/40
Rok: 1999
Autorzy: Czesław Szafrański, Michał Fiedler, Rafał Stasik
Tytuł: Właściwości fizykowodne erodowanych gleb intensywnie użytkowanych rolniczo
Źródło: Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Śr. - Politech. Koszal. - 1999, nr 15, s. 155-164, il., bibliogr.
p-ISSN: 1640-6249
Polskie słowa kluczowe: właściwości wodne ; właściwości fizyczne ; gospodarka wodna ; zlewnie rolnicze ; zlewnie małe
Angielskie słowa kluczowe: physical properties ; water properties ; water management ; small watersheds
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
28/40
Rok: 1998
Autorzy: Czesław Szafrański, Michał Fiedler, Rafał Stasik
Tytuł: Erozja wodna w małej zlewni użytkowanej rolniczo na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Źródło: Biblioth. Fragm. Agron. - 1998, 4B, s. 73-81, il., bibliogr.
p-ISSN: 0860-4088
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
29/40
Rok: 1998
Autorzy: Czesław Szafrański, Michał Fiedler, Rafał Stasik
Tytuł: Rola zabiegów melioracyjnych w ochronie przeciwerozyjnej gleb terenów bogato urzeźbionych
Źródło: Biblioth. Fragm. Agron. - 1998, 4B, s. 65-72, il., bibliogr.
p-ISSN: 0860-4088
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
30/40
Rok: 1998
Autorzy: Czesław Szafrański, Michał Fiedler, Rafał Stasik
Tytuł: Czasowo - przestrzenna zmienność chemizmu wód gruntowych na Pojezierzu Gnieźnieńskim na przykładzie obiektu Mokronosy
Źródło: Prz. Nauk. Wydz. Melior. Inż. Śr. - 1998, z. 16, s. 262-269, il., bibliogr.
p-ISSN: 1732-9353
Uwagi: Konferencja naukowa "Przyrodnicze i techniczne problemy gospodarowania wodą dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich"
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
31/40
Rok: 1998
Autorzy: Czesław Szafrański, Michał Fiedler, Rafał Stasik
Tytuł: Wpływ rzeźby terenu na gospodarkę wodną erodowanych gleb płowych
Źródło: Prz. Nauk. Wydz. Melior. Inż. Śr. - 1998, z. 16, s. 115-122, il., bibliogr.
p-ISSN: 1732-9353
Uwagi: Konferencja naukowa "Przyrodnicze i techniczne problemy gospodarowania wodą dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich"
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
32/40
Rok: 1998
Autorzy: Jerzy Bykowski, Czesław Szafrański, Michał Fiedler
Tytuł: Potrzeby modernizacji systemów melioracyjnych dla optymalnego kształtowania zasobów wodnych użytków rolnych
Źródło: Zesz. Nauk. AR Krak., Ses. Nauk. - 1998, z. 59 (335), t. 1, s. 57-63, il., bibliogr.
p-ISSN: 0239-9342
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
33/40
Rok: 1998
Autorzy: Czesław Szafrański, Jerzy Bykowski, Michał Fiedler
Tytuł: Rola melioracji w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
Źródło: Zesz. Nauk. AR Krak., Ses. Nauk. - 1998, z. 59 (335), t. 1, s. 47-55, il., bibliogr.
p-ISSN: 0239-9342
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
34/40
Rok: 1998
Autorzy: Czesław Szafrański, Michał Fiedler, Rafał Stasik
Tytuł: Zróżnicowanie uwilgotnienia gleb w mikrozlewni rolniczej na Pojezierzu Gnieźnieńskim
Źródło: Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. - 1998, z. 460, s. 87-97, il., bibliogr.
p-ISSN: 0084-5477
Uwagi: Tytuł okł. zeszytu: Stan degradacji i tendencje rozwojowe gleb intensywnie użytkowanych rolniczo.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
35/40
Rok: 1997
Autorzy: Andrzej Kosturkiewicz, Czesław Szafrański, Antoni Miler, Michał Fiedler
Tytuł: Modelowanie stanów wody gruntowej na terenach bogato urzeźbionych jako podstawa oceny celowości melioracji
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1997, 18 (292), s. 53-63, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: modelling ; groundwater ; area relief ; drainage
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
36/40
Rok: 1997
Autorzy: Andrzej Kosturkiewicz, Czesław Szafrański, Antoni Miler, Michał Fiedler
Tytuł: Prognozowanie wpływu melioracji na obieg wody w terenach nizinnych bogato urzeźbionych
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1997, cz. 1, 19 (294), s. 319-332, il., bibliogr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: modelling ; groundwater ; area relief ; drainage ; midfield pond
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
37/40
Rok: 1997
Autorzy: Czesław Szafrański, Michał Fiedler, Rafał Stasik
Tytuł: Wpływ przebiegu warunkow meteorologicznych na stopień zagrożenia erozją wodną gleb Pojezierza Gnieźnieńskiego
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1997, cz. 1, 19 (294), s. 141-149, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: water erosion ; meteorological conditions
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
38/40
Rok: 1994
Autorzy: Andrzej Kosturkiewicz, Czesław Szafrański, Michał Fiedler
Tytuł: Agromelioracje jako czynnik ograniczający erozję wodną gleb terenów bogato rzeźbionych
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1994, 14 (266), s. 281-293, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
39/40
Rok: 1994
Autorzy: Andrzej Kosturkiewicz, Czesław Szafrański, Michał Fiedler
Tytuł: Melioracje i zwiększanie zdolności retencyjnych gleb terenów bogato rzeźbionych
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. Inż. Śr. - 1994, cz. 1, 15 (268), s. 167-176, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-7394
Angielskie słowa kluczowe: drainage ; agricultural treatments ; water retention of soils
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
40/40
Rok: 1992
Autorzy: Czesław Przybyła, Michał Fiedler
Tytuł: Sterowanie nawodnieniami - teoria i praktyka
Źródło: Rocz. AR Pozn., Melior. - 1992, 10 (234), s. 101-109, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0208-8932
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP