logo UP

Bibliografia Publikacji Pracowników,
Uczestników Studiów Doktoranckich
i Emerytowanych Pracowników
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zapytanie: ANTOSIK K
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/18
Rok: 2005
Autorzy: B. Grześ, E. Pospiech, M. Koćwin-Podsiadła, E. Krzęcio, A. Łyczyński, A. Zybert, H. Sieczkowska, K. Antosik
Tytuł: Analysis of causes of quality differentiation of meat from pigs possessing the same genotype
Tytuł równoległy: Analiza przyczyn zróżnicowania jakości mięsa pozyskanego ze świń o tym samym genotypie
W: Jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego : II Międzynarodowa Konferencja, Wrocław 2005.
Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Rolnicza, Wydział Nauk o Żywności, 2005
Szczegóły: s. 70-71
ISBN: 83-913594-8-4
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: ENG, POL
Praca afiliowana przez UP
2/18
Rok: 2005
Autorzy: B. Grześ, E. Pospiech, M. Koćwin-Podsiadła, E. Krzęcio, A. Łyczyński, K. Antosik, A. Zybert, H. Sieczkowska
Tytuł: Influence of selected genetic groups on culinary and technological pork properties
Tytuł równoległy: Wpływ wybranych grup genetycznych na właściwości kulinarne i technologiczne misa świni
W: Jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego : II Międzynarodowa Konferencja, Wrocław 2005.
Adres wydawniczy: Wrocław : Akademia Rolnicza, Wydział Nauk o Żywności, 2005
Szczegóły: s. 68-69
ISBN: 83-913594-8-4
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: ENG, POL
Praca afiliowana przez UP
3/18
Rok: 2005
Autorzy: B. Grześ, E. Pospiech, J. Kurył, M. Koćwin-Podsiadła, E. Krzęcio, A. Łyczyński, B. Mikołajczak, E. Iwańska, A. Zybert, H. Sieczkowska, K. Antosik
Tytuł: Analysis of the effect of the RYR1 gene on meat tenderness taking into account polymorphism of myosin heavy chains
Tytuł równoległy: Analiza efektu oddziaływania genu RYR1 na kruchość mięsa z uwzględnieniem polimorfizmu łańcuchów ciężkich miozyny
W: Jakość surowca mięsnego: stan obecny i perspektywy w jego doskonaleniu i przetwarzaniu : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Baranowo, 14-15 IX 2005, Streszczenia wykładów plenarnych i doniesień.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], [2005]
Szczegóły: s. 41-42
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: ENG, POL
Praca afiliowana przez UP
4/18
Rok: 2005
Autorzy: B. Grześ, E. Pospiech, J. Kurył, M. Koćwin-Podsiadła, E. Krzęcio, A. Łyczyński, E. Iwańska, B. Mikołajczak, A. Zybert, H. Sieczkowska, K. Antosik
Tytuł: Evaluation of the effect of the RN phenotype on meat tenderness from the point of view of polymorphism of myosin heavy chains
Tytuł równoległy: Ocena wpływu fenotypu RN na kruchość mięsa w aspekcie polimorfizmu łańcuchów ciężkich miozyny
W: Jakość surowca mięsnego: stan obecny i perspektywy w jego doskonaleniu i przetwarzaniu : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Baranowo, 14-15 IX 2005, Streszczenia wykładów plenarnych i doniesień.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], [2005]
Szczegóły: s. 43
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: ENG, POL
Praca afiliowana przez UP
5/18
Rok: 2003
Autorzy: M. Koćwin-Podsiadła, K. Antosik, E. Krzęcio, A. Zybert, H. Sieczkowska, B. Grześ, A. Łyczyński, E. Pospiech
Tytuł: The culinary and technological usefulness of meat of fatteners with medium and high meatiness of three genetic groups imported from Denmark
Tytuł równoległy: Wartość kulinarna i przetwórcza mięsa tuczników średnio i wysokomięsnych trzech grup genetycznych pochodzących z importu duńskiego
W: Effect of genetic and non-genetic factors on carcass and meat quality of pigs : IVth International Scientific Conference, Siedlce, April 24-25, 2003, Summaries of posters.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], [2003]
Szczegóły: s. 22-23
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: ENG, POL
Praca afiliowana przez UP
6/18
Rok: 2003
Autorzy: E. Krzęcio, K. Antosik, H. Sieczkowska, M. Kocwin-Podsiadla, J. Kurył, E. Pospiech, A. Łyczyński, B. Miszczuk
Tytuł: The culinary and technological usefulness of meat of fatteners the crossbreedings od the Danish Landrace gilts and Duroc boars slaughtered at different weight
Tytuł równoległy: Ocena wartości kulinarnej i przetwórczej mięsa tuczników na przykładzie mieszańców pochodzących z krzyżowania loch duńskiej Landrace z knurami Duroc, ubijanych przy róznej masie ciała
W: Effect of genetic and non-genetic factors on carcass and meat quality of pigs : IVth International Scientific Conference, Siedlce, April 24-25, 2003, Summaries of posters.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], [2003]
Szczegóły: s. 28-29
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: ENG, POL
Praca afiliowana przez UP
7/18
Rok: 2003
Autorzy: E. Krzęcio, H. Sieczkowska, A. Zybert, K. Antosik, M. Koćwin-Podsiadła, E. Pospiech, B. Grześ, A. Łyczyński
Tytuł: Interakcja między genem kalpastatyny a potencjałem glikolitycznym dla cech jakości mięsa tuczników odpornych na stres
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : II Sympozjum Etapowe z realizacji grantu PBZ-KBN/036/P06/2000, Balice, 23 - 24 października 2003.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2003
Szczegóły: s. 21
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
8/18
Rok: 2003
Autorzy: M. Koćwin-Podsiadła, E. Krzęcio, K. Antosik, A. Zybert, H. Sieczkowska, E. Pospiech, B. Grześ, A. Łyczyński
Tytuł: Metoda wyodrębniania mięsa wieprzowego kulinarnego i przetwórczego o wysokiej jakości
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : II Sympozjum Etapowe z realizacji grantu PBZ-KBN/036/P06/2000, Balice, 23 - 24 października 2003.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2003
Szczegóły: s. 19
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
9/18
Rok: 2003
Autorzy: B. Grześ, E. Pospiech, A. Łyczyński, M. Koćwin-Podsiadła, E. Krzęcio, K. Antosik, H. Sieczkowska, A. Zybert
Tytuł: Ocena kruchości mięsa świń LxDur, L i LxY w aspekcie przemian wybranych białek mięsa
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : II Sympozjum Etapowe z realizacji grantu PBZ-KBN/036/P06/2000, Balice, 23 - 24 października 2003.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2003
Szczegóły: s. 23
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
10/18
Rok: 2003
Autorzy: B. Grześ, E. Pospiech, A. Łyczyński, M. Koćwin-Podsiadła, E. Krzęcio, K. Antosik, H. Sieczkowska, A. Zybert
Tytuł: Ocena kruchości mięsa świń rasy LxDur, L i LxY w aspekcie przemian aktywności enzymów lizosomalnych
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : II Sympozjum Etapowe z realizacji grantu PBZ-KBN/036/P06/2000, Balice, 23 - 24 października 2003.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2003
Szczegóły: s. 24
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
11/18
Rok: 2003
Autorzy: E. Krzęcio, K. Antosik, H. Sieczkowska, A. Zybert, M. Koćwin-Podsiadła, B. Grześ, E. Pospiech, A. Łyczyński
Tytuł: Oddziaływanie genu wrażliwości na stres (RYR1) i genu kalpastatyny (CAST) na wartość rzeźną oraz jakość mięsa tuczników
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : II Sympozjum Etapowe z realizacji grantu PBZ-KBN/036/P06/2000, Balice, 23 - 24 października 2003.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2003
Szczegóły: s. 22
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
12/18
Rok: 2003
Autorzy: E. Krzęcio, H. Sieczkowska, A. Zybert, K. Antosik, M. Koćwin-Podsiadła, E. Pospiech, B. Grześ, A. Łyczyński
Tytuł: Oddziaływanie wartości potencjału glikolitycznego na mięsność, wartość kulinarną i przydatność przetwórczą mięsa mieszańców rasy Landrace z Duroc i Yorkshire wolnych od genu RYR1
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : II Sympozjum Etapowe z realizacji grantu PBZ-KBN/036/P06/2000, Balice, 23 - 24 października 2003.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2003
Szczegóły: s. 20
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
13/18
Rok: 2003
Autorzy: B. Grześ, E. Pospiech, A. Łyczyński, M. Koćwin-Podsiadła, E. Krzęcio, K. Antosik, H. Sieczkowska, A. Zybert
Tytuł: Wodochłonność mięsa świń rasy LxDur, L i LxY a skład izoform łańcuchów ciężkich miozyny
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : II Sympozjum Etapowe z realizacji grantu PBZ-KBN/036/P06/2000, Balice, 23 - 24 października 2003.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2003
Szczegóły: s. 25
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
14/18
Rok: 2002
Autorzy: E. Pospiech, K. Antosik, M. Koćwin-Podsiadła, A. Łyczyński, A. Zybert, H. Sieczkowska, E. Krzęcio, B. Grześ
Tytuł: Jakość mięsa świń identyfikowana w oparciu o pomiar przewodności elektrycznej
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : I Sympozjum Sprawozdawcze z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2002
Szczegóły: s. 24
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
15/18
Rok: 2002
Autorzy: E. Krzęcio, A. Zybert, K. Antosik, H. Sieczkowska, M. Koćwin-Podsiadła, J. Kurył, E. Pospiech, A. Łyczyński, B. Grześ
Tytuł: Ocena wartości kulinarnej i przetwórczej mięsa tuczników na przykładzie mieszańców ras duńskich Landrace x Duroc, ubijanych przy różnej masie ciała
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : I Sympozjum Sprawozdawcze z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2002
Szczegóły: s. 21-22
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
16/18
Rok: 2002
Autorzy: M. Koćwin-Podsiadła, K. Antosik, E. Krzęcio, A. Zybert, H. Sieczkowska, B. Grześ, A. Łyczyński, E. Pospiech
Tytuł: Wartość kulinarna i przetwórcza mięsa tuczników średnio i wysokomięsnych trzech grup genetycznych
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : I Sympozjum Sprawozdawcze z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2002
Szczegóły: s. 20
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
17/18
Rok: 2002
Autorzy: E. Krzęcio, H. Sieczkowska, A. Zybert, K. Antosik, M. Koćwin-Podsiadła, A. Łyczyński, E. Pospiech, B. Grześ
Tytuł: Wartość kulinarna i przetwórcza mięsa tuczników wysokomięsnych o masie tuszy ciepłej 86 kg z uwzględnieniem trzech grup genetycznych
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : I Sympozjum Sprawozdawcze z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2002
Szczegóły: s. 23
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
18/18
Rok: 2002
Autorzy: M. Koćwin-Podsiadła, E. Krzęcio, K. Antosik, A. Zybert, H. Sieczkowska, E. Pospiech, A. Łyczyński, B. Grześ
Tytuł: Wstępne badania nad wyznaczeniem parametrów determinujących cechy mięsa wieprzowego kulinarnego i przetwórczego
W: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe : I Sympozjum Sprawozdawcze z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2002
Szczegóły: s. 18-19
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | Biblioteka Główna UP